Thủ Thuật về Cho khối chóp sabc có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, độ dài cạnh AB = BC = a Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho khối chóp sabc có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, độ dài cạnh AB = BC = a được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-28 22:38:54 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

18/10/2022 5,566

Nội dung chính

  Chọn A
  Từ A kẻ AH⊥SB tại B.
  Ta có BC⊥ABBC⊥SA⇒BC⊥SAB⇒BC⊥AH.
  Lại có AH⊥SBAH⊥BC⇒AH⊥SBC.
  Từ đó suy ra AC,SBC=AC,HC=ACH^=30°.
  Tam giác ABC vuông cân tại B nên AC=AB2=a2.
  Xét ΔAHC vuông tại H:AH=AC.sinACH^=a2.sin30°=a22.
  Xét ΔSAB vuông tại A:1AH2=1SA2+1AB2⇒1SA2=1a2⇒SA=a.
  Diện tích tam giác ABC là SABC=12AB2=a22.
  Thể tích khối chóp S.ABC là VS.ABC=13SABC.SA=a36. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

 Xem lời giải

Chọn A
Từ A kẻ AH⊥SB tại B.
Ta có BC⊥ABBC⊥SA⇒BC⊥SAB⇒BC⊥AH.
Lại có AH⊥SBAH⊥BC⇒AH⊥SBC.
Từ đó suy ra AC,SBC=AC,HC=ACH^=30°.
Tam giác ABC vuông cân tại B nên AC=AB2=a2.
Xét ΔAHC vuông tại H:AH=AC.sinACH^=a2.sin30°=a22.
Xét ΔSAB vuông tại A:1AH2=1SA2+1AB2⇒1SA2=1a2⇒SA=a.
Diện tích tam giác ABC là SABC=12AB2=a22.
Thể tích khối chóp S.ABC là VS.ABC=13SABC.SA=a36.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Biết F(x) là một nguyên hàm của của hàm số f(x)=cos2x thỏa mãn nhu cầu Fπ2=1. Tính Fπ4.

Xem đáp án » 18/10/2022 7,311

Với a là số thực dương tùy ý, a.a23 bằng

Xem đáp án » 18/10/2022 3,844

Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng chừng (1;5)?

Xem đáp án » 18/10/2022 3,386

Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên R. Bảng biến thiên của hàm số y=f'(x) được cho như hình vẽ. Trên [-4;2] hàm số y=f1−x2+x đạt giá trị lớn số 1  bằng?

Xem đáp án » 18/10/2022 3,248

Đạo hàm của hàm số y=2021x là:

Xem đáp án » 18/10/2022 3,226

Với a là số thực dương tùy ý, log525a bằng

Xem đáp án » 18/10/2022 2,186

Cổ động viên bóng đá của đội tuyển Indonesia muốn làm một chiếc mũ có dạng hình nón sơn hai màu Trắng và Đỏ như trên quốc kỳ. Biết thiết diện qua trục của hình nón là tam giác vuông cân. Cổ động viên muốn sơn màu Đỏ ở mặt phẳng phần hình nón có đáy là cung nhỏ MBN⏜, phần còn là một của hình nón sơn màu Trắng. Tính tỉ số phần diện tích s quy hoạnh hình nón được sơn màu Đỏ với phần diện tích s quy hoạnh sơn màu Trắng.

Xem đáp án » 18/10/2022 1,813

Tập nghiệm của bất phương trình log325−x2≤2 là

Xem đáp án » 18/10/2022 1,575

Có bao nhiêu m nguyên m∈−2022;2022 để phương trình 6x−2m=log6318x+1+12m có nghiệm?

Xem đáp án » 18/10/2022 927

Công thức thể tích của khối nón có bán kính đáy là r2 và độ cao h là

Xem đáp án » 18/10/2022 873

Cho đồ thị hàm số y=f(x) như hình vẽ. Diện tích S của hình phẳng ( tô đậm) trong hình là

Xem đáp án » 18/10/2022 856

Khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, biết diện tích s quy hoạnh hình bình hành ABCD bằng 8 và độ cao khối chóp bằng 3. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

Xem đáp án » 18/10/2022 851

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

Xem đáp án » 18/10/2022 783

Đường chéo của hình hộp chữ nhật có ba kích thước 3,4,12 có độ dài là

Xem đáp án » 18/10/2022 653

Trong không khí Oxyz, cho hình bình hành ABCD có A(0;1;-2), B(3;-2;1) và C(1;5;-1). Phương trình tham số của đường thẳng CD là:

Xem đáp án » 18/10/2022 602

  Cho hình thang ABCD có AB // CD và AB = 2a, BC = CD = DA = a. Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại A. Gọi S là một điểm duy nhất thay đổi trên d. (P) là một mặt phẳng qua A vuông góc với SB tại I và cắt SC, SD lần lượt tại J, K.

  a) Chứng minh tứ giác BCJI, AIJK là những tứ giác nội tiếp.

  b) Gọi O là trung điểm của AB, O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCJI. Chứng minh rằng OO’ ⊥ (SBC).

  c) Chứng minh rằng khi S thay đổi trên d thì JK luôn luôn trải qua một điểm cố định và thắt chặt.

  d) Tìm một điểm cách đều những điểm A, B, C, D, I, J, K và tìm khoảng chừng cách đó.

  e) Gọi M là giao điểm của JK và (ABCD). Chứng minh rằng AM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

  f) Khi S thay đổi trên d, những điểm I, J, K lần lượt chạy trên đường nào.

  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi H là chân đường cao của hình chóp. Một mặt phẳng (P) thay đổi cắt những cạnh bên SA, SB, SC, SD lần lượt tại E, F, I, J. Gọi K = EI ∩ FJ. Đặt SE = a, SF = b, SI = c, SJ = d, SK = k, ∠ASH = α.

  a) Tìm diện tích s quy hoạnh của tam giác SEI theo a, c, α

  b) Chứng minh rằng 1a + 1b = 2cosαk

  Suy ra 1a + 1c = 1b + 1d

Page 2

  Cho hình thang ABCD có AB // CD và AB = 2a, BC = CD = DA = a. Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại A. Gọi S là một điểm duy nhất thay đổi trên d. (P) là một mặt phẳng qua A vuông góc với SB tại I và cắt SC, SD lần lượt tại J, K.

  a) Chứng minh tứ giác BCJI, AIJK là những tứ giác nội tiếp.

  b) Gọi O là trung điểm của AB, O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCJI. Chứng minh rằng OO’ ⊥ (SBC).

  c) Chứng minh rằng khi S thay đổi trên d thì JK luôn luôn trải qua một điểm cố định và thắt chặt.

  d) Tìm một điểm cách đều những điểm A, B, C, D, I, J, K và tìm khoảng chừng cách đó.

  e) Gọi M là giao điểm của JK và (ABCD). Chứng minh rằng AM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

  f) Khi S thay đổi trên d, những điểm I, J, K lần lượt chạy trên đường nào.

  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi H là chân đường cao của hình chóp. Một mặt phẳng (P) thay đổi cắt những cạnh bên SA, SB, SC, SD lần lượt tại E, F, I, J. Gọi K = EI ∩ FJ. Đặt SE = a, SF = b, SI = c, SJ = d, SK = k, ∠ASH = α.

  a) Tìm diện tích s quy hoạnh của tam giác SEI theo a, c, α

  b) Chứng minh rằng 1a + 1b = 2cosαk

  Suy ra 1a + 1c = 1b + 1d

Page 3

  Cho hình thang ABCD có AB // CD và AB = 2a, BC = CD = DA = a. Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại A. Gọi S là một điểm duy nhất thay đổi trên d. (P) là một mặt phẳng qua A vuông góc với SB tại I và cắt SC, SD lần lượt tại J, K.

  a) Chứng minh tứ giác BCJI, AIJK là những tứ giác nội tiếp.

  b) Gọi O là trung điểm của AB, O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCJI. Chứng minh rằng OO’ ⊥ (SBC).

  c) Chứng minh rằng khi S thay đổi trên d thì JK luôn luôn trải qua một điểm cố định và thắt chặt.

  d) Tìm một điểm cách đều những điểm A, B, C, D, I, J, K và tìm khoảng chừng cách đó.

  e) Gọi M là giao điểm của JK và (ABCD). Chứng minh rằng AM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

  f) Khi S thay đổi trên d, những điểm I, J, K lần lượt chạy trên đường nào.

  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi H là chân đường cao của hình chóp. Một mặt phẳng (P) thay đổi cắt những cạnh bên SA, SB, SC, SD lần lượt tại E, F, I, J. Gọi K = EI ∩ FJ. Đặt SE = a, SF = b, SI = c, SJ = d, SK = k, ∠ASH = α.

  a) Tìm diện tích s quy hoạnh của tam giác SEI theo a, c, α

  b) Chứng minh rằng 1a + 1b = 2cosαk

  Suy ra 1a + 1c = 1b + 1d

Page 4

  Cho hình thang ABCD có AB // CD và AB = 2a, BC = CD = DA = a. Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại A. Gọi S là một điểm duy nhất thay đổi trên d. (P) là một mặt phẳng qua A vuông góc với SB tại I và cắt SC, SD lần lượt tại J, K.

  a) Chứng minh tứ giác BCJI, AIJK là những tứ giác nội tiếp.

  b) Gọi O là trung điểm của AB, O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCJI. Chứng minh rằng OO’ ⊥ (SBC).

  c) Chứng minh rằng khi S thay đổi trên d thì JK luôn luôn trải qua một điểm cố định và thắt chặt.

  d) Tìm một điểm cách đều những điểm A, B, C, D, I, J, K và tìm khoảng chừng cách đó.

  e) Gọi M là giao điểm của JK và (ABCD). Chứng minh rằng AM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

  f) Khi S thay đổi trên d, những điểm I, J, K lần lượt chạy trên đường nào.

  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi H là chân đường cao của hình chóp. Một mặt phẳng (P) thay đổi cắt những cạnh bên SA, SB, SC, SD lần lượt tại E, F, I, J. Gọi K = EI ∩ FJ. Đặt SE = a, SF = b, SI = c, SJ = d, SK = k, ∠ASH = α.

  a) Tìm diện tích s quy hoạnh của tam giác SEI theo a, c, α

  b) Chứng minh rằng 1a + 1b = 2cosαk

  Suy ra 1a + 1c = 1b + 1d

Page 5

  Cho hình thang ABCD có AB // CD và AB = 2a, BC = CD = DA = a. Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại A. Gọi S là một điểm duy nhất thay đổi trên d. (P) là một mặt phẳng qua A vuông góc với SB tại I và cắt SC, SD lần lượt tại J, K.

  a) Chứng minh tứ giác BCJI, AIJK là những tứ giác nội tiếp.

  b) Gọi O là trung điểm của AB, O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCJI. Chứng minh rằng OO’ ⊥ (SBC).

  c) Chứng minh rằng khi S thay đổi trên d thì JK luôn luôn trải qua một điểm cố định và thắt chặt.

  d) Tìm một điểm cách đều những điểm A, B, C, D, I, J, K và tìm khoảng chừng cách đó.

  e) Gọi M là giao điểm của JK và (ABCD). Chứng minh rằng AM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

  f) Khi S thay đổi trên d, những điểm I, J, K lần lượt chạy trên đường nào.

  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi H là chân đường cao của hình chóp. Một mặt phẳng (P) thay đổi cắt những cạnh bên SA, SB, SC, SD lần lượt tại E, F, I, J. Gọi K = EI ∩ FJ. Đặt SE = a, SF = b, SI = c, SJ = d, SK = k, ∠ASH = α.

  a) Tìm diện tích s quy hoạnh của tam giác SEI theo a, c, α

  b) Chứng minh rằng 1a + 1b = 2cosαk

  Suy ra 1a + 1c = 1b + 1d

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho khối chóp sabc có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, độ dài cạnh AB = BC = a

Reply
8
0
Chia sẻ

4580

Video Cho khối chóp sabc có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, độ dài cạnh AB = BC = a ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho khối chóp sabc có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, độ dài cạnh AB = BC = a tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho khối chóp sabc có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, độ dài cạnh AB = BC = a miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cho khối chóp sabc có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, độ dài cạnh AB = BC = a Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho khối chóp sabc có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, độ dài cạnh AB = BC = a

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho khối chóp sabc có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, độ dài cạnh AB = BC = a vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #khối #chóp #sabc #có #đáy #ABC #là #tam #giác #vuông #cân #tại #độ #dài #cạnh