Thủ Thuật về Cho hình hộp chữ nhật abcd e f g h 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho hình hộp chữ nhật abcd e f g h được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-17 18:29:47 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 2. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH.

Nội dung chính

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

a) Hãy nêu những mặt chứa cạnh EF.

b) Cạnh GH bằng những cạnh nào?

c) Vẽ đường chéo xuất phát từ đỉnh E, G.

a) Mặt chứa cạnh EF: mặt ABFE, mặt EFGH.

b) GH = EF = AB = CD.

c) Đoạn thẳng nối EG.

Câu hỏi

Nhận biết

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH. Chứng tỏ rằng:

a) ACGE là hình chữ nhật

b) DF = CE

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

Giải rõ ràng:

a) Ta có:() (AEparallel CG, AtextE=CG (gt))

Suy ra tứ giác ACGE là hình bình hành.

Mặt khác: (AtextEbot mp(EFGH))

Mà (EGsubset mp(EFGH)Rightarrow AEbot EG ) tại E.

Vậy tứ giác ACGE là hình chữ nhật.

b) Vì (DHbot mp(EFGH)) nên (DHbot HF) tại H.

Áp dụng định lý Pitago cho tam giác DHF vuông tại H, ta có: (DH^2+HF^2=DF^2 (1))

Vì (AtextEbot mp(ABCtextD)) nên (AtextEbot AC) tại A.

Áp dụng định lý Pitago cho tam giác EAC vuông tại A, ta có: (EtextA^2+AC^2=EC^2 (2))

Mà DH = AE; HF = EG = AC (Hai đường chéo của hình chữ nhật) (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra: (DF^2=EC^2Rightarrow DF=CE )(đpcm)

Chú ý:

– Học sinh cần ghi nhớ kiến thức và kỹ năng lý thuyết đã học và vận dụng linh hoạt, logic để chứng tỏ những yêu cầu của bài toán.

a) BC // FG ⇒ BC // (EFGH)

CD // HG ⇒ CD // (EFGH)

AD // EH ⇒ AD // (EFGH)

Vậy: ngoài AB, những cạnh tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (EFGH) là BC, CD, AD

b) CD // AB ⇒ CD // (ABFE)

và CD // (EFGH) ( theo ý a).

c) Vì AB // HG, AB = HG ⇒ ABGH là hình bình hành

⇒ AH // BG

⇒ AH // (BCGF)

Vậy mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng AH là mặt phẳng (BCGF).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một căn phòng dài 4,5m, rộng 3,7m và cao 3,0m.

Người ta muốn quét vôi xà nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích s quy hoạnh những cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích s quy hoạnh cần quét vôi.

Xem đáp án » 17/03/2022 2,513

Tìm trên hình 77 những đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (A’B’C’D’).

Xem đáp án » 17/03/2022 1,412

ABCD.A1B1C1D1 là một hình lập phương (h.81). Quan sát hình và cho biết thêm thêm:

a) Những cạnh nào tuy nhiên tuy nhiên với cạnh C1C?

b) Những cạnh nào tuy nhiên tuy nhiên với A1D1?

Xem đáp án » 17/03/2022 1,222

Người ta tô đậm những cạnh tuy nhiên tuy nhiên và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như ở hình 80a. Hãy thực thi điều này với hình 80b và 80c.

Xem đáp án » 17/03/2022 1,114

Trên hình 78 có những cặp mặt phẳng nào tuy nhiên tuy nhiên với nhau?

Xem đáp án » 17/03/2022 1,073

Hình 82 vẽ một phòng ở. Quan sát hình và lý giải vì sao:

a) Đường thẳng b tuy nhiên tuy nhiên với mp(P)?

b) Đường thẳng p. tuy nhiên tuy nhiên với sàn nhà?

Xem đáp án » 17/03/2022 1,051

a) Những đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (EFGH) là: AB; BC; CD; DA.

b) Đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với những mặt phẳng: (CDHG); (EFGH); (DCFE)

c) Đường thẳng AD tuy nhiên tuy nhiên với những đường thẳng: BC, FG, EH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m. Lúc đầu bể không còn nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít thì mực nước của bể cao 0,8m.

a) Tính chiều rộng của bể nước.

b) Người ta đổ thêm vào bể 60 thùng nước nữa thì đầy bể.

Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Xem đáp án » 17/03/2022 4,667

Một cái thùng hình lập phương, cạnh 7dm, có chứa nước với độ sâu của nước là 4dm. Người ta thả 25 viên gạch có chiều dài 2dm, chiều rộng 1dm và độ cao 0,5dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu đêximet? (giả thiết toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể).

Xem đáp án » 17/03/2022 3,672

Các kích thước của môt hình hộp chữ nhật là 4cm, 3cm và 2cm. Một con kiến bò theo mặt của hình hộp đó từ Q. dến P (h.92).

a) Hỏi con kiến bò theo đường nào là ngắn nhất?

b) Độ dài ngắn nhất đó là bao nhiêu xentimet?

Xem đáp án » 17/03/2022 1,578

Thùng chứa của một xe chở hàng ướp đông có dạng như hình 90. Một số mặt là những hình chữ nhật, ví dụ điển hình (ABKI), (DCC’D’), … . Quan sát hình và vấn đáp những vướng mắc sau:

a) Những đường thẳng nào tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (ABKI)?

b) Những đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng (DCC’D’)?

c) Mặt phẳng (A’D’C’B’) có vuông góc với mặt phẳng (DCC’D’) hay là không?

Xem đáp án » 17/03/2022 1,151

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho hình hộp chữ nhật abcd e f g h

Reply
0
0
Chia sẻ

4212

Review Cho hình hộp chữ nhật abcd e f g h ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho hình hộp chữ nhật abcd e f g h tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho hình hộp chữ nhật abcd e f g h miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho hình hộp chữ nhật abcd e f g h miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho hình hộp chữ nhật abcd e f g h

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình hộp chữ nhật abcd e f g h vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #hộp #chữ #nhật #abcd