Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho hàm số y = 1/x 2 vẽ đồ thị hàm số 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho hàm số y = 1/x 2 vẽ đồ thị hàm số được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-28 16:25:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Page 2

a) Ta có bảng giá trị:

x
-2
-1
0
1
2
y = x2
4
1
0
1
4

Vẽ đồ thị hàm số :

Trên hệ trục tọa độ xác lập những điểm (-2 ; 4) ; (-1 ; 1) ; (0 ; 0) ; (1 ; 1) ;

(2 ; 4). Vẽ đường cong trải qua những điểm trên ta được đồ thị hàm số y = x2.

b) f(-8) = (-8)2 = 64

f(-1,3) = (-1,3)2 = 1,69

f(-0,75) = (-0,75)2 = 0,5625

f(1,5) = (1,5)2 = 2,25.

c)

– Để ước lượng giá trị (0,5)2 ta tìm điểm A thuộc đồ thị có hoành độ là 0,5.

Khi đó, tung độ của điểm A đó đó là giá trị (0,5)2. Từ điểm (0,5;0) trên trục

hoành ta kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với Oy cắt đồ thị tại điểm A. Từ điểm A

trên đồ thị kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với Ox ta xác lập giá tốt trị của (0,5)2

– Để ước lượng giá trị (-1,5)2 ta tìm điểm B thuộc đồ thị có hoành độ là -1,5.

Khi đó, tung độ của điểm B đó đó là giá trị (-1,5)2. Từ điểm (-1,5;0) trên trục

hoành ta kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với Oy cắt đồ thị tại điểm B. Từ điểm B

trên đồ thị kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với Ox ta xác lập giá tốt trị của (-1,5)2

– Để ước lượng giá trị (2,5)2 ta tìm điểm C thuộc đồ thị có hoành độ là 2,5.

Khi đó, tung độ của điểm C đó đó là giá trị (2,5)2. Từ điểm (2,5;0) trên trục

hoành ta kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với Oy cắt đồ thị tại điểm C. Từ điểm C

trên đồ thị kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với Ox ta xác lập giá tốt trị của (2,5)2

Trên đồ thị hàm số, lấy những điểm M, N, P có hoành độ lần lượt bằng

-1,5 ; 0,5 và 2,5.

Dựa vào đồ thị nhận thấy những điểm M, N, P có tọa độ là : M(-1,5 ; 2,25) ;

N(0,5 ; 0,25) ; P(2,5 ; 6,25).

Vậy (0,5)2 = 2,25 ; (-1,5)2 = 2,25 ; (2,5)2 = 6,25.

d)

– Để ước lượng vị trí điểm màn biểu diễn số √3 trên trục hoành ta tìm điểm M

thuộc đồ thị có tung độ là (√3)2 = 3. Khi đó, hoành độ của điểm M

đó đó là vị trí điểm màn biểu diễn √3. Từ điểm (0;3) trên trục tung ta kẻ

đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với Ox cắt đồ thị tại điểm M. Từ điểm M

trên đồ thị kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với Oy ta xác lập được

hoành độ của điểm M đó đó là vị trí điểm màn biểu diễn √3

– Để ước lượng vị trí điểm màn biểu diễn số √7 trên trục hoành ta tìm điểm N

thuộc đồ thị có tung độ là (√7)2 = 7. Khi đó, hoành độ của điểm N chính

là vị trí điểm màn biểu diễn √7. Từ điểm (0;7) trên trục tung ta kẻ đường

thẳng tuy nhiên tuy nhiên với Ox cắt đồ thị tại điểm N. Từ điểm N trên đồ thị kẻ

đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với Oy ta xác lập được hoành độ của điểm N

đó đó là vị trí điểm màn biểu diễn √7

Ta có : (√3)2 = 3 ; (√7)2 = 7

⇒ Các điểm (√3 ; 3) và (√7 ; 7) thuộc đồ thị hàm số y = x2.

Để xác lập những điểm √3 ; √7 trên trục hoành, ta lấy trên đồ thị hàm số

những điểm A, B có tung độ lần lượt là 3 và 7.

Chiếu vuông góc những điểm A, B trên trục hoành ta được

những điểm √3 ; √7 trên đồ thị hàm số.

Các đường red color đều kèo dài ra vô tận nhé

Các Đường Tiệm Cận Đứng: x=−2
Các Đường Tiệm Cận Ngang: y=1

Xét hàm số hữu tỷ trong số đó là bậc của tử số và là bậc của mẫu số.

1. Nếu , thì trục x, , là đường quán cận ngang.

2. Nếu , thì đường quán cận ngang là đường .

3. Nếu , thì không còn đường quán cận ngang (có một đường quán cận xiên).

4392

Clip Cho hàm số y = 1/x 2 vẽ đồ thị hàm số ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho hàm số y = 1/x 2 vẽ đồ thị hàm số tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho hàm số y = 1/x 2 vẽ đồ thị hàm số miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho hàm số y = 1/x 2 vẽ đồ thị hàm số Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho hàm số y = 1/x 2 vẽ đồ thị hàm số

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hàm số y = 1/x 2 vẽ đồ thị hàm số vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hàm #số #vẽ #đồ #thị #hàm #số