Thủ Thuật về Cho dãy số có những số hạng đầu là: 5; 10; 15; 20;25 số hạng tổng quát của dãy số này là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cho dãy số có những số hạng đầu là: 5; 10; 15; 20;25 số hạng tổng quát của dãy số này là được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-11 21:47:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    B. un=5n Đáp án B
    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Cho dãy số 2,5,8,11,14,17,… 98,101,104,107,110

a,tính tổng dãy số

b,tìm số hạng thứ 25 của dãy số

c,xét xem số 56,75,113 có thuộc dãy trên không? Nếu có, nó thuộc số hạng thứ bao nhiêu của dãy?

Bài 1 Cho dãy số: 2, 5, 8, 11, 14, 17,……

a. Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số trên?

b. Số 2022 có thuộc dãy số trên không? Tại sao?

c. Dãy trên có bao nhiêu số hạng?

Bài 2 Cho dãy số 14; 17;…..;65; 68.

a. Hãy xác lập dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

b. Tính tổng của dãy trên

Bài 3 Cho dãy số: 2, 4, 6, 8, 10,……, 2022

a. Hãy xác lập dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

b. Số hạng thứ 25 là số nào?

Bài 4 Cho 1, 3, 5, 7, ……… là dãy số lẻ liên tục; hỏi 2022 là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy số này?

Bài 1 Cho dãy số: 2, 5, 8, 11, 14, 17,……

a. Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số trên?

b. Số 2022 có thuộc dãy số trên không? Tại sao?

c. Dãy trên có bao nhiêu số hạng?

Bài 2 Cho dãy số 14; 17;…..;65; 68.

a. Hãy xác lập dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

b. Tính tổng của dãy trên

Bài 3 Cho dãy số: 2, 4, 6, 8, 10,……, 2022

a. Hãy xác lập dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

b. Số hạng thứ 25 là số nào?

Bài 4 Cho 1, 3, 5, 7, ……… là dãy số lẻ liên tục; hỏi 2022 là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy số này?

CHO DÃY SỐ :5,9,13,17,21,…..

A)VIẾT THÊM 2 SỐ HẠNG TIẾP THEO CỦA DÃY

B,TÌM SỐ HẠNG THỨ 10 CỦA DÃY ,SỐ HẠNG THỨ N CỦA DÃY , TÌM SỐ HẠNG THỨ 100,TÌM SỐ HẠNG THỨ 2015

C, CÁC SỐ 12345,1013,2022 CÓ THUỘC DÃY TRÊN KO .NẾU THUỘC LÀ SỐ HẠNG THỨ BAO NHIÊU CỦA DÃY

Cho dãy số có những số hạng đầu là 5; 10; 15; 20; …: Số hạng tổng quát của dãy số này là:

A.
u
n
=
5
(
n

1
)

B.
u
n
=
5
n

C.
u
n
=
5
+
n

D.
u
n
=
7
n

Cho dãy số có những số hạng đầu là 5; 10; 15; 20; …: Số hạng tổng quát của dãy số này là:

A. 
u
n
=
5
(
n

1
)

B. 
u
n
=
5
n

C. 
u
n
=
5
+
n

D. 
u
n
=
7
n

Các vướng mắc tương tự

Cho dãy số
u
n
với 
u
1
=
5
u
n
+
1
=
u
n
+
n
. Số hạng tổng quát
u
n
của dãy số là số hạng nào dưới đây? 

A. 
u
n
=
n

1 n
2

B. 
u
n
=
5
+
n

1
n
2

C. 
u
n
=
5
+
n
+
1
n
2

D. 
u
n
=
5
+
n
+
1
(
n
+
2
)
2

Cho cấp số cộng
(
u
n
)
 có công thức tổng quát là
u
n
=
5

2
n
,
 
n


*
. Tính tổng 20 số hạng thứ nhất của cấp số cộng.

A. -350 

B. 440

C. -320

D. -340

Dãy số
u
n
cho bởi
u
1
 
=
 
3
,
u
n
+
1
 
=
 
1
+
u
n
2
 
,
 
n
 
>
 
1

a. Viết năm số hạng đầu của dãy số.

b. Dự đoán công thức số hạng tổng quát un và chứng tỏ công thức đó bằng phương pháp quy nạp.

Cho dãy số 
u
n

u
0
=
u
1
=
1
u
n
+
1
=
4
u
n

4
u
n

1
v

i
 
m

i
 
n

1

công thức của số hạng tổng quát của dãy số là

A.
u
n
 
=
1

B.
u
n
=
2
n

n
.
2
n

1

C.
u
n
=

n
2
+
n
+
1

D. 
u
n
=
n
2
+
2
n
+
3
3
n
+
1

18/06/2022 4,571

B. un=5n

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho dãy số un với u1=5un+1=un+n. Số hạng tổng quát un của dãy số là số hạng nào dưới đây? 

Xem đáp án » 18/06/2022 26,841

Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số un, biết:un=2n-133n-2 

Xem đáp án » 18/06/2022 24,525

Cho cấp số cộng có u4=-12;u14=18. Tìm u1, d của cấp số cộng?

Xem đáp án » 18/06/2022 23,566

Cho cấp số cộng có u5=-15;u20=60. Tìm u1, d của cấp số cộng?

Xem đáp án » 18/06/2022 17,561

Cho dãy số un với u1=1un+1=un+(-1)2n+1. Số hạng tổng quát un của dãy số là số hạng nào dưới đây? 

Xem đáp án » 18/06/2022 10,375

Cho dãy số un  với un=an2n+1  (a: hằng số); un+1 là số hạng nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 9,546

Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số un, biết: un=1+122+132+…+1n2

Xem đáp án » 18/06/2022 7,963

Cho một cấp số cộng có u1=-3;u6=27. Tìm d ?

Xem đáp án » 18/06/2022 7,382

Cho dãy số có 4 số hạng đầu là: -1,3,19,53. Hãy tìm một quy luật của dãy số trên và viết số hạng thứ 10 của dãy với quy luật vừa tìm. 

Xem đáp án » 18/06/2022 6,387

Xét tính tăng giảm của những dãy số sau: un=n-n2-1

Xem đáp án » 18/06/2022 6,159

Cho cấp số cộng có u2+u3=20;u5+u7=-29. Tìm u1,d?

Xem đáp án » 18/06/2022 5,780

Xét tính tăng giảm của những dãy số sau: un=3n2-2n+1n+1

Xem đáp án » 18/06/2022 5,419

Cho cấp số cộng un có u1=123 và u3-u15=84. Tìm số hạng u17 .

Xem đáp án » 18/06/2022 4,514

Viết 4 số hạng xen Một trong những số 13và 163 để được cấp số cộng có 6 số hạng

Xem đáp án » 18/06/2022 4,490

Cho dãy số có những số hạng đầu là:8; 15;22; 29; ……Số hạng tổng quát của dãy số này là:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,952

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho dãy số có những số hạng đầu là: 5; 10; 15; 20;25 số hạng tổng quát của dãy số này là

Reply
1
0
Chia sẻ

4119

Video Cho dãy số có những số hạng đầu là: 5; 10; 15; 20;25 số hạng tổng quát của dãy số này là ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho dãy số có những số hạng đầu là: 5; 10; 15; 20;25 số hạng tổng quát của dãy số này là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho dãy số có những số hạng đầu là: 5; 10; 15; 20;25 số hạng tổng quát của dãy số này là miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Cho dãy số có những số hạng đầu là: 5; 10; 15; 20;25 số hạng tổng quát của dãy số này là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho dãy số có những số hạng đầu là: 5; 10; 15; 20;25 số hạng tổng quát của dãy số này là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho dãy số có những số hạng đầu là: 5; 10; 15; 20;25 số hạng tổng quát của dãy số này là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #dãy #số #có #những #số #hạng #đầu #là #số #hạng #tổng #quát #của #dãy #số #này #là