Thủ Thuật về Cho amin X tác dụng với HCl tạo ra muối công thức có dạng cxhy nh3cl 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho amin X tác dụng với HCl tạo ra muối công thức có dạng cxhy nh3cl được Update vào lúc : 2022-04-05 02:06:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xác định công thức phân tử của X.. Bài 3.51* trang 27 Sách bài tập. (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 14. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin amino axit protein

Hợp. chất hữu cơ X có công thức tổng quát (C_xH_yO_zN_t). Thành phần phần trăm về khối lượng của N, O trong X là 15,7303% và 35,9551%. X tác dụng với dung dịch (HCl) chỉ tạo ra muối (R(O_z) – CH_3Cl) ( R là gốc hiđrocacbon ). Xác định công thức phân tử của X.
Đáp. án

 Vì X tác dụng với axit (HCl) tạo ra muối dạng (Rleft( O_z right)NH_3Cl) nên trong phân tử X có một nguyên tử N. Vậy công thức phân tử của X là (C_xH_yO_zN.)

(M_X = 14.100 over 15,7303 = 89left( g/mol right))

Ta có: 12x + y + 16z + 14 = 89

(m_O = 89.35,9551 over 100 = 32left( g right) Rightarrow z = 2)

Quảng cáo

Vậy : 12x +y = 89 – (14+32) = 43

Cặp. nghiệm duy nhất thích hợp. là x = 3:y = 7.

Công thức phân tử của X: (C_3H_7O_2N.)

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can tải về the paper by clicking the button above.

Đặt công thức amin no, đơn chức, mạch hở là CnH2n+1NH2

PTHH: CnH2n+1NH2 + HCl → CnH2n+1NH3Cl

BTKL ta có: mHCl = mmuối – mamin X => nHCl = ?

Có naminX = nHCl = ? ; Có mamin X tìm kiếm được phân tử khối X, từ đó tìm kiếm được n =?

→ X có 4 công thức tạo.

Đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. etin, etilen, buta- 1,3- đien

B. metylclorua, etilen, buta-1,3-đien

C. etin, vixylaxetilen, buta-1,3-đien

D. etilen, but-1-en, buta-1,3-đien

Xem đáp án » 17/02/2022 4,827

Amin X đơn chức. X tác dụng với HCl thu được muối Y có công thức là RNH3Cl. Trong Y, clo chiếm 32,42% về khối lượng. Hãy cho biết thêm thêm X có bao nhiêu công thức cấu trúc?

Cho amin X tác dụng với HCl tạo ra muối công thức có dạng CxHyNH3Cl. Amin X thuộc loại amin nào sau này?
A. Amin đa chức, bậc 1. B. Amin đơn chức, bậc một.
C. Amin đa chức, bậc ba. D. Amin đơn chức, bậc hai.

://.youtube/watch?v=WfwFT-o8GlU

4044

Clip Cho amin X tác dụng với HCl tạo ra muối công thức có dạng cxhy nh3cl ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho amin X tác dụng với HCl tạo ra muối công thức có dạng cxhy nh3cl tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho amin X tác dụng với HCl tạo ra muối công thức có dạng cxhy nh3cl miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cho amin X tác dụng với HCl tạo ra muối công thức có dạng cxhy nh3cl miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho amin X tác dụng với HCl tạo ra muối công thức có dạng cxhy nh3cl

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho amin X tác dụng với HCl tạo ra muối công thức có dạng cxhy nh3cl vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #amin #tác #dụng #với #HCl #tạo #muối #công #thức #có #dạng #cxhy #nh3cl