Kinh Nghiệm về Cho a, b, c là ba số dương Chứng minh rằng – câu 4.3 trang 103 sbt đại số 10 nâng cao 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho a, b, c là ba số dương Chứng minh rằng – câu 4.3 trang 103 sbt đại số 10 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-30 10:10:24 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(dfraccleft( b – a right)bleft( b + c right) dfraca + cb + c)
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b

Cho a, b, c là ba số dương. Chứng minh rằng

LG a

Nếu (a < b) thì (dfracab < dfraca + cb + c)

Phương pháp giải:

Ta có (dfraca + cb + c – dfracab = dfraccleft( b – a right)bleft( b + c right))

Lời giải rõ ràng:

Nếu (0 < a 0) thì

(dfraccleft( b – a right)bleft( b + c right) > 0.,Suy,ra,dfracab < dfraca + cb + c)

LG b

Nếu (a > b) thì (dfracab > dfraca + cb + c)

Phương pháp giải:

Ta có (dfraca + cb + c – dfracab = dfraccleft( b – a right)bleft( b + c right))

Lời giải rõ ràng:

Nếu (a > b > 0) và (c > 0) thì

(dfraccleft( b – a right)bleft( b + c right) dfraca + cb + c)

://.youtube/watch?v=xMK7egE-1bc

Reply
2
0
Chia sẻ

4151

Clip Cho a, b, c là ba số dương Chứng minh rằng – câu 4.3 trang 103 sbt đại số 10 nâng cao ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho a, b, c là ba số dương Chứng minh rằng – câu 4.3 trang 103 sbt đại số 10 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho a, b, c là ba số dương Chứng minh rằng – câu 4.3 trang 103 sbt đại số 10 nâng cao miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Cho a, b, c là ba số dương Chứng minh rằng – câu 4.3 trang 103 sbt đại số 10 nâng cao Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho a, b, c là ba số dương Chứng minh rằng – câu 4.3 trang 103 sbt đại số 10 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho a, b, c là ba số dương Chứng minh rằng – câu 4.3 trang 103 sbt đại số 10 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #là #số #dương #Chứng #minh #rằng #câu #trang #sbt #đại #số #nâng #cao