Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho 3 64 gam một sắt kẽm kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho 3 64 gam một sắt kẽm kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 được Update vào lúc : 2022-04-25 08:08:49 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Top 1 ✅ Cho 1,64 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại gồm Al và khim loại M hóa trị 2 tác dụng hết với dung dịch h2so4 loãng kết thúc phản ứng thu được một,568 lít khí đo được nam 2022 được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-12-20 18:25:54 cùng với những chủ đề liên quan khác

Nội dung chính

    cho một,64 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại gồm Al ѵà khim loại M hóa trị 2 tác dụng hết với dung dịch h2so4 loãng kết thúc phản ứng thu được một,568 lít khí đo đượccho 1,64 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại gồm Al ѵà khim loại M hóa trị 2 tác dụng hết với dung dịch h2so4 loãng kết thúc phản ứng thu được một,568 lít khí đo được Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

cho một,64 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại gồm Al ѵà khim loại M hóa trị 2 tác dụng hết với dung dịch h2so4 loãng kết thúc phản ứng thu được một,568 lít khí đo được

Hỏi:

cho một,64 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại gồm Al ѵà khim loại M hóa trị 2 tác dụng hết với dung dịch h2so4 loãng kết thúc phản ứng thu được một,568 lít khí đo được

cho một,64 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại gồm Al ѵà khim loại M hóa trị 2 tác dụng hết với dung dịch h2so4 loãng kết thúc phản ứng thu được một,568 lít khí đo được ở đktc ѵà đun dịch A gồm 2 muốia) tính khối lượng muối

b) xác lập M biết tỉ lệ số mol c̠ủa̠ al ѵà m Ɩà 4:1

Đáp:

haianh:

2al + 3h2so4 —-> al2(so4)3 + 3h2 (1)

x         1.5x                                       1.5x

M + h2so4—–> Mso4 + h2 (2)

 y              y                         x

n h2 =1.568/22.4=0.07(mol)

Từ 1 ѵà 2 =) n h2so4=nh2=0.07(mol)

=) m h2so4=0.07*98=6.86(g)

=) m muối = 1.64+6.86-0.07*2=8.36(g)

b)

Gọi n al: x,nM :y

Do x:y=4=) x=4y=) x-4y=0

1.5x + y= 0.07

x-4y=0

=) x=0.04 

      y=0.01

=) m M = 1.64-(0.04*27)=0.56

=) M M =0.56/0.01=56

 Vậy kl cần tìm Ɩà Fe

=) 

haianh:

2al + 3h2so4 —-> al2(so4)3 + 3h2 (1)

x         1.5x                                       1.5x

M + h2so4—–> Mso4 + h2 (2)

 y              y                         x

n h2 =1.568/22.4=0.07(mol)

Từ 1 ѵà 2 =) n h2so4=nh2=0.07(mol)

=) m h2so4=0.07*98=6.86(g)

=) m muối = 1.64+6.86-0.07*2=8.36(g)

b)

Gọi n al: x,nM :y

Do x:y=4=) x=4y=) x-4y=0

1.5x + y= 0.07

x-4y=0

=) x=0.04 

      y=0.01

=) m M = 1.64-(0.04*27)=0.56

=) M M =0.56/0.01=56

 Vậy kl cần tìm Ɩà Fe

=) 

haianh:

2al + 3h2so4 —-> al2(so4)3 + 3h2 (1)

x         1.5x                                       1.5x

M + h2so4—–> Mso4 + h2 (2)

 y              y                         x

n h2 =1.568/22.4=0.07(mol)

Từ 1 ѵà 2 =) n h2so4=nh2=0.07(mol)

=) m h2so4=0.07*98=6.86(g)

=) m muối = 1.64+6.86-0.07*2=8.36(g)

b)

Gọi n al: x,nM :y

Do x:y=4=) x=4y=) x-4y=0

1.5x + y= 0.07

x-4y=0

=) x=0.04 

      y=0.01

=) m M = 1.64-(0.04*27)=0.56

=) M M =0.56/0.01=56

 Vậy kl cần tìm Ɩà Fe

=) 

cho một,64 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại gồm Al ѵà khim loại M hóa trị 2 tác dụng hết với dung dịch h2so4 loãng kết thúc phản ứng thu được một,568 lít khí đo được

Xem thêm : …

Vừa rồi, lời-hay đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Cho 1,64 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại gồm Al và khim loại M hóa trị 2 tác dụng hết với dung dịch h2so4 loãng kết thúc phản ứng thu được một,568 lít khí đo được nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết “Cho 1,64 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại gồm Al và khim loại M hóa trị 2 tác dụng hết với dung dịch h2so4 loãng kết thúc phản ứng thu được một,568 lít khí đo được nam 2022” mang lại sẽ hỗ trợ những bạn trẻ quan tâm hơn về Cho 1,64 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại gồm Al và khim loại M hóa trị 2 tác dụng hết với dung dịch h2so4 loãng kết thúc phản ứng thu được một,568 lít khí đo được nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng lời-hay tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về Cho 1,64 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại gồm Al và khim loại M hóa trị 2 tác dụng hết với dung dịch h2so4 loãng kết thúc phản ứng thu được một,568 lít khí đo được nam 2022 bạn nhé.

Cho 2,52 g một sắt kẽm kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84 g muối sunfat. Kim loại đó là

A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

nH2SO4 = 117,6.10%/98 = 0,12

CM = 10d.C%/M muối —> M muối = 218

—> Muối là Mg(HSO4)2

nMgCO3 = nCO2 = 0,02

Đặt a, b là số mol MgO, Mg(OH)2

—> mX = 40a + 58b + 0,02.84 = 3,64

nMg(HSO4)2 = a + b + 0,02 = 0,12/2

—> a = b = 0,02

—> MgO (21,98%), Mg(OH)2 (31,87%) và MgCO3 (46,15%)

Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

Xem thêm »

    Cho những chất hữu cơ mạch hở: X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY > MZ); T là este của X, Y, Z (chỉ chứa chức este). Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9,072 lít CO2 (đktc) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F và hỗn hợp ancol G. Đốt cháy hoàn toàn F thu được CO2; H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y có trong E có mức giá trị sớm nhất với giá trị nào sau này?

    Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong số đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào trong bình Na dư, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong Đk không còn không khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của những este là

Xem thêm »

Những vướng mắc liên quan

Cho 2,52 gam sắt kẽm kim loại M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư, sau phản ứng thu được 6,84 gam muối sunfat trung hòa. Kim loại M là

A. Zn.

B. Mg.

C. Fe.

D. Al.

Cho 2,52 gam sắt kẽm kim loại M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư; sau phản ứng thu được 6,84 gam muối sunfat trung hoà. Kim loại M là

A. Zn

B. Fe.

C. Mg

D. Al

Cho 2,52 gam một sắt kẽm kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là

A. Mg.

B. Fe.

C. Ca.

D. Al.

Cho 2,52 gam sắt kẽm kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, sau phản ứng thu được 6,84 gam muối sunfat trung hòa. Kim loại M

A. Zn.         

B. Ca

C. Fe

D. Mg

Cho 2,52 gam sắt kẽm kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, sau phản ứng thu được 6,84 gam muối sunfat trung hòa. Kim loại M

A. Fe

B. Mg

C. Zn.

D. Ca.

4578

Review Cho 3 64 gam một sắt kẽm kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho 3 64 gam một sắt kẽm kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cho 3 64 gam một sắt kẽm kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho 3 64 gam một sắt kẽm kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 3 64 gam một sắt kẽm kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 3 64 gam một sắt kẽm kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #một #kim #loại #tác #dụng #hết #với #dung #dịch #H2SO4