Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho 0 9,2 gam sắt kẽm kim loại kiềm M vào lượng nước dư thu được 0 0,2 mol khí h2 sắt kẽm kim loại M là Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 0 9,2 gam sắt kẽm kim loại kiềm M vào lượng nước dư thu được 0 0,2 mol khí h2 sắt kẽm kim loại M là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-16 22:34:22 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nếu M không phải K thì %K = 1,95/(9,3 + 1,95) = 17,33% ≠ 52%: Vô lý

Vậy M là K

Y chứa nK = 52%(9,3 + 1,95)/39 = 0,15

nK luyện thêm = 1,95/39 = 0,05

X chứa nK = 0,15 – 0,05 = 0,1

Kim loại R hóa trị x, số mol là a

—> mX = 0,1.39 + Ra = 9,3

nH2 = 0,15.0,5 + na/2 = 0,375

—> Ra = 5,4 và na = 0,6

—> R = 9n

—> n = 3, R = 27: R là Al

Phương pháp giải:

a) PTHH: R + 2HCl → RCl2 + H2

Từ PTHH ta có: nR = nH2 → MR và tên sắt kẽm kim loại R.

b) Từ phương trình tính được nHCl và từ đó tính được Vdd = n.CM → mdd HCl = D.Vdd HCl

Áp dụng bảo toàn tính khối lượng dung dịch sau phản ứng: mdd sau pứ = mR + mdd HCl – mH2

→ C%MgCl2

c) Dùng bảo toàn electron để tìm kiếm được thể tích từng khí N2O và N2.

Lời giải rõ ràng:

a) PTHH: R + 2HCl → RCl2 + H2

Theo PTHH: nR = nH2 = 0,3 mol → MR = 7,2 : 0,3 = 24

→ R là sắt kẽm kim loại Magie (Mg).

b) Theo PTHH: nHCl = 2.nH2 = 0,6 mol → Vdd HCl = n : CM = 0,6 : 12,5 = 0,048 (lít) = 48 ml

→ mdd HCl = D.Vdd HCl = 48.1,25 = 60 (g)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mdd sau pứ = mMg + m dd HCl – mH2 = 7,2 + 60 – 0,6 = 66,6 (g)

→ C%MgCl2 = (frac0,3.9566,6.100% )= 42,8%

c) nMg = 0,3 mol; nAl = 0,36 mol

Đặt số mol của N2O và N2 lần lượt là x và 2x (mol).

QT nhường e:

Mg0 → Mg+2 + 2e

Al0 → Al+3 + 3e

QT nhận e:

2N+5 + 8e → 2N+1 (N2O)

2N+5 + 10e → 2N0 (N2)

Áp dụng bảo toàn e: 2.nMg + 3nAl = 8nN2O + 10nN2 → 2.0,3 + 3.0,36 = 8x + 10.2x → x = 0,06 mol

→ VN2O = 1,344 lít và VN2 = 2,688 lít

Phương pháp giải:

R  + nH2O → R(OH)n  + 0,5nH2

4R + nO2 → 2R2On

Từ số mol H2 suy ra số mol O2 → Khối lượng chất rắn tăng đó đó là khối lượng O2

Lời giải rõ ràng:

R  + nH2O → R(OH)n  + 0,5nH2

4R + nO2 → 2R2On

Ta có: nR= 1/0,5n. nH2= 2/n. 0,2= 0,4/n (mol)

Ta có: nO2= n/4. nR= (n/4). (0,4/n)= 0,1 mol

→ Khối lượng chất rắn tăng m = mO2= 0,1.32= 3,2 gam

Đáp án A

Những vướng mắc liên quan

Hòa tan hết 2,34 gam sắt kẽm kim loại kiềm M vào  H 2 O dư, thu được 0,672 lít khí H 2 (đktc). Kim loại M là 

A. Na. 

B. K. 

C. Li. 

D. Rb. 

Cho 1,56 gam một sắt kẽm kim loại kiềm M vào V ml HCl 2M (vừa đủ) thu được dung dịch A và 0,448 lít khí (đktc). Xác định tên sắt kẽm kim loại M.

Hòa tan hoàn toàn 0,575 gam một sắt kẽm kim loại kiềm vào nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần dùng 12,5 gam dung dịch HCl 7,3% (Li=7, Na=23, K=39, Rb=85, H=1, Cl=35,5). Xác định tên sắt kẽm kim loại kiềm.

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Hòa tan hoàn toàn 9,2 gam sắt kẽm kim loại kiềm M vào nước thu được dung dịch A và 4,48 lít khí H2 (đktc) Xác định tên sắt kẽm kim loại

Các vướng mắc tương tự

Cho 3,9 gam Kali tác dụng với 101,8 gam nước. C% của dung dịch thu được là

Cho 9,2 gam sắt kẽm kim loại kiềm M tác dụng với nước lấy dư, phản ứng xong thu được 4,48 lít khí H2 (đkc). M là sắt kẽm kim loại nào sau này?

A.

B.

C.

D.

4587

Review Cho 0 9,2 gam sắt kẽm kim loại kiềm M vào lượng nước dư thu được 0 0,2 mol khí h2 sắt kẽm kim loại M là ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho 0 9,2 gam sắt kẽm kim loại kiềm M vào lượng nước dư thu được 0 0,2 mol khí h2 sắt kẽm kim loại M là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho 0 9,2 gam sắt kẽm kim loại kiềm M vào lượng nước dư thu được 0 0,2 mol khí h2 sắt kẽm kim loại M là miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho 0 9,2 gam sắt kẽm kim loại kiềm M vào lượng nước dư thu được 0 0,2 mol khí h2 sắt kẽm kim loại M là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 0 9,2 gam sắt kẽm kim loại kiềm M vào lượng nước dư thu được 0 0,2 mol khí h2 sắt kẽm kim loại M là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 0 9,2 gam sắt kẽm kim loại kiềm M vào lượng nước dư thu được 0 0,2 mol khí h2 sắt kẽm kim loại M là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #kim #loại #kiềm #vào #lượng #nước #dư #thu #được #mol #khí #kim #loại #là