Thủ Thuật về Cho 0 11 mol glyxin tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được m gam muối gia trị của m là Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho 0 11 mol glyxin tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được m gam muối gia trị của m là được Update vào lúc : 2022-03-09 08:57:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho 0,11 mol glyxin tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 12,65.

B. 14,19.

C. 12,21.

D. 10,67.

Các vướng mắc tương tự

Cho 0,11 mol glyxin tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 10,67

B. 14,19

C. 12,56

D. 12,21

Cho 0,11 mol glyxin tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 12,56

B. 14,19

C. 10,67

D. 12,21

Cho 0,1 mol glyxin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 

A. 9,5

B. 11,1.

C. 9,7

D. 11,3.

Cho 30 gam glyxin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 38,8 gam

B. 28,0 gam

C.26,8 gam

D. 24,6 gam

Cho 30 gam glyxin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 38,8 gam.                     

B. 28,0 gam.               

C. 26,8 gam.                

D. 24,6 gam.

A. 38,8 gam                      

B. 28,0 gam                 

C. 26,8 gam              

D. 24,6 gam

Cho hỗn hợp X gồm một tetrapeptit và một tripeptit (đều mạch hở). Để thủy phân hoàn toàn 50,36 gam X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,76 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 76,8 gam hỗn hợp muối chỉ gồm a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol X bằng O2 (dư), thu được m gam CO2. Giá trị của m là

A. 19,14

B. 16,72

C. 76,56

D. 38,28

Hòa tan hết 21,12 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong dung dịch chứa 0,11 mol HNO3, 0,87 mol HCl, thu được 3,3 gam khí X và dung dịch Y (chỉ chứa muối trung hòa). Cho dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch NaOH thu được m gam kết tủa . Biết khí NO là thành phầm khử duy nhất của toàn bộ quy trình và những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là.

A. 28,60

B. 20,24

C. 40,88

D. 31,59

Cho 0,1 mol glyxin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,5. B. 11,1. C. 9,7. D. 11,3.

Cho 0,11 mol glyxin tác dụng hết với dung dị…

Câu hỏi: Cho 0,11 mol glyxin tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 12,56

B. 14,19

C. 10,67

D. 12,21

Đáp án

– Hướng dẫn giải

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

100 câu trắc nghiệm Amin – Amino Axit – Protein cơ bản !!

Lớp 12 Hoá học Lớp 12 – Hoá học

Đáp án A

m = 0,11.M = 0,11.97 = 10,67 (gam)

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 213

đã hỏi trong Lớp 12 Hóa học

· 11:53 29/08/2022

Cho 0,11 mol glyxin tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 14,19

B. 12,21

C. 12,56

D. 10,67

Câu hỏi hot cùng chủ đề

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

://.youtube/watch?v=u4GPSZsSY0w

BÀI TẬP GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRỌNG TÂM – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=kbfBL7FRMoI

THẤU KÍNH MỎNG LÝ THUYẾT + BÀI TẬP TRỌNG TÂM – 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

://.youtube/watch?v=bYdodn9gARQ

BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG – LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

://.youtube/watch?v=O4ED7lPeou4

ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=oow28TQMoIo

LĂNG KÍNH – 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

://.youtube/watch?v=JF0KZ0yBe_I

CHỮA ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ 2 – THPT NGÔ QUYỀN – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

Xem thêm …

4541

Clip Cho 0 11 mol glyxin tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được m gam muối gia trị của m là ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho 0 11 mol glyxin tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được m gam muối gia trị của m là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho 0 11 mol glyxin tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được m gam muối gia trị của m là miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho 0 11 mol glyxin tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được m gam muối gia trị của m là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 0 11 mol glyxin tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được m gam muối gia trị của m là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 0 11 mol glyxin tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được m gam muối gia trị của m là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #mol #glyxin #tác #dụng #hết #với #dung #dịch #NaOH #thu #được #gam #muối #gia #trị #của #là