Mẹo về Câu 8 trang 210 sách bài tập giải tích 12 nâng cao Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Câu 8 trang 210 sách bài tập giải tích 12 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-16 12:04:26 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(left{ matrixx le 7 – sqrt 89 over 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hoac,,, – 1 1 + sqrt 17 over 2 hfill cr right.)
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b
    LG c

Tìm tập xác lập của những hàm số sau:

LG a

(y = 1 over 5^x – 25)

Lời giải rõ ràng:

(x ne 2)

LG b

(y = log left( sin x + cos x right))

Lời giải rõ ràng:

( – pi over 4 + k2pi < x < 3pi over 4 + k2pi left( k in Z right))

Hướng dẫn: ĐKXĐ: (sin x + cos x > 0), hay (sqrt 2 sin left( x + pi over 4 right) > 0)

LG c

(y = sqrt log _1 over 2left( log _7x^2 – 3 over x + 1 right) )

Lời giải rõ ràng:

(1 – sqrt 17 over 2 < x le 7 – sqrt 89 over 2) hoặc (1 + sqrt 17 over 2 < x le 7 + sqrt 89 over 2)

Hướng dẫn : Hàm số (y = sqrt log _1 over 2left( log _7x^2 – 3 over x + 1 right) )xác lập khi

(log _1 over 2left( log _7x^2 – 3 over x + 1 right) ge 0) (1)

Ta có

(1) ( Leftrightarrow 0 < log _7x^2 – 3 over x + 1 le 1 Leftrightarrow 1 0 hfill cr right.)

(left{ matrixx le 7 – sqrt 89 over 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hoac,,, – 1 < x le 7 + sqrt 89 over 2 hfill cr1 – sqrt 17 over 2 < x 1 + sqrt 17 over 2 hfill cr right.)

( Leftrightarrow 1 – sqrt 17 over 2 < x le 7 – sqrt 89 over 2) hoặc (1 + sqrt 17 over 2 < x le 7 + sqrt 89 over 2)

4366

Video Câu 8 trang 210 sách bài tập giải tích 12 nâng cao ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Câu 8 trang 210 sách bài tập giải tích 12 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Câu 8 trang 210 sách bài tập giải tích 12 nâng cao miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Câu 8 trang 210 sách bài tập giải tích 12 nâng cao Free.

Giải đáp vướng mắc về Câu 8 trang 210 sách bài tập giải tích 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Câu 8 trang 210 sách bài tập giải tích 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Câu #trang #sách #bài #tập #giải #tích #nâng #cao