Mẹo về Cách xác lập câu Đk loại 1, 2, 3 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cách xác lập câu Đk loại 1, 2, 3 được Update vào lúc : 2022-05-28 23:59:38 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

10:18:0425/12/2022

Bài viết này sẽ hỗ trợ những bạn nhiểu rõ câu Đk (Conditional sentences) là gì, cấu trúc ngữ pháp thế nào và cách dùng câu Đk ra làm sao? để những bạn sử dụng tốt trong thực tiễn và nâng cao kết quả bài thi của tớ.

I. Câu Đk là gì – Conditional sentences?

Câu Đk là loại câu dùng để diễn tả giả thiết về một yếu tố xẩy ra với Đk một yếu tố khác xẩy ra. Hay nói cách khác, câu Đk là câu “nếu… thì…”

Ví dụ: Nếu trời mưa thì tôi sẽ không còn đi học được ⇒ Như vậy, việc tôi không đi học chỉ xẩy ra khi trời mưa

Cách dùng câu Đk trong tiếng anh.

II. Cấu trúc của câu Đk

– Cấu trúc ngữ pháp của câu Đk trong tiếng Anh sẽ gồm có 2 phần là: mệnh đề chính (Main Clause) và mệnh đề phụ hay mệnh đề Đk (IF Clause). Mệnh đề Đk (Nếu…) thường nêu lên giả thiết và khởi đầu với “IF” còn mệnh đề chính (Thì…) là kết quả khi giả thiết đó xẩy ra.

Ví dụ:   + If I tired, I will stay home

Mệnh đề Đk, Mệnh đề chính

+ I would have passed the exam if I had studied harder

Mệnh đề chính – Mệnh đề Đk

* Lưu ý: Có thể thay đổi vị trí của 2 mệnh đề khi đó nội dung và ngữ pháp của câu không thay đổi. Tuy nhiên, nếu mệnh đề Đk đứng trước, bắt buộc đằng sau nó phải có dấu phẩy để ngăn cách giữa hai mệnh đề trong câu, còn khi mệnh đề chính đứng trước thì không cần dấu phẩy.

III. Các loại câu Đk

– Trong ngữ pháp tiếng Anh có 5 loại câu Đk, trong số đó có 3 loại câu Đk đó đó là: Câu Đk loại 1, 2, 3; ngoài ra còn tồn tại câu Đk loại 0, và câu Đk phối hợp (hỗn hợp). Để làm tốt những bài tập phần này, trước hết ta cần nhận ra được sự rất khác nhau Một trong những câu Đk, dưới đây toàn bộ chúng ta cùng ôn lại cấu trúc và cách dùng nhiều chủng loại câu Đk để hoàn toàn có thể nhận ra và phân biệt khi làm bài tập phần này.

1. Câu Đk loại 1

– Cách dùng: Câu Đk loại 1 dùng để giả định những hành vi, yếu tố hoàn toàn có thể xẩy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

– Cấu trúc: If + S + V(s,es), S + Will, Can, May,Shall+ V

Ví dụ:   + If it is sunny, I will go camping.

(Nếu trời nắng thì tôi sẽ đi cắm trại)

+ If Sara prepare the food, John will clean the house.

(Nếu Sara sẵn sàng sẵn sàng món ăn thì John sẽ dọn nhà)

– Lưu ý: Mệnh đề If được chia ở thì Hiện tại đơn, mệnh đề chính được chia ở thì Tương lai đơn

2. Câu Đk loại 2

– Cách dùng: Câu Đk loại 2 dùng để giả định những hành vi, yếu tố không thể xẩy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Điều kiện chỉ là một giả thiết, mong ước trái ngược với tình hình ở hiện tại.

– Cấu trúc: If + S + Ved/Vp, S + Would/Could/Should… + V

Ví dụ:   + If I were her, I would be very happy.

(Nếu tôi là cô ấy thì tôi sẽ rất vui)

+ If I had a million USD, I would buy a BMW.

(Nếu tôi có một triệu đô la thì tôi sẽ mua chiếc xe BMW đó)

– Lưu ý:

+ Mệnh đề Đk chia thì Qúa khứ đơn và động từ trong mệnh đề chính ta sử dụng cấu trúc: Would/ Should + động từ nguyên thể

+ Nếu mệnh đề “If” sử dụng động từ “to be” ở thì quá khứ đơn thì ta chỉ sử dụng “to be” là “were” với toàn bộ những ngôi.

3. Câu Đk loại 3

– Cách dùng: Câu Đk loại 3 dùng để diễn tả một hành vi, yếu tố không còn thật trong quá khứ. Điều kiện đó không thể xẩy ra hoặc chỉ mang tính chất chất ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái với tình hình ở quá khứ.

– Cấu trúc: If + S + Had + Ved/ Vpp, S + Would/ Should/ Could… + Have + Vpp

Ví dụ: + If I hadn’t been absent yesterday, I would have met James.

           (Nếu tôi không vắng mặt ngày ngày hôm qua thì tôi sẽ gặp James)

        + I would have written you a postcard I had had your address.

            (Tôi đã viết cho bạn một tấm thiệp nếu tôi có địa chỉ của bạn)

– Lưu ý: Mệnh đề “If” chia thì quá khứ hoàn thành xong và động từ trong mệnh đề chính sử dụng cấu trúc: Would/ Should + Have + Vpp

4. Câu Đk loại 0

– Cách dùng: Câu Đk loại 0 dùng để diễn tả một sự thực, thói quen hoặc một sự kiện thường xuyên. Câu Đk loại này đề cập đến những điều hiển nhiên mà mọi người đã công nhận.

– Cấu trúc:  If + S + V(s,es), S + V(s,es)

Ví dụ: If you have any trouble, please call me.

   (Nếu bạn gặp rắc rối thì hãy gọi tôi)

– Lưu ý: Hai mệnh đề đều sử dụng thì hiện tại đơn.

5. Câu Đk hỗn hợp

– Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu đơn thuần và giản dị rằng trong câu Đk hỗn hợp thì thời hạn ở mệnh đề If rất khác thời hạn trong mệnh đề chính. Câu Đk hỗn hợp gồm có 2 loại đó đó là:

 Câu Đk hỗn hợp loại 1: là yếu tố phối hợp của câu Đk loại 3 và loại 2

+ Cách dùng: Câu Đk hỗn hợp loại 1 để diễn tả giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả thì ngược với hiện tại

+ Cấu trúc: If + S + Had +Vpp (Câu ĐK Loại 3), S + Would + V ( Câu ĐK Loại 2)

VD: If he had worked harder school, he would be a student now.

        (Nếu anh ấy học tập chăm chỉ hơn thì giờ đây anh ấy đã là một sinh viên rồi)

 Câu Đk hỗn hợp loại 2: là yếu tố phối hợp của câu Đk loại 2 và loại 3

+ Cách dùng: Câu Đk hỗn hợp loại 2 để diễn tả giả thiết trái ngược với thực tại và kết quả trái ngược với quá khứ.

+ Cấu trúc: If + S + Ved (Câu ĐK Loại 2), S + Would + Have + Vpp ( Câu ĐK Loại 3)

Ví dụ: If he didn’t love her, he wouldn’t have  married her.

       (Nếu anh ấy không yêu cô ấy thì anh ấy đang không lấy cô ấy rồi)

IV. Đảo ngữ của câu Đk

– Đảo ngữ là hình thức hòn đảo vị trí của chủ ngữ và động từ nhằm mục đích nhấn mạnh yếu tố một ý nào đó trong câu. Đảo ngữ trong câu Đk được áp dụng với cả 3 loại chính đó là:

– Đảo ngữ của câu Đk loại 1: Should + S + V(e,es), S + Will + V(s/es)

Ví dụ: Should I meet her tomorrow, I will give her this letter = If I meet her tomorrow, I will give her this letter

Nếu tôi gặp cô ấy vào trong ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy bức thư này.

– Đảo ngữ của câu Đk loại 2: Were + S + to + V,  S+ Would + V(s/es)

Ví dụ: Were I you, I would buy this house = If I were you, I would buy this house.

Nếu tôi là bạn tôi sẽ mua ngôi nhà này

– Đảo ngữ của câu Đk loại 3: Had + S + Vpp, S + Would have Vpp

Ví dụ: Had he driven carefully, the accident wouldn’t have happened. = If he had driven carefully, the accident wouldn’t have happened.

Nếu anh ấy lái xe thận trọng thì tai nạn không mong muốn đang không xẩy ra

– Những trường hợp khác trong câu Đk:

* Unless = If…not (Trừ phi, nếu…không)

Ví dụ:  If you don’t study hard, you can’t pass the exam. = Unless you work hard, you can’t pass the exam.

* Cụm Từ đồng nghĩa tương quan: Suppose / Supposing (giả sử như), in case (trong trường hợp), even if (trong cả những lúc, mặc dầu), as long as, so long as, provided (that), on condition (that) (miễn là, với Đk là) hoàn toàn có thể thay cho if trong câu Đk

Ví dụ: Supposing (that) you are wrong, what will you do then?

* Without: không còn

Ví dụ:  Without water, life wouldn’t exist. = If there were no water, life wouldn’t exist.

V. Một số biến thể của câu Đk

1. Câu điều loại I

 – Đối với trường hợp hoàn toàn có thể xẩy ra trong tương lai và nhấn mạnh yếu tố trạng thái trình làng/hoàn thành xong của yếu tố việc.

Công thức: If + present simple, future continuous/future perfect.

Ví du: If we leave Hanoi for Hue today, we shall be staying in Hue tomorrow. (Nếu toàn bộ chúng ta rời Tp Hà Nội Thủ Đô tới Huế ngày hôm nay, toàn bộ chúng ta sẽ ở Huế vào trong ngày mai)

If you do your home work right now, you will have finished it in 2 hours’ time. (Nếu bạn thao tác nhà ngay giờ đây, bạn sẽ hoàn thành xong nó trong 2 giờ)

– Đối với trường hợp thể hiện sự đồng ý, được cho phép, gợi ý

Công thức: If + present simple, … may/can + V-inf.

Ví dụ: If it stops raining, we can go out. (Nếu trời ngừng mưa, chúng tôi sẽ đi ra ngoài)

– Đối với câu gợi ý, khuyên răn, đề xuất kiến nghị hoặc yêu cầu nhưng nhấn mạnh yếu tố về hành vi

Công thức: If + present simple, … would like to/must/have to/should… + V-inf.

Ví dụ: If you go to the library today, I would like to go with you.

(Nếu bạn đi đến thư viện ngày ngày hôm nay, tôi muốn đi với bạn.)

If you want to lose weight, you should do some exercise.

– Đối với câu mệnh lệnh (chủ ngữ ẩn ở mệnh đề chính)

Công thức: If + present simple, (do not) V-inf.

Ví dụ: If you are hungry, go to a restaurant. (Nếu bạn đói, hãy đi đến nhà hàng quán ăn.)
If you feel cold, don’t open the door. (Nếu bạn cảm thấy lạnh, đừng Open)

2. Câu Đk loại 2

* Mệnh đề chính (main clause)

   If + past simple, … would/should/could/might/had to/ought to + be V-ing.

Ví dụ: If we left Hanoi for Hue this morning, we would be staying in Hue tomorrow. (Nếu chúng tôi rời Tp Hà Nội Thủ Đô vào Huế sáng nay, chúng tôi sẽ ở Huế vào trong ngày mai)

   If + past simple, past simple. (việc đã xẩy ra)

Ví dụ: If the goalkeeper didn’t catch the ball, they lost. (Nếu thủ môn không bắt bóng, họ đã thua.)

   If + past simple, … would be + V-ing.

Ví dụ: If I were on holiday with him, I would/might be touring Italy now. (Nếu tôi đi nghỉ cùng anh ấy, tôi sẽ / hoàn toàn có thể đi lưu diễn tại Ý giờ đây.)

  If dùng như “as, since, because” hoàn toàn có thể kết phù thích hợp với động từ ở nhiều thì rất khác nhau trong mệnh đề chính và không thực sự là một câu Đk.

Ví dụ: If you knew her troubles, why didn’t you tell me? . (nếu bạn biết rắc rối của cô ấy, tại sao bạn không nói cho tôi)

* Mệnh đề phụ (if-clause)

  If + past continuous, … would/could + V-inf.

Ví dụ: If we were studying English in London now, we could speak English much better. (Nếu giờ đây toàn bộ chúng ta học tiếng Anh ở London, toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng tiếng Anh tốt hơn.)

   If + past perfect, … would/could + V-inf.

Ví dụ: If you had taken my advice, you would be a millionaire now. (Nếu bạn đã lấy lời khuyên của tôi, giờ đây bạn sẽ là một triệu phú)

3. Câu Đk loại 3

* Mệnh đề chính (main clause)

  If + past perfect, … could/might + present perfect.

Ví dụ: If we had found him earlier, we could have saved his life. (Nếu chúng tôi đã tìm thấy anh ta trước đó, chúng tôi hoàn toàn có thể đã cứu sống anh ta.)

   If + past perfect, present perfect continuous.

Ví dụ: If you had left HungYen for ThanhHoa last Saturday, you would have been swimming in SamSon last Sunday. (nếu bạn rời Hưng tới Thanh Hoá và chủ nhật tuần trước đó, hoàn toàn có thể bạn sẽ bơi ở biển Sầm Sownv à chủ nhật tuần trước đó)

  If + past perfect, … would + V-inf.

Ví dụ: If she had followedmy advice, she would be richer now. (Nếu cô ấy đã tuân theo lời khuyên của tôi, giờ đây cô ấy sẽ giàu hơn.)

* Mệnh đề phụ (if-clause)

   If + past perfect continuous, … would + present perfect.

Ví dụ: If it hadn’t been raining the whole week, I would have finished the laundry (nếu trời không mưa suốt cả tuần, tôi đã hoàn thành xong xong việc giặt quần áo)

VI. Bài tập về câu Đk

Bài 1: Hoàn thành câu

Chia dạng đúng trong ngoặc

1. I would repair the roof myself if I (have) _____a long ladder.

2. Unless they turn that radio off, I (go) _____mad.

3. If you were made redundant, what you (do) ______?

4. We’ll have a long way to walk if we (run) ______out of petrol here.

5. If you shake that bottle of port, it (not be) _______ fit to drink.

6. If you spoke louder, your classmates (understand) ______ you.

7. I’ll probably get lost unless he (come) _______with me.

8. You (not have) _______so many accidents if you drove more slowly.

9. If you (wear) ______ a false beard, nobody would have recognized you.

10. If she (leave) ________ the fish here, the cat will eat it.

Đáp án bài 1:

1.Had         2. will go         3. would you do          4. run            5. won’t be

6. would have understand          7. comes       8. wouldn’t have          9. had worn      10. leaves

Bài 2: Hoàn thành câu

1. If you go to Paris, where you (stay) ______?

2. If you (swim) ______ in this lake, you’ll shiver from cold.

3. If someone offered to buy you one of those rings, which you (choose) ______?

4. The flight may be cancelled if the fog (get) _______thick.

5. If the milkman (come) _______, tell him to leave two pints.

6. I (call) _______ the office if I were you.

7. Someone (sit) _______on your glasses if you leave them there.

8. If Mel (ask) ________ her teacher, he’d have answered her questions.

9. I would repair the roof myself if I (have) ________a long ladder.

10. Unless they turn that radio off, I (go) ________mad.

11. If you were made redundant, what you (do) ________?

12. We’ll have a long way to walk if we (run) _________out of petrol here.

13. If you shake that bottle of port, it (not be) ________ fit to drink.

14. If you spoke louder, your classmates (understand) ________ you.

15. I’ll probably get lost unless he (come) ________with me.

16. You (not have) ________ so many accidents if you drove more slowly.

17. If you (wear) ________a false beard, nobody would have recognized you.

18. If she (leave) ________ the fish here, the cat will eat it.

19. You (have) _________ no trouble school if you had done your homework.

20. Unless you (tell) ________ the truth, I won’t help you.

Đáp án bài 2:

1. will you stay      2. swim      3. would you choose         4. gets

5. comes        6. would call        7. will sit         8. had asked

9. had         10. will go          11. would you do       12. run

13.won’t be         14. would have understand         15. comes       16. wouldn’t have

17. had worn        18. leaves          19. would have had           20. tell

Bài 3: Viết lại những câu sau sang dạng câu Đk thích hợp.

1. Keep silent or you’ll wake the baby up.

→ If you don’t keep silent, you will wake the baby up.

2. Stop talking or you won’t understand the lesson.→ If…………

I don’t know her number, so I don’t ring her up. →If………

I don’t know the answer, so I can’t tell you.→ If ………

We got lost because we didn’t have a map.→ If ………

Susan felt sick because she ate four cream cakes. →………

Without this treatment, the patient would have died. →………

He lost his job because he was late every day. →………

Peter is fat because he eats so many chips. →………

Robert got a bad cough because he started smoking cigarettes. →………

Đáp án bài 3:

2. If you keep talking, you won’t understand the lesson.

3. If I know her number, I will ring her up.

4. If I know the answer, I will tell you.

5. If we had had a map, we wouldn’t have got lost.

6. If Susan hadn’t eaten four cream cakes, she wouldn’t have felt sick.

7. If we hadn’t had this treatment, the patient would have died.

8. If he hadn’t been late every day, he wouldn’t have lost his job.

9. If Peter ate less chips, he wouldn’t be fat.

10. If Robert hadn’t started smoking cigarettes, he wouldn’t have got a bad cough.

Bài 4: Chọn đáp án đúng

1. When I stopped talking, Sam finished my sentence for me as though he …………..my mind.
A. would read         B.had read            C.reads             D. can read

2. If you……….., I would have brought my friends over to your house this evening to watch T.V, but I didn’t want to        bother you.
A. had studied           B. studied          C. hadn’t been studying     D. didn’t study

3. I wish I………….you some money for your rent, but I’m broke myself.
A. can lend               B. would lend           C. could lend            D. will lend

4. If someone ……..…in to the store, smile and say, “May I help you?”
A. comes               B. came               C. would come           D. could come

5. “Here ‘s my phone number”.“Thanks. I ‘ll give you a call if I …..…….some help tomorrow”

A. will need             B. need              C. would need             D. needed

6. If I weren’t working for an accounting firm, I……..….in a bank.
A. work               B. will work             C. have worked             D. would be working

7. The deathrate would decrease if hygienic conditions …………improved.
A. was                 B. is                C. were              D. had been

8. The education in Nhật bản………..if the basic principles of education had not been taken into consideration.
A. would go down            B. would have gone down          C. went down          D. had gone down

9. If there……….the ricefields could have been more productive.
A. had been enough water        B. were enough water

C. would be enough water        D. are enough water

10. The patient could not recover unless he ….……an operation.
A. had undergone         B. would undergo          C. underwent          D. was undergoing

Đáp án bài 4

1. B    2. C     3. C     4. A     5. B     6. D     7. C     8. B     9. A     10. C

Reply
7
0
Chia sẻ

4145

Review Cách xác lập câu Đk loại 1, 2, 3 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách xác lập câu Đk loại 1, 2, 3 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cách xác lập câu Đk loại 1, 2, 3 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Cách xác lập câu Đk loại 1, 2, 3 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cách xác lập câu Đk loại 1, 2, 3

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách xác lập câu Đk loại 1, 2, 3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #xác #định #câu #điều #kiện #loại