Thủ Thuật về Cách phát âm R trong Anh Mỹ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách phát âm R trong Anh Mỹ được Update vào lúc : 2022-12-26 13:06:16 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cách phát âm chữ R trong tiếng Anh

Ngày đăng: 08:55 – 29/01/2022
Lượt xem: 2.121

Cỡ chữ

Chữ R chỉ có một cách phát âm duy nhất là /r/ mặc dầu viết với một chữ R hay hai chữ R liền nhau (RR) đi chăng nữa. Chỉ có một lưu đáng kể với chữ R đó là trong tiếng Anh giọng Mỹ, chữ R khi đi theo sau những nguyên âm, thì chúng được phát âm khá rõ. Còn trong tiếng Anh giọng Anh thì chữ R khi đi theo sau những nguyên âm thường không được phát âm rõ thành /r/ mà có Xu thế trở thành âm /ə/. Ví dụ chữ There, tiếng Anh giọng Mỹ sẽ nói là /ðer/, trong lúc tiếng Anh giọng Anh phát âm là /ðeə/.

Dưới đấy là ba kĩ năng kết phù thích hợp với những vần âm khác của chữ R.

a. Chữ R thường được phát âm là /r/

1. cry /kraɪ/ (v) khóc

2. drum /drʌm/ (n) cái trống

3. dry /draɪ/ (v) làm khô

4. rabbit /ˈræbɪt/ (n) con thỏ

5. rabble /ˈræbl / (n) đám người lộn xộn

6. raccoon /rækˈuːn/ (n) gấu trúc Mỹ

7. race /reɪs/ (n) cuộc đua

8. rack /ræk/ (n) giá đựng đồ

9. racketeer /ˌrækəˈtɪr/ (n) kẻ tống tiền

10. railway /ˈreɪlweɪ/ (n) đường tàu

11. ramble /ˈræmbl / (n) cuộc đi dạo

12. reaction /riˈækʃən/ (n) phản ứng

13. really /ˈrɪ:əli/ (adv) thực sự

14. register /ˈredʒɪstər/ (v) Đk

15. right /raɪt/ (adj) đúng

16. road /rəʊd/ (n) con phố

17. roar /rɔːr/ (v) gầm

18. rocket /ˈrɑːkɪt/ (n) tên lửa

19. rude /ruːd/ (adj) thô lỗ

20. run /rʌn/ (v) chạy

b. Hai chữ RR vẫn được phát âm là/r/

1. arraign /əˈreɪn/ (v) buộc tội, tố cáo

2. arrange /əˈreɪndʒ/ (v) sắp xếp

3. arrest /əˈrest/ (v) bắt giữ

4. arrive /əˈraɪv/ (v) đến

5. arrow /ˈerəʊ/ (n) mũi tên

6. barrel /ˈbærəl/ (n) cái thùng

7. barren /ˈbærən/ (adj) cằn cỗi

8. borrow /ˈbɑːrəʊ/ (v) mượn

9. carriage /ˈkerɪdʒ/ (n) xe ngựa

10. cherry /ˈtʃeri/ (n) quả cherry

11. correct /kəˈrekt/ (adj) đúng

12. corrosion /kəˈrəʊʒən/ (n) sự xói mòn

13. derrick /ˈderɪk/ (n) cần trục to

14. embarrass /ɪmˈberəs/ (v) làm cho bồn chồn

15. ferry /ˈferi/ (n) phà

16. Jerry /ˈdʒeri/ (n) tên người

17. lorry /ˈlɔːri/ (n) xe tải

18. marry /ˈmeri/ (v) kết hôn

19. merry /ˈmeri/ (adj) vui vẻ

20. narrative /ˈnærətɪv/ (n) bài tường thuật

c. Khi chữ R được theo sau bởi một ph âm hoặc nguyên âm e câm hoặc khi chữ R đứng cuối từ thì phát âm là /r/. Đặc biệt là trong giọng Mỹ, chữ R trong trường hợp này được phát âm rất rõ ràng.

1. airport /ˈerpɔːrt/ (n) trường bay

2. beer /bɪr/ (n) bia

3. depart /dɪˈpɑːrt/ (v) khởi hành

4. four /fɔːr/ (n) số bốn

5. more /mɔːr/ (adv) hơn thế nữa

6. order /ˈɔːrdər/ (v) gọi món ăn

7. storm /stɔːrm/ (n) cơn lốc

8. supermarket /ˈsuːpərˌmɑːrkɪt/ (n) siêu thị

9. sure /ʃʊr/ (adj) chắc như đinh

10. worse /wɜːrs/ (adv) tồi hơn

Exceptions (Ngoại lệ)

1. thawing/θɑːriŋ/ (n) sự tan băng tuyết

Xem bài giảng và những bài thực hành thực tiễn chuẩn về kiểu cách phát âm chữ R ở link sau:

://.youtube/watch?v=FqnyAf1yLw8

://.youtube/watch?v=-Wz2LfE3i1o

Reply
2
0
Chia sẻ

4542

Clip Cách phát âm R trong Anh Mỹ ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách phát âm R trong Anh Mỹ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cách phát âm R trong Anh Mỹ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cách phát âm R trong Anh Mỹ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cách phát âm R trong Anh Mỹ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách phát âm R trong Anh Mỹ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #phát #âm #trong #Anh #Mỹ