Thủ Thuật về Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 3 cm Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 3 cm được Update vào lúc : 2022-01-08 17:03:15 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một điểm A trên mặt nước xấp xỉ với tần số 100 Hz. Trên mặt nước người ta đo được khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 3 cm. Khi đó vận tốc truyền sóng trên mặt nước

A.v = 50 cm/s

B.v = 50 m/s

C.v = 5 cm/s

D.v = 0,5 cm/s

Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo xấp xỉ với tần số f = 100 Hz gây ra những sóng có biên độ A = 0,04 cm. Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 3 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

A. 150 cm/s

B. 50 cm/s

C. 100 cm/s

D. 25 cm/s

Hướng dẫn

(f=100Hz; A=0,04cm)

(6lambda =3cmRightarrow lambda =0,5cm)

(Rightarrow v=lambda .f=50fraccms)

Chọn B

://.youtube/watch?v=YTg1OCYjnMs

Reply
1
0
Chia sẻ

4386

Video Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 3 cm ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 3 cm tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 3 cm miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 3 cm miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 3 cm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 3 cm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biết #khoảng chừng #cách #giữa #gợn #lồi #liên #tiếp #là