Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Bản đồ có tỉ lệ 1 chia 6 triệu thì 4 cm trên map tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bản đồ có tỉ lệ 1 chia 6 triệu thì 4 cm trên map tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-11 12:09:59 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Bài Tập Địa Lí 6 Bài 3: Tỉ lệ map giúp HS giải bài tập, những em sẽ đã có được những kiến thức và kỹ năng phổ thông cơ bản, thiết yếu về những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên địa lí, về hoạt động và sinh hoạt giải trí của con người trên Trái Đất và ở những lục địa:

Nội dung chính

  Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây(trang 12 sgk Địa Lí 6): Khoảng cách 1cm trên map có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng bao nhiêu km trên thực địa?Trả lời:(trang 12 sgk Địa Lí 6): Quan sát map trong những hình 8 và 9, cho biết thêm thêm: Trả lời:(trang 14 sgk Địa Lí 6): Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số tỉ lệ của map hình 8, hãy: Trả lời:(trang 12 sgk Địa Lí 6): Khoảng cách 1cm trên map có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng bao nhiêu km trên thực địa?Trả lời:(trang 12 sgk Địa Lí 6): Quan sát map trong những hình 8 và 9, cho biết thêm thêm: Trả lời:(trang 14 sgk Địa Lí 6): Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số tỉ lệ của map hình 8, hãy: Trả lời:(trang 12 sgk Địa Lí 6): Khoảng cách 1cm trên map có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng bao nhiêu km trên thực địa?Trả lời:(trang 12 sgk Địa Lí 6): Quan sát map trong những hình 8 và 9, cho biết thêm thêm: Trả lời:(trang 12 sgk Địa Lí 6): Khoảng cách 1cm trên map có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng bao nhiêu km trên thực địa?Trả lời:(trang 12 sgk Địa Lí 6): Quan sát map trong những hình 8 và 9, cho biết thêm thêm: Trả lời:(trang 14 sgk Địa Lí 6): Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số tỉ lệ của map hình 8, hãy: Trả lời:(trang 14 sgk Địa Lí 6): Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số tỉ lệ của map hình 8, hãy: Trả lời:Câu 1: Tỉ lệ map cho toàn bộ chúng ta biết điều gì?Lời giải:Câu 2: Dựa vào số ghi tỉ lệ của những map sau này: 1 : 200.000 và 1 : 6.000.000, cho biết thêm thêm 5 cm trên map ứng với bao nhiêu km trên thực địa?Lời giải:Câu 3: 3. Khoảng cách từ Hải Phòng Đất Cảng đến Tp Hà Nội Thủ Đô là 105 km. Trên map Việt Nam, khoảng chừng cách giữa hai thành phố này được 15 cm. Vậy map đó có tỉ lệ bao nhiêu?Lời giải:
  Tập Bản Đồ Địa Lí Lớp 6
  Giải Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 6
  Giải Sách Bài Tập Địa Lí Lớp 6

   Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 6
   Giải Địa Lí Lớp 6 (Ngắn Gọn)
   Sách Giáo Viên Địa Lí Lớp 6

  (trang 12 sgk Địa Lí 6): Khoảng cách 1cm trên map có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng bao nhiêu km trên thực địa?

  Trả lời:

  1 cm trên map có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng 20 km trên thực địa.

  (trang 12 sgk Địa Lí 6): Quan sát map trong những hình 8 và 9, cho biết thêm thêm:

  + Mỗi xăngtimét trên mỗi map ứng với bao nhiêu mét trên thực địa?

  + Bản đồ nào trong hai map có tỉ lệ to nhiều hơn? Bản đồ nào thể hiện những đối tượng người dùng địa lí rõ ràng hơn?

  Trả lời:

  Hình 8: mỗi xăng-ti-mét trên map tương ứng với 75 mét trên thực địa.

  Hình 9: mỗi xăng-ti-mét trên map tương ứng với 150 mét trên thực địa.

  Bản đồ hình 8 có tỉ lệ to nhiều hơn. Bản đồ hình 8 thể hiện những đối tượng người dùng địa lí rõ ràng hơn.

  (trang 14 sgk Địa Lí 6): Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số tỉ lệ của map hình 8, hãy:

  + Đo và tính khoảng chừng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn và từ khách sạn Hòa Bình đến kahchs sạn Sông Hàn.

  + Đo và tính chiều dài của đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường Trần Qúy Cáp đến đường Lý Tự Trọng).

  Trả lời:

  Khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Thu Bồn đến khách sạn Hải Vân : 5,5 cm x 75 m = 412,5 m

  Khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách bạn Sông Hàn đến khách sạn Hòa Bình là: 4 cm x 75 m = 300 m

  Chiều dài của đường Phan Bội Châu (đoạn đường Trần Quý Cáp đến đường Lí Tự Trọng) là: 3,5 cm x 75 m = 262,5 m

  (trang 12 sgk Địa Lí 6): Khoảng cách 1cm trên map có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng bao nhiêu km trên thực địa?

  Trả lời:

  1 cm trên map có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng 20 km trên thực địa.

  (trang 12 sgk Địa Lí 6): Quan sát map trong những hình 8 và 9, cho biết thêm thêm:

  + Mỗi xăngtimét trên mỗi map ứng với bao nhiêu mét trên thực địa?

  + Bản đồ nào trong hai map có tỉ lệ to nhiều hơn? Bản đồ nào thể hiện những đối tượng người dùng địa lí rõ ràng hơn?

  Trả lời:

  Hình 8: mỗi xăng-ti-mét trên map tương ứng với 75 mét trên thực địa.

  Hình 9: mỗi xăng-ti-mét trên map tương ứng với 150 mét trên thực địa.

  Bản đồ hình 8 có tỉ lệ to nhiều hơn. Bản đồ hình 8 thể hiện những đối tượng người dùng địa lí rõ ràng hơn.

  (trang 14 sgk Địa Lí 6): Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số tỉ lệ của map hình 8, hãy:

  + Đo và tính khoảng chừng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn và từ khách sạn Hòa Bình đến kahchs sạn Sông Hàn.

  + Đo và tính chiều dài của đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường Trần Qúy Cáp đến đường Lý Tự Trọng).

  Trả lời:

  Khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Thu Bồn đến khách sạn Hải Vân : 5,5 cm x 75 m = 412,5 m

  Khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách bạn Sông Hàn đến khách sạn Hòa Bình là: 4 cm x 75 m = 300 m

  Chiều dài của đường Phan Bội Châu (đoạn đường Trần Quý Cáp đến đường Lí Tự Trọng) là: 3,5 cm x 75 m = 262,5 m

  (trang 12 sgk Địa Lí 6): Khoảng cách 1cm trên map có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng bao nhiêu km trên thực địa?

  Trả lời:

  1 cm trên map có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng 20 km trên thực địa.

  (trang 12 sgk Địa Lí 6): Quan sát map trong những hình 8 và 9, cho biết thêm thêm:

  + Mỗi xăngtimét trên mỗi map ứng với bao nhiêu mét trên thực địa?

  + Bản đồ nào trong hai map có tỉ lệ to nhiều hơn? Bản đồ nào thể hiện những đối tượng người dùng địa lí rõ ràng hơn?

  Trả lời:

  Hình 8: mỗi xăng-ti-mét trên map tương ứng với 75 mét trên thực địa.

  Hình 9: mỗi xăng-ti-mét trên map tương ứng với 150 mét trên thực địa.

  Bản đồ hình 8 có tỉ lệ to nhiều hơn. Bản đồ hình 8 thể hiện những đối tượng người dùng địa lí rõ ràng hơn.

  (trang 12 sgk Địa Lí 6): Khoảng cách 1cm trên map có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng bao nhiêu km trên thực địa?

  Trả lời:

  1 cm trên map có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng 20 km trên thực địa.

  (trang 12 sgk Địa Lí 6): Quan sát map trong những hình 8 và 9, cho biết thêm thêm:

  + Mỗi xăngtimét trên mỗi map ứng với bao nhiêu mét trên thực địa?

  + Bản đồ nào trong hai map có tỉ lệ to nhiều hơn? Bản đồ nào thể hiện những đối tượng người dùng địa lí rõ ràng hơn?

  Trả lời:

  Hình 8: mỗi xăng-ti-mét trên map tương ứng với 75 mét trên thực địa.

  Hình 9: mỗi xăng-ti-mét trên map tương ứng với 150 mét trên thực địa.

  Bản đồ hình 8 có tỉ lệ to nhiều hơn. Bản đồ hình 8 thể hiện những đối tượng người dùng địa lí rõ ràng hơn.

  (trang 14 sgk Địa Lí 6): Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số tỉ lệ của map hình 8, hãy:

  + Đo và tính khoảng chừng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn và từ khách sạn Hòa Bình đến kahchs sạn Sông Hàn.

  + Đo và tính chiều dài của đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường Trần Qúy Cáp đến đường Lý Tự Trọng).

  Trả lời:

  Khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Thu Bồn đến khách sạn Hải Vân : 5,5 cm x 75 m = 412,5 m

  Khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách bạn Sông Hàn đến khách sạn Hòa Bình là: 4 cm x 75 m = 300 m

  Chiều dài của đường Phan Bội Châu (đoạn đường Trần Quý Cáp đến đường Lí Tự Trọng) là: 3,5 cm x 75 m = 262,5 m

  (trang 14 sgk Địa Lí 6): Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số tỉ lệ của map hình 8, hãy:

  + Đo và tính khoảng chừng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn và từ khách sạn Hòa Bình đến kahchs sạn Sông Hàn.

  + Đo và tính chiều dài của đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường Trần Qúy Cáp đến đường Lý Tự Trọng).

  Trả lời:

  Khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Thu Bồn đến khách sạn Hải Vân : 5,5 cm x 75 m = 412,5 m

  Khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách bạn Sông Hàn đến khách sạn Hòa Bình là: 4 cm x 75 m = 300 m

  Chiều dài của đường Phan Bội Châu (đoạn đường Trần Quý Cáp đến đường Lí Tự Trọng) là: 3,5 cm x 75 m = 262,5 m

  Câu 1: Tỉ lệ map cho toàn bộ chúng ta biết điều gì?

  Lời giải:

  Tỉ lệ map cho toàn bộ chúng ta biết mức độ thu nhỏ khoảng chừng cách được vẽ trên map so với thực tiễn mặt đất.

  Câu 2: Dựa vào số ghi tỉ lệ của những map sau này: 1 : 200.000 và 1 : 6.000.000, cho biết thêm thêm 5 cm trên map ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

  Lời giải:

  Nếu tỉ lệ bàn đồ: 1 : 200.000 thì 5 cm trên map này sẽ ứng với mức chừng cách thực địa là: 5 cm x 200.000 = 1.000.000 cm = 10 km.

  Nếu tỉ lệ map 1 : 6.000.000 thì 5 cm trên map này sẽ ứng với mức chừng cách thực địa là: 5 cm x 6.000.000 = 30.000.000 cm = 300 km.

  Câu 3: 3. Khoảng cách từ Hải Phòng Đất Cảng đến Tp Hà Nội Thủ Đô là 105 km. Trên map Việt Nam, khoảng chừng cách giữa hai thành phố này được 15 cm. Vậy map đó có tỉ lệ bao nhiêu?

  Lời giải:

  Đổi 105 km = 10.500.000 cm

  10.500.000 cm : 15 cm = 700.000

  Vậy tỉ lệ map là một trong : 700.000

  (1 cm trên map ứng với 7 km ngoài thực địa, khoảng chừng cách từ Hải Phòng Đất Cảng đến Tp Hà Nội Thủ Đô đo được 15 cm, nên khoảng chừng cách từ Hải Phòng Đất Cảng đến Tp Hà Nội Thủ Đô là : 15 x 7 = 105 km).

  ://.youtube/watch?v=l8APY7tfIdc

  Reply
  3
  0
  Chia sẻ

  4397

  Review Bản đồ có tỉ lệ 1 chia 6 triệu thì 4 cm trên map tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa ?

  Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bản đồ có tỉ lệ 1 chia 6 triệu thì 4 cm trên map tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Download Bản đồ có tỉ lệ 1 chia 6 triệu thì 4 cm trên map tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa miễn phí

  Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Bản đồ có tỉ lệ 1 chia 6 triệu thì 4 cm trên map tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa Free.

  Giải đáp vướng mắc về Bản đồ có tỉ lệ 1 chia 6 triệu thì 4 cm trên map tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bản đồ có tỉ lệ 1 chia 6 triệu thì 4 cm trên map tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Bản #đồ #có #tỉ #lệ #chia #triệu #thì #trên #bản #đồ #tương #ứng #với #bao #nhiêu #trên #thực #địa