Thủ Thuật Hướng dẫn Bài tập đổi cty đo khối lượng lớp 5 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài tập đổi cty đo khối lượng lớp 5 được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-29 15:08:15 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

1. Bảng cty đo khối lượng

Nhận xét: Trong bảng cty đo khối lượng, hai cty đo liền nhau hơn (kém) nhau lần, tức là:

– Đơn vị lớn gấp lần cty bé;

– Đơn vị bé bằng cty lớn.

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Đổi những cty đo khối lượng

Phương pháp: Áp dụng nhận xét, trong bảng cty đo khối lượng, hai cty đo liền nhau hơn (kém) nhau lần.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) tạ = yến

b) tạ = kg

c)

d) tấn

e) tấn

g) = tạ

Cách giải:

a) tạ = yến

b) tạ =

c)

d) tấn

e) tấn = tấn + = .

Vậy tấn

g) = tạ + = tạ .

Vậy = tạ

Dạng 2: Các phép tính với cty đo khối lượng:

Phương pháp:

– Khi thực thi phép tính có kèm theo những cty đo giống nhau, ta thực thi những phép tính như thông thường.

– Khi thực thi phép tính có kèm theo những cty đo rất khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 cty đo tiếp theo đó thực thi tính thông thường.

– Khi nhân hoặc chia một cty đo khối lượng với một số trong những, ta nhân hoặc chia số đó với một số trong những như cách thông thường, tiếp theo đó thêm cty đo khối lượng vào kết quả.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

b)

c) tấn + yến = yến

d)

e)

f)

Cách giải:

a)

b)

c) tấn + yến = yến +yến = yến

Vậy tấn + yến = yến

d) .

Vậy

e)

f)

Dạng 3: So sánh những cty đo khối lượng

Phương pháp:

– Khi so sánh những cty đo giống nhau, ta so sánh tương tự như so sánh hai số tự nhiên.

– Khi so sánh những cty đo rất khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 cty đo tiếp theo đó thực thi so sánh thông thường.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

a)

b)

c) tấn

d) tạ tạ yến

Cách giải:

a)

b)

c) Ta có tấn =tấn + = .

Mà .

Vậy tấn <

d) Ta có tạ = tạ + =

tạ yến = tạ + yến =

Mà .

Vậy tạ < tạ yến

Dạng 4: Toán có lời văn:

Ví dụ: Một shop buổi sáng bán được yến gạo. Buổi chiều bán được thấp hơn buổi sáng gạo. Hỏi cả hai buổi shop bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp:

– Đổi yến thành cty .

– Tìm số gạo bán được trong buổi chiều.

-Tìm số gạo bán được trong cả hai buổi.

Cách giải:

Đổi yến = gạo

Buổi chiều shop bán được số ki-lô-gam gạo là:

Cả hai buổi shop bán được số ki-lô-gam gạo là:

Đáp số:

://.youtube/watch?v=Gxmg1XjL5Kg

4166

Clip Bài tập đổi cty đo khối lượng lớp 5 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài tập đổi cty đo khối lượng lớp 5 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Bài tập đổi cty đo khối lượng lớp 5 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Bài tập đổi cty đo khối lượng lớp 5 Free.

Giải đáp vướng mắc về Bài tập đổi cty đo khối lượng lớp 5

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập đổi cty đo khối lượng lớp 5 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #đổi #đơn #vị #đo #khối #lượng #lớp