Mẹo Hướng dẫn Bài 80 trang 129 sgk giải tích 12 nâng cao Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 80 trang 129 sgk giải tích 12 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-19 23:21:17 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(Leftrightarrow 2^4x > 2^ – 3 Leftrightarrow 4x > – 3)
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b

Giải những bất phương trình:

(a),2^3 – 6x > 1,;) (b),16^x > 0,125.)

LG a

(a),2^3 – 6x > 1)

Phương pháp giải:

B1. Đưa hai vế của bpt về cùng cơ số (a^f(x)>a^c)

B2. +) Nếu (a > 1: bpt leftrightarrow f(x)>c)

+) Nếu (0<a

Lời giải rõ ràng:

(2^3 – 6x > 1, Leftrightarrow 2^3 – 6x > 2^0)

(Leftrightarrow 3 – 6x > 0 Leftrightarrow x < 1 over 2)

Vậy (S = left( – infty ;1 over 2 right))

LG b

(b),16^x > 0,125.)

Phương pháp giải:

B1. Đưa hai vế của bpt về cùng cơ số (a^f(x)>a^c)

B2. +) Nếu (a > 1: bpt leftrightarrow f(x)>c)

+) Nếu (0<a

Lời giải rõ ràng:

(b),16^x > 0,125 Leftrightarrow 2^4x > 1 over 8)

(Leftrightarrow 2^4x > 2^ – 3 Leftrightarrow 4x > – 3)

(Leftrightarrow x > – 3 over 4)

Vậy (S = left( – 3 over 4; + infty right))

4227

Review Bài 80 trang 129 sgk giải tích 12 nâng cao ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 80 trang 129 sgk giải tích 12 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Bài 80 trang 129 sgk giải tích 12 nâng cao miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Bài 80 trang 129 sgk giải tích 12 nâng cao miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 80 trang 129 sgk giải tích 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 80 trang 129 sgk giải tích 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sgk #giải #tích #nâng #cao