Mẹo Hướng dẫn Bài 73 : rèn luyện chung Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 73 : rèn luyện chung được Update vào lúc : 2022-01-18 19:01:22 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

– Biểu thức có chứaphép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ thì ta thực thi phép nhân, phép chia trước; thực thi phép cộng và phép trừ sau.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3
    Bài 4

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

(216,72 : 4,2) (315 : 2,5)

(693 : 42) (77,04 : 21,4)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc đã học về phép chia số thập phân.

Lời giải rõ ràng:

Bài 2

Tính :

(a); (51,24 8,2) : 26,9 : 5) (b); 263,24 : (31,16 + 34,65) 0,71)

Phương pháp giải:

– Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Biểu thức có chứaphép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ thì ta thực thi phép nhân, phép chia trước; thực thi phép cộng và phép trừ sau.

Lời giải rõ ràng:

Bài 3

Mỗi bước chân của Hương dài 0,4m. Hỏi Hương phải bước bao nhiêu bước để đi hết đoạn đường dài 140m ?

Phương pháp giải:

Tinh số bước chân Hương phải bước để đi hết đoạn đường dài 140m ta lấy 140m chia cho độ dài một bước chân.

Lời giải rõ ràng:

Số bước chân của Hương phải bước để đi hết đoạn đường dài 140m là :

140 : 0,4 = 350 (bước chân)

Đáp số: 350 bước chân.

Bài 4

Tính bằng hai cách :

(a); 0,96 : 0,12 0,72 : 0,12) (b); (2,04 + 3,4) : 0,68)

Phương pháp giải:

a) Cách 1 : Biểu thức có phép chia và phép trừ thì thực thi phép chia trước, thực thi phép trừ sau.

Cách 2 : Áp dụng công thức : (a:c-b:c = (a-b):c).

b) Cách 1 : Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2 :Áp dụng công thức : ((a+b):c =a:c+b:c ).

Lời giải rõ ràng:

://.youtube/watch?v=ayCMvnMsHEg

Reply
4
0
Chia sẻ

4337

Clip Bài 73 : rèn luyện chung ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài 73 : rèn luyện chung tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Bài 73 : rèn luyện chung miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Bài 73 : rèn luyện chung Free.

Giải đáp vướng mắc về Bài 73 : rèn luyện chung

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 73 : rèn luyện chung vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #luyện #tập #chung