Thủ Thuật về Bài 55 : mét vuông 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Bài 55 : mét vuông được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-18 20:10:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Để đọc (hoặc viết) những số đo diện tích s quy hoạnh ta đọc (hoặc viết) những số trước sau đóđọc (hoặc viết) kí hiệu của cty đo diện tích s quy hoạnh.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3
    Bài 4

Bài 1

Viết số thích hợp vào ô trống :

Đọc số

Viết số

Một nghìn chín trăm năm mươi hai mét vuông

Hai nghìn không trăm hai mươi mét vuông

1969m2

4000dm2

Chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

Phương pháp giải:

Để đọc (hoặc viết) những số đo diện tích s quy hoạnh ta đọc (hoặc viết) những số trước sau đóđọc (hoặc viết) kí hiệu của cty đo diện tích s quy hoạnh.

Lời giải rõ ràng:

Đọc số

Viết số

Một nghìn chín trăm năm mươi hai mét vuông

1952m2

Hai nghìn không trăm hai mươi mét vuông

2020m2

Một nghìn chín trăm sáu mươi chín mét vuông

1969m2

Bốn nghìn đề-xi-mét vuông

4000dm2

Chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

911cm2

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Áp dụng cách quy đổi 1m2= 100dm2; 1dm2= 100cm2.

Lời giải rõ ràng:

Bài 3

Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 150m và chiều rộng là 80m. Tính chu vi và diện tích s quy hoạnh của sân vận động.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức :

Chu vi = (chiều dài + chiều rộng)×2 ; Diện tích = chiều dài×chiều rộng.

Lời giải rõ ràng:

Chu vi hình chữ nhật là :

(150 + 80)×2 = 460 (m)

Diện tích hình chữ nhật là :

150× 80 = 12 000 (mét vuông)

Đáp số: Chu vi : 460m ;

Diện tích : 12 000m2.

Bài 4

Tính diện tích s quy hoạnh của miếng bìa có những kích thước theo như hình vẽ ở phía dưới :

Phương pháp giải:

Chia miếng bìa đã cho thành những miếng bìa nhỏ dạng hình chữ nhật rồi tính diện tích s quy hoạnh những hình đó.

Diện tích miếng bìa bằng tổng diện tích s quy hoạnh những miếng bìa nhỏ.

Lời giải rõ ràng:

Có thể chia hình đã cho thành những hình chữ nhật như sau :

Diện tích hình chữ nhật H1 là :

10 × 9 = 90 (cm2)

Chiều rộng hình chữ nhật H2 là

10 3 = 7 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật H2 là

21 9 =12 (cm)

Diện tích hình chữ nhật H2 là :

12 × 7 = 84 (cm2)

Diện tích của miếng bìa là :

90 + 84 = 174 (cm2)

Đáp số: 174cm2.

://.youtube/watch?v=JzZwFOszrn0

Reply
8
0
Chia sẻ

4504

Review Bài 55 : mét vuông ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 55 : mét vuông tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Bài 55 : mét vuông miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Bài 55 : mét vuông Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài 55 : mét vuông

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 55 : mét vuông vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #mét #vuông