Thủ Thuật Hướng dẫn Bài 54 trang 14 sbt hình học 11 nâng cao Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Bài 54 trang 14 sbt hình học 11 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-25 08:01:47 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nếuk1k2= 1 thì (overrightarrow IM_2 = overrightarrow O_1M ) nên (overrightarrow MM_2 = overrightarrow O_1I = overrightarrow O_1O_2 + overrightarrow O_2I = left( 1 – k_2 right)overrightarrow O_1O_2 ).
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b

Cho hai phép vị tự V1có tâm O1tỉ số k1và V2có tâm O2tỉ số k2. Gọi F là hợp thành của V1và V2. Chứng minh rằng:

LG a

F là một phép tịnh tiến nếu k1k2= 1. Hãy xác lập vec tơ tịnh tiến.

Lời giải rõ ràng:

Lấy một điểm M bất kỳ, nếu V1biến M thành M1và V2biến M1thành M2thì (overrightarrow O_1M_1 = k_1overrightarrow O_1M ) và (overrightarrow O_2M_2 = k_2overrightarrow O_2M_1 ).

Khi đó, phép hợp thành F biến M thành M2. Gọi I là ảnh của O1qua phép vị tự V2, tức là (overrightarrow O_2I = k_2overrightarrow O_2O_1 ).

Khi đó (overrightarrow IM_2 = k_2overrightarrow O_1M_1 = k_1k_2overrightarrow O_1M ).

(h.33)

Nếuk1k2= 1 thì (overrightarrow IM_2 = overrightarrow O_1M ) nên (overrightarrow MM_2 = overrightarrow O_1I = overrightarrow O_1O_2 + overrightarrow O_2I = left( 1 – k_2 right)overrightarrow O_1O_2 ).

Vậy trong trường hợp này F là phép tịnh tiến vectơ (overrightarrow u = left( 1 – k_2 right)overrightarrow O_1O_2 ).

LG b

F là một phép vị tự nếu k1k21. Hãy xác lập tâm và tỉ số của phép vị tự đó.

Lời giải rõ ràng:

Nếu k1k2(ne) 1 ta chọn điểm O3sao cho (overrightarrow O_3I = k_1k_2overrightarrow O_3O_1 )

Khi đó (overrightarrow O_3M_2 = overrightarrow O_3I + overrightarrow IM_2 )

( = k_1k_2overrightarrow O_3O_1 + k_1k_2overrightarrow O_1M )

( = k_1k_2overrightarrow O_3M )

Vậy F là phép vị tự tâm O3tỉ số (k_1k_2).

Chú ý rằng tâm O3của phép vị tự này được xác lập bởi đẳng thức:

(overrightarrow O_3I = k_1k_2overrightarrow O_3O_1 )

Hay (overrightarrow O_3O_1 + overrightarrow O_1O_2 + overrightarrow O_2I = k_1k_2overrightarrow O_3O_1 ).

Suy ra: (overrightarrow O_1O_2 + k_2overrightarrow O_2O_1 = left( 1 – k_1k_2 right)overrightarrow O_1O_3 ).

Do đó: (overrightarrow O_1O_3 = 1 – k_2 over 1 – k_1k_2overrightarrow O_1O_2 ).

Cũng để ý quan tâm rằng tâm của ba phép vị tự V1, V2và F là ba điểm thẳng hàng O1, O2và O3.

://.youtube/watch?v=4DY3kRp09rA

Reply
7
0
Chia sẻ

4385

Clip Bài 54 trang 14 sbt hình học 11 nâng cao ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 54 trang 14 sbt hình học 11 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Bài 54 trang 14 sbt hình học 11 nâng cao miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Bài 54 trang 14 sbt hình học 11 nâng cao Free.

Giải đáp vướng mắc về Bài 54 trang 14 sbt hình học 11 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 54 trang 14 sbt hình học 11 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sbt #hình #học #nâng #cao