Mẹo Hướng dẫn Bài 50 : rèn luyện 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài 50 : rèn luyện được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-18 23:01:18 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một người dân có 50 quả trứng. Lần đầu bán 12 quả, lần sau bán 18 quả. Hỏi sau hai lần bán, người này còn sót lại bao nhiêu quả trứng ?
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3
    Bài 4

Bài 1

Một người dân có 50 quả trứng. Lần đầu bán 12 quả, lần sau bán 18 quả. Hỏi sau hai lần bán, người này còn sót lại bao nhiêu quả trứng ?

Phương pháp giải:

– Tìm số quả trứng người ấy đã bán : Lấy số quả trứng bán được trong lần đầu cộng với số quả trứng bán trong lần sau.

– Tìm số quả trứng còn sót lại : Lấy 50 trừ đi số quả trứng đã bán.

Lời giải rõ ràng:

Hai lần người đó bán được số quả trứng là :

12 + 18 = 30 (quả)

Số quả trứng còn sót lại là :

50 30 = 20 (quả)

Đáp số : 20 quả.

Bài 2

Một thùng có 42l dầu, đã lấy đi (dfrac17)số dầu đó. Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

– Tìm số lít dầu đã lấy đi : Lấy 42 lít chia cho 7.

– Tìm số lít dầu còn sót lại trong thùng: Lấy 42 trừ đi số lít dầu đã lấy.

Lời giải rõ ràng:

Số lít dầu lấy ra là :

42 : 7 = 6 (l)

Số lít dầu còn sót lại trong thùng là :

42 6 = 36 (l)

Đáp số : 36l.

Bài 3

Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó :

Phương pháp giải:

– Đọc những thông tin trong tóm tắt rồi tạo một bài toán.

– Tìm số con gà mái : Lấy số gà trống nhân với 4.

– Tìm toàn bộ số con gà : Lấy số gà trống cộng với số gà mái vừa tìm kiếm được.

Lời giải rõ ràng:

Bài toán : Có một đàn gà, trong số đó có 14 con gà trống và số gà mái gấp 4 lần số gà trống. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con?

Bài giải

Có số con gà mái là :

14 ⨯ 4 = 56 (con)

Tổng số con gà có trong đàn gà đó là :

56 + 14 = 70 (con)

Đáp số : 70 con.

Bài 4

Tính (theo mẫu) :

Gấp 13 lên 2 lần rồi thêm 19

13 ⨯ 2 = 26

26 + 19 = 45

Gấp 24 lên 4 lần rồi bớt 47

.

Giảm 35 đi 7 lần rồi thêm 28

.

Giảm 48 đi 6 lần rồi bớt 2

.

Phương pháp giải:

– Gấp một số trong những lên nhiều lần : Nhân số đó với số lần.

– Thêm một số trong những n cty : Cộng số đó với n cty.

– Một số giảm sút một số trong những lần : Chia số đó cho số lần.

– Một số bớt đi n cty : Lấy số đó trừ đi số cty.

Lời giải rõ ràng:

Gấp 13 lên 2 lần rồi thêm 19

13 ⨯ 2 = 26

26 + 19 = 45

Gấp 24 lên 4 lần rồi bớt 47

24 ⨯ 4 = 96

96 47 = 49

Giảm 35 đi 7 lần rồi thêm 28

35 : 7 = 5

5 + 28 = 33

Giảm 48 đi 6 lần rồi bớt 2

48 : 6 = 8

8 2 = 6

://.youtube/watch?v=9LTN6jOtn0E

Reply
5
0
Chia sẻ

4258

Video Bài 50 : rèn luyện ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài 50 : rèn luyện tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Bài 50 : rèn luyện miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Bài 50 : rèn luyện miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài 50 : rèn luyện

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 50 : rèn luyện vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #luyện #tập