Mẹo Hướng dẫn Bài 5 phân tích và so sánh tháp dân số ma cao 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Bài 5 phân tích và so sánh tháp dân số ma cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-13 02:29:23 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  2. Nội dung tiến hành2.1. Hoạt động 1: Quan sát tháp dân số năm 1989 và năm 19992.2. Hoạt động 2: Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự việc thay đổi của cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi ở việt nam. Giải thích nguyên nhân2.3. Hoạt động 3: Cơ cấu dân số theo tuổi của việt nam có thuận tiện và trở ngại vất vả gì cho tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội? Chúng ta nên phải có những giải pháp nào để từng bước khắc phục những trở ngại vất vả này?3. Kết luận 

– Có thể vận dụng phân tích, so sánh những biểu đồ tháp dân số

– Nêu được sự thay đổi và Xu thế thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo tuổi ở việt nam

– Xác lập được quan hệ giữa ngày càng tăng dân số với cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi, giữa dân số và tăng trưởng kinh tế tài chính- xã hội của giang sơn

Hình phóng to tháp dân số Việt Nam

2. Nội dung tiến hành

2.1. Hoạt động 1: Quan sát tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về những mặt:

– Hình dạng của tháp.

+ Giống nhau: Cả hai tháp dân số đều phải có đáy rộng và đỉnh nhọn, đặc trưng của cấu trúc dân số trẻ

+ Khác nhau:

  Phần chân của đáy tháp dân số năm 1999 thu hẹp ở nhóm tuổi 0 – 4 tuổi, đã cho toàn bộ chúng ta biết tỉ lệ ngày càng tăng dân số tự nhiên đã giảm.
  Phần thân và đỉnh của tháp dân số năm 1999 mở rộng hơn so với năm 1989, đã cho toàn bộ chúng ta biết dân số có Xu thế già hóa.

– Cơ cấu dân số theo độ tuổi

+ Giống nhau: Đều có cơ cấu tổ chức triển khai dân số trẻ, tỉ lệ dân số dưới và trong độ tuổi lao động cao, tỉ lệ dân số trên độ tuổi lao động thấp.

+ Khác nhau: So với tháp dân số năm 1989, tháp dân số năm 1999 có tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động và trên lao động nhiều hơn nữa, tỉ lệ dân số dưới độ tuổi lao động thấp hơn.

  Nhóm tuổi 0 – 14 tuổi: năm 1989 là 39% và 1999 là 33,5%.
  Nhóm tuổi 14 – 59: năm 1989 chiếm 53,8% và  1999 chiếm 58,4%.
  Nhóm tuổi trên 59: năm 1989 chiếm 7,2 %, năm 1999 là 8,1%.

– Ti lệ dân số phụ thuộc

+ Giống nhau: Cả hai tháp dân số đều phải có tỉ lệ dân số phụ thuộc lớn (ở tháp dân số năm 1989 là 46,2%, ở tháp dân số năm 1999 là 41,6%).

+ Khác nhau:

  Tỉ lệ dân số phụ thuộc ở tháp dân số 1999 thấp hơn ở tháp dân số 1989.
  Năm 1989 có tỉ lệ dân số phụ thuộc cao với 46,2% và năm 1999 là 41,6%.

2.2. Hoạt động 2: Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự việc thay đổi của cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi ở việt nam. Giải thích nguyên nhân

– Sự thay đổi của cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi ở việt nam:

  Nhóm tuổi 0 -14: có Xu thế giảm dần tỉ trọng, từ 39% (1989) xuống còn 33,5% (1999).
  Nhóm tuổi 14 – 59:  có Xu thế tăng thêm, từ 53,8% (1989) lên 58,4% (1999).
  Nhóm trên 59 tuổi cũng tăng dần tỉ trọng từ 7,2% (1989) lên 8,1% (1999).
  Tỉ lệ dân số phụ thuộc cũng giảm từ 46,2% (1989) xuống 41,6% (1999).

⟹ Cho thấy cơ cấu tổ chức triển khai dân số việt nam đang sẵn có Xu thế già hóa.

– Nguyên nhân:

  Nhóm tuổi từ 0 – 14 giảm do đấy là kết quả của chủ trương dân số kế hoạch hóa mái ấm gia đình của việt nam trong quy trình này (tuyên truyền giáo dục, sử dụng những giải pháp tránh thai bảo vệ an toàn và uy tín, mỗi mái ấm gia đình chỉ có từ là 1 – 2 con…).
  Nhóm tuổi 14 – 59 tuổi tăng do hậu quả của yếu tố bùng nổ dân số ở quy trình trước đó.
  Nhóm tuổi trên 59 tuổi tăng do y tế tăng trưởng, chính sách phúc lợi xã hội tốt hơn đã nâng cao tuổi thọ của dân cư.

2.3. Hoạt động 3: Cơ cấu dân số theo tuổi của việt nam có thuận tiện và trở ngại vất vả gì cho tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội? Chúng ta nên phải có những giải pháp nào để từng bước khắc phục những trở ngại vất vả này?

a. Thuận lợi và trở ngại vất vả của cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi với việc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội việt nam

– Thuận lợi

  Nguồn lao động đông.
  Nguồn tương hỗ update lao động lớn.
  Có lợi thế trong tăng trưởng những ngành kinh tế tài chính sử dụng nhiều lao động và thu hút góp vốn đầu tư quốc tế

– Khó khăn

+ Tỉ lệ dân số phụ thuộc vẫn còn đấy đang cao (41,6%).

+ Trong Đk kinh tế tài chính – xã hội lúc bấy giờ, cơ cấu tổ chức triển khai dân số trên làm hạn chế cho việc:

  Đẩy mạnh vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính, thực thi công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn.
  Nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường dân cư (thu nhập theo đầu người, giáo dục, y tế, tuổi thọ…).

+ Giải quyết việc làm, nhà tại, bảo mật thông tin an ninh xã hội.

+ Bảo vệ tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và tăng trưởng bền vững…

b. Biện pháp khắc phục những trở ngại vất vả

– Tiếp tục tăng cường cuộc vận động: Sinh đẻ có kế hoạch, nâng cao ý thức về chủ trương dân số trong hiệp hội dân cư nhằm mục đích giảm tỉ lệ sinh, tụt giảm độ tăng dân số.

– Phân bố lại dân cư và lao động trên phạm vi toàn nước, tăng cường chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính nhằm mục đích tạo việc làm và thu nhập, cải tổ mức sống dân cư.

– Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phong phú hóa những hình thức giáo dục dân số.

3. Kết luận 

Sau khi tham gia học xong bài này những em cần:

– Cơ cấu dân số theo độ tuổi và giới tính của việt nam từ thời điểm năm 1989 đến năm 1999 đă thay đổi ra làm sao? Giải thích nguyên nhân.

– Cơ cấu dân số nuớc ta có những thuận tiện và trở ngại vất vả́ cho tăng trưởng kinh tế tài chính xă hội?

– Nêu giải pháp để từng bước khắc phục những trở ngại vất vả đó.

1. Quan sát tháp dân số năm 1989 và 1999

 

Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về những mặt :

  Hình dạng của tháp.Cơ cấu dân số theo độ tuổi.Ti lệ dân số phụ thuộc.

Trả lời:

So sánh và phân tích hai tháp dân số năm 1989 và 1999 như sau:

– Về hình dạng của tháp:

  Điểm giống nhau: Cả hai tháp tuổi năm 1989 và 1999 đều cho ta thấy được đấy là tháp dân số trẻ. Nó được thể hiện rõ ở cả hai tháp khi có đấy rộng và đỉnh nhọn.Điểm rất khác nhau: Nếu quan sát kĩ hơn ta thấy đáy tháp dân số năm 1999 ở nhóm tuổi 0 – 14 hẹp hơn so với đáy tháp dân số năm 1989. Điều  này chứng tỏ rằng, tỉ lệ ngày càng tăng tự nhiên việt nam đang sẵn có Xu thế giảm.

– Về cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi và tỉ lệ phụ thuộc

Để dễ so sánh ta có bảng như sau:

Năm/ Các yếu tố

Năm 1989

Năm 1999

Hình dạng của tháp

Đỉnh nhọn, đáy rộng

Đỉnh nhọn, đáy rộng chân hẹp hơn so với năm 1989

Cơ cấu dân số theo tuổi

Nhóm tuổi

Nam

Nữ

Nam

Nữ

0 – 14

15 – 59

60 trở lên

20,1

25,6

3,0

18,9

28,2

4,2

17,4

28,4

3,4

16,1

30,0

4,7

Tỉ số phụ thuộc

86

72,1

Như vậy ta thấy, cả hai tháp dân số đều phải có tỉ lệ dân số phụ thuộc lớn. Tuy nhiên năm 1999 tỉ lệ dân số phụ thuộc thấp hơn so với năm 1989.

2. Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự việc thay đổi của cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi ở việt nam. Giải thích nguyên nhân.

Trả lời:

– Từ những so sánh và phân tích trên, ta đưa ra được những nhận xét về sự việc thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi việt nam như sau:

  Từ năm 1989 đến năm 1999, cơ cấu tổ chức triển khai dân số việt nam có sự thay đổi. Theo đó, tỉ lệ số người hết độ tuổi lao động và trong độ tuổi lao động tăng.Thành phần phụ thuộc đang sẵn có Xu thế suy giảm

– Nguyên nhân dẫn đến việc thay đổi của hai tháp dân số đó đó đó là:

  Thứ nhất, nhờ chủ trương dân số, kế hoạch hóa mái ấm gia đình nên tỉ lệ nhóm tuổi 0 – 14 có Xu thế giảm.Thứ hai, nhờ nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng, mức sống người dân ngày càng tăng dần, những chủ trương phúc lợi đều được cải tổ => nhóm tuổi 60 tuổi trở lên có Xu thế tăng thêm.

3. Cơ cấu dân số theo tuổi của việt nam có thuận tiện và trở ngại vất vả gì cho tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội? Chúng ta nên phải có những giải pháp nào để từng bước khắc phục những trở ngại vất vả này?

Trả lời:

– Thuận lợi:

  Nguồn lao động đôngNguồn tương hỗ update lao động lớn

– Khó khăn:

  Hạn chế trong việc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hộiKhông phục vụ được những nhu yếu đời sốngTỉ lệ thật nghiệp ngày càng gay gắtCác yếu tố xã hội và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ngày càng trầm trọng.

– Biện pháp:

  Tiếp tục triển khai và tăng cường kế hoạch hóa mái ấm gia đình để giảm tỉ lệ ngày càng tăng dân số.Phân bố lại nguồn dân cư và lao động thích hợp nhằm mục đích tạo công ăn việc làm và cải tổ mức sống và cống hiến cho những người dân dân.Xây dựng những khu công nghiệp, nhà máy sản xuất để xử lý và xử lý việc làm.Có chủ trương xuất khẩu lao động.

A. CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI
1. Quan sát tháp dân số năm 1989 và 1999, hình 5.1 SGK, hãy phân tích hai tháp dân số về những mặt, hình dạng của tháp, cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi, tỉ lệ dân số phụ thuộc.

Trả lời:
Quan sát tháp dân số năm 1989 và 1999
– Hình dạng của tháp năm 1989 có đỉnh nhọn, đáy rộng.
– Hình dạng của tháp năm 1999: đỉnh nhọn, đáy rộng, chân đáy thu hẹp hơn năm 1989 (nhóm 0-4 tuổi).
– Cư cấu dân số theo độ tuổi:
+ Năm 1989: Nhóm 0-4 tuổi: nam 20,1%, nữ 18,9%.
Nhóm từ 15 đến 59 tuổi: nam 25,6%, nữ 28,2%.
Nhóm từ 60 tuổi trở lên: nam 3,0%, nữ 4,2%.
+ Năm 1999: Nhóm 0-4 tuổi: nam 7,4%, nữ 16,1%
Nhóm từ 15 đến 59 tuổi: nam 28,4%, nữ 30,0%
Nhóm từ 60 tuổi trở lên: nam 3,4%, nữ 4,7%.
* Nhận xét:
– Tuổi dưới lao động và trong độ tuổi lao động đều cao, nhưng độ tuổi dưới lao động của năm 1999 nhỏ hơn năm 1989.
– Độ tuổi lao động và ngoài lao động năm 1999 cao hơn năm 1989.
– Ti lệ dân số phụ thuộc năm 1989 là 86%, và năm 1999 là 71,2%.
– Tỉ lệ dân số phụ thuộc còn đang cao và cùng có thay đổi giữa hai tháp dân số.

2. Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự việc thay đổi của cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi ở việt nam. Giải thích nguyên nhân.

Trả lời:
Nhận xét và lý giải nguyên nhân
– Từ năm 1989 đến 1999, nhóm tuổi từ 0 đến 14 giảm 5,5% (39% xuông còn 33,5%).
– Nhóm tuổi trên 60 tăng dần từ 7,2% đến 8,1%.
– Ti lệ nhóm tuổi lao động tăng 4,6% .
– Do đời sống người dân được cải tổ, chính sách dinh dường, những Đk y tế, chăm sóc sức mạnh thể chất tốt.

3. Cơ cấu dân số theo độ tuổi ở việt nam có thuận tiện và trở ngại vất vả gì cho tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội? Chúng ta nên phải có những giải pháp nào để từng bước khắc phục những trở ngại vất vả này?

Trả lời:
– Thuận lợi: tăng trưởng kinh té và xã hội, nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn.
– Khó khăn: tạo sức ép đỗi với yếu tố xử lý và xử lý việc làm, nhà tại, tài nguyên và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
– Biện pháp khắc phục:
+ Phân bố lại lao động và dân cư Một trong những vùng, những ngành kinh tế tài chính trong phạm vi toàn nước.
+ Có kế hoạch đào tạo và giảng dạy, hướng nghiệp dạy nghề, sử dụng nguồn lao động hợp lý.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Quan sát hình 5.1, đã cho toàn bộ chúng ta biết hình dạng của hai tháp dân số:
A. Đều có đáy rộng.
B. Đỉnh nhọn.
C. Đáy tháp năm 1999 thu hẹp hơn năm 1989.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Trả lời:
Đáp án: D

Câu 2: Trong vòng 10 năm (1989 – 1999), tỉ lệ nhóm tuổi từ 0 đến 14:

A. Giảm 2,5%.
B. Giảm 3,5%.
C. Giảm 4,5%.
D. Giảm 5,5%.
Trả lời:
Đáp án: D

Câu 3: Tỉ lệ nhóm tuổi lao động tăng:

A. 2,6%.
B. 3,6%.
C. 4,6%.
D. 5,6%.
Trả lời:
Đáp án: C

Câu 4: Quan sát hình 5.1, tháp dân số năm 1989 và năm 1999 đã cho toàn bộ chúng ta biết độ tuổi lao động và ngoài lao động năm 1999 so với năm 1989:

A. Thấp hơn.
B. Bằng.
C. Cao hơn.
D. Cả A, B, C đều sai
Trả lời:
Đáp án: C

Câu 5: Tỉ lệ phụ thuộc là tỉ số giữa số người:

A. Chưa đến tuổi lao động và những người dân trong độ tuổi lao động.
B. Chưa đến tuổi lao động với những người dân quá tuổi lao động.
C. Chưa đến tuổi lao động, số người quá tuổi lao động với những người dân đang trong tuổi lao động.
D. Cả A, B, C đều sai.
Trả lời:
Đáp án: C

Câu 6: Căn cứ vào cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo độ tuổi, cho biết thêm thêm tỉ số phụ thuộc của việt nam năm 1999 chiếm:

A. 55%.
B. 71,2%.
C. 76,2%.
D. 81,2%.
Trả lời:
Đáp án: B

Câu 7: Tỉ số phụ thuộc việt nam năm 1999 so với những nước Sin-ga-po (42,9%) và Thái Lan (47%) thuộc loại:

A. Thấp.
B. Cao.
C. Khá cao.
D. Rất cao.
Trả lời:
Đáp án: B
Câu 8: Cơ cấu dân số theo độ tuổi có thuận tiện ra làm sao trong việc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội?
A. Cung cấp nguồn lao động dồi dào.
B. Có thị trường tiêu thụ lớn.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Trả lời:
Đáp án: C

Câu 9: Cơ cấu dân số theo độ tuổi lao động gây trở ngại ra làm sao cho việc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội?

A. Gây sức ép lớn riêng với yếu tố xử lý và xử lý việc làm.
B. Ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường người dân.
C. Môi trường ô nhiễm.
D. Cà A, B, C đều đúng.
Trả lời:
Đáp án: D

Câu 10: Giáp pháp trong chủ trương về dân số lúc bấy giờ là:

A. Phân bố lại nhân lực theo ngành và theo lãnh thổ.
B. Giáo dục đào tạo và giảng dạy, đào tạo và giảng dạy lao động.
C. Tổ chức hướng nghiệp, trình làng việc làm.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Trả lời:
Đáp án: D

4219

Clip Bài 5 phân tích và so sánh tháp dân số ma cao ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài 5 phân tích và so sánh tháp dân số ma cao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Bài 5 phân tích và so sánh tháp dân số ma cao miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Bài 5 phân tích và so sánh tháp dân số ma cao miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 5 phân tích và so sánh tháp dân số ma cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 5 phân tích và so sánh tháp dân số ma cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #phân #tích #và #sánh #tháp #dân #số #cao