Kinh Nghiệm Hướng dẫn Bài 38 : tìm số chia Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài 38 : tìm số chia được Update vào lúc : 2022-01-18 23:09:20 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chia hình cần xếp thành những hình tam giác nhỏ như đề bài đã cho, từ đó em tìm kiếm được lời giải cho bài toán.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3
    Bài 4

Bài 1

Nối mỗi số trong phép chia với tên thường gọi của nó :

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức và kỹ năng về tên thường gọi và vị trí của những số trong phép chia :

Số bị chia:Số chia=Thương

Lời giải rõ ràng:

Bài 2

Tìm x :

a) 12 : x = 3 b) 21 : x = 7 c) 30 : x = 3

d) 25 : x = 5 e) 7 : x = 1 g) 6 : x = 6

Phương pháp giải:

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải rõ ràng:

a) 12 : x = 3

x = 12 : 3

x = 4

b) 21 : x = 7

x = 21 : 7

x = 3

c) 30 : x = 3

x = 30 : 3

x = 10

d) 25 : x = 5

x = 25 : 5

x = 5

e) 7 : x = 1

x = 7 : 1

x = 7

g) 6 : x = 6

x = 6 : 6

x = 1

Bài 3

Viết một phép chia :

a) Có số chia bằng thương

b) Có số bị chia bằng số chia

c) Có số bị chia bằng thương

Phương pháp giải:

– Viết phép tính sao cho thỏa mãn nhu cầu Đk của bài toán.

– Chú ý phép chia với 0 hoặc 1.

Lời giải rõ ràng:

a) Có số chia bằng thương là: 25 : 5 = 5.

b) Có số bị chia bằng số chia là: 25 : 25 = 1

c) Có số bị chia bằng thương là: 5 : 1 = 5

Bài 4

Cho 6 hình tam giác , mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình bên :

Phương pháp giải:

Chia hình cần xếp thành những hình tam giác nhỏ như đề bài đã cho, từ đó em tìm kiếm được lời giải cho bài toán.

Lời giải rõ ràng:

.com

://.youtube/watch?v=24JiIvldjqY

Reply
5
0
Chia sẻ

4318

Video Bài 38 : tìm số chia ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 38 : tìm số chia tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Bài 38 : tìm số chia miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Bài 38 : tìm số chia Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 38 : tìm số chia

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 38 : tìm số chia vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tìm #số #chia