Thủ Thuật Hướng dẫn Bài 1.21 trang 11 sbt đại số 10 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Bài 1.21 trang 11 sbt đại số 10 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-08 11:24:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Dự đoán nhờ vào kiến thức và kỹ năng đại số và sử dụng kiến thức và kỹ năng về kiểu cách xác lập tập hợp.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b
    LG c

Liệt kê những thành phần của tập hợp

LG a

(A = rm 3k – 1backslash k in Z, – 5 le k le 3rm 😉

Phương pháp giải:

Dự đoán nhờ vào kiến thức và kỹ năng đại số và sử dụng kiến thức và kỹ năng về kiểu cách xác lập tập hợp.

Lời giải rõ ràng:

(A =rm – 16,- 13,- 10,- 7,- 4,- 1,)

(2,5,8rm 😉

LG b

(A = < 10rm 😉

Phương pháp giải:

Dự đoán nhờ vào kiến thức và kỹ năng đại số và sử dụng kiến thức và kỹ năng về kiểu cách xác lập tập hợp.

Lời giải rõ ràng:

(A = rm – 9,- 8,- 7,- 6,- 5,- 4,)

(- 3,- 2,- 1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 )

LG c

(C = le dfrac192rm 😉

Phương pháp giải:

Dự đoán nhờ vào kiến thức và kỹ năng đại số và sử dụng kiến thức và kỹ năng về kiểu cách xác lập tập hợp.

Lời giải rõ ràng:

(A = rm – 9, – 8, – 7, – 6, – 5, – 4,)

(4,5,6,7,8,9rm 😉

://.youtube/watch?v=QZNa6u9Xiq8

Reply
7
0
Chia sẻ

4339

Clip Bài 1.21 trang 11 sbt đại số 10 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài 1.21 trang 11 sbt đại số 10 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Bài 1.21 trang 11 sbt đại số 10 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Bài 1.21 trang 11 sbt đại số 10 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài 1.21 trang 11 sbt đại số 10

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 1.21 trang 11 sbt đại số 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sbt #đại #số