Kinh Nghiệm Hướng dẫn Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 sgk toán 2 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 sgk toán 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-22 06:11:18 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thùng lớn đựng được 60(l) nước, thùng bé đựng được thấp hơn thùng lớn 22(l) nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước ?
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3
    Bài 4
    Bài 5

Bài 1

Tính nhẩm:

12 – 6 = 6 + 6 =

9 + 9 = 13 – 5 =

14 – 7 = 8 + 7 =

17 – 8 = 16 – 8 =

17 – 9 = 5 + 7 =

8 + 8 = 13 – 8 =

11 – 8 = 2 + 9 =

4 + 7 = 12 – 6 =

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải rõ ràng:

12 – 6 = 6 6 + 6 = 12

9 + 9 = 18 13 – 5 = 8

14 – 7 = 7 8 + 7 = 15

17 – 8 = 9 16 – 8 = 8

17 – 9 = 8 5 + 7 = 12

8 + 8 = 16 13 – 8 = 5

11 – 8 = 3 2 + 9 = 11

4 + 7 = 11 12 – 6 = 6

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 68 + 27; 56 + 44; 82 – 48

b) 90 – 32; 71 – 25; 100 – 7.

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết phép tính sao cho những chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Thực hiện phép tính với những số theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải rõ ràng:

Bài 3

Số?

17 – 9 = 15 – 6 =

c) 16 – 9 = d) 14 – 8 =

16 – 6 – 3 = 14 – 4 – 4 =

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền những kết quả vào chỗ trống.

Lời giải rõ ràng:

17 – 9 = 8 15 – 6 = 9

c) 16 – 9 = 7 d) 14 – 8 = 6

16 – 6 – 3 = 7 14 – 4 – 4 = 6

Bài 4

Thùng lớn đựng được 60(l) nước, thùng bé đựng được thấp hơn thùng lớn 22(l) nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Thùng lớn : 60(l) nước

Thùng bé thấp hơn thùng lớn : 22(l)

Thùng bé : …(l) nước ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít nước thùng lớn đựng được trừ đi 22(l).

Lời giải rõ ràng:

Thùng bé đựng được số lít nước là:

60 – 22 = 38 ((l))

Đáp số: 38(l) nước.

Bài 5

Viết phép cộng có tổng bằng một số trong những hạng.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức và kỹ năng : Một số cộng hoặc trừ với 0 thì giá trị của số đó không thay đổi.

Lời giải rõ ràng:

Chắng hạn: 3 + 0 = 3; 27 + 0 = 27.

4348

Review Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 sgk toán 2 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 sgk toán 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 sgk toán 2 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 sgk toán 2 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 sgk toán 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 83 sgk toán 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sgk #toán