Kinh Nghiệm về Axit bazơ là gì Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Axit bazơ là gì được Update vào lúc : 2022-02-10 10:19:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Công thức hóa học của Axit Bazơ Muối và bài tập

Hoàng Thu HiềnChia sẻ

Vậy công thức hóa học của những hợp chấtAxit, Bazơ, Muối là gì, mang tên thường gọi ra sao và được phân loại ra làm sao, toàn bộ chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây và giải một số trong những bài tập về Axit, Bazơ và Muối.

Nội dung chính

    Công thức hóa học của Axit Bazơ Muối và bài tậpI. Axit – Công thức hóa học, tên thường gọi và phân loại axitII. Bazơ – Công thức hóa học, tên thường gọi và phân loại bazơIII. Muối – Công thức hóa học, tên thường gọi và phân loại muốiIV. Giải bài tập về Axit – Bazơ – MuốiXem Video bài học kinh nghiệm tay nghề trên YouTubeVideo liên quan

Công thức hóa học của Axit Bazơ Muối và bài tập thuộc phần:Chương 5: Hiđro – Nước

I. Axit – Công thức hóa học, tên thường gọi và phân loại axit

1. Axit là gì?

– Axit là hợp chất hóa học trong phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hihdro link với gốc axit (-Cl, =SO4, -NO3gạch ngang thể hiện hóa trị) những nguyên tử hidro này hoàn toàn có thể thay thế bằng những nguyên tử sắt kẽm kim loại

2. Công thức hóa học của Axit

– Công thức hóa học của axit gồm một hay nhiều nguyên tử H và gốc axit

3. Phân loại axit

*Có 2 loại axit, đó là:

– Axit không còn oxi: HCl, H2S,…

– Axit có oxi: H2SO4, H2CO3,…

4. Tên gọi của axit

*Axit không còn oxi

– Các đọc tên: Tên axit = axit + tên phi kim + hidric

Ví dụ: HCl: axit clohidric. Gốc axit tương ứng là clorua

H2S: axit sunfuhidric. Gốc axit tương ứng là sunfua

*Axit có oxi

+ Axit có nhiều oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ic

Ví dụ: H2SO4: axit sunfuric. Gốc axit: sunfat

HNO3: axit nitric. Gốc axit: nitrat

+ Axit có ít oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ơ

Ví dụ: H2SO3: axit sunfurơ. Gốc axit sunfit

II. Bazơ – Công thức hóa học, tên thường gọi và phân loại bazơ

1. Bazơ là gì?

– Bazơ là hợp chất hóa học trong phân tử gồm có một nguyên tử sắt kẽm kim loại link với một hay nhiều nhóm hidroxit (-OH).

2. Công thức hóa học của bazơ

-Công thức hóa học của bazơ:M(OH)n, n: số hóa trị của sắt kẽm kim loại

3.Tên gọi của Bazơ

– Tên bazơ = tên sắt kẽm kim loại (kèm hóa trị nếu có nhiều hóa trị) + hidroxit

Ví dụ: Fe(OH)2: sắt (II) hidroxit;KOH: kali hidroxit

4. Phân loại bazơ

– Bazơ tan trong nước gọi là kiềm.

Ví dụ: NaOH – Natri hidroxit, KOH – kali hidroxit, Ca(OH)2 – Canxi hidroxit, Ba(OH)2- Bari hidroxit

– Bazơ không tan trong nước.

Ví dụ: Cu(OH)2 – Đồng(II) hidroxit, Fe(OH)2 – Sắt (II) hidroxit, Fe(OH)3 – Sắt (III) hidroxit.

III. Muối – Công thức hóa học, tên thường gọi và phân loại muối

1. Muối là gì?

– Muối là hợp chất hóa học trong phân tử muối có một hay nhiều nguyên tử sắt kẽm kim loại link với môht hay nhiều gốc axit

2. Công thức hóa học của Muối

– Công thức hóa học của muối gồm 2 phần: sắt kẽm kim loại và gốc axit.

Ví dụ: Na2SO4 – Natri sunfat, CaCO3 – Canxi cacbonat

3.Tên gọi của Muối

– Tên muối = tên sắt kẽm kim loại (kèm hóa trị nếu có nhiều hóa trị) + tên gốc axit

Ví dụ: K2SO4:kalisunfat;KHCO3:kali hidrocacbonat;FeSO4: sắt (II) sunfat; Na2SO3: natri sunfit

4. Phân loại Muối

– Muối trung hòa: là muối mà trong gốc axit không còn nguyên tử hidro hoàn toàn có thể thay thế bằng những nguyên tử sắt kẽm kim loại

Ví dụ: Na2SO4, CaCO3,…

– Muối axit: là muối trong số đó gốc axit còn nguyên tử hidro H không được thay thế bằng nguyên tử sắt kẽm kim loại. Hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử hidro đã được thay thế bằng những nguyên tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: NaHSO4, NaHS, NaHSO3,…

IV. Giải bài tập về Axit – Bazơ – Muối

Bài 2 trang 130 sgk hóa 8:Hãy viết công thức hóa học của những axit có gốc axit cho dưới đây và cho biết thêm thêm tên của chúng: -Cl, =SO3, =SO4, -HSO4, =CO3, PO4, =S, -Br, -NO3.

* Lời giải bài 2 trang 130 sgk hóa 8:

– Công thức hóa học của những axit là:

HCl: axit clohidric.

H2SO4: axit sunfuric.

H2SO3: axit sunfurơ.

H2CO3: axit cacbonic.

H3PO4: axit photphoric.

H2S: axit sunfuhiđric.

HBr: axit bromhiđric.

HNO3: axit nitric.

Bài 3trang 130 sgk hóa 8:Hãy viết công thức hóa học của những oxit axit tương ứng với những axit sau: H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, H3PO4.

* Lời giải bài 3 trang 130 sgk hóa 8:

– Công thức hóa học của những oxit axit tương ứng với những axit là:

H2SO4oxit axit là: SO3.

H2SO3oxit axit là: SO2.

H2CO3oxit axit là: CO2.

HNO3oxit axit là: NO2.

H3PO4oxit axit là: P2O5.

Bài 4 trang 130 sgk hóa 8:Viết công thức hóa học của bazơ tương ứng với những oxit sau này: Na2O, Li2O, FeO, BaO, CuO, Al2O3.

* Lời giải bài 4trang 130 sgk hóa 8:

– Công thức hóa học của những bazơ tương ứng với những oxit là:

NaOH tương ứng với Na2O.

LiOH tương ứng với Li2O.

Cu(OH)2tương ứng với CuO.

Fe(OH)2tương ứng với FeO.

Ba(OH)2tương ứng với BaO.

Al(OH)3tương ứng với Al2O3.

Bài 5 trang 130 sgk hóa 8:Viết công thức hóa học của oxit tương ứng với những bazơ sau này: Ca(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)2.

* Lời giải bài 5 trang 130 sgk hóa 8:

– Công thức hóa học của oxit tương ứng với những bazơ như sau:

CaO tương ứng với Ca(OH)2.

MgO tương ứng với Mg(OH)2.

ZnO tương ứng với Zn(OH)2.

FeO tương ứng với Fe(OH)2.

Bài 6 trang 130 sgk hóa 8:Đọc tên của những chất có công thức hóa học ghi dưới đây:

a) HBr, H2SO3, H3PO4, H2SO4.

b) Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2.

c) Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3, ZnS, Na2HPO4, NaH2PO4.

* Lời giải bài 6 trang 130 sgk hóa 8:

– Đọc tên những chất

a) HBr – Axit bromhiđric,

H2SO3- axit sunfurơ,

H3PO4 – axit photphoric,

H2SO4 – axit sunfuric.

b) Mg(OH)2 – Magie hiđroxit,

Fe(OH)3 -sắt(III) hiđroxit,

Cu(OH)2 – đồng(II) hiđroxit.

c) Ba(NO3)2 – Bari nitrat,

Al2(SO4)3 – nhôm sunfat,

Na2CO3 – natri cacbonat,

ZnS – kẽm sunfua,

NaHPO4 – natri hiđrophotphat,

NaH2PO4 – natri đihiđrophotphat.

Công thức hóa học của Axit Bazơ Muối và bài tập -Hóa 8 bài 37được biên soạn theo SGK mới và được đăng trong mụcSoạn Hóa 8và giải bài tậpHóa 8gồm những bàiSoạn Hóa 8được hướng dẫn biên soạn bởi đội ngũ giáo viên dạy giỏi hóa tư vấn và những bài Hóa 8 đượcsoanbaitaptrình diễn dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, giúp bạn học giỏi hóa 8. Nếu thấy hay hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác học tập cùng.

    Chia sẻChia sẻ trên Meta Gửi tin nhắn Zalo
    Bình luậnChia sẻ Chia sẻ
    TAGSChương 5: Hiđro – Nước

Xem Video bài học kinh nghiệm tay nghề trên YouTube

4578

Review Axit bazơ là gì ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Axit bazơ là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Axit bazơ là gì miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Axit bazơ là gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Axit bazơ là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Axit bazơ là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Axit #bazơ #là #gì