Thủ Thuật Hướng dẫn Quy định về hạn mức đấu thầu qua mạng Đầy đủ Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Quy định về hạn mức đấu thầu qua mạng Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-23 23:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Quy định về hạn mức đấu thầu qua mạng được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-23 23:00:03 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kể từ thời gian ngày thứ nhất/02/2022, quy định mới về đấu thầu qua mạng khởi đầu có hiệu lực hiện hành hiện hành 

1. Khái quát về đấu thầu rộng tự do và hạn mức thực tranh tài thầu rộng tự do:
2. Quy trình, trình tự thủ tục thực thi hình thức đấu thầu rộng tự do:
2.1. Đấu thầu rộng tự do theo phương thức một quy trình một túi hồ sơ:
2.2. Đấu thầu rộng tự do theo phương thức một quy trình hai túi hồ sơ:
2.3. Đấu thầu rộng tự do theo phương thức hai quy trình một túi hồ sơ:
2.4. Đấu thầu rộng tự do theo phương thức hai quy trình hai túi hồ sơ:

Ảnh minh họa

Công khai hồ sơ mời thầu gói thầu không vận dụng đấu thầu qua mạng

Theo đó, một trong những điểm nổi trội tại Thông tư 11/2022/TT-BKHĐT (Thông tư số 11) là bắt buộc minh bạch hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc dù gói thầu không vận dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng. Cụ thể, riêng với công tác thao tác thao tác lựa chọn nhà thầu, trong quy trình đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, bên mời thầu phải đính kèm những tài liệu: quyết định hành động hành vi phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu làm giá; hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu làm giá được phê duyệt.

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu vương quốc ngay sau khi đăng tải thành công xuất sắc xuất sắc thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng. Đối với đấu thầu không qua mạng, trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá cả hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước lúc hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị được tiếp nhận.

Quy định rõ ràng lộ trình đấu thầu qua mạng.

Năm 2022, tổ chức triển khai triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng riêng với toàn bộ (100%) những gói thầu vận dụng hình thức đấu thầu rộng tự do, chào hàng đối đầu đối đầu thuộc nghành thành phầm & thành phầm & hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có mức giá gói thầu không thật 5 tỷ VNĐ và thuộc nghành xây lắp có mức giá gói thầu không thật 10 tỷ VNĐ, trừ trường hợp riêng với những gói thầu chưa thể tổ chức triển khai triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc những gói thầu có tính đặc trưng.

Việc tổ chức triển khai triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo vệ tổng số lượng những gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu vận dụng hình thức đấu thầu rộng tự do, chào hàng đối đầu đối đầu và tổng mức gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng mức những.

Năm 2022, tổ chức triển khai triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng riêng với toàn bộ (100%) những gói thầu vận dụng hình thức đấu thầu rộng tự do, chào hàng đối đầu đối đầu thuộc nghành thành phầm & thành phầm & hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có mức giá gói thầu không thật 10 tỷ VNĐ và thuộc nghành xây lắp có mức giá gói thầu không thật 20 tỷ VNĐ, trừ trường hợp riêng với gói thầu chưa thể tổ chức triển khai triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc những gói thầu có tính đặc trưng.

Việc tổ chức triển khai triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo vệ tổng số lượng những gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu vận dụng hình thức đấu thầu rộng tự do, chào hàng đối đầu đối đầu và tổng mức gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng mức những gói thầu vận dụng hình thức đấu thầu rộng tự do, chào hàng đối đầu đối đầu.

Giai đoạn từ thời gian năm 2022 -2025, tổ chức triển khai triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% những gói thầu thuộc phạm vi trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh của Luật đấu thầu; tổ chức triển khai triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để shopping nhằm mục đích mục tiêu duy trì hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thường xuyêncủa cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai triển khai chính trị, tổ chức triển khai triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai triển khai xã hội, cty thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, cty sự nghiệp công lập; tổ chức triển khai triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu shopping triệu tập.

Nhà góp vốn góp vốn đầu tư, nhà thầu hoàn toàn hoàn toàn có thể tự hủy chứng từ số

Theo Thông tư số 11, bên mời thầu, nhà thầu, nhà góp vốn góp vốn đầu tư sau khi thực thi Đk tham gia Hệ thống sẽ tiến hành cấp giấy số. Việc hủy chứng từ số hoàn toàn hoàn toàn có thể do bên mời thầu, nhà thầu, nhà góp vốn góp vốn đầu tư tự thực thi theo phía dẫn sử dụng hoặc gửi công văn yêu cầu hủy chứng từ số đến Trung tâm. Các bên hoàn toàn hoàn toàn có thể sao chép chứng từ số và tàng trữ trên đĩa cứng, USB, thẻ thông minh hoặc những phương tiện đi lại đi lại tàng trữ thông tin khác. Ngoài ra, những bên cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể Đk thêm chứng từ số theo quy định của pháp lý.

Hồ sơ Đk tham gia Hệ thống riêng với bên mời thầu gồm có đơn Đk và bản chụp Quyết định xây dựng hoặc Đăng ký marketing thương mại hoặc những tài liệu tương tự. Hồ sơ được bên mời thầu gửi đến Trung tâm hoặc gửi trên Hệ thống, Trong vòng 02 ngày thao tác, từ thời gian ngày tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả xử lý hồ sơ cho bên mời thầu. Khi có nhu yếu về sửa đổi thông tin đã Đk trên Hệ thống bên mời thầu thực thi theo phía dẫn hoặc đề xuất kiến nghị kiến nghị Trung tâm sửa đổi nếu không tự thực thi được.

Tải Thông tư 11/2022/TT-BKHĐT DOC (Bản Word)

Tải Thông tư 11/2022/TT-BKHĐT PDF (Bản có dấu đỏ)

Chí Thanh KTNL

 

Quy trình đấu thầu rộng tự do được thực thi ra làm thế nào? Điều kiện, thủ tục thực tranh tài thầu theo như hình thức đấu thầu rộng tự do. Hạn mức, quy trình, trình tự thủ tục thực tranh tài thầu rộng tự do

Cùng với hình thức “chào hàng đối đầu đối đầu”, “chỉ định thầu”, “đấu thầu hạn chế”… thì “đấu thầu rộng tự do” là một trong những phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà góp vốn góp vốn đầu tư được sử dụng khá phổ cập trong quan hệ đấu thầu. Vậy đấu thầu rộng tự do là gì? Đấu thầu rộng tự do có gì khác với những hình thức lựa chọn nhà thầu khác?

Quy định về việc vận dụng hình thức đấu thầu rộng tự do được thực thi ra làm thế nào? – Đây là những vướng mắc mà được nhiều người quan tâm khi tham gia quan hệ đấu thầu. Để xử lý và xử lý yếu tố này, trong phạm vi nội dung nội dung bài viết, đội ngũ luật sư và nhân viên cấp dưới cấp dưới Luật Dương gia sẽ đề cập đến “hạn mức, quy trình, trình tự, thủ tục thực tranh tài thầu rộng tự do”. Cụ thể như sau:

1. Khái quát về đấu thầu rộng tự do và hạn mức thực tranh tài thầu rộng tự do:

Trước hết, “đấu thầu” theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật đấu thầu năm trước đó đó đó, được hiểu là một quy trình mà bên mời thầu lựa lựa lựa chọn ra nhà thầu tốt nhất trong toàn bộ những nhà thầu tham gia dự thầu để ký kết và thực thi những hợp đồng trong những nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi như phục vụ dịch vụ  shopping thành phầm & thành phầm & hàng hóa, thực thi những dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất góp vốn góp vốn đầu tư đối tác chiến lược kế hoạch công tư, dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất có sử dụng đất.

Dựa trên mặt phạm vi, đấu thầu hoàn toàn hoàn toàn có thể thực thi dưới những hình thức đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế. Trong số đó, đấu thầu quốc tế, theo quy định tại khoản 14 Điều 4 Luật đấu thầu năm trước đó đó đó, được xác lập là hình thức đấu thầu mà không riêng gì có nhà thầu trong nước mà nhà thầu quốc tế cũng rất được tham gia đấu thầu. Trong khi đó, đấu thầu trong nước lại là hình thức đấu thầu không hề sự tham gia của nhà thầu, nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế mà chỉ có nhà thầu, nhà góp vốn góp vốn đầu tư trong nước tham gia thầu.

Trên cơ sở đó, “Đấu thầu rộng tự do” là khái niệm dùng để chỉ một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà góp vốn góp vốn đầu tư được sử dụng trong quan hệ đấu thầu, mà trong số đó, hình thức này sẽ không còn hề hạn chế chế số lượng nhà thầu, nhà góp vốn góp vốn đầu tư tham gia (theo Điều 20 Luật Đấu thầu năm trước đó đó đó).

Về hạn mức thực tranh tài thầu rộng tự do: Theo pháp lý về đấu thầu, hình thức “đấu thầu rộng tự do” được vận dụng cho những gói thầu, dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất thuộc phạm vi trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh của Luật đất thầu năm trước đó đó đó, trừ những trường hợp thuộc phạm vi vận dụng hình thức lựa chọn nhà góp vốn góp vốn đầu tư khác theo quy định của Luật đấu thầu. Đồng thời tại Điều 9 Nghị định 30/2015/NĐ-CP, cũng luôn hoàn toàn có thể có quy định rõ ràng về những trường hợp được vận dụng hình thức đấu thầu rộng tự do. Cụ thể như sau:

– Áp dụng hình thức đấu thầu rộng tự do trong phạm vi trong nước với những trường hợp:

– Lĩnh vực góp vốn góp vốn đầu tư mà hạn chế nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế thực thi (theo quy định tại Pháp luật Việt Nam và điều ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia).

– Nhà góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế không tham gia sơ tuyển đấu thầu quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế.

– Dự án góp vốn góp vốn đầu tư theo như hình thức đối tác chiến lược kế hoạch công tư (PPP) nhóm C theo nội dung pháp lý về góp vốn góp vốn đầu tư công.

Xem thêm: Lấy ví dụ và phân tích ví dụ về đấu thầu thành phầm & thành phầm & hàng hóa, dịch vụ

– Dự án góp vốn góp vốn đầu tư có sử dụng đất mà tổng ngân sách thực thi dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất tính sơ bộ dưới 120.000.000.000 đồng (120 tỷ VNĐ), chưa tính đến ngân sách dùng để bồi thường, giải phóng mặt phẳng.

– Áp dụng hình thức đấu thầu rộng tự do quốc tế riêng với những trường hợp dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất góp vốn góp vốn đầu tư, gói thầu không thuộc trường hợp chỉ định thầu và không thuộc trường áp vận dụng hình thức đấu thầu trong nước như đã phân tích ở trên.

2. Quy trình, trình tự thủ tục thực thi hình thức đấu thầu rộng tự do:

Căn cứ theo quy định của pháp lý về đấu thầu hiện hành, rõ ràng là Luật Đấu thầu năm trước đó đó đó, Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì lúc bấy giờ, hình thức đấu thầu rộng tự do được thực thi dưới một trong 04 phương thức sau: phương thức một quy trình một túi hồ sơ, phương thức một quy trình hai túi hồ sơ, phương thức hai quy trình một túi hồ sơ, phương thức hai quy trình hai túi hồ sơ. Với mỗi phương thức thực tranh tài thầu rộng tự do, quy định về quy trình, trình tự thủ tục thực tranh tài thầu rộng tự do cũng luôn hoàn toàn có thể có những sự khác lạ nhất định. Cụ thể như sau:

2.1. Đấu thầu rộng tự do theo phương thức một quy trình một túi hồ sơ:

Việc đấu thầu rộng tự do theo phương thức một quy trình một túi hồ sơ, là phương thức chỉ vận dụng trong trường hợp đấu thầu rộng tự do với những gói thầu phục vụ dịch vụ phi tư vấn hoặc gói thầu shopping thành phầm & thành phầm & hàng hóa, xây lắp, hỗn phù thích phù thích hợp với quy mô nhỏ (khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu năm trước đó đó đó). Quy trình đấu thầu rộng tự do theo phương thức này được thực thi theo quy trình rõ ràng như sau:

Bước 1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu.

Trong quy trình sẵn sàng sẵn sàng lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu phải thực thi việc làm: lập hồ sơ mời thầu và thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ mời thầu phải quy định khá khá đầy đủ những nội dung làm tiêu chuẩn nhìn nhận hồ sơ dự thầu (về nội dung kinh nghiệm tay nghề tay nghề, tiêu chuẩn nhìn nhận, tiêu chuẩn xác lập giá nhìn nhận, giá thấp nhất).  Trong hồ sơ mời thầu, không được quy định về nội dung nào hạn chế sự tham gia của nhà thầu hay tạo ra sự bất bình đẳng trong việc đối đầu đối đầu trong lựa chọn đấu thầu.

Hồ sơ mời thầu, sau khi được lập phải được thực thi việc thẩm định trước lúc phê duyệt. Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải được thực thi bằng văn bản theo quy định rõ ràng.

Xem thêm: Hình thức, hạn mức và thời hạn khuyến mại

Bước 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Trong quy định về việc tổ chức triển khai triển khai lựa chọn nhà thầu thì bên mời thầu phải tiến hành thủ tục mời thầu. Việc mời thầu được thể hiện thông qua việc bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu trên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc, hoặc đăng tải trên báo Đấu thầu.

Sau khi đăng tải hồ sơ mời thầu, thì bên mời thầu tiếp tục phát hành, sửa đổi, và làm rõ hồ sơ mời thầu. Hồ sơ mời thầu được phát hành cho những nhà thầu tham gia đấu thầu rộng tự do, hoặc nhà thầu trong list ngắn.

Sau khi phát hành hồ sơ mời thầu, trong trường hợp cần sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu sẽ phải gửi quyết định hành động hành vi sửa đổi, nội dung sửa đổi gửi đến những nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu.

Sau khi nhận được hồ sơ mời thầu, thì nhờ vào những yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm sẵn sàng sẵn sàng, lập hồ sơ mời thầu tiếp Từ đó thực thi việc nộp lại cho bên mời thầu. Bên mời thầu sẽ tiếp nhận, quản trị và vận hành hồ sơ mời thầu cho tới thời hạn minh bạch kết quả lựa chọn hồ sơ mời thầu.

Bên mời thầu sẽ tiếp nhận, quản trị và vận hành hồ sơ dự thầu cho tới thời hạn minh bạch kết quả lựa chọn nhà thầu. Bên dự thầu có quyền rút, sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ dự thầu sau khi đã có văn bản đề xuất kiến nghị kiến nghị gửi đến bên mời thầu và thực thi trước thời hạn đóng thầu. Trừ văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu thì toàn bộ hồ sơ tài liệu gửi đến sau thời hạn đóng thầu sẽ không còn hề được đồng ý.

Sau khi thực thi việc đóng thầu, thì trong thời hạn 01 giờ Tính từ lúc thời hạn đóng thầu, bên mời thầu sẽ tiến hành minh bạch việc mở thầu. Việc mở thầu được thực thi theo từng hồ sơ mời thầu, có biên bản mở thầu theo quy định.

Bước 3. Đánh giá hồ sơ dự thầu.

Xem thêm: Trình tự, thủ tục đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu vương quốc

Sau khi mở thầu, bên mời thầu và tổ Chuyên Viên sẽ tiến hành kiểm tra, nhìn nhận tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Sau đó, tiến hành nhìn nhận rõ ràng hồ sơ dự thầu trên những tiêu chuẩn nhìn nhận hồ sơ dự thầu và vị trí vị trí căn cứ vào những yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Nội dung nhìn nhận ngoài những yêu cầu có trong hồ sơ mời thầu thì vẫn còn đấy đấy phải xem xét trên những yếu tố như kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề tay nghề của nhà thầu… Trong quy trình mở thầu, nhìn nhận hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu có quyền yêu cầu bên nhà thầu trình diễn, lý giải, đưa ra những tài liệu để làm rõ hồ sơ dự thầu.

Sau quy trình nhìn nhận hồ sơ dự thầu, tổ Chuyên Viên sẽ thực thi việc xếp hạng nhà thầu, lập báo cáo gửi bên mời thầu xem xét.

Bước 4. Thương thảo hợp đồng.

Việc thực thi thương thảo hợp đồng sẽ tiến hành thực thi với nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Nếu nhận được lời mời thương thảo hợp đồng nhưng nhà thầu không đến thương thảo, hoặc từ chối thương thảo thì bên nhà thầu này sẽ không còn hề sở hữu và nhận được lại bảo vệ dự thầu.

Bước 5. Trình, thẩm định, phê duyệt và minh bạch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu, báo cáo nhìn nhận hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu phải trình để thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau khi có quyết định hành động hành vi phê duyệt về kết quả lựa chọn nhà thầu, thì bên mời thầu sẽ phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu trên trang thông tin mạng đấu thầu vương quốc, trên báo đấu thầu, đồng thời phải gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho những nhà thầu tham gia đấu thầu.

Bước 6. Hoàn thiện, ký phối hợp đồng.

Kết thúc việc đấu thầu, minh bạch kết quả lựa chọn nhà thầu và trên phương án thương thảo hợp đồng thì những bên sẽ tiếp tục hoàn thiện và ký phối hợp đồng.

Xem thêm: Hạn mức góp vốn góp vốn đầu tư bao nhiêu phải lập báo cáo kinh tế tài chính tài chính kỹ thuật góp vốn góp vốn đầu tư xây dựng?

2.2. Đấu thầu rộng tự do theo phương thức một quy trình hai túi hồ sơ:

Đối với hình thức đấu thầu rộng tự do theo phương thức một quy trình hai túi hồ sơ, quy trình thực thi phương thức đấu thầu về cơ bản cũng rất được thực thi như trường hợp một quy trình hai túi hồ sơ, tuy nhiên sẽ đã có được sự khác lạ ở một số trong những trong những bước. Cụ thể, vị trí vị trí căn cứ theo quy định tại Điều 21 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, quy trình rõ ràng thực thi việc đấu thầu rộng tự do theo phương thức một quy trình hai túi hồ sơ được thực thi như sau:

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:

Về cơ bản, nội dung thủ tục trong quy trình “sẵn sàng sẵn sàng lựa chọn nhà thầu” trong hình thức đầu thầu rộng tự do theo phương thức một quy trình hai túi hồ sơ giống với phương thức một quy trình một túi hồ sơ, cũng luôn hoàn toàn có thể có những thủ tục như lập hồ sơ mời thầu, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Tuy nhiên, riêng với phương thức một quy trình hai túi hồ sơ thì trước lúc lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu hoàn toàn hoàn toàn có thể thực thi thủ tục lựa chọn list ngắn nếu thấy thực sự thiết yếu.

Việc lựa chọn list ngắn là để nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng lựa chọn những nhà thầu được xác lập trước theo nội dung về kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề tay nghề theo nội dung yêu cầu của gói thầu để tham gia đấu thầu. Việc thực thi nội dung thủ tục lựa chọn list ngắn thực thi qua từng bước như bên mời thầu lập hồ sơ mời sơ tuyển, phê duyệt mời sơ tuyển, gửi thông báo mời sơ tuyển, phát hành, tiếp nhận, mở và đánh gia, trình và thẩm định, phê duyệt kết quả mời sơ tuyển.

Bước 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Cũng in như ở việc đấu thầu theo phương thức một quy trình một túi hồ sơ, ở phương thức một quy trình hai túi hồ sơ, việc mời thầu cũng rất được thể hiện thông qua việc phát thông báo mời thầu qua mạng đấu thầu vương quốc hoặc qua báo Đấu thầu. Tuy nhiên, việc thông báo mời thầu trong trường hợp này chỉ vận dụng riêng với trường hợp không tiến hành thủ tục lựa chọn list ngắn.

Đối với những trường hợp có tiến hành thủ tục lựa chọn list ngắn thì thay vì gửi thông báo mời thầu thì bên mời thầu sẽ gửi thư mời thầu đến những nhà thầu được ghi tên trong list ngắn đã được xác lập.

Xem thêm: Cách xử lý những trường hợp thường gặp trong đấu thầu tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất năm 2022

Việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; và sẵn sàng sẵn sàng hồ sơ dự thầu hay, những thủ tục nộp, tiếp nhận, quản trị và vận hành, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu đều thực thi in như ở trường hợp một quy trình một túi hồ sơ. 

Bên mời thầu thực thi việc đóng thầu.Tuy nhiên, tiếp Từ đó, nếu như ở quy trình một túi hồ sơ, trong khoảng chừng chừng thời hạn 01 giờ Tính từ lúc thời hạn đóng thầu, bên mời thầu tiến hành tiến hành minh bạch việc mở thầu thì riêng với quy trình hai túi hồ sơ, thay vì mở thầu thì bên mời thầu sẽ thực thi việc mở hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị kỹ thuật. Hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về tài chính thì được niêm phong trong 01 túi riêng không liên quan gì đến nhau.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về kỹ thuật.

Khác với phương thức một quy trình một túi hồ sơ, trong phương thức đấu thầu rộng tự do một quy trình hai túi hồ sơ thay vì thực thi việc nhìn nhận hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu và tổ Chuyên Viên sẽ thực thi việc nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị kỹ thuật.

Ở bước này, để xem nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về kỹ thuật, tổ Chuyên Viên sẽ kiểm tra, nhìn nhận tính hợp lệ của hồ sơ, nhìn nhận rõ ràng hồ sơ và thực thi việc trình, thẩm định, phê duyệt những hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị đạt kỹ thuật.

Bước 4: Mở và nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về tài chính.

Sau khi nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về kỹ thuật thì tiến hành theo bước tiếp theo, bên tổ Chuyên Viên sẽ tiếp tục thực thi việc mở và nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về tài chính. Theo đó, bên tổ Chuyên Viên kiểm tra, nhìn nhận tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về tài chính; thực thi việc nhìn nhận rõ ràng hồ sơ này đồng thời thông thông thông qua đó xếp hạng list nhà thầu.

Bước 5: Thương thảo hợp đồng.

Xem thêm: Hạn mức tín dụng thanh toán thanh toán là gì? Quy định về phương pháp tính hạn mức tín dụng thanh toán thanh toán?

Việc thương thảo hợp đồng thực thi in như trường hợp đấu thầu rộng tự do theo phương thức một quy trình hai túi hồ sơ.

Bước 6:Trình, thẩm định, phê duyệt và minh bạch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nội dung thủ tục thực thi trong bước này cũng rất được thực thi như ở trường hợp một quy trình một túi hồ sơ.

Bước 7: Hoàn thiện, ký phối hợp đồng.

Cũng tương tự, thủ tục thực thi trong bước này cũng rất được thực thi như ở trường hợp một quy trình một túi hồ sơ.

2.3. Đấu thầu rộng tự do theo phương thức hai quy trình một túi hồ sơ:

Đối với phương thức đấu thầu rộng tự do theo phương thức hai quy trình thường vận dụng riêng với gói thầu shopping thành phầm & thành phầm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp.

Trong số đó, riêng với phương thức đấu thầu rộng tự do hai quy trình một túi hồ sơ thì quy trình được thực thi theo tiến trình như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đấu thầu quy trình một.

Xem thêm: Gói thầu hỗn hợp là gì? Quy trình đấu thầu gói thầu hỗn hợp?

Trong quy trình sẵn sàng sẵn sàng đấu thầu quy trình một, bên mời thầu được quyền vận dụng thủ tục lựa chọn list ngắn phù phù thích phù thích hợp với tính chất, quy mô của gói thầu. Thủ tục lựa chọn list ngắn này nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng giúp bên mời thầu lựa chọn được những nhà thầu đủ sức, kinh nghiệm tay nghề tay nghề, uy tín để mời tham gia đấu thầu. Việc lựa chọn list ngắn thực thi theo thủ tục in như trường hợp đấu thầu rộng tự do theo phương thức một quy trình hai túi hồ sơ.

Bên mời thầu, lập hồ sơ mời thầu. Nội dung hồ sơ mời thầu sẽ gồm có những nội dung thông tin về dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất, hướng dẫn về hồ sơ dự thầu quy trình một, những nội dung yêu cầu rõ ràng về phương án đề xuất kiến nghị kiến nghị kỹ thuật, phương án đề xuất kiến nghị kiến nghị tài chính, đề xuất kiến nghị kiến nghị về thương mại là cơ sở để những nhà thầu nhờ vào đó để xây dựng hồ sơ dự thầu. Sau khi được lập, thì cũng như trong những phương thức đấu thầu khác, hồ sơ mời thầu phải được duyệt và thẩm định theo quy định.

Bước 2: Tổ chức đấu thầu quy trình một.

Trong quy trình thực thi bước này, bên mời thầu cũng tổ chức triển khai triển khai mời thầu in như trường hợp đấu thầu rộng tự do theo phương thức một quy trình hai túi hồ sơ. Tuy nhiên, riêng với việc phát hành, sửa đổi, tương hỗ update hồ sơ mời thầu và thực thi việc sẵn sàng sẵn sàng, nộp, tiếp nhận, quản trị và vận hành và sửa đổi, rút hồ sơ đều được thực thi theo quy định chung in như phương thức một quy trình một túi hồ sơ.

Sau khi tiến hành đóng thầu thì trong mức chừng thời hạn 01 giờ tiếp theo, việc mở thầu phải được tiến hành minh bạch trước yếu tố tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến của những bên nhà thầu tham gia lễ mở thầu. Việc mở thầu được thực thi với từng hồ sơ dự thầu theo một trình tự nhất định. Trong quy trình nhìn nhận hồ sơ dự thầu quy trình một, bên mời thầu sẽ tiến hành trao đổi với từng nha thầu nhờ vào những tiêu chuẩn, yêu cầu, tiêu chuẩn của gói thầu để hoàn thiện hồ sơ mời thầu cho quy trình hai.

Bước 3: Chuẩn bị, tổ chức triển khai triển khai đấu thầu quy trình hai:

Bên mời thầu thực thi việc sẵn sàng sẵn sàng và lập hồ sơ mời thầu quy trình hai, trong số đó nội dung hồ sơ mời thầu sẽ quy định rõ ràng tiêu chuẩn xét về kinh nghiệm tay nghề tay nghề, kĩ năng, kỹ thuật của nhà thầu và những yêu cầu khác để thực thi gói thầu. Hồ sơ này phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Sau khi hồ sơ mời thầu này sẽ tiến hành gửi đến những nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu quy trình một. Các thủ tục như sẵn sàng sẵn sàng, nộp, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu hay thực thi việc mở thầu được thực thi như phương thức một quy trình một túi hồ sơ.

Xem thêm: Quy định về thời hạn thực thi hợp đồng trong đấu thầu

Bước 4: Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng quy trình hai.

Quy định về việc nhìn nhận hồ sơ dự thầu, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, nhìn nhận hồ sơ dự thầu, và thương thảo hợp đồng thực thi tương tự phương thức đấu thầu rộng tự do một quy trình một túi hồ sơ.

Bước 5: Trình, thẩm định, phê duyệt, minh bạch kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký phối hợp đồng.

Kết quả nhà thầu được lựa chọn phải được minh bạch. Sau đó, nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng.

2.4. Đấu thầu rộng tự do theo phương thức hai quy trình hai túi hồ sơ:

Về cơ bản, đấu thầu rộng tự do theo phương thức hai quy trình hai túi hồ sơ cũng rất được thực thi theo trình tự tiến trình in như trường hợp hai quy trình một túi hồ sơ. Tuy nhiên, trong từng bước, nhờ vào tính chất của từng gói thầu, tính chất của phương thức, mà tiến trình thực lúc bấy giờ cũng luôn hoàn toàn có thể có sự khác lạ quá nhiều. Cụ thể:

Bước 1: Chuẩn bị đấu thầu quy trình một.

Cũng in như phương thức đấu thầu hai quy trình một túi hồ sơ, trong phương thức hai quy trình hai túi hồ sơ, ở bước “sẵn sàng sẵn sàng đấu thầu quy trình một” cũng phải trải qua tiến trình như lựa chọn list ngắn (nếu thấy thiết yếu), lập hồ sơ mời thầu và thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Tuy nhiên, khác với trường hợp hai quy trình một túi hồ sơ, trong phương thức hai quy trình hai túi hồ sơ, ở bước “sẵn sàng sẵn sàng đấu thầu quy trình một”, nội dung hồ sơ mời thầu đã phải thể hiện ngay những yêu cầu về tiêu chuẩn nhìn nhận hồ sơ dự thầu (như về kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề tay nghề, kỹ thuật, tài chính…) in như nội dung hồ sơ mời thầu trong quy trình hai của phương thức đấu thầu rộng tự do hai quy trình một túi hồ sơ..

Xem thêm: Hướng dẫn đấu thầu qua mạng, quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

Bước 2: Tổ chức đấu thầu quy trình một.

Về cơ bản những thủ tục cần thực thi trong bước “tổ chức triển khai triển khai đấu thầu quy trình một” của phương thức đấu thầu rộng tự do hai quy trình hai túi hồ sơ sẽ tiến hành thực thi như phương thức đấu thầu rộng tự do hai quy trình một túi hồ sơ. Tuy nhiên, trong bước này, thay vì mở thầu thì bên tổ Chuyên Viên và bên mời thầu sẽ thực thi thủ tục mở hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị kỹ thuật và nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị kỹ thuật.

Việc mở và nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị kỹ thuật sẽ tiến hành thực thi như ở phương thức một quy trình hai túi hồ sơ. Trong quy trình nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị kỹ thuật sẽ đã có được sự trao đổi giữa bên mời thầu và bên nhà thầu để xác lập những nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật thể hiện trong hồ sơ mời thầu.

Bên mời thầu phải thực thi việc gửi thông báo về list những nhà thầu tham gia thầu phục vụ Đk yêu cầu về kỹ thuật đã được phê duyệt đến toàn bộ nhà thầu tham gia.

Bước 3: Chuẩn bị, tổ chức triển khai triển khai đấu thầu quy trình hai.

Cũng in như phương thức đấu thầu rộng tự do hai quy trình một hồ sơ, việc sẵn sàng sẵn sàng, tổ chức triển khai triển khai đấu thầu quy trình hai trong phương thức đấu thầu rộng tự do hai quy trình hai hồ sơ cũng rất được thực thi qua những thủ tục: lập hồ sơ mời thầu, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Tuy nhiên, nếu như ở phương thức đấu thầu rộng tự do hai quy trình một hồ sơ, sau quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải tiến hành tổ chức triển khai triển khai đấu thầu và mở thầu; thì trong phương thức hai quy trình hai túi hồ sơ, sau quy trình phê duyệt hồ sơ mời thầu sẽ phải thực thi thủ tục phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu, tiếp đến phải sẵn sàng sẵn sàng, nộp, tiến nhận quản trị và vận hành hồ sơ mời thầu rồi tiếp Từ đó mới đóng thầu, mở thầu.

Việc mở thầu sẽ tiến hành thực thi với từng hồ sơ dự thầu, và trong quy trình mở thầu sẽ mở luôn cả hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về tài chính của quy trình một của nhà thầu tham gia thầu quy trình hai, và mở hồ sơ dự thầu của quy trình hai.

Xem thêm: Quy định về thời hạn nhìn nhận hồ sơ dự thầu trong đấu thầu

Bước 4: Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng quy trình hai.

Trong quy trình này, việc thực thi thủ tục nhìn nhận hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng quy trình hai được thực thi như phương thức đấu thầu rộng tự do một quy trình. Ở thủ tục này, không thực thi việc nhìn nhận lại những nội dung về kỹ thuật đã được thống nhất trước đó.

Khác với phương thức đấu thầu rộng tự do hai quy trình một túi hồ sơ thì ở phương thức hai quy trình hai túi hồ sơ, ở bước này, ngoài việc xem xét về yêu cầu kỹ thuật của gói thầu thì tổ Chuyên Viên còn phải tiến hành xem xét xét về tài chính riêng với những nhà thầu phục vụ Đk về kỹ thuật..

Bước 5: Trình, thẩm định, phê duyệt, minh bạch kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện, và ký hợp đồng.

Về cơ bản, thủ tục này được thực thi như phương thức đấu thầu rộng tự do hai quy trình một túi hồ sơ.

Tuy nhiên, cần đặc biệt quan trọng quan trọng lưu ý:

Khác với những gói thầu khác, đối gói thầu phục vụ dịch vụ tư vấn, tuy nhiên vẫn sử dụng hình thức đấu thầu rộng tự do để lựa chọn nhà thầu, nhà góp vốn góp vốn đầu tư, tuy nhiên, quy trình thực thi không được thực thi theo nội dung quy trình đã phân tích ở trên mà được thực thi theo quy trình vận dụng cho từng đối tượng người dùng người tiêu dùng nhà thầu. Cụ thể như sau:

    Trường hợp nhà thầu là tổ chức triển khai triển khai:

Trường hợp này, quy trình đấu thầu rộng tự do được thực thi qua tiến trình như sau:

Xem thêm: Luật đấu thầu năm trước đó đó đó số 43/2013/QH13 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất đang vận dụng 2022

Một là, sẵn sàng sẵn sàng lựa chọn nhà thầu. Trong bước này, vị trí vị trí căn cứ vào quy mô tính chất của gói thầu, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì bên mời thầu hoàn toàn hoàn toàn có thể thực thi thủ tục lựa chọn list ngắn (nếu thấy thiết yếu). Trường hợp thực thi thủ tục lựa chọn list ngắn thì phải lập, thông báo, phát hành, trình, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, tiếp Từ đó minh bạch list ngắn sau khi có kết quả mời quan tâm.

Sau đó, bên mời thầu phải lập hồ sơ mời thầu. Bên mời thầu lập hồ sơ mời thầu đưa ra những tiêu chuẩn nhìn nhận hồ sơ dự thầu (gồm có tiêu chuẩn về kỹ thuật, tiêu chuẩn xác lập giá thấp, tiêu chuẩn nhìn nhận, điểm nhìn nhận…). Hồ sơ mời thầu được lập phải được thẩm định và phê duyệt trước lúc minh bạch mời thầu.

Hai là, Tổ chức lựa chọn nhà thầu. Bước này được thực thi qua trình tự rõ ràng như sau:

Bên nhà thầu thực thi thông báo mời thầu lúc không tiến hành thủ tục lựa chọn list ngắn trong đấu thầu. Trường hợp đã thực thi thủ tục lựa chọn list ngắn thì không thực thi thông báo mà chỉ gửi thư mời thầu.

Sau đó bên mời thầu thực thi lần lượt những thủ tục như phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; sẵn sàng sẵn sàng, nộp, tiếp nhận, quản trị và vận hành, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu; mở hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về kỹ thuật.

Ba là, Đánh giá hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về kỹ thuật. Việc nhìn nhận này thực thi theo trình tự gồm: quy trình kiểm tra, nhìn nhận tính hợp lệ và nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về kỹ thuật; tiếp Từ đó trên cơ sở xem xét hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về kỹ thuật và kết quả nhìn nhận đựng đưa ra phê duyệt list nhà thầu phục vụ yêu cầu kỹ thuật nêu trên.

Bốn là. Mở và nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về tài chính, gồm có:

Năm là, Thương thảo hợp đồng.

Xem thêm: Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất năm 2022

Sáu là, Trình, thẩm định, phê duyệt và minh bạch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bảy là, Hoàn thiện, ký phối hợp đồng.

    Trường hợp nhà thầu là thành viên:

Trong gói thầu dịch vụ tư vấn thì riêng với trường hợp cần tuyển chọn nhà thầu là thành viên thì quy trình đấu thầu rộng tự do được thực thi theo tiến trình như sau:

Bước 1: Bên mời thầu lập và báo cáo chủ góp vốn góp vốn đầu tư phê duyệt những lao lý tham chiếu, dự thảo hợp đồng cho vị trí tư vấn thành viên trong gói thầu, và lựa chọn một số trong những trong những list tư vấn thành viên trong dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất. Các nội dung tham chiếu sẽ liên quan đến dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất, thời hạn thực thi hợp đồng, yêu cầu về kĩ năng, trình độ, Đk thực thi vị trí tư vấn thành viên.

Bước 2: Trên cơ sở lao lý tham chiếu, list tư vấn thành viên đã được chủ góp vốn góp vốn đầu tư phê duyệt thì bên mời thầu sẽ gửi thư mời và lao lý tham chiếu đến những tư vấn thành viên mang tên trong list đã được duyệt.

Bước 3: Tư vấn thành viên sau khi kiểm tra, tìm hiểu thêm lao lý tham chiếu và nội dung thư mời thì sẽ sẵn sàng sẵn sàng và nộp hồ sơ lý lịch khoa học của tớ mình để nộp cho bên mời thầu.

Bước 4: Bên mời thầu tiến hành nhìn nhận hồ sơ lý lịch khoa học của từng tư vấn thành viên.

Bước 5: Tiến hành thương thảo hợp đồng với những tư vấn thành viên đạt yêu cầu theo nội dung lao lý tham chiếu. Phê duyệt kết quả lựa chọn tư vấn thành viên.

Bước 6: Tiến hành ký phối hợp đồng.

Như vậy, hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy, việc đấu thầu rộng tự do là một trong những hình thức đấu thầu được thể hiện khá phong phú dưới nhiều hình thái: đấu thầu rộng tự do theo phương thức một quy trình hai túi hồ sơ, một quy trình một túi hồ sơ, hai quy trình một túi hồ sơ, hai quy trình hai túi hồ sơ… Với mỗi một phương thức thực tranh tài thầu, quy trình thực thi việc đấu thầu rộng tự do cũng rất được quy định một cách rõ ràng với những yêu cầu nhất định.

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Tóm tắt vướng mắc:

Thưa Luật sư: Đơn vị tôi đang thực thi gói thầu theo như hình thức đấu thầu rộng tự do nhưng đội ngũ trình độ không đủ kinh nghiệm tay nghề tay nghề, cty xin sự tư vấn tiến trình rõ ràng về hình thức đấu thầu rộng tự do.

– Hiện tại cty đang thực thi như sau: Đơn vị được UBND huyện giao cho làm Chủ góp vốn góp vốn đầu tư. Khi đã có QĐ phê duyệt dự trù và kế hoạch đấu thầu. CĐT đăng tải kế hoạch đấu thầu lên khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống mạng. Người đứng đầu cty CĐT giao cho bộ phận trình độ lập HSMT, vị trí vị trí căn cứ HSMT của cục phân trình độ lập người đứng đầu CĐT ra QĐ phê duyệt HSMT đến thời hạn đóng thầu CĐT tổ chức triển khai triển khai mở thầu tiếp nhận những HSĐX của những nhà thầu.Tổ chuyên ra tiến hành nhìn nhận, trên cơ sở Báo cáo nhìn nhận những HSĐX của tổ Chuyên Viên, CĐT phê duyệt list xếp hạng nhà thầu và mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào thương thảo hợp đồng vị trí vị trí căn cứ vào kết quả thương thảo Hợp Đồng CĐT phê duyệt kết quả lựa trọn nhà thầu. Ký phối hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Với những trình tự nêu trên xin sự tư vấn của Luật sư, cty đã thực thi đảm bảo theo Luật đấu thầu hay chưa? xin chân thành cảm ơn.?

Luật sư tư vấn:

Điều 20 Luật đấu thầu 2013 quy định về hình thức đấu thầu rộng tự do như sau:

Điều 20. Đấu thầu rộng tự do

1. Đấu thầu rộng tự do là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà góp vốn góp vốn đầu tư trong số đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà góp vốn góp vốn đầu tư tham gia.

2. Đấu thầu rộng tự do được vận dụng cho những gói thầu, dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất thuộc phạm vi trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh của Luật này, trừ trường hợp quy định tại những điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này.

Trinh tự, thủ tục thực thi hình thức đấu thầu rộng tự do theo Luật đấu thầu 2013 quy định được thực thi như sau:

Trường hợp thứ nhất, đấu thầu rộng tự do phương thức một quy trình một túi hồ sơ theo quy định tại Điều 28 Luật đấu thầu tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất:

Điều 28. Phương thức một quy trình một túi hồ sơ

1. Phương thức một quy trình một túi hồ sơ được vận dụng trong những trường hợp sau này:

a) Đấu thầu rộng tự do, đấu thầu hạn chế riêng với gói thầu phục vụ dịch vụ phi tư vấn; gói thầu shopping thành phầm & thành phầm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;

b) Chào hàng đối đầu đối đầu riêng với gói thầu phục vụ dịch vụ phi tư vấn, shopping thành phầm & thành phầm & hàng hóa, xây lắp;

c) Chỉ định thầu riêng với gói thầu phục vụ dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, shopping thành phầm & thành phầm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

d) Mua sắm trực tiếp riêng với gói thầu shopping thành phầm & thành phầm & hàng hóa;

đ) Chỉ định thầu riêng với lựa chọn nhà góp vốn góp vốn đầu tư.

2. Nhà thầu, nhà góp vốn góp vốn đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị gồm đề xuất kiến nghị kiến nghị về kỹ thuật và đề xuất kiến nghị kiến nghị về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Việc mở thầu được tiến hành một lần riêng với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị.

Cụ thể, Điều 11 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định quy trình rõ ràng:

– Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, gồm có:

+ Lập hồ sơ mời thầu;

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

– Tổ chức lựa chọn nhà thầu, gồm có:

+ Mời thầu;

+ Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

+ Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản trị và vận hành, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

+ Mở thầu.

– Đánh giá hồ sơ dự thầu, gồm có:

+ Kiểm tra, nhìn nhận tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;

+ Đánh giá rõ ràng hồ sơ dự thầu;

+ Xếp hạng nhà thầu.

– Thương thảo hợp đồng.

– Trình, thẩm định, phê duyệt và minh bạch kết quả lựa chọn nhà thầu.

– Hoàn thiện, ký phối hợp đồng.

Luật sư tư vấn pháp lý về quy trình đấu thầu rộng tự do:1900.6568

Trường hợp thứ hai, đấu thầu rộng tự do theo phương thức một quy trình hai túi hồi sơ theo quy định tại Điều 29 Luật đấu thầu 2013:

Điều 29. Phương thức một quy trình hai túi hồ sơ

1. Phương thức một quy trình hai túi hồ sơ được vận dụng trong những trường hợp sau này:

a) Đấu thầu rộng tự do, đấu thầu hạn chế riêng với gói thầu phục vụ dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, shopping thành phầm & thành phầm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng tự do riêng với lựa chọn nhà góp vốn góp vốn đầu tư.

2. Nhà thầu, nhà góp vốn góp vốn đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về tài chính riêng không liên quan gì đến nhau theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

3. Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về kỹ thuật sẽ tiến hành mở ngay sau thời hạn đóng thầu. Nhà thầu, nhà góp vốn góp vốn đầu tư phục vụ yêu cầu về kỹ thuật sẽ tiến hành mở hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về tài chính để xem nhận.

Cụ thể Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định quy trình rõ ràng:

– Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, gồm có:

+ Lựa chọn list ngắn (nếu thiết yếu);

+ Lập hồ sơ mời thầu;

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

– Tổ chức lựa chọn nhà thầu, gồm có:

+ Mời thầu;

+ Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

+ Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản trị và vận hành, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

+ Mở hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về kỹ thuật.

– Đánh giá hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về kỹ thuật, gồm có:

+ Kiểm tra, nhìn nhận tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về kỹ thuật;

+ Đánh giá rõ ràng hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về kỹ thuật;

+ Phê duyệt list nhà thầu phục vụ yêu cầu về kỹ thuật.

– Mở và nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về tài chính, gồm có:

+ Mở hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về tài chính của những nhà thầu trong list được duyệt;

+ Kiểm tra, nhìn nhận tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về tài chính;

+ Đánh giá rõ ràng hồ sơ đề xuất kiến nghị kiến nghị về tài chính;

+ Xếp hạng nhà thầu.

– Thương thảo hợp đồng.

– Trình, thẩm định, phê duyệt và minh bạch kết quả lựa chọn nhà thầu.

– Hoàn thiện, ký phối hợp đồng.

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Quy định về hạn mức đấu thầu qua mạng miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Quy định về hạn mức đấu thầu qua mạng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Quy định về hạn mức đấu thầu qua mạng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Quy định về hạn mức đấu thầu qua mạng

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Quy định về hạn mức đấu thầu qua mạng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Quy #định #về #hạn #mức #đấu #thầu #qua #mạng

4353

Clip Quy định về hạn mức đấu thầu qua mạng Đầy đủ ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Quy định về hạn mức đấu thầu qua mạng Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Quy định về hạn mức đấu thầu qua mạng Đầy đủ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Quy định về hạn mức đấu thầu qua mạng Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Quy định về hạn mức đấu thầu qua mạng Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quy định về hạn mức đấu thầu qua mạng Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quy #định #về #hạn #mức #đấu #thầu #qua #mạng #Đầy #đủ