Thủ Thuật Hướng dẫn Quá trình vào ra tài liệu theo phương pháp ngắt cứng là quy trình Hướng dẫn FULL Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Quá trình vào ra tài liệu theo phương pháp ngắt cứng là quy trình Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-16 13:58:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Quá trình vào ra tài liệu theo phương pháp ngắt cứng là quy trình 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Quá trình vào ra tài liệu theo phương pháp ngắt cứng là quy trình được Update vào lúc : 2022-05-16 13:58:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương pháp vào ra tài liệu kiểu truy nhập trực tiếp bộ nhớ

A. Là phương pháp thường được vận dụng khi vào ra tài liệu với đĩa từ

B. Do thiết bị ngoại vi dữ thế dữ thế chủ động khởi động quy trình vào ra và CPU điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh quy trình

vào ra

C. Là phương pháp vào ra tài liệu bằng chương trình và do thiết bị DMAC điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh

D. Có vận tốc truy xuất tài liệu cao hơn và độ tin cậy thấp hơn phương pháp vào ra có thăm dò và theo ngắt cứng

Spoiler: Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính – Bài 35

1-

Với phương pháp vào/ra bằng DMA, phát biểu nào sau này là đúng:

  A – 

Là phương pháp do CPU điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh trao đổi tài liệu

  B – 

Là phương pháp không do CPU điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh trao đổi tài liệu

  C – 

Là phương pháp được thực thi bằng ứng dụng

  D – 

Là phương pháp trao đổi tài liệu giữa TBNV và CPU nhanh nhất có thể hoàn toàn có thể

2-

Với phương pháp vào/ra bằng DMA, phát biểu nào sau này là đúng:

  A – 

TBNV dùng tín hiệu DACK để yêu cầu trao đổi tài liệu

  B – 

CPU dùng tín hiệu DREQ để vấn đáp đồng ý DMA

  C – 

DMAC gửi tín hiệu HRQ để xin dùng những đường bus

  D – 

DMAC gửi tín hiệu HLDA để xin dùng những đường bus

3-

Với phương pháp vào/ra bằng DMA, phát biểu nào sau này là sai:

  A – 

Hoàn toàn do DMAC điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh trao đổi tài liệu

  B – 

Đây là quy trình trao đổi tài liệu giữa TBNV và bộ nhớ

  C – 

CPU không can thiệp vào quy trình trao đổi tài liệu

  D – 

CPU và DMAC phối hợp điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh trao đổi tài liệu

4-

Với phương pháp vào/ra bằng DMA, phát biểu nào sau này là sai:

  A – 

Đây là phương pháp có vận tốc trao đổi tài liệu chậm

  B – 

Đây là phương pháp có vận tốc trao đổi tài liệu nhanh

  C – 

Trước khi điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh, DMAC phải xin phép CPU

  D – 

Nhu cầu trao đổi tài liệu xuất phát từ TBNV

5-

Có những kiểu trao đổi tài liệu DMA như sau:

  A – 

DMA cả mảng, DMA theo khối, DMA một lần

  B – 

DMA ăn trộm chu kỳ luân hồi luân hồi, DMA một nửa, DMA trong suốt

  C – 

DMA một nửa, DMA ăn trộm chu kỳ luân hồi luân hồi, DMA cả mảng

  D – 

DMA theo khối, DMA ăn trôm chu kỳ luân hồi luân hồi, DMA trong suốt

6-

Đối với ngắt cứng, phát biểu nào sau này là đúng:

  A – 

Có hai loại ngắt cứng

  B – 

Mọi ngắt cứng đều chắn được

  C – 

Mọi ngắt cứng đều không chắn được

  D – 

Ngắt cứng MI là ngắt không chắn được

7-

Đối với ngắt cứng, phát biểu nào sau này là sai:

  A – 

Có hai loại ngắt cứng

  B – 

Mọi ngắt cứng đều chắn được

  C – 

Ngắt cứng MI còn gọi là ngắt INTR

  D – 

Ngắt cứng MI là ngắt chắn được

8-

Đối với ngắt mềm, phát biểu nào sau này là đúng:

  A – 

Do BXL sinh ra

  B – 

Do TBNV gửi đến

  C – 

Do lệnh ngắt nằm trong chương trình sinh ra

  D – 

Không phải là lệnh trong chương trình

9-

Đối với ngắt mềm, phát biểu nào sau này là sai:

  A – 

Không do bộ nhớ sinh ra

  B – 

Không do TBNV gửi đến

  C – 

Không phải là một lệnh trong chương trình

  D – 

Là một lệnh trong chương trình

10-

Đối với ngắt ngoại lệ, phát biểu nào sau này là đúng:

  A – 

Là ngắt do lỗi chương trình sinh ra

  B – 

Là ngắt từ bên phía ngoài gửi đến

  C – 

Là ngắt từ ROM gửi đến

  D – 

Là ngắt không thông thường

[Người đăng: Thành Lãm – ST]

Phát triển khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC – Phiên bản 3.0 – © Copyright 2013 – 2022 – VNEDU.ORG

Page 2

Có 2202 bài trong 221 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh – Bài 32

Chuẩn MPEG-4 nén ảnh theo nguyên tắc sau: A/ Các đối tượng người dùng người tiêu dùng trong ảnh được tách và nén theo những phương pháp rất rất khác nhau B/ Các đối tượng người dùng người tiêu dùng trong ảnh được nén theo những phương pháp rất rất khác nhau và truyền đi vào những thời hạn rất rất khác nhau. C/ Các đối tượng người dùng người tiêu dùng trong chuẩn nén MPEG-4 là hình ảnh thu được từ camera và những hình ảnh 2-D, 3-D được tạo ra trên máy tính v.v. D/ A, B, C đều đúng Trong MPEG-4, “key signal” được sử dụng để: A/ Làm nổi đường biên giới giới của rõ ràng trong ảnh B/ Hiển thị đối t

Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh – Bài 31

Đặc điểm của phương pháp nén JPEG lũy tiến là: A/ Hiệu quả nén cao hơn phương pháp JPEG tuần tự B/ Tốc độ giải nén nhanh hơn phương pháp JPEG tuần tự C/ Cho phép hiển thị toàn bộ ảnh nhanh hơn phương pháp JPEG tuần tự (ở dạng thô) D/ A, B, C đều sai Vector hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi được định nghĩa trong chuẩn MPEG là: A/ Các đường thẳng mô tả quỹ đạo hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của rõ ràng trong một ảnh B/ Vector xác lập vị trí block ảnh Dự kiến trong ảnh tìm hiểu thêm C/ Vector xác lập vị trí block ả

Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh – Bài 30

Trong những tiêu chuẩn lấy mẫu video, tiêu chuẩn nào có tín hiệu màu trên mỗi dòng được lấy mẫu với tần số bằng một phần tư tần số lấy mẫu tín hiệu chói A/ tiêu chuẩn 4:4:4 B/ tiêu chuẩn 4:2:2 C/ tiêu chuẩn 4:1:1 D/ A, B, C đều đúng Khai triển Fourier rời rạc của ma trận 8×8 điểm ảnh cho kết quả là A/ Ma trận 28 thông số khai triển Fourier rời rạc B/ Ma trận 64 thông số khai triển Fourier rời rạc C/ A và B đều sai D/ A và B đều đúng Hệ số F(0,0) trong ma trận những thông số khai triển Fourier của một block ảnh

Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh – Bài 29

Theo chuẩn MPEG-4, những hệ AC trong block DCT được mã hóa theo phương pháp: A/ Tương tự như trong MPEG-2 B/ RLC C/ DPCM D/ A, B, C đều sai Trong MPEG-4, những thông số DCT được đọc ra từ ma trận thông số 2 chiều theo: A/ Đường zig-zag như trong MPEG-2. B/ Quỹ đạo từ trái sang phải, từ trên xuống dưới C/ Sử dụng cả hai cách trên. D/ A, B, C đều sai Đối tượng sprite trong MPEG-4 là: A/ Cảnh nền có kích thước bằng kích thước màn hình hiển thị hiển thị hiển thị B/ Cảnh nền có kích thước to nhiều hơn nữa kích thước màn hình hiển thị hiển thị hiển thị C/ Chi ti

Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh – Bài 28

Ảnh B trong MPEG được mã hóa bằng phương pháp: A/ Nén trong ảnh B/ Nén với những vector hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi C/ Dự đoán từ những ảnh I và P D/ B và C đều đúng 254/ Trong những ảnh I, P, B, D, loại ảnh có tỷ suất nén cao nhất là: A/ Loại I B/ Loại P C/ Loại B D/ Loại D Cho GOP khép kín có cấu trúc như sau: IBBBPBBBPBBBP,thứ tự truyền những ảnh của GOP này là: A/ IBBBPBBBPBBBP B/ IPBBBPBBBPBBB C/ IPPPBBBBBBBBB D/ IPBBBPBBBBBBP GOP mở với M=12, N=4 có cấu trúc như sau: A/ IBBBPBBBPBBB B/ IBBPBBPBBPBB….

Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh – Bài 27

Chất lượng xử lý ảnh trong khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống nén video số thường được nhìn nhận theo: A/ Sai số tuyệt đối giữa ảnh gốc và ảnh kết quả B/ Sai số trung bình bình phương giữa ảnh gốc và ảnh kết quả C/ Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu trong ảnh D/ Cảm nhận tâm sinh lý của nhóm người xem. Thực hiện mã hóa chuỗi tín hiệu nhị phân 1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1 theo phương pháp RLC (ứng dụng trong JPEG), ta nhận được kết quả: A/ 13015011 B/ 0131510101 C/ 110311051111 D/ A, B, C đều sai Chuổi điểm ảnh có mức giá trị 10,14,25,40,35,37 &#

Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh – Bài 26

Xét không khí màu HSI. Cho biết phát biểu nào là đúng chuẩn: A/ Các mặt phẳng có cùng độ chói vuông góc với trục xám B/ Các mặt phẳng có cùng độ chói nằm tuy nhiên tuy nhiên với trục xám C/ Mỗi mặt phẳng có cùng độ chói cắt trục xám tại 1 điểm duy nhất D/ Trục xám nằm trên những mặt phẳng có cùng độ chói Xét không khí màu HSI. Cho biết phát biểu nào là đúng chuẩn: A/ Các mặt phẳng có cùng bước sóng trội vuông góc với trục xám B/ Các mặt phẳng có cùng bước sóng trội nằm tuy nhiên tuy nhiên

Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh – Bài 25

Giá trị ngưỡng toàn cục tối ưu được xác lập trong quy trình phân vùng một rõ ràng trên mặt phẳng ảnh nền tùy từng: A/ Lược đồ xám của ảnh rõ ràng B/ Lược đồ xám của ảnh nền C/ Xác suất xuất hiện những mức xám thuộc ảnh nền và ảnh rõ ràng D/ Cả A, B, C đều đúng Với 3 màu cơ bản độc lập tuyến tính R, G, B, toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra: A/ Tất cả những sắc màu trong vạn vật vạn vật thiên nhiên (tương ứng với mọi bước sóng trội trong dải phổ ánh sáng) B/ Các màu n̑

Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh – Bài 24

Quá trình lọc nhiễu bằng bộ lọc Wiener được tối ưu hóa để: A/ Giảm thiểu sai số trung bình bình phương (MSE) giữa ảnh gốc và ảnh kết quả B/ Giảm thiểu sai số tuyệt đối giữa ảnh gốc và ảnh kết quả C/ Làm tăng tỷ suất tín hiệu trên nhiễu của ảnh kết quả D/ Cả A và C đều đúng Khi biết trước hàm biến hóa ảnh H(u,v), phương pháp lọc ngược được được cho phép: A/ Làm tăng tỷ suất tín hiệu trên nhiễu của ảnh kết quả B/ Khôi phục đúng chuẩn ảnh gốc khi ảnh biến hóa

Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh – Bài 23

Kỹ thuật triệt nhiễu nhờ vào cơ sở trung bình hoá ảnh làm giảm: A/ Nhiễu nhân trong ảnh B/ Nhiễu cộng trong ảnh C/ Nhiễu cộng có mức giá trị trung bình thống kê bằng 0 D/ Cả B và C đều đúng Khi số lượng ảnh tham gia trong quy trình trung bình hoá tăng thêm: A/ Công suất trung bình của nhiễu cộng tại từng điểm ảnh giảm sút B/ Giá trị trung bình thống kê của những điểm ảnh sẽ tiến gần tới giá trị điểm ảnh gốc C/ Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu tại những điểm ảnh sẽ tăng thêm D/ Cả A, B v

10 bài/trang 15 bài/trang 20 bài/trang 25 bài/trang 30 bài/trang 35 bài/trang 40 bài/trang 50 bài/trang 100 bài/trang . Xếp theo: Mới đến cũ Cũ đến mới A đến Z Z đến A Số lần xem thấp –> cao Số lần xem cao –> thấp    123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221   2    3    4    5   …  221    

  

Reply
1
0
Chia sẻ

Với phương pháp vào/ra bằng DMA, phát biểu nào sau này là đúng:

Với phương pháp vào/ra bằng DMA, phát biểu nào sau này là đúng:

Với phương pháp vào/ra bằng DMA, phát biểu nào sau này là sai:

Với phương pháp vào/ra bằng DMA, phát biểu nào sau này là sai:

Có những kiểu trao đổi tài liệu DMA như sau:

Đối với ngắt cứng, phát biểu nào sau này là đúng:

Đối với ngắt cứng, phát biểu nào sau này là sai:

Đối với ngắt mềm, phát biểu nào sau này là đúng:

Đối với ngắt mềm, phát biểu nào sau này là sai:

Đối với ngắt ngoại lệ, phát biểu nào sau này là đúng:

Share Link Tải Quá trình vào ra tài liệu theo phương pháp ngắt cứng là quy trình miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Quá trình vào ra tài liệu theo phương pháp ngắt cứng là quy trình tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Quá trình vào ra tài liệu theo phương pháp ngắt cứng là quy trình Free.

Giải đáp vướng mắc về Quá trình vào ra tài liệu theo phương pháp ngắt cứng là quy trình

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Quá trình vào ra tài liệu theo phương pháp ngắt cứng là quy trình vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Quá #trình #vào #dữ #liệu #theo #phương #pháp #ngắt #cứng #là #quá #trình

Related posts:

4336

Clip Quá trình vào ra tài liệu theo phương pháp ngắt cứng là quy trình Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Quá trình vào ra tài liệu theo phương pháp ngắt cứng là quy trình Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Quá trình vào ra tài liệu theo phương pháp ngắt cứng là quy trình Hướng dẫn FULL miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Quá trình vào ra tài liệu theo phương pháp ngắt cứng là quy trình Hướng dẫn FULL miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Quá trình vào ra tài liệu theo phương pháp ngắt cứng là quy trình Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quá trình vào ra tài liệu theo phương pháp ngắt cứng là quy trình Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quá #trình #vào #dữ #liệu #theo #phương #pháp #ngắt #cứng #là #quá #trình #Hướng #dẫn #FULL