Thủ Thuật về Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là Mới nhất Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là Mới nhất được Update vào lúc : 2022-05-06 00:49:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là Mới Nhất
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-06 00:48:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Thi ĐH Toán học Thi ĐH – Toán học

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đáp án là C

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 1498

sinx+cosx=2sin5x2sinx+π4=2sin5xsinx+π4=sin5xx+π4=5x+k2π hoặc x+π4=π-5x+k2π, k∈Zx=π16+kπ2 hoặc x=π8+kπ3, k∈ZVậy: x=π16+kπ2 hoặc x=π8+kπ3, k∈Z.

…Xem thêm

Giải phương trình sinx+cosx=2sin5x.

A.x=π18+kπ2x=π9+kπ3

B.x=π12+kπ2x=π24+kπ3

C.x=π16+kπ2x=π8+kπ3

Đáp án đúng chuẩn

D.x=π4+kπ2x=π6+kπ3

Xem lời giải

Đua top nhận quà tháng 5/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

nguyensyen rất mong câu vấn đáp từ bạn. Viết vấn đáp

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 11 – TẠI ĐÂY

Phương trình (sin x + cos x = sqrt 2 sin 5x) có nghiệm là:

A.

(left[ beginarraylx = fracpi 4 + kfracpi 2x = fracpi 6 + kfracpi 3endarray right.,k in mathbbZ.)

B.

(left[ beginarraylx = fracpi 12 + kfracpi 2x = fracpi 24 + kfracpi 3endarray right.,k in mathbbZ.)

C.

(left[ beginarraylx = fracpi 16 + kfracpi 2x = fracpi 8 + kfracpi 3endarray right.,k in mathbbZ.)

D.

(left[ beginarraylx = fracpi 18 + kfracpi 2x = fracpi 9 + kfracpi 3endarray right.,k in mathbbZ.)

Reply
7
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #trình #sin #cos #căn #sin5x #có #nghiệm #là

4387

Video Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là Mới nhất miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phương trình sin x + cos x = căn 2 sin5x có nghiệm là Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #trình #sin #cos #căn #sin5x #có #nghiệm #là #Mới #nhất