Thủ Thuật Hướng dẫn Phương pháp chiếu góc nào được sử dụng phổ cập ở việt nam Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phương pháp chiếu góc nào được sử dụng phổ cập ở việt nam Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-19 06:20:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Phương pháp chiếu góc nào được sử dụng phổ cập ở việt nam 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Phương pháp chiếu góc nào được sử dụng phổ cập ở việt nam được Update vào lúc : 2022-05-19 06:20:05 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương pháp chiếu góc thứ nhất thường được sử dụng ở nước nào? 

A. Việt nam 

B. Một số nước Châu Âu 

C. Đáp án A và B đúng 

D. Đáp án khác 

Các vướng mắc tương tự

Nước nào thường sử dụng phương pháp chiếu góc thứ ba? 

A. Việt Nam 

B. Một số nước Châu Âu 

C. Một số nước Châu Mĩ 

D. Cả 3 đáp án trên 

Thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước có chứa gì? Chọn đáp án đúng nhất:

A. Khoang chứa nước

B. Áo nước

C. Cánh tản nhiệt

D. Khoang chứa nước hay còn gọi là áo nước

Thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước có chứa gì? Chọn đáp án đúng nhất: 

A. Khoang chứa nước 

B. Áo nước 

C. Cánh tản nhiệt 

D. Khoang chứa nước hay còn gọi là áo nước

So sánh sự rất rất khác nhau giữa vị trí những hình chiếu ở trên bản vẽ của phương pháp hình chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Cho vật thể sau:

Chọn đáp án đúng chuẩn nhất thể hiện hình chiếu vuông góc vật thể trên:

D. Đáp án khác

Cho vật thể có những hướng chiếu A, B, C và những hình chiếu 1,2,3 (hình 2.5).

a) Đánh dấu (x) vào mẫu bảng 2.1 để chỉ rõ sự tương ứng của hình chiếu với hướng chiếu và ghi tên thường gọi những hình chiếu.

b) Ghi số thứ tự hình chiếu vào ô của mẫu bảng 2.2 và 2.3 để chỉ rõ cách sắp xếp những hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

Chọn đáp án sai: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. P = r = 1, q = 0,5 

B. X ‘ O ‘ Z ‘ ^ = X ‘ O ‘ Y ‘ ^ = Y ‘ O ‘ Z ‘ ^ = 120 °

C.  X ‘ O ‘ Z ‘ ^ = 90 °

D.  X ‘ O ‘ Y ‘ ^ = Y ‘ O ‘ Z ‘ ^ = 135 °  

Chọn đáp án sai: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. P = r = 1, q = 0,5

B. X ‘ O ‘ Z ‘ ^   =   X ‘ O ‘ Y ‘ ^   =   Y ‘ O ‘ Z ‘ ^   =   120 °

C.    X ‘ O ‘ Y ‘ ^   =   90 °

D. X ‘ O ‘ Y ‘ ^   =   Y ‘ O ‘ Z ‘ ^   =   135 °

Chọn đáp án sai: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. Phương chiếu không vuông góc với mặt phẳng hình chiếu 

B. p.. = q = r     

C. p.. = q ≠ r     

D. r = q ≠ p.. 

Phương pháp chiếu nào thường được việt nam và những n…

Câu hỏi: Phương pháp chiếu nào thường được việt nam và những nước châu âu thường dùng:

A.

Phương pháp chiếu góc thứ nhất

B.

Phương pháp chiếu góc thứ ba

C.

Cả hai phương phápK

D.

Không có phương pháp nào

Đáp án

A

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 Hình chiếu vuông góc

Lớp 11 Công nghệ Lớp 11 – Công nghệ

Nước nào thường sử dụng phương pháp chiếu góc thứ ba?

A. Việt Nam

B. Một số nước Châu Âu

C. Một số nước Châu Mĩ

D. Cả 3 đáp án trên

Hay nhất

Phương pháp chiếu góc thứ nhất nha anh

21/08/2022 1,178

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phương pháp chiếu thường được việt nam và những nước châu âu thường dùng là phương pháp chiếu góc thứ nhất

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Reply
3
0
Chia sẻ

Share Link Down Phương pháp chiếu góc nào được sử dụng phổ cập ở việt nam miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phương pháp chiếu góc nào được sử dụng phổ cập ở việt nam tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Phương pháp chiếu góc nào được sử dụng phổ cập ở việt nam miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Phương pháp chiếu góc nào được sử dụng phổ cập ở việt nam

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Phương pháp chiếu góc nào được sử dụng phổ cập ở việt nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Phương #pháp #chiếu #góc #nào #được #dùng #phổ #biến #ở #nước

Related posts:

4114

Review Phương pháp chiếu góc nào được sử dụng phổ cập ở việt nam Mới nhất ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phương pháp chiếu góc nào được sử dụng phổ cập ở việt nam Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Phương pháp chiếu góc nào được sử dụng phổ cập ở việt nam Mới nhất miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Phương pháp chiếu góc nào được sử dụng phổ cập ở việt nam Mới nhất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Phương pháp chiếu góc nào được sử dụng phổ cập ở việt nam Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phương pháp chiếu góc nào được sử dụng phổ cập ở việt nam Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #pháp #chiếu #góc #nào #được #dùng #phổ #biến #ở #nước #Mới #nhất