Kinh Nghiệm về Phát biểu nào sau này về bướm bướm là đúng Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phát biểu nào sau này về bướm bướm là đúng Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-05-16 17:58:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Phát biểu nào sau này về bướm bướm là đúng 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Phát biểu nào sau này về bướm bướm là đúng được Update vào lúc : 2022-05-16 17:58:09 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

–>

1 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 2 Câu 1: Người ta hoàn toàn hoàn toàn có thể nhờ vào sự giống nhau và rất rất khác nhau nhiều hay ít về thành phần ,số lượng và nhất là trật tự sắp xếp của những nucleotit trong ADN để xác lập mức độ quan hệ họ hàng Một trong những loài sinh vật. Đây là dẫn chứng: A Sinh học phân tử B. Giải phẫu so sánh C. Phôi sinh học D. Địa lí sinh vật học. Câu 2: Ví dụ nào sau này minh họa cho những cơ quan tương tự ở sinh vật ? A Cánh bướm và cánh dơi B. Tay người và vây cá C. Tay người và cánh dơi D. Cánh dơi và cánh ong mật. Câu 3: Cấu tạo rất rất khác nhau về rõ ràng của những cty tương tự là vì: A. Sự tiến hóa trong quy trình tăng trưởng của loài B. Chọn lọc tự nhiên đã trình làng theo những hướng rất rất khác nhau C. Chúng có nguồn gốc rất rất khác nhau nhưng tăng trưởng trong những Đk giống nhau D. Thực hiện những chức phận giống nhau. Câu 4: Hai loài sinh vật sống ở những khu vực địa lí khác xa nhau (hai lục địa rất rất khác nhau) có nhiều điểm lưu ý giống nhau. Cách lý giải nào dưới đây về yếu tố giống nhau giữa hai loài là hợp lý hơn hết? A. Hai lục địa này trong quá khứ đã có những lúc gắn sát với nhau B. Điều kiện môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên ở hai khu vực giống nhau nên phát sinh đột biến giống nhau C. Điều kiện môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên ở hai khu vực giống nhau nên tinh lọc tự nhiên chọn những điểm lưu ý thích nghi giống nhau. D. Điều kiện môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên ở hai khu vực giống nhau nên tinh lọc tự nhiên chọn những điểm lưu ý thích nghi giống nhau, từ đó phát sinh đột biến giống nhau. Câu 5: Sự tương tự về một số trong những trong những điểm lưu ý giải phẫu Một trong những loài là dẫn chứng đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết: A. Chúng được tiến hóa từ một loài tổ tiên chung. B. Chúng được tiến hóa từ nhiều loài tổ tiên. C. Chúng sống trong những Đk môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên giống nhau. D. Chọn lọc tự nhiên tiến hành theo cùng một hướng. Câu 6: Ruột thừa, xương cùng, răng khôn của người sẽ là: A.Hiện tượng lại tổ. B.Cơ quan thoái hóa. C.Cơ quan tương tự. D.Cơ quan thoái hóa và cơ quan tương tự Câu 7: Để xác lập quan hệ họ hàng Một trong những loài, người ta không nhờ vào: A.Sự so sánh những cty tương tự. B.Sự so sánh những cty tương tự. C.Các dẫn chứng phôi sinh học. D.Các dẫn chứng sinh học phân tử. Câu 8: Ví dụ nào là cơ quan tương tự? A.Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của thú hoang dã khác. B. Cánh chim và cánh côn trùng nhỏ nhỏ. C. Lá đậu Hà Lan và gai xương rồng. D.Tua cuốn của dây bầu, bí và gai xương rồng. Câu 9: Các cơ quan tương tự là kết quả của quy trình tiến hóa theo phía: A.vận động B. Hội tụ C. Đồng quy D. Phân li. Câu 10: Đặc điểm nào trong quy trình tăng trưởng phôi chứng tỏ những loài sống trên cạn lúc bấy giờ đều phải có chung nguồn gốc từ những loài sống trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nước? A.Phôi cá, kì giông, rùa, gà, thú hoang dã có vú đều trải qua quy trình có khe mang. B.Não bộ hình thành 5 phần như não cá. C.Phôi cá, kì giông, gà, thú hoang dã có vú đều trải qua quy trình có đuôi. D.Tim có 2 ngăn tiếp Từ đó tăng trưởng thành 4 ngăn. Câu 11: Kiểu cấu trúc giống nhau của cơ quan tương tự phản ánh: A.Nguồn gốc chung của chúng. B.Sự tiến hóa đồng quy. C. Ảnh hưởng của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. D.Tiến hóa thích ứng. Câu 12: Những cơ quan có nguồn gốc rất rất khác nhau nhưng thực thi những hiệu suất cao như nhau là: A. Cơ quan tương tự. B. Cơ quan tương tự. C. Cơ quan thoái hóa. D. Hiện tượng lại tổ. Câu 13:Ví dụ nào là cơ quan thoái hóa? A.Gai ở cây xương rồng. B.Nhụy trong hoa đực của cây ngô. C.Ngà voi. D.Gai của cây hoàng liên. Câu 14: Sự giống nhau trong tăng trưởng phôi của những loài thuộc những nhóm phân loại rất rất khác nhau: A.Phản ánh sự tiến hóa phân li. B.Phản ánh ảnh hưởng của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống. C.Phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới. D.Phản ánh mức độ quan hệ Một trong những nhóm loài. 2 Câu 15: Nội dung cơ bản của định luật phát sinh sinh vật A.Sự giống nhau trong phôi của những loài thuộc những nhóm phân loại rất rất khác nhau là một dẫn chứng về nguồn gốc chung của chúng. B. Sự tăng trưởng thành viên phản ánh một cách rút gọn lịch sử tăng trưởng của loài. C.Toàn bộ sinh giới phong phú phong phú ngày này đều phải có một nguồn gốc chung. D.Trong quy trình tăng trưởng phôi, mỗi loài đều diễn lại toàn bộ những quy trình chính mà loài này đã trải qua trong lịch sử tăng trưởng của nó. Câu 16: Định luật phát sinh sinh vật phản ánh: A.Nguồn gốc chung của sinh vật. B.Sự tương phản giữa cơ quan tương tự và tương tự. C.Sự hình thành cơ quan thoái hóa. D.Quan hệ giữa tăng trưởng thành viên và tăng trưởng chủng loại. Câu 17: Cơ quan tương tự là kết quả của quy trình A. Tiến hóa đồng quy. B. Tiến hóa phân li C. Tiến hóa vận động. D. Tiến hóa vận động và phân li. Câu 18: Các quần hòn đảo đại lục cách đất liền một eo biển, những quần hòn đảo đại dương mới được thổi lên và chưa bao giờ có sự liên hệ với đất liền. Nhận xét nào sau này về phong phú sinh vật trên những quần hòn đảo là không đúng? A Đảo đại lục có hệ sinh vật phong phú hơn quần hòn đảo đại dương. B. Đảo đại dương có nhiều loài ếch nhái, bò sát và thú hơn, ít những loài chim và côn trùng nhỏ nhỏ. C. Đảo đại dương hình thành loài đặc hữu. D. Đảo đại lục có nhiều loài tương tự với đại lục gần đó, ví như quần quần hòn đảo Anh có nhiều loài tương tự ở lục địa châu Âu. Câu 19: Vì sao hệ thú hoang dã và thực vật ở châu Âu, châu Á và Bắc Mĩ có một số trong những trong những loài cơ bản giống nhau nhưng cũng luôn hoàn toàn có thể có một số trong những trong những loài đặc trưng? A. Đầu tiên toàn bộ những loài đều giống nhau do có nguồn gốc chung, tiếp Từ đó trở nên rất rất khác nhau do tinh lọc tự nhiên theo nhiều hướng rất rất khác nhau. B. Đại lục Á, Âu và Bắc Mĩ mới tách nhau (từ kỉ Đệ tứ) nên những loài giống nhau xuất hiện trước đó và những loài rất rất khác nhau xuất hiện sau. C. Do có cùng vĩ độ nên khí hậu tương tự như nhau nên dẫn đến việc hình thành hệ thực vật và thú hoang dã giống nhau, những loài đặc trưng là vì thích nghi với Đk địa phương. D .Một số loài di tán từ châu Á sang Bắc Mĩ nhờ cầu nối ở eo biển Bering ngày này. Câu 20: Sự rất rất khác nhau về trình tự axit amin trong một đoạn polipeptit bêta của phân tử hemôglôbin ở một số trong những trong những loài thú hoang dã có vú như sau: 1: Lợn: -Val – His – Leu – Ser – Ala – Glu – Glu – Lys – Ser – 2: Ngựa: -Val – His – Leu – Ser – Gly – Glu – Glu – Lys – Ala – 3: Đười ươi: -Val – His – Leu – Thr – Pro – Glu – Glu – Lys – Ser – Nếu lấy trình tự những nuclêôtit của đười ươi làm gốc để sắp xếp mức độ thân thiện về nguồn gốc thì trật tự đó là: A . 1-2-3. B . 2-1-3. C . 3-2-1 D . 3-1-2 Câu 21: Trình tự những nuclêôtit trong mạch mang mã gốc của một đoạn gen mã hóa cấu trúc của nhóm enzim đêhiđrôgenaza ở người và những loài vượn người như sau: 1- Người : – XGA – TGT – TGG – GTT – TGT – TGG – 2- Gorila : – XGT – TGT – TGG – GTT – TGT – TAT – 3- Đười ươi: – TGT – TGG – TGG – GTX – TGT – GAT – 4- Tinh tinh: – XGT – TGT – TGG – GTT – TGT – TGG – Nếu lấy trình tự những nuclêôtit của người làm gốc để sắp xếp mức độ thân thiện về nguồn gốc thì trật tự đó là: A . 1-2-3-4. B . 1-3-2-4. C . 1-4-2-3. D . 1-4-3-2. Câu 22: Theo ý niệm của Đacuyn, tinh lọc tự tạo là quy trình: A. Đào thải những biến dị bất lợi cho con người. B. Tích lũy những biến dị có lợi cho con người. C. Vừa đào thải những biến dị bất lợi, vừa tích lũy những biến dị có lợi cho con người. D. Tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho bản thân mình mình sinh vật. Câu 23: Theo ý niệm của Đacuyn, đối tượng người dùng người tiêu dùng của tinh lọc tự nhiên là: A.Quần thể. B.Loài. C.Quần xã. D.Cá thể. Câu 24: Theo Lamac, nguyên nhân tiến hóa của sinh vật là: A.Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua hai đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật. B.Sự thay đổi ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của thú hoang dã. C.Sự tích lũy những đột biến trung tính. 3 D.Các yếu tố ngẫu nhiên tác động vào sinh vật, không liên quan đến tinh lọc tự nhiên. Câu 25: Đacuyn là người thứ nhất đưa ra khái niệm: A. Đột biến trung tính. B. Biến dị tổng hợp. C. Biến dị thành viên. D. Đột biến. Câu 26: Phát biểu nào sau này là đúng với ý niệm của Đacuyn về nguyên vật tư của tinh lọc tự nhiên? A Những biến dị thành viên xuất hiện một cách riêng lẻ trong quy trình sinh sản mới là nguồn nguyên vật tư cho tinh lọc tự nhiên. B. Chỉ có biến dị tổng hợp xuất hiện trong quy trình sinh sản mới là nguồn nguyên vật tư cho tinh lọc tự nhiên. C. Chỉ có đột biến gen mới là nguyên vật tư cho tinh lọc tự nhiên. D. Những biến dị xuất hiện hàng loạt theo một hướng xác lập, có lợi cho sinh vật mới là nguyên vật tư cho tinh lọc tự nhiên. Câu 27: Theo học thuyết Đacuyn, động lực thúc đẩy tinh lọc tự nhiên là: A.Đấu tranh sống sót. B.Nhu cầu thị hiếu nhiều mặt của con người. C.Sự nỗ lực vươn lên để tự hoàn thiện của mỗi loài. D.Sự rất khác hệt của Đk môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Câu 28: Câu nào sau này nói về tinh lọc tự nhiên là đúng với ý niệm của Đacuyn: A. Chọn lọc tự nhiên thực ra là yếu tố phân hóa về kĩ năng sống sót và sinh sản của những thành viên trong quần thể. B. Chọn lọc tự nhiên thực ra là yếu tố phân hóa về kĩ năng sinh sản của những kiểu gen. C. Chọn lọc tự nhiên thực ra là yếu tố phân hóa về mức độ thành đạt sinh sản của những thành viên có những kiểu gen rất rất khác nhau. D. Chọn lọc tự nhiên thực ra là yếu tố phân hóa về kĩ năng sống sót của những thành viên trong quần thể. Câu 29: Theo ý niệm của Đacuyn tinh lọc tự nhiên là quy trình: A. Đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật. B. Tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật. C. Vừa đào thải những biến dị bất lợi, vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật. D. Tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho bản thân mình mình sinh vật. Câu 30: Theo học thuyết Đacuyn, động lực thúc đẩy tinh lọc tự tạo là: A .Đấu tranh sống sót. B .Nhu cầu, thị hiếu nhiều mặt của con người. C .Sự nỗ lực vươn lên để tự hoàn thiện của mỗi loài. D .Sự rất khác hệt của Đk môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Câu 31: Theo Đacuyn, quy trình nào dưới đấy là nguyên nhân dẫn đến việc hình thành những điểm lưu ý thích nghi của sinh vật? A. Tác động của yếu tố thay đổi ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ở thú hoang dã trong thuở nào gian dài. B. Tác động trực tiếp của ngoại cảnh lên khung hình sinh vật trong quy trình tăng trưởng thành viên. C. Sự củng cố ngẫu nhiên những biến dị có lợi, không liên quan tới tinh lọc tự nhiên. D. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua hai đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật. Câu 32: Kết quả của tinh lọc tự nhiên theo Đacuyn: A.Xuất hiện những biến dị thành viên qua quy trình sinh sản. B.Sự tồn tại những thành viên thích nghi với tình hình sống. C.Sự phân hóa kĩ năng sống của những kiểu gen rất rất khác nhau D.Trực tiếp dẫn đến hình thành loài mới. Câu 36: Những nội dung nào dưới đây không thuộc học thuyết tiến hóa của Lamac: A. Điều kiện ngoại cảnh rất khác hệt và thường xuyên thay đổi là nguyên nhân làm cho sinh vật biến hóa. B. Ngoại cảnh biến hóa chậm rãi nên sinh vật biến hóa kịp thời để thích nghi. C. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền, từ đó hình thành điểm lưu ý thích nghi của sinh vật. D. Tất cả những biến hóa trên khung hình sinh vật đều được di truyền và tích lũy qua những thế hệ. Câu 33: Hạn chế lớn số 1 trong học thuyết tiến hóa cuả Đacuyn là: A.Chưa phân biệt được biến dị di truyền và biến dị không di truyền. B.Giải thích sự hình thành điểm lưu ý thích nghi của sinh vật chưa rõ ràng. C.Chưa làm rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền những biến dị. D.Chưa phân tích rõ vai trò của tinh lọc tự nhiên. Câu 34: Cơ chế tiến hóa theo Lamac là gì? A.Đó là yếu tố tiến hóa do tác động của tinh lọc tự nhiên. B.Đó là yếu tố tiến hóa nhờ tích lũy những đột biến có lợi. C.Đó là yếu tố tiến hóa nhờ phần lớn những đột biến là trung tính. D.Đó là yếu tố tiến hóa do di truyền tính tập nhiễm. 4 Câu 35: Theo quan điểm của Lamac, sự hình thành những điểm lưu ý thích nghi là: A.Kết quả của quy trình lịch sử chịu sự chi phối của ba tác nhân: đột biến, giao phối, tinh lọc tự nhiên B.Kết quả của quy trình phân li tính trạng dưới tác động của tinh lọc tự nhiên. C.Quá trình tích lũy những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại dưới tác động của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. D.Ngoại cảnh thay đổi chậm rãi nên sinh vật biến hóa kịp thời để thích nghi và trong lịch sử không hề loài nào bị đào thải. Câu 36: Nhân tố quy định khunh hướng và vận tốc biến hóa của những giống vật nuôi và cây trồng là A. Các biến dị thành viên xuất hiện phong phú ở vật nuôi và cây trồng. B. Chọn lọc tự tạo. C. Chọn lọc tự nhiên. D.Sự thích nghi cao độ của vật nuôi, cây trồng với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Câu 37: Theo Lamac, phát biểu nào sau này là đúng về quy trình hình thành loài mới ? A. Loài mới được hình thành từ từ, từ loài này sang loài khác tương ứng với việc biến hóa của ngoại cảnh. B.Loài mới được hình thành dưới tác động của tinh lọc tự nhiên, theo con phố phân li tính trạng. C.Các loài ngày này đều phải có chung nguồn gốc. D.Các loài trong tự nhiên liên tục biến hóa nhưng ranh giới Một trong những loài vẫn khá rõ ràng. Câu 38: Theo ý niệm của Lamac, hoàn toàn hoàn toàn có thể lý giải sự hình thành điểm lưu ý cổ dài ở hươu cao cổ là vì: A.Sự xuất hiện những đột biến cổ dài. B.Sự tích lũy những đột biến cổ dài bởi tinh lọc tự nhiên. C.Hươu thường xuyên vươn dài cổ để ăn những lá trên cao. D.Sự tinh lọc những đột biến cổ dài. Câu 39: Phát biểu nào sau này sẽ không còn phải là ý niệm của Đacuyn? A.Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật. B.Toàn bộ sinh giới ngày này là kết quả quy trình tiến hóa từ một gốc chung. C.Ngoại cảnh thay đổi chậm rãi, sinh vật hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi kịp thời. D.Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian dưới tác động của tinh lọc tự nhiên theo con phố phân li tính trạng Câu 40: Theo ý niệm của Lamac, tiến hóa là quy trình : A. Phát triển có thừa kế lịch sử, theo phía từ đơn thuần và giản dị đến phức tạp. B.Tích lũy những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. C.Tích lũy những biến dị có lợi, đào thải những biến dị có hại dưới ảnh hưởng gián tiếp của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. D.Củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính không liên quan đến tinh lọc tự nhiên. Câu 41: Quan niệm của Lamac về biến hóa của sinh vật tương ứng với Đk ngoại cảnh phù phù thích phù thích hợp với khái niệm nào trong ý niệm tân tiến? A.Thường biến. B.Biến dị. C.Đột biến. D.Di truyền. Câu 42: Theo Lamac, ngoại cảnh là tác nhân chính: A.Làm tăng tính phong phú của loài. B.Làm cho những loài sinh vật hoàn toàn hoàn toàn có thể thích nghi với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên thay đổi. C.Làm phát sinh những biến dị không di truyền. D.Làm cho những loài biến hóa dần dà và liên tục. Câu 43: Theo Đacuyn, cơ chế hầu hết của quy trình tiến hóa là: A.Sự củng cố nhiều những đột biến trung tính. B.Các biến dị thu được trong đời thành viên đều di truyền. C.Sinh vật biến hóa dưới tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp của Đk ngoại cảnh. D.Các biến hóa nhỏ, riêng rẽ tích lũy thành những sai khác lớn và phổ cập dưới tác dụng của CLTN Câu 44: Điểm tiến bộ cơ bản trong học thuyết tiến hóa của Đacuyn so với học thuyết tiến hóa của Lamac là: A.Giải thích cơ chế tiến hóa ở tại mức độ phân tử, tương hỗ update cho ý niệm Lamac. B.Giải thích nguyên nhân phát sinh những biến dị và cơ chế di truyền những biến dị. C.Giải thích sự hình thành loài mới bằng con phố phân li tính trạng dưới tác dụng của tinh lọc tự nhiên. D.Xác định vai trò quan trọng của ngoại cảnh. Câu 45: Theo Lamac, những điểm lưu ý thích nghi được hình thành là vì: A. Sự thích ứng bị động của sinh vật với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên theo phong thái “sử dụng hay là không sử dụng những cty” luôn luôn luôn được di truyền lại cho thế hệ sau. B. Sự tương tác giữa sinh vật với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên theo phong thái “sử dụng hay là không sử dụng những cty” một cách nhất thời, không di truyền lại cho thế hệ sau. 5 C. Sự tương tác của sinh vật với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên theo phong thái “sử dụng hay là không sử dụng những cty” luôn luôn luôn được di truyền lại cho thế hệ sau. D. Sinh vật vốn có sự thích nghi với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên theo phong thái “sử dụng hay là không sử dụng những cty” luôn luôn luôn được di truyền lại cho thế hệ sau. Câu 46: Điều nào không phải là cơ chế làm biến hóa loài này thành loài khác, theo Lamac? A.Mỗi loài sinh vật đều dữ thế dữ thế chủ động thích ứng với việc thay đổi của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên bằng phương pháp thay đổi tập quán hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của những cty. B. Mỗi sinh vật thích ứng với việc thay đổi của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên một cách bị động bằng phương pháp thay đổi tập quán hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của những cty. C.Cơ quan nào không hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thì cơ quan đó dần tiêu biến. D.Cơ quan nào hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhiều thì cơ quan đó liên tục tăng trưởng. Câu 47: Theo Đacuyn, tinh lọc tự nhiên và tinh lọc tự tạo nhờ vào cơ sở là: A .Đào thải và tích lũy. B .Biến dị và di truyền. C . Phân li tính trạng. D . Biến dị tổng hợp. Câu 48: Theo Đacuyn, thì toàn bộ những loài sinh vật có nguồn gốc từ: A . Một vài dạng tổ tiên chung trong tự nhiên. B . Thần thánh tạo ra. C . Chọn lọc tự nhiên theo con phố phân li tính trạng. D . Nhiều dạng tổ tiên riêng. Câu 49 Tiến hóa lớn là A. Quá trình hình thành những nhóm phân loại trên loài, trình làng trên qui mô to lớn. B. Quá trình hình thành loài mới, trình làng trên qui mô to lớn . C. Quá trình hình thành loài mới, trình làng trong phạm vi phân loại tương đối hẹp . D. Quá trình hình thành những nhóm phân loại trên loài, trình làng trong phạm vi phân loại tương đối hẹp. Câu 50. Tiến hóa nhỏ là A. Quá trình hình thành những nhóm phân loại trên loài , trình làng trên qui mô to lớn . B. Quá trình biến hóa tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể , đưa tới hình thành loài mới, trình làng trong phạm vi tương đối hẹp . C.Quá trình biến hóa tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể , đưa tới hình thành những nhóm phân loại trên loài , trình làng trên qui mô to lớn . D. Quá trình biến hóa tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể , đưa tới hình thành loài mới,trình làng trên qui mô to lớn . Câu 51. Các tác nhân tiến hóa gồm: A.Đột biến , thường biến, di nhập gen, tinh lọc tự nhiên và những yếu tố ngẫu nhiên. B.Đột biến , di- nhập gen, tinh lọc tự nhiên, những yếu tố ngẫu nhiên và sự cách li. C.Đột biến , di- nhập gen, tinh lọc tự nhiên, những yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên. D.Đột biến , di-nhập gen, tinh lọc tự nhiên, những yếu tố ngẫu nhiên và giao phối ngẫu nhiên. Câu 52. Nguồn nguyên vật tư sơ cấp cho quy trình tiến hóa là A.Chọn lọc tự nhiên B.Biến dị tổng hợp. C.Đột biến. D.Di-nhập gen. Câu 53. Nguồn nguyên vật tư thứ cấp của quy trình tiến hóa là: A.Biến dị tổng hợp. B.Đột biến gen. C.Đột biến nhiễm sắc thể. D.Di-nhập gen. Câu 54. Nhân tố tiến hóa chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể là: A.Đột biến. B.Di-nhập gen. C.Chọn lọc tự nhiên. D.Giao phối không ngẫu nhiên. Câu 55. Các tác nhân tiến hóa làm phong phú vốn gen của quần thể là A.Đột biến , giao phối không ngẫu nhiên. B.Di-nhập gen , tinh lọc tự nhiên . C. Đột biến , tinh lọc tự nhiên . D.Đột biến , di nhập gen . Câu 56. Nhân tố tiến hóa dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể là: A.Giao phối không ngẫu nhiên. B.Đột biến. C.Di-nhập gen. D.Giao phối ngẫu nhiên. Câu 57. Các tác nhân tiến hóa vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen vừa làm thay đổi tần số alen của quần thể là A.Đột biến , di-nhập gen , tinh lọc tự nhiên, giao phối không ngẫu nhiên. B.Đột biến , di- nhập gen , tinh lọc tự nhiên, những yếu tố ngẫu nhiên . C.Đột biến , tinh lọc tự nhiên , những yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên . D.Đột biến , di-nhập gen , những yếu tố không ngẫu nhiên , giao phối không ngẫu nhiên. Câu 58. Nhân tố tiến hóa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo phía tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp là: A.Giao phối không ngẫu nhiên. B.Các yếu tố ngẫu nhiên. C.Quá trình đột biến. D.Chọn lọc tự nhiên . 6 Câu 59. Điều nào dưới đây không đúng thời cơ nói về tác động của những yếu tố ngẫu nhiên ? A.Làm thay đổi tần số những alen không theo một khunh hướng nhất định . B.Dễ làm thay đổi tần số những alen ở những quần thể có kích thước nhỏ . C.Làm tần số tương đối của những alen trong một quần thể hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi đột ngột . D.Làm cho quần thể luôn ở trạng thái cân đối . Câu 60. Nhân tố tiến hóa chính hình thành nên những quần thể sinh vật thích nghi với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên là A.Đột biến. B.Di-nhập gen. C.Chọn lọc tự nhiên. D.Giao phối không ngẫu nhiên. Câu 61. Đơn vị tồn tại nhỏ nhất của sinh vật hoàn toàn hoàn toàn có thể tiến hóa là: A.Cá thể . B.Quần thể. C.Quần xã. D.Loài. Câu 62. Nhân tố tiến hóa làm thay đổi đồng thời tần số tương đối những alen thuộc một gen của toàn bộ hai quần thể là: A.Đột biến . B.Di-nhập gen. C.Biến động di truyền. D.Giao phối không ngẫu nhiên. Câu 63: Mặt hầu hết của CLTN là: A. tác động vào từng thành viên. B. đảm bảo sự sống sót những kiểu gen thích nghi. C. phân hóa kĩ năng sinh sản của những kiểu gen rất rất khác nhau trong quần thể. D. những quần thể có vốn gen thích nghi thay thế những quần thể có vốn gen kém thích nghi. Câu 64: Hiện tượng di nhập gen là: A. có sự trao đổi thành viên Một trong những quần thể. B. không hề sự trao đổi thành viên Một trong những quần thể. C. xãy ra đột biến trong quần thể. D. dưới tác động của CLTN. Câu 65: Di nhập gen có tác dụng: A. không làm thay đổi tần số alen của quần thể. B. làm thay đổi tần số alen của quần thể. C. riêng với quần thể có kích thước lớn. D. . riêng với quần thể giao phối ngẫu nhiên. Câu 66: Thế nào là yếu tố cân đối đa hình? A. Một alen tồn tại trên một lôcút. B. Nhiều alen của một lôcút gen cùng tồn tại. C. Mỗi gen cùng nằm trên một NST. D. Các gen không alen nằm trên một NST. Câu 67. Đối với từng gen riêng rẽ thì tần số đột biến tự nhiên trung bình là A.10-6 đến 10-2 . B.10-6 đến 10-4 . C.10-2 đến 10-4 . D.10-2 đến 10-6 . Câu 68. Vì sao quy trình giao phối ngẫu nhiên không sẽ là tác nhân tiến hóa cơ bản? A.Vì tạo ra những tổng hợp gen thích nghi . B. Vì làm thay đổi tần số alen trong quần thể . C. Vì tạo ra vô số biến dị tổng hợp . D. Vì tạo ra trạng thái cân đối di truyền của quần thể . Câu 69. Nhân tố tiến hóa hoàn toàn hoàn toàn có thể làm thay đổi tần số những alen thuộc một gen trong quần thể theo phía xác lập là A. Đột biến B. Di-nhập gen . C. Các yếu tố ngẫu nhiên D. Chọn lọc tự nhiên . Câu 70. Các tác nhân tiến hóa không làm phong phú vốn gen của quần thể là A. Đột biến , dịch chuyển di truyền . B. Di-nhập gen , tinh lọc tự nhiên . C. Giao phối không ngẫu nhiên, tinh lọc tự nhiên . D. Đột biến , di-nhập gen . Câu 71: Điều nào dưới đấy là không đúng thời cơ nói về tác động của tinh lọc tự nhiên? A. Chọn lọc tự nhiên không tác động riêng với từng gen riêng rẽ . B. Chọn lọc tự nhiên tác động riêng với toàn bộ kiểu gen . C. Chọn lọc tự nhiên không tác động riêng với từng thành viên riêng rẽ . D. Chọn lọc tự nhiên tác động riêng với toàn bộ quần thể . Câu 72. Phát biểu nào dưới đấy là không đúng thời cơ nói về quần thể? A. Quần thể là cty tổ chức triển khai triển khai tự nhiên . B. Quần thể là cty nhỏ nhất hoàn toàn hoàn toàn có thể tiến hóa . C. Quần thể là nơi trình làng quy trình tiến hóa lớn . D. Quần thể là nơi trình làng quy trình tiến hóa nhỏ . Câu 73. Điều nào dưới đấy là không đúng thời cơ nói về vai trò, tác dụng của giao phối ngẫu nhiên (ngẫu phối)? A. Tạo ra vô số dạng biến dị tổng hợp . B. Phát tán đột biến trong quần thể . C. Tạo ra trạng thái cân đối di truyền của quần thể . D. Làm thay đổi tần số những alen trong quần thể . Câu 74. Vì sao quy trình giao phối không ngẫu nhiên sẽ là tác nhân tiến hóa? A. Vì làm thay đổi tần số những kiểu gen trong quần thể . B. Vì tạo ra vô số dạng biến dị tổng hợp . C. Vì làm thay đổi tần số những alen trong quần thể . D. Vì tạo ra trạng thái cân đối di truyền của quần thể . Câu 75. Nhân tố tiến hóa quy định khunh hướng tiến hóa của sinh giới là A. Đột biến . B. Chọn lọc tự nhiên . C. Biến động di truyền . D. Di-nhập gen . Câu 76. Các tác nhân có vai trò phục vụ nguồn nguyên vật tư cho quy trình tiến hóa là A. Quá trình đột biến và dịch chuyển di truyền . B. Quá trình đột biến và quy trình giao phối . C. Quá trình đột biến và tinh lọc tự nhiên . D. Biến động di truyền và tinh lọc tự nhiên . Câu 77. Vai trò của dịch chuyển di truyền trong tiến hóa nhỏ là A. Nguồn nguyên vật tư phục vụ cho quy trình tinh lọc tự nhiên . 7 B. Làm cho tần số tương đối những alen thay đổi theo một hướng xác lập . C. Làm cho thành phần kiểu gen của quần thể thay đổi đột ngột . D. Làm cho quần thể trở nên cân đối hơn . Câu 78: Nhân tố tiến hóa hoàn toàn hoàn toàn có thể làm thay đổi rất rộng tần số tương đối những alen thuộc một gen trong quần thể nhỏ là A. Đột biến . B. Di-nhập gen . C. Chọn lọc tự nhiên . D. Biến động di truyền . Câu 79. Nhân tố tiến hóa phát huy vai trò hầu hết trong quần thể có kích thước nhỏ là: A. Đột biến . B. Biến động di truyền . C. Chọn lọc tự nhiên . D. Giao phối không ngẫu nhiên . Câu 80. Vì sao nói quy trình đột biến là tác nhân tiến hóa? A. Vì phục vụ nguồn nguyên vật tư sơ cấp cho tiến hóa . B. Vì là cơ sở để tạo biến dị tổng hợp . C. Vì tần số đột biến của vốn gen khá lớn . D. Vì nó làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể . Câu 81. Vai trò hầu hết của tinh lọc tự nhiên trong tiến hóa nhỏ là: A. Phân hóa kĩ năng sống sót của những thành viên thích nghi nhất . B. Phân hóa kĩ năng sinh sản của những kiểu gen rất rất khác nhau trong quần thể . C. Làm cho tần số tương đối của những alen trong mọi gen biến hóa theo phía xác lập. D. Quy định khunh hướng và nhịp độ biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể, khuynh hướng quy trình tiến hóa . Câu 82. Chọn lọc tự nhiên tác động ra làm thế nào vào sinh vật? A. Tác động trực tiếp vào kiểu gen. B. Tác động trực tiếp vào những alen. C. Tác động trực tiếp vào kiểu hình. D. Tác động nhanh với gen lặn và chậm với gen trội. Câu 83. Những hình thức giao phối nào sau này làm thay đổi tần số những kiểu gen qua những thế hệ? A.Ngẫu phối và giao phối có lựa chọn. B. Ngẫu phối và giao phối gần. C. Ngẫu phối và giao phối cận huyết. D. Giao phối gần và giao phối có lựa chọn. Câu 84. Biến động di truyền là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ: A. Tần số tương đối của những alen trong một quần thể biến hóa một cách đột ngột khác xa với tần số của những alen đó trong quần thể gốc . B. Tần số tương đối của những alen trong một quần thể biến hóa từ từ , khác dần với tần số của những alen đó trong quần thể gốc . C. Tần số tương đối của những alen trong một quần thể biến hóa một cách đột ngột theo phía tăng alen trội . D. Tần số tương đối của những alen trong một quần thể biến hóa một cách đột ngột theo phía tăng alen lặn . Câu 85. Quá trình giao phối đã tạo ra nguồn nguyên vật tư thứ cấp cho tinh lọc tự nhiên bằng phương pháp A. Làm cho đột biến phát tán trong quần thể. B. Góp phần tạo ra những tổng hợp gen thích nghi. C. Trung hòa tính có hại của đột biến. D. Tạo ra vô số biến dị tổng hợp. Câu 86: Vai trò không phải của những cơ chế cách ly là: A. tương hỗ cho CLTN trình làng theo nhiều hướng. B. ngăn ngừa sự giao phối tự do. C. phân hóa những kiểu gen trong quần thể gốc. D. không riêng gì có tác dụng riêng với từng gen riêng rẽ mà tác dụng đến toàn bộ kiểu gen. Câu 87. Mỗi quần thể giao phối là một kho biến dị vô cùng phong phú vì: A. Sự phối hợp của hai quy trình đột biến và giao phối tạo ra. B. Số cặp gen đồng hợp trong quần thể giao phối là rất rộng. C. Nguồn nguyên vật tư sơ cấp trong quần thể là rất rộng. D. Tính có hại của đột biến đã được trung hòa. Câu 88. Nguồn nguyên vật tư sơ cấp của quy trình tiến hóa là: A. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể . B. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể . C. Biến dị tổng hợp . D. Đột biến gen . Câu 89. Phát biểu nào dưới đấy là không đúng thời cơ nói về tính chất chất chất và vai trò của đột biến ? A.Đột biến thường ở trạng thái lặn. B. Giá trị thích nghi của một đột biến hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi tùy tổng hợp gen. C. Chỉ đột biến gen trội sẽ là nguồn nguyên vật tư hầu hết của quy trình tiến hóa. D. Phần lớn những đột biến là có hại cho khung hình. Câu 90 Đặc điểm nào sau này sẽ không còn đúng với tiến hóa nhỏ? A. Diễn ra trên quy mô của một quần thể (trong phạm vi của loài). B. Làm biến hóa cấu trúc di truyền của quần thể. C. Quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi loài mới xuất hiện. D. Diễn ra trong thời hạn lịch sử rất dài. Câu 91. Đặc điểm nào dưới đây không đúng với tiến hóa lớn? A. Diễn ra trong thời hạn lịch sử rất dài. B. Quá trình biến hóa trên quy mô lớn. 8 C. Làm xuất hiện những cty phân loại trên loài. D. Diễn ra trong thời hạn lịch sử tương đối ngắn. Câu 92. Vai trò của quy trình giao phối ngẫu nhiên là A. Cung cấp nguồn nguyên vật tư sơ cấp cho tiến hóa. B. Cung cấp nguồn nguyên vật tư thứ cấp cho tiến hóa. C. Làm nghèo vốn gen của quần thể , giảm sự phong phú di truyền. D. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể. Câu 93. Tại sao tinh lọc tự nhiên tác động lên quần thể vi trùng thỏa sức tự tin hơn tác động lên một quần thể sinh vật nhân thực? A. Vi khuẩn trao đổi chất thỏa sức tự tin và nhanh nên dễ chịu và tự do và tự do ràng buộc của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. B. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp lên kiểu gen. C. Vi khuẩn có ít gen nên tỉ lệ mang gen đột biến lớn. D. Vi khuẩn sinh sản nhanh và gen đột biến biểu lộ ngay ra kiểu hình. Câu 94. Các tác nhân dưới đây , tác nhân nào không sẽ là tác nhân tiến hóa? A. Quá trình đột biến . B. Giao phối không ngẫu nhiên . C. Giao phối ngẫu nhiên . D. Các yếu tố ngẫu nhiên . Câu 95. Điều nào dưới đây không đúng thời cơ nói đột biến gen sẽ là nguồn nguyên vật tư hầu hết của quy trình tiến hóa? A. Phổ biến hơn đột biến nhiễm sắc thể. B.Luôn tạo ra tổng hợp gen thích nghi. C. Phần lớn là có hại cho khung hình. D. Ít gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đột biến nhiễm sắc thể. Câu 96. Tác động của tinh lọc sẽ đào thải một loại alen khỏi quần thể qua một thế hệ là A. Chọn lọc chống lại thể dị hợp . B. Chọn lọc chống lại alen lặn. C. Chọn lọc chống lại alen trội. D. Chon lọc chống lại thể đồng hợp. Câu 97. Tác động của tinh lọc sẽ làm giảm tần số một loại alen khỏi quần thể nhưng rất chậm là A. tinh lọc chống lại thể dị hợp . B. Chọn lọc chống lại alen lặn . C. Chọn lọc chống lại alen trội . D. Chọn lọc chống lại thể đồng hợp . Câu 98. Tác động của tinh lọc sẽ tạo ra ưu thế cho thể dị hợp tử là A. Chọn lọc chống lại thể đồng hợp . B. Chọn lọc chống lại thể dị hợp . C. Chọn lọc chống lại alen lặn . D. Chọn lọc chống lại alen trội . Câu 99. Phát biểu nào dưới đây về tác động của những yếu tố ngẫu nhiên là không đúng ? A. Gây sự biến hóa tần số alen không theo một khunh hướng nhất định . B. Một alen nào đó dù có lợi cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể bị vô hiệu hoàn toàn khỏi quần thể . C. Một alen có hại cũng trở nên phổ cập trong quần thể . D. Không làm biến hóa thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể . Câu 100. Giao phối không ngẫu nhiên gồm có những kiểu: A. Tự thụ phấn và ngẫu phối. B. Giao phối cận huyết và ngẫu phối. C. Giao phối có tinh lọc và ngẫu phối. D. Tự thụ phấn, giao phối gần và giao phối có tinh lọc. Câu 101. Tại sao đột biến gen thường có hại cho khung hình sinh vật nhưng vẫn vẫn vẫn đang còn vai trò quan trọng trong quy trình tiến hóa? I- Tần số đột biến gen trong tự nhiên là đáng kể nên tần số alen đột biến có hại là rất rộng. II- Gen đột biến hoàn toàn hoàn toàn có thể có hại trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên này nhưng lại hoàn toàn hoàn toàn có thể vô hại hoặc có lợi trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên khác . III- Gen đột biến hoàn toàn hoàn toàn có thể có hại trong tổng hợp gen này nhưng lại trở nên vô hại hoặc có lợi trong tổng hợp gen khác . IV- Đột biến gen thường có hại nhưng nó thường tồn tại ở trạng thái dị hợp tử nên không khiến hại Câu vấn đáp đúng nhất là: A.I và II . B.I và III . C.II và III . D.III và IV . Câu 102. Đơn vị tiến hóa cơ sở của loài trong tự nhiên là A. Cá thể . B. Quần thể . C. Loài . D. Quần xã . Câu 103. Vì sao quần thể sẽ là cty tiến hóa cơ sở? A. Vì quần thể là cty tổ chức triển khai triển khai tự nhiên, là cty sinh sản nhỏ nhất , là nơi hạn chế trình làng quy trình tiến hóa nhỏ B. Vì quần thể là cty tổ chức triển khai triển khai tự nhiên, là cty sinh sản chưa nhỏ nhất , là nơi trình làng quy trình tiến hóa nhỏ . C. Vì quần thể là cty tổ chức triển khai triển khai tự nhiên, là cty sinh sản nhỏ nhất , là nơi trình làng quy trình tiến hóa nhỏ . D. Vì quần thể là cty tổ chức triển khai triển khai tự nhiên, là cty sinh sản chưa nhỏ nhất , là nơi hạn chế trình làng quy trình tiến hóa nhỏ. Câu 104. Phát biểu nào dưới đây về tinh lọc tự nhiên là không đúng? A.Dưới tác dụng của tinh lọc tự nhiên những quần thể có vốn gen thích nghi hơn sẽ thay thế những quần thể kém thích nghi. B.Chọn lọc tự nhiên làm cho tần số tương đối của những alen trong mọi gen biến hóa theo phía xác lập. 9 C.Chọn lọc tự nhiên không tác động đến từng gen riêng rẽ mà tác động đến toàn bộ kiểu gen, không riêng gì có tác động đến từng thành viên riêng rẽ mà còn tới cả quần thể . D.Trong quần thể đa hình thì tinh lọc tự nhiên đảm bảo sự sống sót và sinh sản ưu thế của những thành viên mang nhiều đột biến trung tính, thông thông qua đó biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể. Câu 105. Thuyết tiến hóa trung tính của Kimura đề cập tới: A. Sự tiến hóa ở cấp phân tử. B. Sự tiến hóa ở cấp thành viên. C. Sự tiến hóa ở cấp quần thể. D. Sự tiến hóa ở cấp loài. Câu 106. Áp lực của tinh lọc tự nhiên so với đè nén của quy trình đột biến ra làm thế nào? A. Áp lực của tinh lọc tự nhiên nhỏ hơn đè nén của quy trình đột biến. B. Áp lực của tinh lọc tự nhiên bằng đè nén của quy trình đột biến . C. Áp lực của tinh lọc tự nhiên to nhiều hơn nữa nhiều so với đè nén của quy trình đột biến . D. Áp lực của tinh lọc tự nhiên to nhiều hơn nữa một ít so với đè nén của quy trình đột biến . Câu 107. Phát biểu nào dưới đấy là không đúng với tinh lọc vận động ? A. Bảo tồn những thành viên mang tính chất chất chất chất trạng trung bình , đào thải những thành viên mang tính chất chất chất chất trạng chệch xa mức trung bình. B. Tần số kiểu gen biến hóa theo phía thích nghi với tác động của tác nhân tinh lọc khuynh hướng C. Diễn ra khi Đk sống thay đổi theo một hướng xác lập thì hướng tinh lọc củng thay đổi D. Đặc điểm thích nghi cũ dần được thay thế bởi điểm lưu ý thích nghi mới. Câu 108. Phát biểu nào dưới đấy là không đúng với tinh lọc ổn định? A. Bảo tồn những thành viên mang tính chất chất chất chất trạng trung bình , đào thải những thành viên mang tính chất chất chất chất trạng chệch xa mức trung bình . B. Diễn ra khi Đk sống không thay đổi qua nhiều thế hệ , do đó hướng tinh lọc trong quần thể ổn định . C. Đặc điểm thích nghi cũ dần được thay thế bởi điểm lưu ý thích nghi mới. D. Chọn lọc tiếp tục kiên định kiểu gen đã đạt được. Câu 109. Các nòi, những loài thường phân biệt nhau bằng A. Các đột biến nhiễm sắc thể. B. Các đột biến gen lặn. C. Sự tích lũy nhiều đột biến nhỏ. D. Một số đột biến lớn. Câu 110. Hình thức tinh lọc bảo tồn những thành viên mang tính chất chất chất chất trạng trung bình , đào thải những thành viên mang tính chất chất chất chất trạng chệch xa mức trung bình là A.tinh lọc vận động . B. tinh lọc phân hóa . C. tinh lọc ổn định . D. Chọn lọc gián đoạn . Câu 111. Tần số tương đối của những alen ở quần thể gốc là 0,5A ; 0,5a đột ngột biến hóa thành 0,8A; 0,2a ở quần thể mới. Hiện tượng này xẩy ra do tác động của tác nhân tiến hóa nào? A. Đột biến. B. Giao phối không ngẫu nhiên. C. Chọn lọc tự nhiên. D. Biến động di truyền. Câu 112. Sự tiêu giảm cánh của những sâu bọ trên những hải quần hòn đảo có gió mạnh là kết quả của tinh lọc A. Chọn lọc vận động. B. Chọn lọc phân hóa. C. Chọn lọc ổn định. D. Chọn lọc gián đoạn. Câu 113. Các tác nhân chi phối sự hình thành điểm lưu ý thích nghi ở khung hình sinh vật trong tiến hóa nhỏ là: A. Quá trình đột biến, quy trình giao phối, và dịch chuyển di truyền. B. Quá trình đột biến, quy trình giao phối và di-nhập gen. C. Quá trình đột biến, quy trình giao phối và tinh lọc tự nhiên. D. Quá trình đột biến, dịch chuyển di truyền và tinh lọc tự nhiên. Câu 114: Nguyên nhân chính làm cho hầu hết những khung hình lai xa chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh sản sinh dưỡng là: A. Có sự cách li về mặt hình thái với những thành viên khác cùng loài; B. Không thích hợp về mặt cấu trúc cơ quan sinh sản với những thành viên cùng loài; C. Không có cơ quan sinh sản hoặc cơ quan sinh sản bị thoái hoá; D.Trở ngại do sự phát sinh giao tử. Câu 115: Lúa mì (A) lai với lúa mì hoang dại (hệ gen DD, 2n = 14), thu được con lai ABD = 21. Để có kết quả này loài lúa mì (A) phải có: A. Hệ gen AB, 2n = 16 B. Hệ gen AB, 2n = 14 C. Hệ gen AABB, 4n = 28 D. Hệ gen AABB, 2n = 14 Câu 116: Lai xa và đa bội hóa là phương thức hình thành loài phổ cập ở nhóm sinh vật: A.Động vật B.Thực vật bậc cao C. Thực vật bậc thấp và nấm D. Vi sinh vật Câu 117: Quá trình nào dưới đây phân biệt sự lý giải hình thành loài mới với việc lý giải hình thành điểm lưu ý thích nghi: A. Quá trình giao phối B. Quá trình cách li C. Quá trình tinh lọc tự nhiên D. Quá trình đột biến Câu 118: Quá trình hình thành loài mới là: A. Sự cải trở thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo phía thích nghi. B. Sự cải trở thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo phía thích nghi, tạo ra hệ gen mới cách li sinh sản với quần thể gốc. 10 C. Quá trình phát sinh những điểm lưu ý mới trên khung hình sinh vật làm từ một dạng ban đầu phát sinh nhiều dạng rất rất khác nhau rõ rệt và khác xa tổ tiên. D. Quá trình phát sinh những biến hóa lớn trên khung hình sinh vật làm chúng khác xa với tổ tiên ban đầu Câu 119 : Hình thành loài là yếu tố cải trở thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo phía: A. Ngày càng phong phú phong phú. B. Tổ chức khung hình ngày càng cao. C. Tạo ra những đột biến có lợi. D. Thích nghi. Câu 120: Trong quy trình hình thành loài địa lý, yếu tố địa lý đóng vai trò: A. Quyết định khunh hướng biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể gốc. B. Tạo Đk cho việc phân hóa trong loài. C. Quyết định sự phân ly tính trạng của quần thể gốc. D. Quyết định nhịp điệu biến hóa kiểu gen của quần thể gốc. Câu 121: Phương thức hình thành loài bằng con phố sinh thái xanh xanh thường gặp ở: A. Thực vật và những loài thú hoang dã hoàn toàn hoàn toàn có thể di tán xa. B. Thực vật và những loài thú hoang dã ít hoàn toàn hoàn toàn có thể di tán xa. C. Thực vật và những loài thú hoang dã sống ở môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên cạn. D. Thực vật và những loài thú hoang dã sống ở môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nước Câu 122: Quá trình hình thành loài mới hoàn toàn hoàn toàn có thể trình làng tương đối nhanh trong trường hợp: A.Chọn lọc tự nhiên trình làng theo khunh hướng rất rất khác nhau. B.Chọn lọc tự nhiên tích luỹ nhiều đột biến nhỏ C.Hình thành loài bằng con phố lai xa và đa bội hoá D.Hình thành loài bằng con phố địa lí và sinh thái xanh xanh trình làng độc lập. Câu 123: Trong những tác nhân sau, tác nhân nào có ý nghĩa quyết định hành động hành vi trong việc ghi lại sở hữu loài mới hình thành: A. Chọn lọc tự nhiên B. Giao phối C. Đột biến D. Cách li sinh sản Câu 124: Giải thích nào dưới đây không đúng về yếu tố hóa đen của những loài bướm ở vùng công nghiệp? A.Bụi than của những nhà máy sản xuất sản xuất phủ kín lên khung hình bướm, là nguyên tự tạo sự hóa đen của những loài bướm ở vùng công nghiệp. B. Dạng đen xuất hiện do đột biến trội đa hiệu,vừa chi phối màu đen ở thân và cánh bướm C. Trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên không hề bụi than,màu đen là màu có hại bị đào thải D. Trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên có bụi than,màu đen trở thành có lợi,nên bướm maù đen được tinh lọc tự nhiên giữ lại.Số thành viên màu đen được sống sót,con cháu ngày một đông và thay dần dạng trắng Câu 125: Sự hình thành màu đen đặc trưng phát hiện ở loài bướm (Biston betularia) tại những vùng công nghiệp nước Anh vào thời gian cuối thế kỉ XIX là dẫn chứng độc lạ về: A.Tầm quan trọng của quy trình giao phối B.Sự phát sinh đột biến trong quy trình sinh sản C.Mối quan hệ giữa kiểu gen và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên D.Tác dụng của tinh lọc tự nhiên Câu 126 Các tác nhân hầu hết chi phối sự hình thành điểm lưu ý thích nghi trên khung hình sinh vật là: A. Đột biến, giao phối, tinh lọc tự nhiên. B. Đột biến, tinh lọc tự nhiên. C. Đột biến, di truyền, giao phối. D. Cách li, tinh lọc tự nhiên. Câu 127: Dưới chi phối của những tác nhân: đột biến, giao phối, tinh lọc tự nhiên đã tạo ra: A. Loài mới B. Sự phân ly tính trạng C. Sự thích nghi mới D. Nòi mới Câu 128: Trong lịch sử tiến hóa, ngày này còn tồn tại sự tuy nhiên tuy nhiên tồn tại những nhóm sinh vật có tổ chức triển khai triển khai thấp cạnh bên những nhóm sinh vật có tổ chức triển khai triển khai cao vì: A. Vì sinh giới phải tăng trưởng theo phía phong phú và phong phú . B. Sinh vật bậc thấp có cấu trúc đơn thuần và giản dị nên dễ thích nghi . C. Do sinh vật có tổ chức triển khai triển khai thấp và tổ chức triển khai triển khai cao hoàn toàn hoàn toàn có thể thích nghi như nhau với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. D. Tuy sinh vật có tổ chức triển khai triển khai thấp nhưng vẫn thích nghi được với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nên vẫn tồn tại. Câu 129: Phát biểu nào dưới đấy là không đúng về yếu tố tiến hoá của sinh giới: A.Toàn bộ sinh giới phong phú và phong phú ngày này còn tồn tại một hoặc một vài nguồn gốc chung B.Dạng sinh vật nguyên thuỷ nào sống sót cho tới nay, ít biến hóa sẽ là hoá thạch sống. C.Sự hình thành loài mới là cơ sở của quy trình hình thành những nhóm phân loại trên loài. D.Theo con phố phân li tính trạng, qua thời hạn rất dài một loài gốc phân hoá thành những chi rất rất khác nhau rồi thành những loài rất rất khác nhau. Câu 130: Nhận định sau này là đúng theo quan điểm tiến hóa tân tiến: A. Sinh vật tuy phong phú phong phú nhưng cùng chung nguồn gốc. B. Sinh vật rất phong phú phong phú, mỗi loài có nguồn gốc riêng của nó. C. Sự hình thành loài mới là kết quả sự tác động của ngoại cảnh làm phân hóa sinh vật. D. Sinh vật ngày càng phong phú phong phú là phía tiến hóa quan trọng nhất của sinh giới. Câu 131: Chiều hướng tiến hóa chung của sinh giới theo những hướng sau: 11 A. Ngày càng phong phú phong phú, tổ chức triển khai triển khai khung hình ngày càng cao, tính thích nghi ngày càng hợp lý. B. Ngày càng phong phú phong phú, tổ chức triển khai triển khai khung hình ngày càng cao, tính phân hóa ngày càng mạnh. C. Ngày càng phong phú phong phú, tính phân hóa ngày càng mạnh, tính thích nghi ngày càng hợp lý. D. Ngày càng phong phú phong phú, tổ chức triển khai triển khai khung hình ngày càng cao, sinh vật luôn luôn biến hóa. Câu 132: Sắp xếp nào sau này sẽ là hợp lý nhất: A. Loài > bộ > họ > chi > lớp > ngành. B. Loài > họ > bộ > chi > lớp > ngành. C. Loài > chi > bộ > họ > lớp > ngành. D. Loài > chi > họ > bộ > lớp > ngành. Câu 133: Hướng tiến hóa cơ bản nhất của sinh giới là: A. Ngày càng phong phú phong phú. B. Thích nghi ngày càng hợp lý. C. Tổ chức ngày càng cao. D. Ngày càng phong phú phong phú, thích nghi ngày càng hợp lý. Câu 134: Quá trình hình thành loài bằng con phố địa lí thường xẩy ra riêng với những thú hoang dã vì: A. Chúng di tán xa, phân loại rộng dễ tạo quần thể cách li nhau. B. Chúng hoàn toàn hoàn toàn có thể thích nghi cao với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. C. Chúng có hệ thần kinh tăng trưởng ,dễ xác lập phương hướng. D. Chúng di tán nhanh nên dễ cách li. Câu 135: Dạng cách li nào là yếu tố kiện thiết yếu cho những nhóm thành viên đã phân hóa tích lũy những biến dị di truyền theo phía rất rất khác nhau: A. Cách li sau hợp tử. B. Cách li sinh sản. C. Cách li địa lí. D. Cách li trước hợp tử. Câu 136: Qui định khunh hướng và nhịp điệu hình thành điểm lưu ý thích nghi mới cho sinh vật là vai trò của: A. Đột biến B. Chọn lọc tự nhiên C. Giao phối D. Cách ly Câu 137: Quá trình hình thành loài bằng con phố địa lí thường xãy ra: A. Nhanh chóng, tạo kết quả nhanh. B. Chậm chạp qua nhiều quy trình trung gian chuyển tiếp. C. Không ổn định tùy thuộc vào Đk địa lí. D. Nhanh chóng liên quan đến những đột biến và biến dị tổng hợp. Câu 138: Điều nào dưới đây không đúng với loài: A. Là nhóm quần thể có những tính trạng chung về hình thái, sinh lí. B. Cách li sinh sản với những nhóm quần thể thuộc loài khác. C. Các thành viên trong loài hoàn toàn hoàn toàn có thể giao phối với nhau. D. Là những nhóm thành viên có vốn gen rất rất khác nhau. Câu 139: Nhận định sai khi đề cập đến yếu tố: Hình thành loài mới trình làng nhanh là: A. Cấu trúc lại bộ nhiễm sắc thể . B. Lai xa và đa bội hóa khác nguồn. C. Con đường địa lí. D. Đa bội hóa cùng nguồn . Câu 140: Hình thành loài bằng con phố lai xa và đa bội hóa là phương thức thường gặp ở thực vật, ít gặp ở thú hoang dã vì: A. Cơ quan sinh sản của 2 loài không hợp nhau. B. Con lai sinh ra thường bất thụ. C. Cơ chế cách li sinh sản giữa 2 loài phức tạp, sự đa bội hóa gây rối loạn giới tính. D. Hai loài có bộ NST, số lượng rất rất khác nhau. Câu 141: Trong quy trình hình thành loài bằng con phố địa lí, phát biểu nào dưới đấy là không đúng? A. Là phương thức có cả ở thú hoang dã và thực vật; B. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến hóa tương ứng trên khung hình sinh vật; C. Trong quy trình này, nếu có sự tham gia của những tác nhân dịch chuyển di truyền thì sự phân hoá kiểu gen của quần thể gốc trình làng nhanh hơn; D. Trong những Đk sống rất rất khác nhau, tinh lọc tự nhiên đã tích luỹ những biến dị theo những hướng rất rất khác nhau, dần tạo ra những nòi địa lí rồi mới hình thành loài mới Câu 142: Trong phương thức hình thành loài bằng con phố địa lí, tác nhân nào đóng vai trò hầu hết: A.Sự thay đổi Đk địa lí B.Cách li địa lí C.Chọn lọc tự nhiên D.Xuất hiện đột biến . Câu 143: Từ một dạng ban đầu tạo nhiều dạng mới rất rất khác nhau và khác xa dạng tổ tiên gọi là: A. Phát sinh tính trạng B. Phân ly tính trạng C. Biến đổi tính trạng D. Chuyển hóa tính trạng Câu 144; Môi trường không DDT thì dạng ruồi mang đột biến kháng DDT sinh trưởng chậm hơn dạng ruồi thông thường, nhưng khi phun DDT thì dạng ruồi mang đột biến sinh trưởng tốt hơn dạng thông thường.Thí nghiệm này chứng tỏ: A. Giá trị thích nghi của đột biến phụ thuộc tổng hợp gen B. Khi môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên thay đổi thể đột biến hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi giá trị thích nghi của nó 12 C. Khi có DDT,dạng thông thường bị tiêu diệt nên dạng đột biến không hề đối đầu đối đầu về thức ăn,nơi ở với dạng thông thường nên sinh trưởng tốt hơn D. Dạng ruồi mang đột biến kháng DDT bị đột biến 2 lần đã tạo đột biến có lợi Câu 145: Trong quy trình hình thành loài bằng con phố địa lí, tác nhân dưới đây tác động làm sự phân hóa kiểu gen loài gốc trình làng nhanh hơn: A. Chọn lọc tự nhiên. B. Phân li tính trạng. C. Biến động di truyền. D. Biến động số lượng thành viên. Câu 146: Những hình thức cách li nào là yếu tố kiện thiết yếu dẫn đến cách li sinh sản: A. cách li sinh thái xanh xanh, cách li sinh sản. B. cách li địa lý, cách li di truyền. C. cách li địa lý, cách li sinh thái xanh xanh. D. cách li sinh sản, cách li di truyền. Câu 147: Trong quy trình tiến hóa, sự tăng trưởng của một loài hay một nhóm loài hoàn toàn hoàn toàn có thể trình làng theo ba hướng : A. Tiến bộ sinh học, thoái bộ sinh học, phân li sinh học . B. Tiến bộ sinh học, kiên định sinh học, phân li sinh học . C.Tiến bộ sinh học, thoái bộ sinh học, kiên định sinh học . D.Thoái bộ sinh học, kiên định sinh học, phân li sinh học . Câu 148: Khi dùng một loại thuốc trừ sâu mới, liều cao cũng không kỳ vọng diệt hết toàn bộ số sâu cùng một lúc vì: A.Quần thể giao phối đa hình về kiểu gen. B. Thuốc sẽ tác động làm phát sinh những đột biến hoàn toàn hoàn toàn có thể thích ứng cao . C. Ở sinh vật có cơ chế tự trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh phù phù thích phù thích hợp với Đk mới . D. Khi đó tinh lọc tự nhiên trình làng theo cùng một hướng Câu 149: Cách li sinh sản dẫn đến một hệ quả quan trọng là: A. Từ cách li sinh sản dẫn đến cách li di truyền B. Làm cho từng loài giao phối trở thành một tổ chức triển khai triển khai tự nhiên, có tính toàn vẹn. C. Từ cách li sinh sản dẫn đến cách li địa lí. D. Từ cách li sinh sản dẫn đến cách li sinh thái xanh xanh. Câu 150: Nguyên nhân hầu hết của yếu tố tiến bộ sinh học: A. Do tác động của quy trình tinh lọc tự nhiên. B. Tốc độ tiến hóa chậm. C. Tổ chức khung hình ngày càng cao. D. Sự thích nghi với việc thay đổi của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Câu 151: Đối với những loài giao phối thân thuộc có hình thái rất giống nhau người ta dùng tiêu chuẩn nào để xem nhận đúng chuẩn nhất: A.Tiêu chuẩn hình thái B. Tiêu chuẩn địa lí – sinh thái xanh xanh C. Tiêu chuẩn sinh lí – sinh hóa. D. Tiêu chuẩn cách li sinh sản Câu 152: Tiêu chuẩn không thể ứng dụng để phân biệt những loài sinh sản vô tính là: A. Tiêu chuẩn sinh lí – hoá sinh; B. Tiêu chuẩn địa lí – sinh thái xanh xanh; C. Tiêu chuẩn hình thái; D. Tiêu chuẩn cách li sinh sản. Câu 153: Sơ đồ nào sau này đúng với quy trình hình thành loài bằng con phố sinh thái xanh xanh? A. Loài cũ mở rộng khu phân loại → hình thành nòi sinh thái xanh xanh → hình thành loài mới . B. Loài cũ mở rộng khu phân loại → tạo những quần thể rất rất khác nhau → hình thành loài mới C. Loài cũ trong cùng khu phân loại → tạo thành những quần thể rất rất khác nhau → hình thành loài mới . D. Loài cũ bị phân hóa → thích nghi với Đk sinh thái xanh xanh rất rất khác nhau → hình thành nòi sinh thái xanh xanh → hình thành loài mới Câu 154: Dạng loài mới xuất hiện bằng đa bội hóa cùng nguồn thường là: A. Đa bội lẽ B. Thể dị bội C. Thể tam bội D.Đa bội chẵn. Câu 155: Quá trình hình thành quần thể thích nghi là kết quả của: A. Đột biến , biến dị tổng hợp qua sinh sản và sự sàng lọc của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên với kiểu hình thích nghi. B. Sự tổng hợp những kiểu hình có lợi vốn có lâu lăm . C. Môi trường thay đổi , sinh vật thích nghi . D. Môi trường với những Đk thuận tiện Câu 156: Nhận định nào sau này là sai: Tốc độ hình thành quần thể thích nghi tùy từng : A. Tốc độ phát sinh và tích lũy đột biến gen. B. Tốc độ sinh sản của loài . C. Áp lực của tinh lọc tự nhiên D.Tốc độ sự thay đổi của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên Câu 157: Nhận định nào sau này là sai về: Tính tương đối của những điểm lưu ý thích nghi: A. Sự không hoàn hảo nhất nhất về kĩ năng thích nghi của sinh vật . B. Một sinh vật không hề nhiều điểm lưu ý thích nghi với nhiều môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên rất rất khác nhau C. Khi môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên thay đổi ,điểm lưu ý thích nghi cũ bị thay thế cho điểm lưu ý thích nghi mới . D. Đa số điểm lưu ý thích nghi của một loài được hình thành một cách nhanh gọn Câu 158: Nhận định nào sau này là đúng: 13 A. Cách li địa lí nhất thiết sẽ hình thành loài mới B. Sự khác lạ nhau về hình thái , là nguyên nhân dẫn đến hình thành loài mới C. Sự khác lạ về điểm lưu ý thích nghi chưa đủ dẫn đến cách li sinh sản D. Quá trình hình thành loài không thể gắn với quy trình hình thành điểm lưu ý thích nghi. Câu 159: Hình thành loài cùng khu vực hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra bằng những phương thức: 1. Cách li sinh thái xanh xanh, 2.Cách li địa lí, 3. Đa bội hóa, 4. Giao phối gần A. 1,2 B. 1,3 C. 3,4 D.2,4 Câu 160: Đảo sẽ là phòng thí nghiệm để nghiên cứu và phân tích và phân tích quy trình hình thành loài mới vì: A. Làm giảm sự dịch chuyển di truyền . B. Có những Đk lí tưởng . C. Ngăn cách sự giao phối với những loài ở vùng địa lí rất rất khác nhau. D. Ít chịu tác động của tinh lọc tự nhiên. Câu 161: Thí nghiệm của Milơ đã chứng tỏ điều gì? A. Sự sống trên trái đất có nguồn gốc từ vũ trụ. B. Axit nuclêic hình thành từ nuclêôtit. C. Chất hữu cơ hình thành từ chất vô cơ. D. Chất vô cơ hình thành từ nguyên tố vô cơ trên mặt đất. Câu 162: Nhiều thí nghiệm đã chứng tỏ rằng những đơn phân nuclêôtit hoàn toàn hoàn toàn có thể tự ghép thành những đoạn ARN ngắn, cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể nhân đôi mà không cần đến việc xúc tác của enzim. Điều đó có ý nghĩa gì? A. Cơ thể sống hình thành từ sự tương tác giữa prôtêin và axit nuclêic. B. Trong quy trình tiến hóa, ARN xuất hiện trước ADN và prôtêin. C. Prôtêin cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể tự tổng hợp mà không cần cơ chế phiên mã và dịch mã. D. Sự xuất hiện những axit nuclêic và prôtêin chưa phải là xuất hiện sự sống. Câu 163: Theo quan điểm tân tiến, nguồn nguồn tích điện để tổng hợp nên những phân tử hữu cơ hình thành sự sống là: A.ATP. B.nguồn tích điện hóa học. C.nguồn tích điện sinh học. D.nguồn tích điện tự nhiên. Câu 164: Bầu khí quyển nguyên thủy của Trái Đất (trước lúc xuất hiện sự sống) chưa tồn tại (hoặc có rất ít) A.mêtan (CH4). B.amôniac (NH3) C.ôxi. D.hơi nước. Câu 165: Sự tương tác Một trong những đại phân tử nào dẫn đến việc hình thành những dạng sinh vật phức tạp như lúc bấy giờ? A.Prôtêin – lipit. B.Prôtêin – saccarit. C.Prôtêin – axit nuclêic. D.Pôlinuclêôtit. Câu 166: Quá trình tiến hóa của yếu tố sống trên Trái Đất hoàn toàn hoàn toàn có thể phân thành những quy trình A.tiến hóa hóa học, tiến hóa lí học và tiến hóa sinh học. B.tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa lí học và tiến hóa sinh học. C.tiến hóa hóa học, tiến hóa lí học và tiến hóa tiền sinh học. D.tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học. Câu 167: Quá trình tiến hóa hóa học là: A.tổng hợp những chất hữu cơ đơn thuần và giản dị từ chất vô cơ. B.hình thành những dạng sống đơn thuần và giản dị thứ nhất. C.hình thành những đại phân tử hữu cơ từ chất vô cơ. D.hình thành những tế bào thứ nhất. Câu 168: Năm 1950, Fox và những tập sự đã tiến hành thí nghiệm đun nóng axit amin khô ở nhiệt độ 150oC – 180oC và đã tạo ra được chuỗi peptit ngắn. Thí nghiệm này đã chứng tỏ điều gì? A.Các đại phân tử hữu cơ được hình thành từ những chất hữu cơ đơn thuần và giản dị. B.Chất hữu cơ hình thành từ chất vô cơ. C.Sự sống trên trái đất có nguồn gốc từ vũ trụ. D.Cơ thể sống hình thành từ sự tương tác giữa prôtêin và axit nuclêic. Câu 169: Theo quan điểm tân tiến, đại phân tử hoàn toàn hoàn toàn có thể nhân đôi xuất hiện thứ nhất trên Trái Đất là: A.ADN. B.ARN. C.Prôtêin. D.Axit nuclêic. Câu 170: Những khung hình sống thứ nhất có những điểm lưu ý: A.Cấu tạo đơn thuần và giản dị – Dị dưỡng – Yếm khí. B. Cấu tạo đơn thuần và giản dị – Tự dưỡng – Yếm khí. C. Cấu tạo đơn thuần và giản dị – Tự dưỡng – Hiếu khí. D. Cấu tạo đơn thuần và giản dị – Dị dưỡng – Hiếu khí. Câu số 171: Tiến hóa tiền sinh học là quy trình: A.hình thành những chất hữu cơ từ chất vô cơ. B.hình thành những sinh vật đơn bào, đa bào. C.hình thành những tế bào sơ khai (tế bào nguyên thủy). D.hình thành những sinh vật phong phú phong phú như ngày này. Câu 172: Trong quy trình tiến hóa sinh học: A.từ những tế bào nguyên thủy hình thành những loài sinh vật như lúc bấy giờ. B.từ những sinh vật nhân sơ hình thành những sinh vật nhân thực. C.từ những chất hữu cơ phức tạp hình thành những sinh vật như ngày này. D.từ những loài sinh vật tổ tiên hình thành những loài phong phú phong phú như ngày này. Câu 173: Các tế bào nguyên thủy xuất hiện A.từ tế bào nhân thực bị thoái hóa. B.từ tập hợp những chất hữu cơ đơn thuần và giản dị. C.từ tập hợp những đại phân tử hữu cơ có màng bao bọc. D.từ khi ADN link với histon. 14 Câu 174: Đại phân tử axit nuclêic được hình thành do sự tập hợp của đơn phân: A.axit amin. B.côlestêrôn. C.glucôzơ. D.nuclêôtit. Câu 175: Trong Đk của Trái Đất lúc bấy giờ, nếu những đại phân tử hữu cơ được hình thành trong tự nhiên thì từ những chất này hoàn toàn hoàn toàn có thể tiến hóa hình thành nên những tế bào sơ khai được không? Vì sao? A.Không, vì Đk của Trái Đất lúc bấy giờ không hề đủ phân tử hữu cơ trong đại dương. B.Không, vì Đk của Trái Đất lúc bấy giờ chất hữu cơ sẽ bị phân hủy bởi ôxi tự do hoặc những vi sinh vật. C.Không, vì Đk của Trái Đất lúc bấy giờ không hề đủ nguồn tích điện để tổng hợp những chất hữu cơ. D.Không, vì Đk của Trái Đất lúc bấy giờ không hề đủ những chất vô cơ như thời nguyên thủy. Câu 176: Trong quy trình tiến hóa tiền sinh học, tinh lọc tự nhiên sẽ duy trì tập hợp những phân tử hữu cơ hoàn toàn hoàn toàn có thể: A.trao đổi chất và nguồn tích điện, phân loại và duy trì những thành phần hóa học. B.di tán, nhân đôi, trao đổi chất và nguồn tích điện. C.trao đổi chất và nguồn tích điện, sinh sản hữu tính, nhân đôi. D.trao đổi chất và nguồn tích điện, sinh sản vô tính, nhân đôi và phân loại. Câu 177: Ngày nay sự sống không được hình thành từ những chất vô cơ vì: A.tuổi của Trái Đất đã già. B.Đk trên Trái Đất lúc bấy giờ không thích hợp. C.Trái Đất đã cách mặt trời quá xa so với trước kia. D.Trái Đất đã thay đổi quỹ đạo so với trước kia. Câu 178: Sự kiện nào dưới đây không phải là yếu tố kiện nổi trội trong quy trình tiến hóa tiền sinh học? A.Hình thành những đại phân tử hữu cơ. B.Xuất hiện hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ trao đổi chất. C.Sự xuất hiện kĩ năng phân loại và duy trì thành phần hóa học. D.Sự xuất hiện lớp màng lipit bao bọc những đại phân tử hữu cơ. Câu 179: Cơ thể sống xuất hiện thứ nhất thuộc dạng nào sau này? A.Tảo. B.Nhân thực. C.Nhân sơ. D.Đa bào. Câu 180: Các nhà khoa học thứ nhất đưa ra giả thuyết về nguồn gốc những hợp chất hữu cơ đơn thuần và giản dị trên Trái Đất là A.Oparin và Handan. B.Oparin và Milơ. C.Milơ và Fox. D.Handan và Fox. Câu 181: Đặc điểm nổi trội nào sau này xuất hiện ở kỉ Đệ tứ? A.Ổn định hệ thực vật. B.Ổn định hệ thú hoang dã. C.Xuất hiện loài người. D.Sâu bọ tăng trưởng mạnh. Câu 181: Di tích của những sinh vật để lại trong những lớp đất đá của vỏ Trái Đất là: A.sinh vật cổ. B.hóa thạch. C.hóa thạch sống. D.cổ sinh vật học. Câu 182: Hóa thạch có ý nghĩa trong nghiên cứu và phân tích và phân tích sinh học và địa chất học ra làm thế nào? A.Hóa thạch chỉ là dẫn liệu quý để nghiên cứu và phân tích và phân tích lịch sử phát sinh, tăng trưởng của sinh vật. B.Hóa thạch chỉ là dẫn liệu quý để nghiên cứu và phân tích và phân tích lịch sử vỏ Trái Đất và lịch sử diệt vong của sinh vật. C.Hóa thạch là dẫn liệu quý để nghiên cứu và phân tích và phân tích lịch sử vỏ Trái Đất và lịch sử phát sinh, tăng trưởng và diệt vong của sinh vật. D.Hóa thạch chỉ là dẫn liệu quý để nghiên cứu và phân tích và phân tích lịch sử vỏ Trái Đất. Câu 183: Để nghiên cứu và phân tích và phân tích lịch sử tiến hóa của sinh vật người ta nhờ vào những nghiên cứu và phân tích và phân tích nào dưới đây? A.Các hóa thạch. B.Các lớp đất đá. C.Sự phong phú của những loài thú hoang dã ngày này. D.Sự phong phú của những loài thực vật ngày này. Câu 184: Đại xuất hiện sớm nhất trong lịch sử Trái Đất là: A.Đại Nguyên sinh. B.Đại Cổ sinh. C.Đại Thái cổ. D.Đại Trung sinh. Câu 185: Loài người xuất hiện vào đại nào sau này? A.Đại Nguyên sinh. B. Đại Cổ sinh. C. Đại Tân sinh. D. Đại Trung sinh. Câu 186: Sự kiện đáng để ý quan tâm nhất trong đại Cổ sinh là A.phát sinh lưỡng cư, côn trùng nhỏ nhỏ. B.thực vật có hạt xuất hiện. C.sự chinh phục đất liền của thực vật và thú hoang dã. D.sự xuất hiện bò sát. Câu 187: Thực vật có hạt xuất hiện ở đại A.Cổ sinh. B.Trung sinh. C.Tân sinh . D.Nguyên sinh. Câu 188: Lựa chọn nào sau này là đúng về mối tương quan giữa sự kiện xẩy ra trong lịch sử sự sống và thời kì địa chất? A. Động vật có vú thứ nhất/ Đại Thái Cổ, Đại Nguyên sinh. B. Con người xuất hiện/ Đại Trung sinh. C. Cây có mạch và thú hoang dã lên cạn/ Đại Cổ sinh. D. Cá xương xuất hiện/ Đại Nguyên sinh. Câu 189: Đặc điểm nào sau này sẽ không còn hề ở kỉ Đệ tam? A.Cây có hoa xuất hiện và ngự trị. B.Chim và thú tăng trưởng mạnh. C.Phát sinh những nhóm linh trưởng. D.Xuất hiện loài người. Câu 190: Động vật và thực vật lên cạn thứ nhất ở kỉ A.Silua. B.Cambri. C.Đêvôn. D.Cacbon (Than đá). 15 Câu 191: Đại Tân sinh là đại phồn thịnh của: A.thực vật hạt trần, chim và thú. B.thực vật hạt trần, côn trùng nhỏ nhỏ, chim và thú. C.thực vật có hoa, côn trùng nhỏ nhỏ, chim và thú. D.thực vật có hoa, chim và thú. Câu 192: Đặc điểm khí hậu trong kỉ Đệ tứ là A.khí hậu ấm áp, khô, ôn hòa. B.băng hà. Khí hậu lạnh, khô. C.đầu kỉ khí hậu ấm áp, cuối kỉ khí hậu lạnh. D.đầu kỉ ẩm, nóng, về sau trở nên lạnh, khô. Câu 193: Khẳng định nào sau này là đúng với nguồn gốc loài người? A.Người có nguồn gốc từ khỉ thấp. B.Người không phải là thành phầm của tiến hóa. C.Người và vượn người dân có chung nguồn gốc. D.Người khác với những thú hoang dã có vú vì người dân có số lượng thật nhiều. Câu 194: Câu xác lập nào dưới đấy là đúng? A.Loài người lúc bấy giờ không chịu sự tác động của những tác nhân sinh học. B.Tổ tiên chung của loài người tân tiến và những loài linh trưởng hiện giờ đang sống đều phải có 48 nhiễm sắc thể. C.Giai đoạn tiến hóa xã hội bắt nguồn từ người Xinantrôp. D.Người Crômanhôn là dạng người tối cổ. Câu 195: Sự phát sinh và tiến hóa của loài người chịu tác động của những tác nhân nào sau này? A.Nhân tố sinh học như đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể. B.Nhân tố tinh lọc tự nhiên như núi lửa, phóng xạ, thay đổi sinh cảnh. C.Nhân tố xã hội như biết sống chung, giúp sức lẫn nhau. D.Nhân tố sinh học kết phù thích phù thích hợp với tác nhân văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn. Câu 196: Bàn tay trở thành cơ quan sử dụng và sản xuất công cụ lao động được hầu hết là nhờ: A.dáng đi thẳng. B.cột sống cong hình chữ S. C.nhu yếu trao đổi kinh nghiệm tay nghề tay nghề. D.đời sống tập thể. Câu 197: Nhân tố chính chi phối quy trình tăng trưởng loài người ở quy trình người tân tiến là: A.sự thay đổi Đk khí hậu, địa chất. B.lao động, tiếng nói, tư duy. C.tăng cấp tăng cấp cải tiến hệ gen người bằng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng sinh học. D.quy trình biến dị, giao phối và tinh lọc tự nhiên. Câu 198: Những tác nhân tác động đến quy trình phát sinh loài người quy trình từ người vượn hóa thạch đến người cổ là: 1. Biến dị. 2. Tiếng nói. 3. Di truyền. 4. Chữ viết. 5.Chọn lọc tự nhiên. Tổ hợp đúng là: A.1, 2, 3. B.2, 3, 4. C.1, 3, 5. D.2, 3, 4, 5. Câu 199: Các dẫn chứng hóa thạch đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết người cổ Homo xuất hiện sớm nhất là: A.Homo erectus. B.Homo neanderthalensis. C.Homo sapiens. D.Homo habilis. Câu 200: Đặc điểm cơ bản phân biệt người với thú hoang dã là: A.có dáng đi thẳng, hai chi trước được tự do. B.xương chậu rộng. C.có bộ não tăng trưởng. D.biết sản xuất và sử dụng công cụ lao động theo tiềm năng. Câu 201: Về mặt sinh học, loài người sẽ không còn hề biến hóa thành một loài nào khác là vì: A.loài người đã là loài tiến hóa nhất trong bậc thang tiến hóa. B.loài người ít chịu tác động của đột biến và tinh lọc tự nhiên. C.loài người hoàn toàn hoàn toàn có thể cải biến tự nhiên để phục vụ cho những nhu yếu của tớ. D.loài người hoàn toàn hoàn toàn có thể thích nghi với mọi Đk sinh thái xanh xanh phong phú và không tùy từng Đk tự nhiên và cách li địa lí. Câu 202: Tổ hợp những điểm lưu ý nào dưới đây có ý nghĩa quan trọng nhất trong quy trình tiến hóa dẫn đến xuất hiện loài người? A.Đi thẳng, cột sống thẳng, xương chậu rộng. B.Đi thẳng, và có tiếng nói. C.Đi thẳng, sử dụng công cụ lao động theo tiềm năng. D.Đi thẳng, não bộ tăng trưởng. Câu 203: Nhân tố quyết định hành động hành vi sự tăng trưởng xã hội loài người là A.tác nhân văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn. B.tác nhân sinh học. C.tác nhân tinh lọc tự nhiên. D.tác nhân tinh lọc tự tạo. Câu 204: ADN của loài nào trong bộ khỉ khác nhiều nhất so với ADN của người? A.Tinh tinh. B.Khỉ Rhesut. C.Khỉ Vervet. D.Khỉ Capuchin. Câu 205: Con người thích nghi với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên hầu hết thông qua: A.lao động sản xuất, tái tạo tình hình. B.biến hóa hình thái, sinh lí trên khung hình. C.sự phân hóa và chuyên hóa những cty. D.sự tăng trưởng của lao động và tiếng nói. Câu 206: Số axit amin trên chuỗi β – hêmôglôbin của loài nào trong bộ khỉ không khác so với những người dân? A.Khỉ Vervet. B.Vượn Gibbon. C.Tinh tinh. D.Khỉ Rhesut. Câu 207: Đặc điểm của người khôn khéo (H. habilis) là 16 A.não bộ khá tăng trưởng và biết sử dụng công cụ bằng đá điêu khắc điêu khắc. B.não bộ kém tăng trưởng và biết sử dụng công cụ bằng đá điêu khắc điêu khắc. C.não bộ khá tăng trưởng và chưa chắc như đinh sử dụng công cụ bằng đá điêu khắc điêu khắc. D.não bộ kém tăng trưởng và chưa chắc như đinh sử dụng công cụ bằng đá điêu khắc điêu khắc. Câu 208: Đặc điểm xuất hiện sau cùng ở người là: A. tay có năm ngón. B. có lồi cằm. C. đi thẳng. D. không đuôi. Câu 209: Những điểm lưu ý giống nhau giữa vượn người và người chứng tỏ: A.người dân có nguồn gốc từ vượn người ngày này. B.vượn người và người tiến hóa đồng quy. C.vượn người và người dân có quan hệ thân thuộc thân thiện. D.vượn người và người tiến hóa phân li chịu sự chi phối của tinh lọc tự nhiên. Câu 210: Các tác nhân xã hội (tiến hóa văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn) đã đóng vai trò hầu hết trong quy trình A.người tân tiến B.người cổ. C.người tối cổ và người cổ. D.người tân tiến và người cổ. Câu 211: Dạng vượn người hóa thạch cổ có liên quan đến nguồn gốc loài người là A.Ôxtrlopitec. B.Homo habilis. C.Homo erectus. D.Đriôpitec. Câu 212: Những điểm lưu ý rất rất khác nhau giữa vượn người và người chứng tỏ A.người dân có nguồn gốc từ vượn người ngày này. B.Người và vượn người là hai nhánh phát sinh của một gốc chung nhưng tiến hóa theo hai hướng rất rất khác nhau. C.vượn người và người tiến hóa phân li chịu sự chi phối của tinh lọc tự nhiên. D.vượn người và người tiến hóa đồng quy. Câu 213. Nhiều loài cây có những điểm lưu ý thích nghi khi lửa cháy lướt qua ra làm thế nào? A. Thân có vỏ mỏng dính dính sần sùi, cây thân thảo có thân ngầm dưới mặt đất, mặt nước để tránh lửa. B. Thân có vỏ dày, chịu lửa tốt, cây thân thảo có thân ngầm dưới mặt đất, mặt nước để tránh lửa. C. Thân có vỏ dày, chịu lửa tốt, cây thân thảo có thân bò lan mặt đất, mặt nước. D. Thân có vỏ dày, chịu lửa tốt, cây thân thảo có rễ dài dưới mặt đất, mặt nước để tránh lửa. Câu 214. Khái niệm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nào sau này là đúng? A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật gồm có toàn bộ những tác nhân vô sinh và hữu sinh ở xung quanh sinh vật chỉ có tác động trực tiếp sinh vật. B. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật gồm có toàn bộ những tác nhân hữu sinh ở xung quanh sinh vật. C. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật gồm có toàn bộ những tác nhân vô sinh xung quanh sinh vật. D. Môi trường là phần không khí xung quanh sinh vật, mà tại đó những yếu tố cấu trúc nên môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên trực tiếp hay gián tiếp tác động lên sinh trưởng và tăng trưởng của sinh vật. Câu 215. Các tác nhân sinh thái xanh xanh khi tác động lên khung hình ra làm thế nào? A. Các tác nhân sinh thái xanh xanh khi tác động lên khung hình luôn thúc đẩy lẫn nhau. B. Các tác nhân sinh thái xanh xanh khi tác động lên khung hình luôn gây ảnh hưởng trái ngược nhau. C. Các tác nhân sinh thái xanh xanh khi tác động lên khung hình thường thúc đẩy lẫn nhau và hạn chế gây ảnh hưởng trái ngược nhau. D. Các tác nhân sinh thái xanh xanh khi tác động lên khung hình hoàn toàn hoàn toàn có thể thúc đẩy lẫn nhau hoặc gây ảnh hưởng trái ngược nhau. Câu 216. Trứng cá hồi có nhiệt độ ngưỡng của yếu tố tăng trưởng là 00C. Nếu ở nhiệt độ nước là 20C thì sau 205 ngày trứng nở thành cá con. Tổng nhiệt hữu hiệu cho việc tăng trưởng của trứng cá hồi là: A. 205 (độ/ngày). B. 310 (độ/ngày). C. 365 (độ/ngày). D. 410 (độ/ngày). Câu 217. Đặc điểm của thực vật sống ở nơi giá rét là A. Có vỏ dày cách nhiệt, sinh trưởng chậm, ra hoa kết trái triệu tập vào thời hạn ấm trong năm. B. Có vỏ mỏng dính dính, sinh trưởng nhanh, ra hoa kết trái triệu tập vào thời hạn ấm trong năm. C. Có vỏ dày cách nhiệt, sinh trưởng nhanh, ra hoa kết trái triệu tập vào thời hạn ấm trong năm. D. Có vỏ mỏng dính dính, sinh trưởng chậm, ra hoa kết trái triệu tập vào thời hạn ấm trong năm. Câu 218. Thích nghi với Đk chiếu sáng rất rất khác nhau, thực vật được phân thành những nhóm chính nào? A. Gồm những nhóm cây: ưa sáng mạnh, ưa sáng vừa và ưa bóng. B. Gồm những nhóm cây: ưa sáng, ưa bóng và chịu bóng. C. Gồm những nhóm cây: ưa sáng mạnh, ưa sáng vừa và chịu bóng. D. Gồm những nhóm cây: ưa sáng, ưa bóng và chịu tối. Câu 219: Một loài sâu có nhiệt độ ngưỡng của yếu tố tăng trưởng là 50C, thời hạn một vòng đời ở 300C là 20 ngày. Một vùng có nhiệt độ trung bình 250C thì thời hạn một vòng đời của loài này tính theo lí thuyết sẽ là A. 30 ngày B. 15 ngày C. 20 ngày D. 25 ngày Câu 220. Sự thích nghi của thú hoang dã đẳng nhiệt với Đk khô nóng được thể hiện là A. giảm tuyến mồ hôi, ít bài tiết nước tiểu, chuyển hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi vào ban đêm hay trong hang, hốc. B. tăng tuyến mồ hôi, ít bài tiết nước tiểu, chuyển hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi vào ban đêm hay trong hang, hốc. 17 C. giảm tuyến mồ hôi, tăng bài tiết nước tiểu, chuyển hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi vào ban đêm hay trong hang, hốc. D. giảm tuyến mồ hôi, ít bài tiết nước tiểu, chuyển hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi vào buổi sáng. Câu 221. Trứng cá mè hoa có nhiệt độ ngưỡng của yếu tố tăng trưởng là 150C. Ở nhiệt độ 180C, trứng nở sau 74 giờ. Tổng nhiệt hữu hiệu cho việc tăng trưởng của trứng cá mè hoa là A: 111 (độ/giờ). B: 240 (độ/giờ). C: 200 (độ/giờ). D: 222 (độ/giờ). Câu 222. Đặc điểm nào dưới đây không hề ở cây ưa sáng? A. Chịu được ánh sáng mạnh. B. Có phiến lá mỏng dính dính, ít hoặc không hề mô giậu. C. Lá xếp nghiêng. D. Mọc ở nơi quang đãng hoặc tại tầng trên của tán rừng. Câu 223. Đặc điểm nào dưới đây không hề ở cây ưa bóng? A. Phiến lá dày, mô giậu tăng trưởng. B. Mọc dưới bóng của cây khác. C. Lá nằm ngang. D. Thu được nhiều tia sáng tán xạ. Câu 224. Giới hạn sinh thái xanh xanh là gì? A. Là khoảng chừng chừng giá trị xác lập của một tác nhân sinh thái xanh xanh mà trong mức chừng đó sinh vật hoàn toàn hoàn toàn có thể tồn tại và tăng trưởng theo thời hạn. B. Là số lượng số lượng giới hạn chịu đựng của sinh vật riêng với một số trong những trong những tác nhân sinh thái xanh xanh của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Nằm ngoài số lượng số lượng giới hạn sinh thái xanh xanh, sinh vật không thể tồn tại được. C. Là số lượng số lượng giới hạn chịu đựng của sinh vật riêng với nhiều tác nhân sinh thái xanh xanh của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Nằm ngoài số lượng số lượng giới hạn sinh thái xanh xanh, sinh vật không thể tồn tại được. D. Là số lượng số lượng giới hạn chịu đựng của sinh vật riêng với tác nhân sinh thái xanh xanh của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Nằm ngoài số lượng số lượng giới hạn sinh thái xanh xanh, sinh vật vẫn tồn tại được. Câu 225. Đặc điểm thích hợp làm giảm mất nhiệt của khung hình voi sống ở vùng ôn đới so với voi sống ở vùng nhiệt đới gió mùa gió mùa là A. có đôi tai dài và lớn. B. khung hình có lớp mở dày bao bọc. C. kích thước khung hình nhỏ. D. ra mồ hôi. Câu 226. Khái niệm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nào sau này là đúng? A. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật gồm có toàn bộ những tác nhân hữu sinh ở xung quanh sinh vật. B. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật gồm có toàn bộ những tác nhân vô sinh và hữu sinh ở xung quanh sinh vật, trừ tác nhân con người. C. Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật gồm có toàn bộ những tác nhân vô sinh xung quanh sinh vật. D. Môi trường gồm toàn bộ những tác nhân xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật; làm ảnh hưởng đến việc tồn tại, sinh trưởng, tăng trưởng và những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi khác của sinh vật. Câu 227. Sự rất rất khác nhau giữa cây thông nhựa liền rễ với cây không liền rễ ra làm thế nào? A. Các cây liền rễ tuy sinh trưởng chậm hơn nhưng hoàn toàn hoàn toàn có thể chịu hạn tốt hơn và khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ. B. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn nhưng kĩ năng chịu hạn kém hơn và khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ. C. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và hoàn toàn hoàn toàn có thể chịu hạn tốt hơn, nhưng khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới muộn hơn cây không liền rễ. D. Các cây liền rễ sinh trưởng nhanh hơn, hoàn toàn hoàn toàn có thể chịu hạn tốt hơn và khi bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn cây không liền rễ. Câu 228. Nhóm thành viên nào dưới đấy là một quần thể? A. Cây cỏ ven bờ B. Đàn cá rô trong ao. C. Cá chép và cá vàng trong bể cá cảnh D. Cây trong vườn Câu 229. Hiện tượng thành viên tách thoát khỏi nhóm: A. làm tăng kĩ năng đối đầu đối đầu Một trong những thành viên. B. làm tăng mức độ sinh sản. C. làm giảm nhẹ đối đầu đối đầu Một trong những thành viên, hạn chế sự hết sạch nguồn thức ăn trong vùng. D. làm cho nguồn thức ăn hết sạch nhanh gọn. Câu 230. Ý nào không đúng riêng với thú hoang dã sống thành bầy đàn trong tự nhiên? A. Phát hiện quân địch nhanh hơn. B. Có lợi trong việc tìm kiếm thức ăn. C. Tự vệ tốt hơn. D. Thường xuyên trình làng sự đối đầu đối đầu. Câu 231. Hiện tượng nào sau này là biểu lộ của quan hệ tương hỗ cùng loài? A. Cá mập con khi mới nở, sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn. B. Động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau. C. Tỉa thưa tự nhiên ở thực vật. D. Các cây thông mọc gần nhau, có rễ tiếp nối đuôi nhau nhau. Câu 232. Nơi ở của những loài là A. khu vực cư trú của chúng. B. khu vực sinh sản của chúng. C. khu vực thích nghi của chúng. D. khu vực dinh dưỡng của chúng. 18 Câu 233. Nhóm sinh vật nào dưới đây có nhiệt độ khung hình không biến hóa theo nhiệt độ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. A. Lưỡng cư. B. Cá xương. C. Thú. D. Bò sát. Câu 234. Đối với mỗi tác nhân sinh thái xanh xanh thì khoảng chừng chừng thuận tiện (khoảng chừng chừng cực thuận) là khoảng chừng chừng giá trị của tác nhân sinh thái xanh xanh mà ở đó sinh vật A. tăng trưởng thuận tiện nhất. B. có sức sống trung bình. C. có sức sống giảm dần. D. chết hàng loạt. Câu 235. Trong rừng mưa nhiệt đới gió mùa gió mùa, những cây thân gỗ có độ cao vượt lên tầng trên của tán rừng thuộc nhóm thực vật A. ưa bóng và chịu hạn. B. ưa sáng. C. ưa bóng. D. chịu nóng. Câu 236. Có nhiều chủng loại môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên phổ cập là? A. Môi trường đất, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nước, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên trên cạn, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sinh vật. B. Môi trường đất, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nước, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên trên cạn, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên bên trong. C. Môi trường đất, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nước, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên trên cạn, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên ngoài. D. Môi trường đất, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nước ngọt, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nước mặn và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên trên cạn. Câu 237. Có nhiều chủng loại tác nhân sinh thái xanh xanh nào? A. Nhân tố vô sinh, tác nhân hữu sinh, tác nhân sinh vật. B. Nhân tố vô sinh, tác nhân hữu sinh, tác nhân con người. C. Nhân tố vô sinh, tác nhân hữu sinh, tác nhân ngoại cảnh. D. Nhân tố vô sinh, tác nhân hữu sinh. Câu 238. Tập hợp những sinh vật nào dưới đây sẽ là một quần thể giao phối? A. Những con mối sống trong một tổ mối ở chân đê. B. Những con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ. C. Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa. D. Những con cá sống trong một chiếc hồ. Câu 239. Tập hợp sinh vật nào sau này sẽ không còn phải là quần thể? A. Tập hợp cây thông trong một rừng thông ở Đà Lạt. B. Tập hợp cây cọ ở trên quả đồi Phú Thọ. C. Tập hợp cây cối trên một đồng cỏ. D. Tập hợp cá chép vàng vàng sinh sống ở Hồ Tây. Câu 240. Một số loài cây cùng loài sống gần nhau có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ rễ của chúng nối với nhau. Hiện tượng này thể hiện ở quan hệ A. đối đầu đối đầu cùng loài. B. tương hỗ khác loài. C. cộng sinh. D. tương hỗ cùng loài. Câu 241. Tập hợp những quần thể nào sau này là quần thể sinh vật? A. Những cây cối sống trên đồng cỏ Ba Vì. B. Những con cá sống trong Hồ Tây. C. Những con tê giác một sừng sống trong Vườn Quốc Gia Cát Tiên. D. Những con chim sống trong rừng Cúc Phương. Câu 242. Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có những giá trị số lượng số lượng giới hạn dưới và số lượng số lượng giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 5,60C và 420C. Khoảng giá trị nhiệt độ từ 5,60C đến 420C được gọi là A. khoảng chừng chừng gây chết. B. khoảng chừng chừng thuận tiện. C. khoảng chừng chừng chống chịu. D. số lượng số lượng giới hạn sinh thái xanh xanh. Câu 243. Tập hợp sinh vật nào sau này gọi là quần thể? A. Tập hợp cá sống trong Hồ Tây. B. Tập hợp cá Cóc sống trong Vườn Quốc Gia Tam Đảo. C. Tập hợp cây thân leo trong rừng mưa nhiệt đới gió mùa gió mùa. D. Tập hợp cỏ dại trên một cánh đồng. Câu 244. Sự đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể sinh vật hoàn toàn hoàn toàn có thể dẫn tới A. giảm kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu. B. tăng kích thước quần thể tới mức tối đa. C. duy trì số lượng thành viên trong quần thể ở tại mức độ thích hợp. D. tiêu diệt lẫn nhau Một trong những thành viên trong quần thể, làm cho quần thể bị diệt vong. Câu 245. Nếu tỷ suất của một quần thể sinh vật tăng quá mức cần thiết thiết yếu tối đa thì A. sự đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể tăng thêm. B. sự đối đầu đối đầu Một trong những thành viên trong quần thể hạ xuống. C. sự tương hỗ Một trong những thành viên trong quần thể tăng thêm. D. sự xuất cư của những thành viên trong quần thể giảm tới mức tối thiểu. Câu 246. Đặc điểm nào sau này là không đúng với cây ưa sáng? A. Phiến lá mỏng dính dính, ít hoặc không hề mô giậu, lá nằm ngang. B. Lá cây có phiến dày, mô giậu tăng trưởng, chịu được ánh sáng mạnh. C. Mọc nơi quang đãng hoặc tại tầng trên của tán rừng. D. Lá cây xếp nghiêng so với mặt đất, tránh khỏi những tia nắng chiếu trực diện vào mặt phẳng lá. Câu 247. Điều nào sau này sẽ không còn đúng với vai trò của quan hệ tương hỗ? 19 A. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định. B. Khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. C. Hiện tượng tự tỉa thưa. D. Làm tăng kĩ năng sống sót và sinh sản của những thành viên. Câu 248. Điều nào sau này sẽ không còn đúng với vai trò của quan hệ đối đầu đối đầu? A. Đảm bảo sự tăng số lượng không ngừng nghỉ nghỉ của quần thể. B. Đảm bảo số lượng của những thành viên trong quần thể duy trì ở tại mức độ thích hợp. C. Đảm bảo sự tồn tại và tăng trưởng của quần thể. D. Đảm bảo sự phân loại của những thành viên trong quần thể duy trì ở tại mức độ thích hợp. Câu 249. Ở thú hoang dã hằng nhiệt (đồng nhiệt) sống ở vùng ôn đới lạnh có A. những phần thò ra (tai, đuôi) to ra, còn kích thước khung hình to nhiều hơn nữa so với những loài tương tự sống ở vùng nhiệt đới gió mùa gió mùa. B. những phần thò ra (tai, đuôi) nhỏ lại, còn kích thước khung hình nhỏ hơn so với những loài tương tự sống ở vùng nhiệt đới gió mùa gió mùa. C. những phần thò ra (tai, đuôi) nhỏ lại, còn kích thước khung hình lại to nhiều hơn nữa so với những loài tương tự sống ở vùng nhiệt đới gió mùa gió mùa. D. những phần thò ra (tai, đuôi) to ra, còn kích thước khung hình nhỏ hơn so với những loài tương tự sống ở vùng nhiệt đới gió mùa gió mùa. Câu 250. Con người là một tác nhân sinh thái xanh xanh đặc biệt quan trọng quan trọng. Có thể xếp con người vào nhóm tác nhân nào sau này? A. Nhóm tác nhân vô sinh. B. Nhóm tác nhân hữu sinh. C. Thuộc cả nhóm tác nhân hữu sinh và nhóm tác nhân vô sinh. D. Nhóm tác nhân vô sinh và nhóm tác nhân hữu sinh. Câu 251 Phát biểu nào sau này là không đúng về tác nhân sinh thái xanh xanh? A. Nhân tố sinh thái xanh xanh là tác nhân vô sinh của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, có hoặc không hề tác động đến sinh vật. B. Nhân tố sinh thái xanh xanh là toàn bộ những tác nhân của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xung quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống sinh vật. C. Nhân tố sinh thái xanh xanh là những tác nhân của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, có tác động và chi phối đến đời sống của sinh vật. D. Nhân tố sinh thái xanh xanh gồm nhóm những tác nhân vô sinh và nhóm những tác nhân hữu sinh. Câu 253. Trong tự nhiên, tác nhân sinh thái xanh xanh tác động đến sinh vật A. một cách độc lập với tác động của những tác nhân sinh thái xanh xanh khác. B. trong quan hệ với tác động của những tác nhân sinh thái xanh xanh khác. C. trong quan hệ với tác động của những tác nhân vô sinh. D. trong quan hệ với tác động của những tác nhân hữu sinh. Câu 254. Càng lên phía Bắc, kích thước những phần thò ra ngoài khung hình của thú hoang dã càng thu nhỏ lại (tai, chi, đuôi, mỏ…). Ví dụ: tai thỏ Châu Âu và Liên Xô cũ, ngắn lại tai thỏ Châu Phi. Hiện tượng trên phản ánh ảnh hưởng của tác nhân sinh thái xanh xanh nào lên khung hình sống của sinh vật? A. Kẻ thù. B. Ánh sáng. C. Nhiệt độ D. Thức ăn. Câu 255. Trong những tác nhân vô sinh tác động lên đời sống của sinh vật, tác nhân có vai trò cơ bản là: A. Ánh sáng. B. Nhiệt độ. C. Độ ẩm D. Gió. Câu 256. Đối với mỗi tác nhân sinh thái xanh xanh, những loài rất rất khác nhau A. có số lượng số lượng giới hạn sinh thái xanh xanh rất rất khác nhau. B. có số lượng số lượng giới hạn sinh thái xanh xanh giống nhau. C. lúc thì có số lượng số lượng giới hạn sinh thái xanh xanh rất rất khác nhau, lúc thì có số lượng số lượng giới hạn sinh thái xanh xanh giống nhau. D. Có phản ứng như nhau khi tác nhân sinh thái xanh xanh biến hóa. Câu 257. Chọn câu sai trong những câu sau: A. Nhân tố sinh thái xanh xanh là toàn bộ những yếu tố của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật. B. Giới hạn sinh thái xanh xanh là số lượng số lượng giới hạn chịu đựng của khung hình sinh vật riêng với một tác nhân sinh thái xanh xanh nhất định. C. Sinh vật không phải là yếu tố sinh thái xanh xanh. D. Các tác nhân sinh thái xanh xanh được phân thành 2 nhóm là nhóm tác nhân vô sinh và nhóm tác nhân hữu sinh. Câu 258. Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C, dưới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 420C, trên nhiệt độ này cá cũng tiếp tục chết, những hiệu suất cao sống biểu lộ tốt nhất từ 200C đến 350C. Từ 5,60C đến 420C được gọi là: A. Khoảng thuận tiện của loài. B. Giới hạn chịu đựng về tác nhân nhiệt độ. C. Điểm gây chết số lượng số lượng giới hạn dưới. D. Điểm gây chết số lượng số lượng giới hạn trên. Câu 259. Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C, dưới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 420C, trên nhiệt độ này cá cũng tiếp tục chết, những hiệu suất cao sống biểu lộ tốt nhất từ 200C đến 350C. Mức 5,60C gọi là: A. Điểm gây chết số lượng số lượng giới hạn dưới. B. Điểm gây chết số lượng số lượng giới hạn trên. C. Điểm thuận tiện. D. Giới hạn chịu đựng . Câu 260. Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C, dưới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 420C, trên nhiệt độ này cá cũng tiếp tục chết, những hiệu suất cao sống biểu lộ tốt nhất từ 200C đến 350C. Mức 420C được gọi là: A. Giới hạn chịu đựng . B. Điểm thuận tiện. 20 C. Điểm gây chết số lượng số lượng giới hạn trên. D. Điểm gây chết số lượng số lượng giới hạn dưới. Câu 261. Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C, dưới nhiệt độ này cá chết, chịu nóng đến 420C, trên nhiệt độ này cá cũng tiếp tục chết, những hiệu suất cao sống biểu lộ tốt nhất từ 200C đến 350C. Khoảng nhiệt độ từ 200C đến 350C được gọi là: A. Giới hạn chịu đựng . B. Khoảng thuận tiện. C. Điểm gây chết số lượng số lượng giới hạn trên. D. Điểm gây chết số lượng số lượng giới hạn dưới. Câu 262. Khoảng thuận tiện là: A. Khoảng tác nhân sinh thái xanh xanh ở tại mức độ thích hợp cho kĩ năng tự vệ của sinh vật. B. Khoảng tác nhân sinh thái xanh xanh ở tại mức độ thích hợp cho kĩ năng sinh sản của sinh vật. C. Khoảng những tác nhân sinh thái xanh xanh ở tại mức độ thích hợp, đảm bảo cho sinh vật thực thi những hiệu suất cao sống tốt nhất. D. Khoảng những tác nhân sinh thái xanh xanh đảm bảo tốt nhất cho một loài, ngoài khoảng chừng chừng này sinh vật sẽ không còn hề chịu đựng được. Câu 263. Cá chép có số lượng số lượng giới hạn chịu đựng riêng với nhiệt độ tương ứng là: +20C đến 440C. Cá rô phi có số lượng số lượng giới hạn chịu đựng riêng với nhiệt độ tương ứng là: +5,60C đến +420C. Dựa vào những số liệu trên, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm nhận định nào sau này về yếu tố phân loại của hai loài cá trên là đúng? A. Cá chép có vùng phân loại rộng hơn cá rô phi vì có số lượng số lượng giới hạn chịu nhiệt rộng hơn. B. Cá chép có vùng phân loại rộng hơn vì có số lượng số lượng giới hạn dưới thấp hơn. C. Cá rô phi có vùng phân loại rộng hơn vì có số lượng số lượng giới hạn dưới cao hơn. D. Cá rô phi có vùng phân loại rộng hơn vì có số lượng số lượng giới hạn chịu nhiệt hẹp hơn. Câu 264. Giới hạn sinh thái xanh xanh gồm có A. số lượng số lượng giới hạn dưới, số lượng số lượng giới hạn trên, số lượng số lượng giới hạn cực thuận. B. khoảng chừng chừng thuận tiện và khoảng chừng chừng chống chịu. C. số lượng số lượng giới hạn dưới, số lượng số lượng giới hạn trên. D. số lượng số lượng giới hạn dưới, số lượng số lượng giới hạn trên, số lượng số lượng giới hạn chịu đựng. Câu 265. Nhân tố vô sinh gồm có toàn bộ A. tác nhân vật lí, tác nhân hóa học của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xung quanh sinh vật. B. tác động của những sinh vật khác lên khung hình sinh vật. C. tác động trực tiếp hay gián tiếp của tự nhiên lên khung hình sinh vật. D. những yếu tố sống của tự nhiên có ảnh hưởng đến khung hình sinh vật. Câu 266. Ăn thịt đồng loại xẩy ra do: A. Tập tính của loài. B. Con non không được bố mẹ chăm sóc. C. Mật độ của quần thể tăng. D. Quá thiếu thức ăn. Câu 267. Quan hệ tương hỗ trong quần thể là A. quan hệ Một trong những thành viên sinh vật trong một vùng tương hỗ lẫn nhau trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt sống. B. quan hệ Một trong những thành viên sinh vật giúp nhau trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt sống. C. quan hệ Một trong những thành viên cùng loài tương hỗ nhau trong việc di cư do mùa thay đổi. D. quan hệ Một trong những thành viên cùng loài tương hỗ lẫn nhau trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt sống. Câu 268. Quan hệ đối đầu đối đầu là A. những thành viên trong quần thể đối đầu đối đầu nhau giành nguồn sống hoặc đối đầu đối đầu nhau con cháu. B. những thành viên trong quần thể đối đầu đối đầu nhau giành nguồn sống như thức ăn, nơi ở, ánh sáng. C. những thành viên trong quần thể đối đầu đối đầu giành nhau con cháu để giao phối. D. những thành viên trong quần thể đối đầu đối đầu nhau giành nguồn sống hoặc nơi ở của quần thể. Câu 269. Sự đối đầu đối đầu Một trong những thành viên cùng loài sẽ làm A. tăng số lượng thành viên của quần thể, tăng cường hiệu suất cao nhóm. B. giảm số lượng thành viên của quần thể đảm bảo cho số lượng thành viên của quần thể tương ứng với kĩ năng phục vụ nguồn sống của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. C. suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ quần thể do những thành viên cùng loài tiêu diệt lẫn nhau. D. tăng tỷ suất thành viên của quần thể, khai thác tối đa nguồn sống của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Câu 270. Hiện tượng cá mập con khi mới nở ăn những trứng chưa nở và phôi nở sau thuộc quan hệ nào? A. Quan hệ tương hỗ. B. Cạnh tranh khác loài. C. Kí sinh cùng loài. D. Cạnh tranh cùng loài. Câu 271. Câu nào sai trong số những câu sau? A. Ánh sáng là một tác nhân sinh thái xanh xanh. B. Ánh sáng chỉ ảnh hưởng tới thực vật mà không ảnh hưởng gì tới thú hoang dã. C. Ánh sáng là tác nhân sinh thái xanh xanh vô sinh. D. Mỗi loài cây thích nghi với Đk chiếu sáng nhất định. Câu 272. Cá rô phi nuôi ở việt nam có số lượng số lượng giới hạn sinh thái xanh xanh từ 5,60C đến 420C. Điều lý giải nào dưới đấy là đúng? A. Nhiệt độ 5,60C gọi là số lượng số lượng giới hạn dưới, trên 420C gọi là số lượng số lượng giới hạn trên. B. Nhiệt độ 5,60C gọi là số lượng số lượng giới hạn dưới, 420C gọi là số lượng số lượng giới hạn trên. 21 C. Nhiệt độ dưới 5,60C gọi là số lượng số lượng giới hạn dưới, 420C gọi là số lượng số lượng giới hạn trên. D. Nhiệt độ dưới 5,60C gọi là số lượng số lượng giới hạn trên, 420C gọi là số lượng số lượng giới hạn dưới. Câu 273. Thích nghi với Đk chiếu sáng rất rất khác nhau, người ta chia thú hoang dã thành những nhóm nào? A. Nhóm thú hoang dã ưa hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ban ngày. B. Nhóm thú hoang dã ưa hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ban đêm. C. Nhóm thú hoang dã ưa hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ban ngày và nhóm thú hoang dã ưa hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ban đêm. D. Nhóm thú hoang dã ưa hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi vào lúc chiều tối. Câu 274: Tỉ lệ giữa số lượng thành viên đực và thành viên cái ở một quần thể được gọi là: A. Phân hoá giới tính. B. Tỉ lệ đực:cái (tỉ lệ giới tính) hoặc cấu trúc giới tính. C. Tỉ lệ phân hoá. D. Phân bố giới tính. Câu 275: Tỉ lệ đực:cái của một quần thể sinh vật thường xấp xỉ là: A.1:1. B.2:1. C.2:3. D.1:3. Câu 276: Tỉ lệ đực: cái ở ngỗng và vịt lại là 40/60 (hay 2/3) vì: A. Tỉ lệ tử vong 2 giới không đều. B. Do nhiệt độ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. C. Do tập tính đa thê. D. Phân hoá kiểu sinh sống. Câu 277: Số lượng từng loại tuổi thành viên ở mỗi quần thể phản ánh: A. Tuổi thọ quần thể. B. Tỉ lệ giới tính. C. Tỉ lệ phân hoá. D. Tỉ lệ nhóm tuổi hoặc cấu trúc tuổi. Câu 278: Tuổi sinh lí là: A.Thời gian sống hoàn toàn hoàn toàn có thể đạt tới của một thành viên trong quần thể. B.Tuổi trung bình của quần thể. C.Thời gian sống thực tiễn của thành viên. D.Thời điểm hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh sản. Câu 279:Tuổi sinh thái xanh xanh là: A.Tuổi thọ tối đa của loài. B.Tuổi bình quần của quần thể. C.Thời gian sống thực tiễn của thành viên. D.Tuổi thọ do môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên quyết định hành động hành vi. Câu 280: Khoảng thời hạn sống hoàn toàn hoàn toàn có thể đạt tới của một thành viên tính từ lúc thành viên được sinh ra cho tới lúc nó chết do già được gọi là: A.Tuổi sinh thái xanh xanh. B.Tuổi sinh lí. C.Tuổi trung bình. D.Tuổi quần thể. Câu 281:Tuổi quần thể là: A.Tuổi thọ trung bình của thành viên. B.Tuổi trung bình của những thành viên trong quần thể. C.Thời gian sống thực tiễn của thành viên. D.Thời gian quần thể tồn tại ở sinh cảnh. Câu 282: Khi nguồn sống suy giảm hoặc có dịch bệnh, những thành viên thuộc nhóm tuổi bị chết nhiều nhất ở quần thể thường là. A.Nhóm tuổi trước sinh sản. B.Nhóm tuổi đang sinh sản. C.Nhóm tuổi sau sinh sản. D.hóm tuổi trước sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản. Câu 283: Sử dụng hình vẽ về tháp tuổi sau này để vấn đáp những vướng mắc sau: ( I ) (II) (III) Các ghi chú đúng về những nhóm tuổi I, II , III của hình vẽ là: A.I: Nhóm sinh sản, II: Nhóm trước sinh sản, III: Nhóm sau sinh sản. B.I: Nhóm sau sinh sản, II: Nhóm trước sinh sản, III: Nhóm sinh sản. C.I: Nhóm sau sinh sản, II: Nhóm sinh sản, III: Nhóm trước sinh sản. D.I: Nhóm trước sinh sản, II: Nhóm sinh sản, III: Nhóm sau sinh sản. Câu 284: Khi đánh bắt cá cá cá càng được nhiều con non thì nên. A.Tiếp tục, vì quần thể ở trạng thái trẻ. B.Dừng ngay, nếu không sẽ hết sạch. C.Hạn chế, vì quần thể sẽ suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ. D.Tăng cường đánh vì quần thể đang ổn định. Câu 285: Phân bố theo nhóm những thành viên của quần thể trong không khí có điểm lưu ý là: AB CIIII 22 A.Thường gặp khi Đk sống của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên phân loại đồng đều trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, nhưng ít gặp trong thực tiễn. B.Các thành viên của quần thể triệu tập theo từng nhóm ở nơi có Đk sống tốt nhất. C.Thường không được biểu lộ ở những sinh vật có lối sống bầy, đàn; có hậu quả làm giảm kĩ năng đấu trình sống sót của những thành viên trong quần thể. D.Xảy ra khi có sự đối đầu đối đầu nóng giãy Một trong những thành viên trong quần thể, thường xuất hiện sau quy trình sinh sản. Câu 286: Ý nghĩa sinh thái xanh xanh của kiểu phân loại đồng đều của những thành viên trong quần thể là: A.Làm giảm mức độ đối đầu đối đầu Một trong những thành viên. B.Làm tăng kĩ năng chống chịu của những thành viên trước những Đk bất lợi của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. C.Duy trì tỷ suất hợp lý của quần thể. D.Tạo sự cân đối về tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể. Câu 287: Phân bố đồng đều Một trong những thành viên trong quần thể thường gặp khi: A.Điều kiện sống trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên phân loại đồng đều và không hề sự đối đầu đối đầu nóng giãy Một trong những thành viên trong quần thể. B.Điều kiện sống phân loại không đều và không hề sự đối đầu đối đầu nóng giãy Một trong những thành viên trong quần thể. C.Điều kiện sống phân loại một cách đồng đều và có sự đối đầu đối đầu nóng giãy Một trong những thành viên trong quần thể. D.Các thành viên của quần thể sống thành bầy đàn ở những nơi có nguồn sống dồi dào nhất. Câu 288: Kiểu phân loại ngẫu nhiên có ý nghĩa sinh thái xanh xanh là: A. Tận dụng nguồn sống thuận tiện. B. Phát huy hiệu suất cao tương hỗ cùng loài. C. Giảm đối đầu đối đầu cùng loài. D. Hỗ trợ cùng loài và giảm đối đầu đối đầu cùng loài. Câu 289: Mật độ của quần thể là: A.Số lượng thành viên trung bình của quần thể được xác lập trong một khoảng chừng chừng thời hạn xác lập nào đó. B.Số lượng thành viên cao nhất ở thuở nào điểm xác lập nào đó trong một cty diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh nào đó của quần thể. C.Khối lượng sinh vật thấp nhất ở thuở nào điểm xác lập trong một cty thể tích của quần thể. D.Số lượng thành viên có trên một cty diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hay thể tích của quần thể. Câu 290: Kích thước của một quần thể không phải là: A.Tổng số thành viên của nó. B.Tổng sinh khối của nó. C.Năng lượng tích luỹ trong nó. D.Kích thước nơi nó sống. Câu 291: Mật độ thành viên của quần thể có ảnh hưởng tới. A. Khối lượng nguồn sống trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên phân loại của quần thể. B. Mức độ sử dụng nguồn sống, kĩ năng sinh sản và tử vong của quần thể. C. Hình thức khai thác nguồn sống của quần thể. D. Tập tính sống bầy đàn và hình thức di cư của những thành viên trng quần thể. Câu 292: Khi nói về quan hệ giữa kích thước quần thể và kích thước khung hình, thì câu sai là A. Loài có kích thước khung hình nhỏ thường có kích thước quần thể lớn. B. Loài có kích thước khung hình lớn thường có kích thước quần thể nhỏ. C. Kích thước khung hình của loài tỉ lệ thuận với kích thước của quần thể. D. Kích thước khung hình và kích thước quần thể của loài phù phù thích phù thích hợp với nguồn sống. Câu 293: Các cực trị của kích thước quần thể là gì? 1. Kích thước tối thiểu. 2. Kích thước tối đa. 3.Kích thước trung bình. 4. Kích thước vừa phải. Phương án đúng là: A. 1, 2, 3. B. 1, 2. C. 2, 3, 4. D. 3, 4. Câu 294: Loài nào sau này còn có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ? A. Rái cá trong hồ. B. Ếch nhái ven hồ. C. Ba ba ven sông. D. Khuẩn lam trong hồ. Câu 295: Kích thước của quần thể sinh vật là: A.Số lượng thành viên hoặc khối lượng sinh vật hoặc nguồn tích điện tích luỹ trong những thành viên của quần thể. B.Độ lớn của khoảng chừng chừng trống gian mà quần thể đó phân loại. C.Thành phần những kiểu gen biểu lộ thành cấu trúc di truyền của quần thể. D.Tương quan tỉ lệ giữa tỉ lệ tử vong với tỉ lệ sinh sản biểu thị vận tốc sinh trưởng của quần thể. Câu 296: Xét những yếu tố sau này: I: Sức sinh sản và mức độ tử vong của quần thể. II: Mức độ nhập cư và xuất cư của những thành viên và hoặc thoát khỏi quần thể . III: Tác động của những tác nhân sinh thái xanh xanh và lượng thức ăn trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. IV: Sự tăng giảm lượng thành viên của quân địch, mức độ phát sinh bệnh tật trong quần thể. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thay đổi kích thước của quần thể là: A. I và II. B. I, II và III. C. I, II và IV. D. I, II, III và IV. 23 Câu 297: Khi số lượng thành viên của quần thể ở tại mức cao nhất để quần thể hoàn toàn hoàn toàn có thể duy trì thích hợp nguồn sống thì gọi là: A. Kích thước tối thiểu. B. Kích thước tối đa. C. Kích thước tạm bợ. D. Kích thước phát tán. Câu 298: Quần thể dễ hoàn toàn hoàn toàn có thể suy vong khi kích thước của nó đạt: A. Dưới mức tối thiểu. B. Mức tối đa. C. Mức tối thiểu. D. Mức cân đối Câu 299: Nếu kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể sẽ suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ và dễ bị diệt vong vì nguyên nhân đó đó là: A. Sức sinh sản giảm. B. Mất hiệu suất cao nhóm. C. Gen lặn có hại biểu lộ. D. Không kiếm đủ ăn. Câu 300: Khi kích thước của quần thể hữu tính vượt mức tối đa, thì Xu thế thường xẩy ra là: A. Giảm hiệu suất cao nhóm. B. Giảm tỉ lệ sinh. C. Tăng giao phối tự do. D. Tăng đối đầu đối đầu. Câu 301: Khả năng sinh ra những thành viên mới do quần thể sinh ra trong một khoảng chừng chừng thời hạn nhất định gọi là: A.Mức sinh sản. B.Mức tử vong. C.Sự xuất cư. D.Sự nhập cư. Câu 302: Số lượng thành viên của quần thể bị chết vì già hoặc do những nguyên nhân sinh thái xanh xanh khác trong một khoảng chừng chừng thời hạn nhất định gọi là: A.Mức sinh sản. B.Mức tử vong. C.Sự xuất cư. D.Sự nhập cư. Câu 303: Hiện tượng thành viên rời bỏ quần thể này sang quần thể khác được gọi là: A. Mức sinh sản. B. Mức tử vong. C. Sự xuất cư. D. Sự nhập cư. Câu 304: Hiện tượng những thành viên cùng loài ở quần thể khác chuyển tới sống trong quần thể gọi là: A.Mức sinh sản. B.Mức tử vong. C.Sự xuất cư. D.Sự nhập cư. Câu 305: Trong tự nhiên, sự tăng trưởng kích thước quần thể hầu hết là vì: A. Mức sinh sản và tử vong. B. Sự xuất cư và nhập cư. C. Mức tử vong và xuất cư. D. Mức sinh sản và nhập cư. Câu 306: Gọi b là vận tốc sinh sản, gọi d là vận tốc tử vong của quần thể trong cùng một cty thời hạn, thì vận tốc tăng trưởng của nó là. A.b – d. B.b + d. C.b x d. D.b/d. Câu 307: Nếu nguồn sống không trở thành số lượng số lượng giới hạn, đồ thị tăng trưởng của quần thể ở dạng: A.Tăng dần đều. B. Đường cong chữ J. C. Đường cong chữ S. D. Giảm dần đều. Câu 308: Phần lớn quần thể sinh vật trong tự nhiên tăng trưởng theo như hình thức: A.Tăng dần đều. B.Đường cong chữ J. C.Đường cong chữ S. D.Giảm dần đều. Câu 309: Nếu gọi Nt và N0 là số lượng thành viên ở thời hạn t và t0, B: mức sinh sản, D: mức tử vong, I: mức nhập cư, E: mức xuất cư, thì công thức tổng quát để tính kích thước của quần thể là A.Nt = N0 + B – D + I – E. B.N0 = Nt + B – D + I – E. C.Nt = N0 – B + D + I – E. D.N0 = Nt – B – D + I – E. Câu 310: Kích thước tối đa của quần thể bị số lượng số lượng giới hạn bởi yếu tố nào? A.Tỉ lệ sinh của quần thể. B.Tỉ lệ tử của quần thể. C.Nguồn sống của quần thể. D.Sức chứa của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Câu 311: Một quần thể ra làm thế nào là quần thể không sinh trưởng nhanh? A.Trong quần thể có nhiều thành viên ở tuổi trước sinh sản hơn thành viên sinh sản. B.Trong quần thể có kiểu phân loại triệu tập. C.Quần thể gần đạt sức chứa tối đa. D.Quần thể có nhiều thành viên ở tuổi sau sinh sản hơn thành viên sinh sản. Câu 312: Quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học khi A.Môi trường có nguồn sống dồi dào, thoả mãn mọi kĩ năng sinh học của những thành viên trong quần thể. B.Môi trường có nguồn sống dồi dào, phục vụ đủ thức ăn cho những thành viên trong quần thể. C.Môi trường có nguồn sống dồi dào, không khí cư trú của quần thể không số lượng số lượng giới hạn, phục vụ đủ chỗ ở do những thành viên trong quần thể. D.Môi trường có nguồn sống dồi dào, phục vụ đủ thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn của những thành viên trong quần thể. Câu 313:Thay đổi làm tăng hay giảm kích thước quần thể được gọi là A.Biến động kích thước. B.Biến động di truyền. C.Biến động số lượng. D.Biến động cấu trúc. Câu 314: Sự dịch chuyển số lượng của thỏ rừng và mèo rừng tăng giảm đều đặn 10 năm 1 lần. Hiện tượng này biểu lộ: A. Biến động theo chu kì ngày đêm. B. Biến động theo chu kì mùa. C. Biến động theo chu kì nhiều năm. D. Biến động theo chu kì tuần trăng. Câu 315: Trong đợt rét hại tháng 1-2/2008 ở Việt Nam, rau và hoa quả mất mùa, cỏ chết và ếch nhái ít hẳn là biểu lộ A. Biến động tuần trăng. B. Biến động theo mùa 24 C. Biến động nhiều năm. D. Biến động không theo chu kì Câu 316: Sự dịch chuyển quần thể rươi ở vùng nước lợ ven bờ biển Bắc Bộ đẻ rộ nhất vào sau rằm tháng 9 và thời gian thời điểm đầu tháng 10 âm lịch thực ra là theo: A.Chu kỳ tuần trăng. B.Chu kì mùa. C.Chu kì ngày đêm. D.Không theo chu kì. Câu 317: Nhân tố dễ gây ra ra đột biến số lượng ở sinh vật biến nhiệt là A. Nhiệt độ. B. Ánh sáng. C. Độ ẩm. D. Không khí. Câu 318: Nhân tố sinh thái xanh xanh nào bị chi phối bởi tỷ suất thành viên của quần thể? A.Ánh sáng. B.Nước. C.Hữu sinh. D.Nhiệt độ. Câu 319: Các dạng dịch chuyển số lượng? 1. Biến động không theo chu kì. 2. Biến động the chu kì. 3. Biến động đột ngột (do sự cố môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên) 4. Biến động theo mùa vụ. Phương án đúng là: A.1, 2. B.1, 3, 4. C.2, 3. D.2, 3, 4. Câu 320. Vai trò số lượng của những nhóm loài trong quần xã được thể hiện ở những tiêu chuẩn: A.Tần suất xuất hiện của loài, độ phong phú của loài và nhóm loài ưu thế. B. Tần suất xuất hiện của loài, độ phong phú của loài và nhóm loài ngẫu nhiên. C. Tần suất xuất hiện của loài, độ phong phú của loài. D. Tần suất xuất hiện của loài, độ phong phú của loài và nhóm loài thứ yếu. Câu 321. Nhóm loài ngẫu nhiên là: A.Nhóm loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú rất thấp, nhưng sự xuất hiện của chúng lại làm tăng mức phong phú cho quần xã B.Nhóm loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn, quyết định hành động hành vi khunh hướng tăng trưởng của quần xã. C.Nhóm loài có vai trò trấn áp và khống chế sự p../triển của những loài khác, duy trì sự ổn định của quần xã D.Nhóm loài có vai trò thay thế cho nhóm loài khác khi nhóm này suy vong vì một nguyên nhân nào đó. Câu 322.Nhóm loài ưu thế có vai trò: A.Quyết định khunh hướng tăng trưởng của quần xã. B.Làm tăng mức phong phú cho quần xã C.Kiểm soát và khống chế sự tăng trưởng của những loài khác, duy trì sự ổn định của quần xã D.Thay thế cho nhóm loài khác khi nhóm này suy vong vì một nguyên nhân nào đó. Câu 323.Tháp sinh thái xanh xanh đôi lúc biến dạng là: A.Tháp nguồn tích điện B. Tháp nguồn tích điện và tháp số lượng. C. Tháp nguồn tích điện và tháp sinh khối D. Tháp sinh khối và tháp số lượng. Câu 324.Tần suất xuất hiện (hay độ thường gặp) của loài là: A.Tỉ số (%) của một loài gặp trong những điểm khảo sát so với tổng số những điểm được khảo sát. B. Tỉ số (%) của một loài gặp trong những điểm khảo sát so với tổng số những loài được khảo sát. C. Tỉ số (%) của một loài khảo sát so với tổng số những loài được khảo sát. D. Tỉ số (%) của một loài gặp trong những thời hạn khảo sát so với tổng số những thời hạn được khảo sát. Câu 325.Loài chủ chốt là: A.Nhóm loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú rất thấp, nhưng sự xuất hiện của chúng lại làm tăng mức phong phú cho quần xã. B. Loài có vai trò trấn áp và khống chế sự tăng trưởng của những loài khác, duy trì sự ổn định của quần xã C. Loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn, quyết định hành động hành vi khunh hướng tăng trưởng của quần xã. D. Loài có vai trò thay thế cho nhóm loài khác khi nhóm này suy vong vì một nguyên nhân nào đó. Câu 326. Nhóm loài thứ yếu có vai trò: A.Thay thế cho nhóm loài ưu thế khi nhóm này suy vong vì một nguyên nhân nào đó. B.Quyết định khunh hướng tăng trưởng của quần xã. C.Làm tăng mức phong phú cho quần xã D.Kiểm soát và khống chế sự tăng trưởng của những loài khác, duy trì sự ổn định của quần xã. Câu 327.Cấu trúc lưới thức ăn càng phức tạp khi A.Quần xã có độ phong phú càng thấp. B.Quần xã ở vĩ độ càng thấp C.Quần xã mới hình thành D.Quần xã đang suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ Câu 328. Chuỗi thức ăn sẽ tạo ra tháp sinh thái xanh xanh có đáy tháp nhỏ là: A. 100 cây cối  10 con sâu  1 con sóc B. 15000g cỏ  500g sâu  10g cóc. C. 1 cây gạo  100 con sâu  10000 vi trùng. D. 12000 calo sâu  110 calo cóc  5 calo chim ưng 25 Câu 329.Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa. Đó là phương pháp đấu tranh sinh học nhờ vào: A.Cạnh tranh cùng loài B.Khống chế sinh học C.Cân bằng sinh học D.Cân bằng quần thể Câu 330.Hiện tượng số lượng thành viên của quần thể bị ngưng trệ ở tại mức nhất định bởi quan hệ sinh thái xanh xanh trong quần xã gọi là: A.Cân bằng sinh học B.Cân bằng quần thể C.Khống chế sinh học D.Giới hạn sinh thái xanh xanh Câu 331.Trong những hệ sinh thái xanh xanh trên cạn, loài ưu thế thường thuộc về A.Giới thú hoang dã B.Giới thực vật C.Giới nấm D.Giới nhân sơ (vi trùng) Câu 332.Ở rừng nhiệt đới gió mùa gió mùa Tam Đảo, thì loài đặc trưng là A.Cá cóc B.Cây cọ C.Cây sim D.Bọ que Câu 333.Quần xã rừng U Minh có loài đặc trưng là: A.Tôm nước lợ B.Cây tràm C.Cây mua D.Bọ lá Câu 334.Quá trình diễn thế thứ sinh tại rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ra làm thế nào A.Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết  Rừng thưa cây gỗ nhỏ  Cây gỗ nhỏ và cây bụi  Cây bụi và cỏ chiếm ưu thế  Trảng cỏ B. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết  Cây gỗ nhỏ và cây bụi  Rừng thưa cây gỗ nhỏ  Cây bụi và cỏ chiếm ưu thế  Trảng cỏ C. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết  Rừng thưa cây gỗ nhỏ  Cây bụi và cỏ chiếm ưu thế  Cây gỗ nhỏ và cây bụi  Trảng cỏ D. Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết  Cây bụi và cỏ chiếm ưu thế  Rừng thưa cây gỗ nhỏ  Cây gỗ nhỏ và cây bụi  Trảng cỏ Câu 335. Núi lở lấp đầy một hồ nước ngọt. Sau thuở nào gian, cỏ cây mọc lên, dần trở thành một khu rừng rậm rậm nhỏ ngay trên chỗ trước kia là hệ sinh thái xanh xanh nước đứng. Đó là A.Diễn thế nguyên sinh B.Diễn thế thứ sinh C.Diễn thế phân huỷ D.Biến đổi tiếp theo Câu 336.Một khu rừng rậm rậm rậm bị chặt phá quá mức cần thiết thiết yếu, dần mất cây to, cây bụi và cỏ chiếm ưu thế, thú hoang dã hiếm dần. Đây là: A.Diễn thế nguyên sinh B.Diễn thế thứ sinh C.Diễn thế phân huỷ D.Biến đổi tiếp theo Câu 337 :Vì sao loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã? A.Vì có số lượng thành viên nhiều, sinh khối lớn, có sự đối đầu đối đầu mạnh B. Vì có số lượng thành viên nhiều, sinh khối lớn, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi mạnh. C. Vì tuy có số lượng thành viên nhỏ, nhưng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi mạnh. D. Vì tuy có sinh khối nhỏ nhưng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi mạnh. Câu 338. Tính phong phú về loài của quần xã là: A.Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã và số lượng thành viên của mỗi loài B.Mật độ thành viên của từng loài trong quần xã C.Tỉ lệ % số khu vực phát hiện một loài trong tổng số khu vực quan sát D.Số loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã Câu 339. Quần xã sinh vật là A.Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc cùng loài, cùng sống trong một không khí xác lập và chúng có quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau B. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc những loài rất rất khác nhau, cùng sống trong một không khí xác lập và chúng ít quan hệ với nhau C. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc hai loài rất rất khác nhau, cùng sống trong một không khí xác lập và chúng có quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau D. Một tập hợp những quần thể sinh vật thuộc những loài rất rất khác nhau, cùng sống trong một không khí và thời hạn nhất định, có quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất. Câu 340. Diễn thế sinh thái xanh xanh là: A.Quá trình biến hóa của quần xã tương ứng với việc thay đổi của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên B. Quá trình biến hóa của quần xã qua những quy trình, tương ứng với việc biến hóa của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên C. Quá trình biến hóa tuần tự của quần xã qua những quy trình, tương ứng với việc biến hóa của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên D. Quá trình biến hóa tuần tự của quần xã qua những quy trình, không tương ứng với việc biến hóa của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Câu 341. Ví dụ nào sau này phản ánh quan hệ hợp tác Một trong những loài? A.Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu B.Chim sáo đậu trên sống sống lưng trâu rừng C.Cây phong lan bám trên thân cây gỗ D.Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ Câu 342. Sự hình thành ao cá tự nhiên từ một hố bom được gọi là A.Diễn thế nguyên sinh B.Diễn thế thứ sinh C.Diễn thế phân huỷ D.Diễn thế tự tạo

Page 2

Reply
2
0
Chia sẻ

Share Link Tải Phát biểu nào sau này về bướm bướm là đúng miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phát biểu nào sau này về bướm bướm là đúng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Phát biểu nào sau này về bướm bướm là đúng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Phát biểu nào sau này về bướm bướm là đúng

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Phát biểu nào sau này về bướm bướm là đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Phát #biểu #nào #sau #đây #về #bướm #bướm #là #đúng

Related posts:

4193

Review Phát biểu nào sau này về bướm bướm là đúng Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phát biểu nào sau này về bướm bướm là đúng Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Phát biểu nào sau này về bướm bướm là đúng Hướng dẫn FULL miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Phát biểu nào sau này về bướm bướm là đúng Hướng dẫn FULL miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Phát biểu nào sau này về bướm bướm là đúng Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phát biểu nào sau này về bướm bướm là đúng Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phát #biểu #nào #sau #đây #về #bướm #bướm #là #đúng #Hướng #dẫn #FULL