Thủ Thuật Hướng dẫn Phát biểu nào sau này không đúng với ngành viễn thông việt nam Đầy đủ Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Phát biểu nào sau này không đúng với ngành viễn thông việt nam Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-04-22 12:56:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng với ngành viễn thông việt nam Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng với ngành viễn thông việt nam được Update vào lúc : 2022-04-22 12:55:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phát biểu nào sau này đúng với ngành viễn thông ở việt nam?

Nội dung chính

    A. Mạng lưới cũ kỉ, lỗi thời.B. Bước đầu có cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến và phát triển và tăng trưởng.D. Số máy điện thoại trên 100 dân còn rất ít. Chọn B
    Giải thích: Đặc điểm không đúng với ngành Viễn thông việt nam trước thời kì Đổi mới là: Bước đầu có cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến và phát triển và tăng trưởng. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A.

Ngành mang tính chất chất chất chất phục vụ cao.

B.

Quy trình trách nhiệm còn thủ công.

C.

Thiều lao động có trình độ cao.

D.

Tốc độ tăng trưởng nhanh vượt bậc 

Đặc điểm nào sau này không đúng với ngành viễn thông ở việt nam lúc bấy giờ ?

A.

Số lượng thuê bao điện thoại di động tăng nhanh.

B.

Công nghệ nhìn chung còn lỗi thời.

C.

Có vận tốc tăng trưởng nhanh vượt bậc.

D.

Tương đối phong phú và không ngừng nghỉ nghỉ tăng trưởng.

Phát biểu không đúng về ngành viễn thông việt nam lúc bấy giờ là qui trình trách nhiệm thủ công.

Đáp án: D.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 78

18/06/2022 5,434

A. Mạng lưới cũ kỉ, lỗi thời. B. Bước đầu có cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến và phát triển và tăng trưởng.

Đáp án đúng chuẩn

D. Số máy điện thoại trên 100 dân còn rất ít. Chọn B
Giải thích: Đặc điểm không đúng với ngành Viễn thông việt nam trước thời kì Đổi mới là: Bước đầu có cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến và phát triển và tăng trưởng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng về giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo đường ống của việt nam?

1) Ngày càng tăng trưởng, gắn với việc tăng trưởng của ngành dầu khí.

2) Tuyến vận chuyển Bãi Cháy – Hạ Long tới Đồng bằng sông Hồng có từ sớm.

3) Các đường ống dẫn khí từ nơi khai thác vào đất liền đã xây dựng và sinh hoạt vui chơi.

4) Là ngành xuất hiện từ rất sớm ở đất việt nam cùng giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo đường xe hơi.

Xem đáp án » 18/06/2022 7,726

Loại hình nào sau này không thuộc mạng truyền dẫn?

Xem đáp án » 18/06/2022 7,400

Loại hình nào sau này thuộc về hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi Bưu chính?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,912

Điểm nào sau này không phải của ngành Bưu chính lúc bấy giờ ở việt nam?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,955

Điểm nổi trội của ngành Viễn thông nuớc ta không phải là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,805

Mặc dù trong trong năm mới tết đến tết đến mới gần đây, thông tin liên lạc ở việt nam có vận tốc tăng trưởng nhanh vượt bậc, nhưng hạ tầng thông tin và truyền thông Việt Nam vẫn chưa đạt tới trung bình của khu vực, vì

Xem đáp án » 18/06/2022 2,325

Tuyến đường thủy Hải Phòng Đất Cảng Đất Cảng – TP. Hồ Chí Minh dài (km)

Xem đáp án » 18/06/2022 1,928

Để đạt trình độ tân tiến ngang tầm những nước tiến tiến trong khu vực, ngành Bưu chính không phải tăng trưởng theo phía nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,899

Ngành đường ống tăng trưởng gắn với sản xuất

Xem đáp án » 18/06/2022 1,698

Các cảng biển quan trọng ở miền Bắc là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,634

Loại hình nào sau này thuộc mạng phi thoại?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,528

Ngành thông tin liên lạc gồm những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt đó đó là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,118

Cảng biển (hoặc cụm cảng) quan trọng ở miền Nam là

Xem đáp án » 18/06/2022 891

Số trường bay quốc tế ở việt nam tính mạnh mẽ đến năm 2005 là

Xem đáp án » 18/06/2022 753

Phát triển nào sau này không đúng với giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo hàng không của việt nam?

Xem đáp án » 18/06/2022 733

Phát biểu không đúng về ngành viễn thông việt nam lúc bấy giờ là qui trình trách nhiệm thủ công. Đáp án: D.

Phát biểu không đúng về ngành viễn thông việt nam lúc bấy giờ là qui trình trách nhiệm thủ công. Đáp án: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chia Sẻ Link Download Phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng với ngành viễn thông việt nam miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng với ngành viễn thông việt nam tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng với ngành viễn thông việt nam Free.

Giải đáp vướng mắc về Phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng với ngành viễn thông việt nam
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng với ngành viễn thông việt nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phát #biểu #nào #sau #đây #không #đúng #với #ngành #viễn #thông #nước

4145

Clip Phát biểu nào sau này không đúng với ngành viễn thông việt nam Đầy đủ ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phát biểu nào sau này không đúng với ngành viễn thông việt nam Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Phát biểu nào sau này không đúng với ngành viễn thông việt nam Đầy đủ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Phát biểu nào sau này không đúng với ngành viễn thông việt nam Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Phát biểu nào sau này không đúng với ngành viễn thông việt nam Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phát biểu nào sau này không đúng với ngành viễn thông việt nam Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phát #biểu #nào #sau #đây #không #đúng #với #ngành #viễn #thông #nước #Đầy #đủ