Kinh Nghiệm Hướng dẫn Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch ba(oh)2.0,05m vào 9ml nước để được dung dịch có ph =12? Chi tiết 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch ba(oh)2.0,05m vào 9ml nước để được dung dịch có ph =12? Chi tiết được Update vào lúc : 2022-03-07 08:50:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch ba(oh)2.0,05m vào 9ml nước để được dung dịch có ph =12? Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch ba(oh)2.0,05m vào 9ml nước để được dung dịch có ph =12? được Update vào lúc : 2022-03-07 08:50:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

pH = 1 => [H+] = 0,1M

Đặt thể tích dung dịch HCl 1M cần thêm vào là V (lít)

=> nHCl = V mol

Sau khi trộn với 90 ml H2O:

[H+] = CM HCl sau trộn =  VV+0,09 = 0,1 M => V = 0,01 lít = 10ml

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dãy nào sau này chỉ gồm những chất điện li mạnh?

Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu là

Dung dịch axit fomic 0,007M có pH = 3. Kết luận nào sau này sẽ không còn đúng ?

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau này là đúng ?

Muối nào tan trong nước tạo dung dịch có môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên kiềm ?

Các ion nào sau không thể cùng tồn tại trong một dung dịch ?

Chất dùng để phân biệt 3 muối: NaCl; NaNO3 và Na3PO4 là:

Một mẫu nước có pH = 3,82 thì nồng độ mol /l của ion H+ trong số đó là

Tính pH của 300ml dung dịch (gồm 100 ml Ba(OH)2 0,1M và 200 ml NaOH 0,05M)

Dung dịch bazo mạnh Ba(OH)2 có [Ba2+] = 5.10-4. pH của dung dịch này là:

Dung dịch HCl 0,1M có pH là:

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Phải thêm 900ml nước vào bao nhiêu ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 11 để thu được dung dịch có pH = 10?

Những vướng mắc liên quan

Cần thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH có pH =13 vào 300ml dung dịch Ca(OH)2 0,0015M để thu được dung dịch có pH =12?

A. 7/500 lít

B. 7/300 lít

C. 7/100 lít

D. 7/200 lít

Cần thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,15M vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm hai bazo NaOH 0,1M + Ba(OH)2 0,075M để thu được dung dịch có  pH=2?

A. 13/70 lít

B. 15/70 lít

C. 0,65 lít

D. 1 lít

Cho 10 ml dung dịch HCl có pH = 3. Cần thêm vào dung dịch này bao nhiêu ml nước để thu được dung dịch có pH = 4.

A. 1ml.

B. 90ml.

C. 10ml.

D. 100ml.

Có 250 ml dung dịch HCl 0,4M. Hỏi phải thêm bao nhiêu nước vào dung dịch này để được dung dịch có pH = 1,00 ? Biết rằng sự biến hóa thể tích khi trộn lẫn là không đáng kể.

Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch Ba(OH)2.0,05M vào 9ml nước để được dung dịch có pH =12?

Các vướng mắc tương tự

Cần thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH có pH =13 vào 300ml dung dịch Ca(OH)2 0,0015M để thu được dung dịch có pH =12?

A. 7/500 lít

B. 7/300 lít

C. 7/100 lít

D. 7/200 lít

Cần thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,15M vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm hai bazo NaOH 0,1M + Ba(OH)2 0,075M để thu được dung dịch có  pH=2?

A. 13/70 lít

B. 15/70 lít

C. 0,65 lít

D. 1 lít

Cho 10 ml dung dịch HCl có pH = 3. Cần thêm vào dung dịch này bao nhiêu ml nước để thu được dung dịch có pH = 4.

A. 1ml.

B. 90ml.

C. 10ml.

D. 100ml.

Có 250 ml dung dịch HCl 0,4M. Hỏi phải thêm bao nhiêu nước vào dung dịch này để được dung dịch có pH = 1,00 ? Biết rằng sự biến hóa thể tích khi trộn lẫn là không đáng kể.

Cần thêm bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 có pH = 3 vào 200ml dung dịch HNO3 0,04M để thu được dung dịch có pH = 2,5?

A. 3,407 lít

B. 4,407 lít

C. 2,407 lít

D. 2,050 lít

Có 50 ml dung dịch chứa hỗn hợp KOH 0,05M và Ba(OH)2 0,025M. Người ta thêm V ml dung dịch HCl 0,16M vào 50 ml dung dịch trên thu được dung dịch có pH = 2. Giá trị của V là:

A. 36,67.

B. 30,33.

C. 40,45.

D. 45,67.

Cho 10 ml dung dịch HCl có pH = 3. Thêm vào đó x ml nước cất và khuấy đều thu được dung dịch có pH = 4. Hỏi x bằng bao nhiêu?

A. 10.

B. 40.

C. 90.

D. 100.

Cho 10 ml dung dịch HCl có pH = 3. Thêm vào đó x ml nước cất và khuấy đều thu được dung dịch có pH = 4. Hỏi x bằng bao nhiêu?

A. 10

B. 40

C. 90

D. 100

Chia Sẻ Link Down Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch ba(oh)2.0,05m vào 9ml nước để được dung dịch có ph =12? miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch ba(oh)2.0,05m vào 9ml nước để được dung dịch có ph =12? tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch ba(oh)2.0,05m vào 9ml nước để được dung dịch có ph =12? miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch ba(oh)2.0,05m vào 9ml nước để được dung dịch có ph =12?

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch ba(oh)2.0,05m vào 9ml nước để được dung dịch có ph =12? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Phải #thêm #bao #nhiêu #dung #dịch #baoh2005m #vào #9ml #nước #để #được #dung #dịch #có

Related posts:

4333

Video Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch ba(oh)2.0,05m vào 9ml nước để được dung dịch có ph =12? Chi tiết ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch ba(oh)2.0,05m vào 9ml nước để được dung dịch có ph =12? Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch ba(oh)2.0,05m vào 9ml nước để được dung dịch có ph =12? Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch ba(oh)2.0,05m vào 9ml nước để được dung dịch có ph =12? Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch ba(oh)2.0,05m vào 9ml nước để được dung dịch có ph =12? Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch ba(oh)2.0,05m vào 9ml nước để được dung dịch có ph =12? Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phải #thêm #bao #nhiêu #dung #dịch #baoh2005m #vào #9ml #nước #để #được #dung #dịch #có #Chi #tiết