Thủ Thuật về Pea pod là gì Chi tiết Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Pea pod là gì Chi tiết được Update vào lúc : 2022-02-07 12:32:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Pea pod là gì Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Pea pod là gì được Update vào lúc : 2022-02-07 12:32:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thành ngữ Mỹ thông dụng

Thành ngữ Mỹ thông dụng: being like two peas in a pod/being like oil and water

Xem phản hồi

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG POPULAR AMERICAN IDIOMS bài số 73 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

Your browser doesnt tư vấn HTML5

Thành ngữ Mỹ thông dụng: being like two peas in a pod/being like oil and water

The two idioms were learning today are BEING LIKE TWO PEAS IN A POD and BEING LIKE OIL AND WATER.

Trong bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề ngày ngày hôm nay, hai thành ngữ ta học là BEING LIKE TWO PEAS IN A POD và BEING LIKE OIL AND WATER.

It had been a very long time since Mai Lan and Mike went to see a movie. To them, going to the movies is a luxury, not in terms of money, but time. Theyre so busy with their studies and their part-time jobs, then on weekend, they want to spend time with their families and friends. But today they found time to go to a movie which received a very good review.

Đã từ lâu Mai Lan và Mike chưa đi xem ciné. Đối với họ, đi ciné là việc xa xỉ, không phải vì tiền, mà vì thời hạn. Bọn họ bận học, bận thao tác bán thời hạn. Rồi vào thời hạn vào buổi tối thời gian vào buổi tối cuối tuần, họ muốn gặp gỡ mái ấm mái ấm gia đình và bạn bè. Nhưng ngày ngày hôm nay họ thu xếp thời giờ để đi xem một phim mới đã được phê bình rất tốt.

MIKE: Wow! This new movie theater is so fancy. Look the posters, the lighting. Everything is so hi-tech!

Ố ồ. Rạp chiếu bóng này tân kỳ quá. Nhìn những bảng quảng cáo, những đèn chiếu kìa, toàn bộ đều kỹ thuật tân tiến!

MAI LAN: I have the same feeling. And look, there are many smaller theaters instead of a big one which can hold hundreds.

Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhìn coi, có nhiều phòng chiếu nhỏ thay vì một phòng lớn chứa được cả mấy trăm người.

MIKE: Oh! Do you see what I see? Tom and his son Berry. We havent seen them for so long.

Ồ. Cô có thấy người tôi thấy không? Tom và con anh ta, Berry. Chúng ta không thấy họ trong thuở nào gian khá lâu.

MAI LAN: Yes, yes. Now I see them. Berry must be about 7 years old now. We saw them when he was 3. He has really grown!

Có, có. Bây giờ tôi thấy họ rồi. Berry chắc giờ đây 7 tuổi. Mình gặp nó khi nó lên 3. Nó lớn nhanh quá!

MIKE: Lets get the tickets, then well come to say hello to them.

Ta lấy vé rồi đi ra chào hỏi họ nhé.

MAI LAN: Lets do. Berry looks so much like his dad. Even the way he walks!

Ta sẽ làm như vậy. Berry giống bố nó quá. Cả dáng đi!

MIKE: Yes. Theyre like two peas in a pod.

Đúng. Họ như thể “two peas in a pod”.

MAI LAN: Tell me more about this idiom, Mike.

Mike, hãy giảng thêm vào cho tôi về thành ngữ này.

MIKE: Two peas P-E-A-S in a pod P-O-D. You see, peas are the green seeds we often eat. Pod is the long outer case that holds the peas.

Two peas P-E-A-S in a pod P-O-D. Cô à, peas là hạt đậu mầu xanh mà ta hay ăn. “Pod” là cái bao dài bọc hạt đậu.

MAI LAN: OK. I understand. Tom and his son look so much alike, they look like two peas in a pod. In reality, the peas are truly similar.

Rồi. Tôi hiểu rồi. Tom và con anh ta giống nhau nhiều lắm, in như hai hạt đậu. Quả thật, hạt đậu giống nhau.

MIKE: When two people are alike in looks, interests, beliefs, etc. we say they are like two peas in a pod.

Khi hai người giống nhau về hình thức hình thức bề ngoài hoặc về những ý nghĩ, cách tin tưởng v. v… thì ta nói họ giống nhau như two peas in a pod, như hai giọt nước.

MAI LAN: I know two girls who are like two peas in a pod: Lynn and her friend Marianne. Both of them love poetry. They spend so much time reading poems and meeting others who share their pastime.

Tôi biết hai cô giống nhau như hai giọt nước: Lynn và cô bạn Marianne. Cả hai đều thích thơ. Họ để nhiều thì giờ đọc thơ và gặp gỡ những người dân dân cùng môn vui chơi này.

MIKE: And I know some other people who are the opposite, so unlike each other they are unable to interact easily.

Và tôi biết mấy người khác ngược lại, rất rất khác nhau lắm. Họ không tiếp xúc với nhau thuận tiện và đơn thuần và giản dị.

MAI LAN: Oh. They are the type who has very different personalities, very different opinions, right?

Ồ. Họ là người dân có bản tánh rất rất khác nhau, ý nghĩ rất rất khác nhau, đúng không ạ ạ?

MIKE: Right. Its said that they are like oil and water! Oil O-I-L, water W-A-T-E-R.

Đúng. Người ta nói những người dân dân này như “oil and water”, dầu và nước.

MAI LAN: Oil and water dont mix. So when people are like oil and water, they dont get along easily.

Dầu và nước không hòa tan với nhau. Vây khi người ta như dầu với nước, như nước với lửa, họ không hòa thuận thuận tiện và đơn thuần và giản dị.

MIKE: I wish our friend Bill could get along with Tom. Do you remember Bill? He was in our math class last year.

Tôi ước gì anh bạn Bill của tớ hòa phù thích phù thích hợp với Tom. Cô có nhớ Bill không? Anh ta ở trong lớp toán với chúng mình năm ngoái.

MAI LAN: I do. Bill and Tom were neighbors and their parents were friends.

Tôi nhớ. Bill và Tom là hàng xóm rất mất thời hạn rồi. Ba má họ là bạn của nhau.

MIKE: Yet, theyre like oil and water. When we get together, they cant stop arguing.

Thế mà người ta như nước với lửa. Khi gập nhau, họ không ngừng nghỉ nghỉ gây gổ.

MAI LAN: I remember once they talked back and forth till they were red in the face and you had to change the subject and separate them.

Tôi nhớ một lần họ nói qua lại cho tới đỏ mặt lên và anh phải đổi đề tài và tách họ ra.

MIKE: That was Bens birthday last year when we and both of them were invited.

Đó là trong buổi tiệc sinh nhật Ben năm ngoái, khi toàn bộ toàn bộ chúng ta và cả hai người này đều được mời.

MAI LAN: People are different. Each person is particular. But then, some share similarities, they are like two peas in a pod.

Người ta rất rất khác nhau. Mỗi người đều phải có tính cách đặc trưng. Nhưng vài người dân có những điểm giống nhau. Họ như hai giọt nước, two peas in a pod.

MIKE: And some others have fundamental differences, they are incompatible, they cant coexist easily.

Và có những người dân dân khác, họ có sự khác lạ cơ bản, không hòa hợp, khó sống bên nhau.

MAI LAN: Theyre like oil and water!

Họ như nước với lửa, oil and water !

Hôm nay toàn bộ toàn bộ chúng ta vừa học hai thành ngữ : BEING LIKE TWO PEAS IN A POD nghĩa là GIỐNG NHƯ HAI GIỌT NƯỚC và BEING LIKE OIL AND WATER nghĩa là NHƯ NƯỚC VỚI LỬA. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn hội ngộ quí vị trong bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề tới.

Reply

0

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Pea pod là gì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Pea pod là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Pea pod là gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Pea pod là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Pea pod là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Pea #pod #là #gì

Related posts:

4503

Review Pea pod là gì Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Pea pod là gì Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Pea pod là gì Chi tiết miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Pea pod là gì Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Pea pod là gì Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Pea pod là gì Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Pea #pod #là #gì #Chi #tiết