Kinh Nghiệm Hướng dẫn On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160 Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160 Mới nhất được Update vào lúc : 2022-10-21 15:35:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160 2022
You đang tìm kiếm từ khóa On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160 được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-21 15:30:24 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 1 trang 160 SGK Toán 4 tập 2

Nội dung chính

    Giải Toán lớp 4 ôn tập về số tự nhiên trang 160, 161Bài 1 (trang 160 SGK Toán 4): Bài 2 (trang 160 SGK Toán 4): Bài 3 (trang 160 SGK Toán 4): Bài 4 (trang 160 SGK Toán 4): Bài 5 (trang 160 SGK Toán 4): File tải hướng dẫn giải Toán lớp 5: Ôn tập về số tự nhiên trang 160, 161

Câu hỏi:

Viết theo mẫu:

Phương pháp:

Để đọc hoặc viết những số tự nhiên ta đọc hoặc viết từ hàng cao tới hàng thấp, hay từ trái sang phải.

Lời giải:

Đọc số

Viết số

Số gồm có

Hai mươi tư nghìn ba trăm linh tám

24 308

2 chục nghìn, 4 nghìn, 3 trăm, 8 cty

Một trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy mươi tư

160 274

1 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 2 trăm, 7 chục, 4 cty

Một triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn không trăm linh năm

1 237 005

1 triệu, 2 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 7 nghìn, 5 cty

Tám triệu không trăm linh bốn nghìn không trăm chín mươi

8 004 090

8 triệu, 4 nghìn, 9 chục

Bài 2 trang 160 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu):

1763; 5794; 20 292; 190 909

Mẫu:       1763 = 1000 + 700 + 60 + 3

Lời giải:

5794 = 5000 + 700 + 90 + 4

20 292 = 20 000 + 200 + 90 + 2

190 909 = 100 000 + 90 000 + 900 + 9

Bài 3 trang 160 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

a) Đọc những số sau và nêu rõ 5 chữ số 5 trong mọi số thuộc hàng nào, lớp nào:

67 358 ; 851 904; 3 205 700; 195 080 126.

b) Nêu giá trị của chữ số 3 trong mọi số sau:

103; 1379; 8932; 13 064; 3 265 910.

Lời giải:

a) 67 358 đọc là: Sáu mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi tám.

Trong số 67 358 chữ số 5 thuộc hàng trăm, lớp cty.

+) 851 904 đọc là: Tám trăm năm mươi mốt nghìn chín trăm linh tư.

Trong số 851 904, chữ số 5 thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn.

+) 3 205 700 đọc là Ba triệu hai trăm linh năm nghìn bảy trăm.

Trong số 3 205 700, chữ số 5 thuộc hàng nghìn, lớp nghìn.

+) 195 080 126 đọc là: Một trăm chín mươi lăm triệu không trăm tám mươi nghìn một trăm hai mươi sáu.

Trong số 195 080 126, chữ số 5 thuộc hàng triệu, lớp triệu.

b) Chữ số 3 trong số 103 thuộc hàng cty nên có mức giá trị là 3.

Chữ số 3 trong số 1379 thuộc hàng trăm nên có mức giá trị là 300.

Chữ số 3 trong số 8932 thuộc hàng trăm nên có mức giá trị là 30.

Chữ số 3 trong số 13 064 thuộc hàng nghìn  nên có mức giá trị là 3000.

Chữ số 3 trong số 3 265 910 thuộc hàng triệu nên có mức giá trị là 3 000 000.

Bài 4 trang 160 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

a) Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tục hơn (hoặc kém) nhau mấy cty ?

b) Số tự nhiên nhỏ nhất là số nào ?

c) Có số tự nhiên lớn số 1 không ? Vì sao ?

Lời giải:

a) Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tục hơn (hoặc kém) nhau 1 cty.

b) Số tự nhiên nhỏ nhất là số 0.

c) Không có số tự nhiên nào lớn số 1, vì thêm một vào bất kể số nào thì cũng rất được số tự nhiên liền sau số đó.

Bài 5 trang 160 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Viết số thích hợp để sở hữu:

a) Ba số tự nhiên liên tục:

67 ; …; 69.                            798; 799;…                        …; 1000; 1001.

b) Ba số chẵn liên tục:

8; 10; …                               98; …;102.                          … ;1000; 1002

c) Ba số lẻ liên tục:

51; 53; …                              199 ;…; 203.                      …; 999; 1001

Lời giải:

a) 67; 68; 69                        798; 799; 800                999; 1000; 1001

b) 8; 10; 12                           98; 100; 102                  998; 1000; 1002

c) 51; 53; 55                         199; 201; 203                997; 999; 1001

Nói thêm:

a) Hai số tự nhiên liên tục lớn hớn (kém nhau) 1 cty.

b) Hai số tự nhiên liên tục hơn (hoặc kém) nhau 2 cty.

c) Hai số lẻ liên tục hơn (hoặc kém) nhau 2 cty.

Sachbaitap

Bài tiếp theo

Báo lỗi – Góp ý

Hướng dẫn giải bài tập Ôn tập về số tự nhiên lớp 4 giúp những em học viên lớp 4 tổng hợp kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và ôn tập cấu trúc cách đọc viết những số tự nhiên, phép cộng trừ những số tự nhiên từ đội ngũ Chuyên Viên tay nghề cao biên soạn và chia sẻ. Sau đây mời những em cùng tìm hiểu thêm hướng dẫn giải bài Ôn tập về Số tự nhiên – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 160-161/SGK Toán lớp 4 dưới đây.

Tham khảo bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề trước đó:

Giải Toán lớp 4 ôn tập về số tự nhiên trang 160, 161

Bài 1 (trang 160 SGK Toán 4): 

Viết theo mẫu :

Đọc số Viết số Số gồm có Hai mươi tư nghìn ba trăm linh tám 24 308 2 chục nghìn, 4 nghìn, 3 trăm, 8 cty Một trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy mươi tư       1 237 005       8 triệu, 4 nghìn, 9 chục

Lời giải:

Đọc số Viết số Số gồm có Hai mươi tư nghìn ba trăm linh tám 24 308 2 chục nghìn, 4 nghìn, 3 trăm, 8 cty Một trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy mươi tư 160 274 1 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 2 trăm, 7 chục, 4 cty Một triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn không trăm linh năm 1 237 005 1 triệu, 2 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 7 nghìn, 5 cty Tám triệu không trăm linh bốn nghìn không trăm chín mươi 8 004 090 8 triệu, 4 nghìn, 9 chục

Bài 2 (trang 160 SGK Toán 4): 

Viết mỗi số sau thành tổng ( theo mẫu) :

1763; 5794; 20 292; 190 909.

Mẫu : 1763 = 1000 +700 +60 +3.

Lời giải:

5794 = 5000 + 700 + 90 + 4

20 292 = 20000 +200 +92 +2

190 909 = 100000 + 90000 + 900 +9

Bài 3 (trang 160 SGK Toán 4): 

a) Đọc những số sau và nêu rõ chữ số 5 trong mọi số thuộc hàng nào, lớp nào:

67 358 ; 851 904 ; 3 205 700 ; 195 080 126.

b) Nêu giá trị của mỗi chữ số 3 trong mọi số sau:

103 ; 1379 ; 8932 ; 13 064 ; 3 265 910.

Lời giải:

a) 67 358: Sáu mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi tám. Chữ số 5 thuộc hàng trăm, lớp cty.

851 904: Tám trăm năm mươi mốt nghìn chín trăm linh tư. Chữ số 5 thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn.

195 080 126 : Một trăm chín năm triệu không trăm tam mươi nghìn một trăm hai mươi sáu ; chữ số 5 thuộc hàng triệu, lớp triệu.

b) Chữ só 3 trong số 103 chỉ 3 cty.

Chữ số 3 trong số 1379 chỉ 3 trăm.

Chữ số 3 trong số 8932 chỉ 3 chục.

Chữ số 3 trong số 13 064 chỉ 3 nghìn.

Chữ số 3 trong số 3 265 910 chỉ 3 triệu.

Bài 4 (trang 160 SGK Toán 4): 

a) Trong dãy số tự nhiên, hai số tự nhiên liên tục hơn nhau (hoặc kém) nhau mấy cty ?

b) Số tự nhiên nhỏ nhất là số nào ?

c) Có số tự nhiên lớn số 1 không ? Vì sao ?

Lời giải:

a) Trong dãy số tự nhiên, hai số tự nhiên liên tục nhau hơn ( hoặc kém) nhau 1 cty.

b) Số tự nhiên nhỏ nhất là 0.

c) Không có số tự nhiên lớn số 1. Vì số tự nhiên dù lớn đến đâu thì khi thêm một vào ta cũng rất được một số trong những trong những to nhiều hơn nữa.

Bài 5 (trang 160 SGK Toán 4): 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để sở hữu :

a) Ba số tự nhiên liên tục :

67; …;69

798; 799;…

…; 1000; 1001.

b) Ba số chẵn liên tục :

8; 10; …

98; ..;102

…; 1000; 1002.

c) Ba số lẻ liên tục :

51; 53; …

199; …; 203

…; 999; 1001.

Lời giải:

a) 67; 68;69

798; 799;800

999; 1000; 1001.

b) 8; 10; 12

98; 100;102

998; 1000; 1002.

c) 51; 53; 55

199; 201; 203

997; 999; 1001.

Nói thêm:

a) Hai số tự nhiên liên tục lớn hớn (kém nhau ) 1 cty.

b) Hai số tự nhiên liên tục hơn (hoặc kém ) nhau 2 cty.

c) Hai số lẻ liên tục hơn (hoặc kém ) nhau 2 cty.

File tải hướng dẫn giải Toán lớp 5: Ôn tập về số tự nhiên trang 160, 161

CLICK NGAY vào đường dẫn phía dưới để tải về lời giải bài tập toán ôn tập về số tự nhiên lớp 5 trang 160, 161 khá khá đầy đủ nhất, tương hỗ những em ôn luyện giải đề đạt kết quả cao nhất.

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho những em học viên và quý thầy cô giáo tìm hiểu thêm và so sánh đáp án đúng chuẩn.

►Ngoài ra những em học viên và thầy cô hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu hữu ích tương hỗ ôn luyện thi môn toán khác được update liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Đánh giá nội dung nội dung bài viết

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160 Free.

Thảo Luận vướng mắc về On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#tập #về #số #tự #nhiên #lớp #trang

4300

Video On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160 Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160 Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160 Mới nhất Free.

Thảo Luận vướng mắc về On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết On tập về số tự nhiên lớp 4 trang 160 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#tập #về #số #tự #nhiên #lớp #trang #Mới #nhất