Mẹo về Ôn tập Hiền tài la nguyên khí vương quốc Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Ôn tập Hiền tài la nguyên khí vương quốc Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-08 03:20:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Ôn tập Hiền tài la nguyên khí vương quốc được Update vào lúc : 2022-06-08 03:20:05 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hiền tài là nguyên khí của vương quốc là một trong tám hai bài văn bia ở Văn Miếu (Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô). Bài kí xác lập vai trò của hiền tài riêng với vương quốc, ý nghĩa của việc khắc bia ghi tên tiến sỹ và nêu bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề lịch sử được rút ra. Để giúp bạn làm rõ ràng và thâm thúy hơn về những dạng đề đọc hiểu liên quan đến văn bản này, cùng Đọc Tài Liệu tìm hiểu thêm một số trong những trong những đề đọc hiểu Hiền tài là nguyên khí của vương quốc dưới đây và xem gợi ý đáp án của từng đề bạn nhé:

Đề đọc hiểu Hiền tài là nguyên khí của vương quốc
Đề số 1
Đề số 2
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Đề đọc hiểu Hiền tài là nguyên khí của vương quốc

Đề số 1

Đọc đoạn văn sau và thực thi những yêu cầu:

“Hiền tài là nguyên khí của vương quốc”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên rất cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy những đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc tu dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí thao tác thứ nhất. Kẻ sĩ quan hệ với vương quốc trọng đại như vậy, cho nên vì thế vì thế quý chuộng kẻ sĩ không biết thế nào là cùng. Đã yêu mến cho khoa danh, lại tôn vinh bằng tước trật. Ban ân rất rộng mà vẫn cho là chưa đủ. Lại nêu tên ở tháp Nhạn, ban cho thương hiệu Long hổ, bày tiệc Văn hỉ. Triều đình mừng được người tài, không hề việc gì không làm đến mức cao nhất.

Nay thánh minh lại nhận định rằng, chuyện hay việc tốt tuy có thuở nào lừng lẫy, nhưng lời khen tiếng thơm chưa đủ lưu vẻ sáng lâu dài, cho nên vì thế vì thế lại dựng đá để tại vị tại cửa Huyền Quan, làm cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua. Há chỉ là chuộng văn suông, ham tiếng hão mà thôi đâu.

Ôi, kẻ sĩ chốn trường ốc lều tranh, phận thật nhỏ mọn mà được triều đình tôn vinh rất mực như vậy, thì họ phải làm thế nào để tự trọng tấm thân mà ra sức báo đáp ?

(Trích Hiền tài là nguyên khí của vương quốc – Thân Nhân Trung,

Ngữ văn 10, tập 2, NXB Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, 2010, tr.31,32)

Câu 1. Phong cách ngôn từ của đoạn trích trên là gì ?

Câu 2. Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn văn.

Câu 3. Hãy ghi lại câu văn chỉ ra nguyên nhân nhà nước phong kiến triều Lê tiến hành cho khắc bia ghi tên tiến sỹ.

Câu 4. Theo ông/chị vướng mắc ở đoạn ở đầu cuối có ý nghĩa gì ?

Có thể bạn quan tâm: Phân tích bài Hiền tài là nguyên khí của vương quốc

Đáp án đề đọc hiểu Hiền tài là nguyên khí vương quốc số 1

Câu 1: Phong cách ngôn từ của đoạn trích trên là: Nghị luận

Câu 2: Nội dung ngắn gọn của đoạn trích: vai trò của hiền tài riêng với giang sơn: người tài nhiều thì giang sơn sẽ đã có được tiềm năng tăng trưởng và ngược lại. Người viết cũng xác lập chủ trương đãi ngộ người tài của nhà vua, sự tôn vinh người tài và lí do ghi tên tiến sỹ trên bia đá là để khuyến khích người tài mang tài năng của tớ mình ra giúp nước.

Câu 3: Câu văn chỉ ra nguyên nhân nhà nước phong kiến triều Lê tiến hành cho khắc bia ghi tên tiến sỹ: Nay thánh minh lại nhận định rằng, chuyện hay việc tốt tuy có thuở nào lừng lẫy, nhưng lời khen tiếng thơm chưa đủ lưu vẻ sáng lâu dài, cho nên vì thế vì thế lại dựng đá để tại vị tại cửa Huyền Quan, làm cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua.

Câu 4: Câu hỏi ở cuối đoạn: “Ôi, kẻ sĩ chốn trường ốc lều tranh, phận thật nhỏ mọn mà được triều đình tôn vinh rất mực như vậy, thì họ phải làm thế nào để tự trọng tấm thân mà ra sức báo đáp?” có ý nhắc nhở và khuyến khích hiền tài hãy gắng sức mà mang tài năng của tớ để giúp đời, giúp nước cho xứng danh với việc tôn vinh, trọng đãi của nhà vua.

Đề số 2

Đọc văn bản sau và vấn đáp vướng mắc từ là một trong đến 4:

“Hiền tài là nguyên khí vương quốc”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên rất cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy những đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc tu dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí thao tác thứ nhất. Kẻ sĩ quan hệ vương quốc trọng đại như vậy, cho nên vì thế vì thế quý chuộng kẻ sĩ không biết thế nào là cùng. Đã yêu mến cho khoa danh, lại tôn vinh bằng tước trật. Ban ân rất rộng mà vẫn cho là chưa đủ. Lại nêu tên ở Tháp Nhạn, ban cho thương hiệu Long Hổ, bày tiệc văn hí. Triều đình mừng được người tài, không hề việc gì không làm đến mức cao nhất”.

( Trích Hiền tài là nguyên khí của vương quốc, Trang 31, Ngữ văn 10 Tập II,NXBGD, 2006)

Câu 1: Nêu nội dung chính của văn bản?

Câu 2: Giải thích từ hiền tài, nguyên khí trong văn bản.

Câu 3: Xác định biệp pháp tu từ cú pháp nổi trội trong văn bản. Hiệu quả nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp của giải pháp tu từ đó là gì?

Câu 4: Viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 dòng) bày tỏ tâm ý về lời dạy của Hồ Chí Minh “Một dân tộc bản địa bản địa dốt là một dân tộc bản địa bản địa yếu”.

Đáp án đề đọc hiểu Hiền tài là nguyên khí vương quốc số 2

Câu 1: Nội dung chính của văn bản: Nêu lên giá trị của hiền tài riêng với giang sơn.

Câu 2: Từ hiền tài, nguyên khí trong văn bản nghĩa là:

– Hiền tài: người dân có tài năng năng, có đức, tài cao, đức lớn.

– Nguyên khí: khí chất ban đầu làm ra sự sống còn và tăng trưởng của yếu tố vật.

Câu 3: Biệp pháp tu từ cú pháp nổi trội trong văn bản: phép liệt kê

    Bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí
    Đã yêu mến cho khoa danh, lại tôn vinh bằng tước trật. Ban ân rất rộng mà vẫn cho là chưa đủ. Lại nêu tên ở Tháp Nhạn, ban cho thương hiệu Long Hổ, bày tiệc văn hí.

– Hiệu quả nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp của giải pháp tu từ: Thông qua phép liệt kê, tác giả đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết những thánh đế minh vương đã làm nhiều việc để khuyến khích hiền tài. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ vì chỉ vang danh ngắn ngủi thuở nào lừng lẫy, mà không lưu truyền được lâu dài.Bởi vậy mới có bia đá đề danh.

Câu 4: Gợi ý những ý chính làm bài

– Từ quan điểm đúng đắn của Thân Nhân Trung : “Hiền tài là nguyên khí vương quốc”, học viên liên hệ đến lời dạy của Bác : “Một dân tộc bản địa bản địa dốt là một dân tộc bản địa bản địa yếu”.

    Câu nói của Người tôn vinh vai trò của giáo dục. Người đặt giáo dục là một trong trách nhiệm số 1 để chấn hưng giang sơn.
    Người lôi kéo mọi người Việt Nam có quyền lợi và bổn phận học kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mới để xây dựng nước nhà; nhất là những cháu thiếu niên phải ra sức học tập làm cho non sông Việt Nam, dân tộc bản địa bản địa Việt Nam được vẻ vang sánh vai cùng những cường quốc năm châu.
    Ngày nay, Đảng và Nhà nước đã thực thi quan điểm giáo dục đúng đắn : Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy là quốc sách số 1. Trong số đó, cần triệu tập góp vốn góp vốn đầu tư cho giáo dục, coi trọng hiền tài, có chủ trương đãi ngộ hợp lý để tu dưỡng nhân tài, phát huy nhân lực ; tránh tình trạng chảy máu chất xám…

Các em hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm qua Soạn bài Hiền tài là nguyên khí của vương quốc mà Đọc tài liệu đã sửa đổi và sửa đổi và biên tập để hiểu hơn về nội dung cũng như bố cục của văn bản.

———–

Trên đấy là một số trong những trong những đề đọc hiểu Hiền tài là nguyên khí của vương quốc mà Đọc tài liệu đã sưu tầm được, mong rằng sẽ tương hỗ ích cho những em trong quy trình ôn tập tận nhà!

(Thân Nhân Trung)

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Thân Nhân Trung (1418 – 1499), tên chữ là Hậu Phủ, người Yên Ninh, Yên Dũng, nay thuộc tỉnh Bắc Giang, đỗ tiến sỹ năm 1469. Thân Nhân Trung từng là Tao đàn Phó Nguyên suý trong Hội Tao Đàn do Lê Thánh Tông sáng lập. Ngoài bài văn bia này ông còn sáng tác thơ.

2. Bài trích này nằm trong tác phẩm mang tên là Bài kí đề danh tiến sỹ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ ba, một trong 82 bài văn bia ở Văn Miếu Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô.

Văn bia là loại văn khắc trên mặt đá nhằm mục đích mục tiêu ghi chép những yếu tố trọng đại, hoặc tên tuổi, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của những người dân dân dân có công đức lớn để lưu truyền cho đời sau. Bia có ba loại chính: bia ghi công đức, bia ghi việc xây dựng những khu khu công trình xây dựng xây dựng kiến trúc và bia lăng mộ. Bài kí đề danh tiến sỹ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ ba thuộc loại văn bia đề danh, ghi công đức. Bia ghi công đức thường có phần tựa nêu lên lí do, quy trình làm bia; có phần ghi ngày tháng, họ tên người làm bia (viết bằng văn xuôi) và phần minh (viết bằng văn vần). Dần dần, phần tựa hoặc kí trở thành nội dung quan trọng nhất, thể hiện tư tưởng, quan điểm của người dựng bia. Bài văn bia này giữ vai trò như một lời tựa chung cho toàn bộ 82 tấm bia tiến sỹ ở Văn Miếu.

3. Khẳng định Hiền tài là nguyên khí của vương quốc, tác giả Thân Nhân Trung đã phân tích vai trò của người hiền tài riêng với vận mệnh của đất n­ước, đồng thời cũng chỉ rõ tiềm năng tốt đẹp của việc đề danh tiến sỹ.

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

1. Tìm hiểu nguồn gốc

Gợi ý: Bài văn bia này được Tiến sĩ Thân Nhân Trung viết năm 1484, thời Hồng Đức. Tr­ước phần trích có một đoạn dài kể việc từ khi Lê Thái Tổ dựng n­ước (1428 – 1484), tuy những vua Lê thuở ấy đều để ý quan tâm tu dưỡng hiền tài nhưng chư­a có Đk dựng bia tiến sỹ. Sau phần trích là list 33 vị đỗ tiến sỹ khoa Nhâm Tuất.

READ:  Soạn bài Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ

2. Tìm hiểu bố cục đoạn trích

Gợi ý:

– Đoạn 1 (từ Tôi dẫu nông cạn… cho tới …làm đến mức cao nhất): Nêu lên giá trị của hiền tài riêng với đất n­ước.

– Đoạn 2 (phần còn sót lại): Nêu ý nghĩa của việc dựng bia, khắc tên người hiền tài.

3. Nhận xét về kết cấu của đoạn trích

Gợi ý:

Mở đầu đoạn văn tác giả xác lập vị trí “nguyên khí” của người hiền tài riêng với vương quốc và kết thúc cũng xác lập vai trò “củng cố mệnh mạch cho nhà n­ước”. Đây là lối kết cấu đồng tâm, nhằm mục đích mục tiêu nhấn mạnh yếu tố yếu tố vai trò của người hiền tài riêng với vương quốc và xác lập tiềm năng của việc dựng bia đề danh.

4. Cách diễn đạt đã làm nổi trội vai trò, quan hệ mật thiết của người hiền tài riêng với vương quốc ra làm thế nào?

Gợi ý:

– Lập luận trái chiều: “… nguyên khí thịnh thì thế n­ước mạnh, rồi lên rất cao, nguyên khí suy thì thế n­ước yếu, rồi xuống thấp”.

– Liệt kê, trùng điệp trái chiều: “…kẻ ác lấy này mà răn, người thiện Từ này mà gắng, dẫn việc dĩ vãng, chỉ lối tương lai, vừa để rèn giũa nổi tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà n­ước”.

5. Phân tích ý nghĩa của câu “Hiền tài là nguyên khí của vương quốc”.

Gợi ý:

Tác giả nói tới hiền tài là để chỉ những người dân dân dân có tài năng năng cao, học rộng và có đạo đức. Hiền tài là nguyên khí, nghĩa là xác lập những người dân dân dân có tài năng năng cao, học rộng và có đạo đức đó đó là khí chất làm ra sự sống còn và tăng trưởng của đất n­ước, xã hội.

Mối quan hệ giữa hiền tài riêng với vận mệnh đất n­ước: người hiền tài có vai trò quyết định hành động hành vi đến việc thịnh – suy của một đất n­ước, hiền tài dồi dào thì đất n­ước hưng thịnh, hiền tài hết sạch thì đất n­ước suy yếu. Như vậy muốn cho nguyên khí thịnh, đất n­ước tăng trưởng thì không thể không chăm chút, tu dưỡng nhân tài.

READ:  Soạn bài Cáo bệnh, bảo mọi người – Mãn Giác Thiền Sư

6. Dựa vào đoạn trích, để chứng tỏ: “Triều đình mừng được người tài, không hề việc gì không làm đến mức cao nhất”.

Gợi ý: Câu này nói lên sự quan tâm, đãi ngộ hiền tài của những người dân dân đứng đầu đất n­ước:

– Đã yêu mến cho khoa danh, lại tôn vinh bằng tr­ước trật.

– Nêu tên ở tháp Nhạn, ban cho thương hiệu Long hổ, bày tiệc Văn hỉ.

– Dựng đá đề danh đặt tại cửa Hiền Quan

Reply
6
0
Chia sẻ

Share Link Down Ôn tập Hiền tài la nguyên khí vương quốc miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ôn tập Hiền tài la nguyên khí vương quốc tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Ôn tập Hiền tài la nguyên khí vương quốc miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Ôn tập Hiền tài la nguyên khí vương quốc

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Ôn tập Hiền tài la nguyên khí vương quốc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Ôn #tập #Hiền #tài #nguyên #khí #quốc #gia

4495

Video Ôn tập Hiền tài la nguyên khí vương quốc Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ôn tập Hiền tài la nguyên khí vương quốc Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Ôn tập Hiền tài la nguyên khí vương quốc Hướng dẫn FULL miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Ôn tập Hiền tài la nguyên khí vương quốc Hướng dẫn FULL Free.

Giải đáp vướng mắc về Ôn tập Hiền tài la nguyên khí vương quốc Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ôn tập Hiền tài la nguyên khí vương quốc Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ôn #tập #Hiền #tài #nguyên #khí #quốc #gia #Hướng #dẫn #FULL