Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nút lệnh nào sau này dùng để sắp xếp tài liệu theo thứ tự tăng dần Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nút lệnh nào sau này dùng để sắp xếp tài liệu theo thứ tự tăng dần Mới nhất được Update vào lúc : 2022-05-12 01:38:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Nút lệnh nào sau này dùng để sắp xếp tài liệu theo thứ tự tăng dần 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nút lệnh nào sau này dùng để sắp xếp tài liệu theo thứ tự tăng dần được Update vào lúc : 2022-05-12 01:38:11 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Để sắp xếp tài liệu trong bảng tính theo thứ tự tăng dần em sử dụng nút lệnh nào dưới đây:

A.

B.

C.

D.

Sắp.. xếp.. dữ liệu là một phần tất yếu trong việc phân tích tài liệu. Bạn có thể muốn sắp.. xếp.. list tên theo thứ tự bảng vần âm, soạn list mức tồn kho thành phầm từ cao nhất đến thấp.. nhất, hoặc sắp xếp thứ tự những hàng theo màu hoặc biểu tượng. Việc sắp.. xếp.. dữ liệu giúp.. bạn nhanh chóng trực quan hóa và hiểu rõ hơn về dữ liệu của mình, tổ chức triển khai triển khai và tìm kiếm tài liệu mà bạn muốn và ở đầu cuối là đưa ra quyết định hiệu suất cao hơn.

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sắp xếp tài liệu theo văn bản (A đến Z hoặc Z đến A), số (nhỏ nhất đến lớn số 1 hoặc lớn số 1 đến nhỏ nhất), cũng như ngày và giờ (cũ nhất đến tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất và tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất đến cũ nhất) ở một hoặc nhiều cột. Bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể sắp xếp list tùy chỉnh mà bạn tạo (như Lớn, Trung bình và Nhỏ) hoặc theo định dạng, gồm có màu ô, màu phông chữ hoặc bộ hình tượng.

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để sắp xếp nhanh theo thứ tự tăng dần, hãy bấm

  (Sắp xếp từ A đến Z).

Để sắp xếp nhanh theo thứ tự giảm dần, hãy

(Sắp xếp từ Z đến A).

Lưu ý:  Sự cố Tiềm ẩn

  Kiểm tra xem có phải mọi tài liệu đều được tàng trữ dưới dạng văn bản hay là không    Nếu cột bạn muốn sắp xếp có chứa những số được tàng trữ dưới dạng số cùng những số được tàng trữ dưới dạng văn bản, bạn sẽ nên phải định dạng toàn bộ những số đó theo như hình thức số hoặc văn bản. Nếu bạn không vận dụng định dạng này, những số được tàng trữ dưới dạng số sẽ tiến hành sắp xếp trước những số được tàng trữ dưới dạng văn bản. Để định dạng toàn bộ tài liệu đã chọn dưới dạng văn bản, Nhấn Ctrl+1 làm cho chạy hộp thoại Định dạng Ô , nhấn vào tab Số, rồi phía dưới Danh mục, nhấn vào Chung, Số hoặc Văn bản.

  Loại bỏ mọi khoảng chừng chừng trắng ở đầu    Trong một số trong những trong những trường hợp, tài liệu được nhập từ một ứng dụng khác hoàn toàn hoàn toàn có thể chứa khoảng chừng chừng trắng ở đầu được chèn vào trước tài liệu. Hãy vô hiệu những khoảng chừng chừng trắng ở đầu này trước lúc bạn sắp xếp tài liệu. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thực thi thao tác này Theo phong thái thủ công hoặc bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng hàm TRIM.

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để sắp xếp từ thấp đến cao, nhấn vào Tùy

  (Sắp xếp từ Nhỏ nhất đến Lớn nhất).

  Để sắp xếp từ cao tới thấp, nhấn vào Tùy

  (Sắp xếp từ Lớn nhất đến Nhỏ nhất).

Lưu ý: 

  Sự cố Tiềm ẩn   

  Kiểm tra xem có phải mọi số đều được tàng trữ dưới dạng số hay là không    Nếu kết quả không như bạn mong đợi thì cột hoàn toàn hoàn toàn có thể chứa số được tàng trữ dưới dạng văn bản, thay vì dưới dạng số. Ví dụ: số âm được nhập từ một vài khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống kế toán hoặc số được nhập kèm theo dấu móc đơn ở đầu (‘) đều được tàng trữ dưới dạng văn bản. Để biết thêm thông tin, xem mục Khắc phục những số có định dạng văn bản bằng phương pháp vận dụng định dạng số.

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để sắp xếp từ thời gian ngày hoặc thời hạn cũ hơn đến mới hơn, hãy bấm

  (Sắp xếp từ Cũ nhất đến Mới nhất).

  Để sắp xếp từ thời gian ngày hoặc thời hạn mới hơn đến cũ hơn, hãy bấm

  ( Sắp xếptừ Mới nhất đến Cũ nhất).

Lưu ý:  Sự cố Tiềm ẩn   

  Kiểm tra xem có phải ngày và giờ được tàng trữ dưới dạng ngày hoặc giờ hay là không    Nếu kết quả không như bạn mong đợi thì cột hoàn toàn hoàn toàn có thể chứa ngày hoặc giờ được tàng trữ dưới dạng văn bản, thay vì dưới dạng ngày hoặc giờ. Để Excel sắp xếp ngày và giờ đúng phương pháp dán, toàn bộ ngày và giờ trong một cột phải được tàng trữ dưới dạng số sê-ri ngày hoặc giờ. Nếu Excel không thể nhận diện một giá trị dưới dạng ngày hoặc giờ thì ngày hoặc giờ sẽ tiến hành tàng trữ dưới dạng văn bản. Để biết thêm thông tin, xem mục Chuyển đổi ngày được tàng trữ dưới dạng văn bản thành ngày.

  Nếu bạn muốn sắp xếp theo ngày trong tuần, hãy định dạng ô để hiển thị ngày trong tuần. Nếu bạn muốn sắp xếp theo ngày trong tuần bất kể ngày tháng, hãy quy đổi chúng thành văn bản bằng phương pháp sử dụng hàm TEXT. Tuy nhiên, hàm TEXT sẽ trả về một giá trị văn bản, do đó, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sắp xếp sẽ dựa theo tài liệu dạng chữ và số. Để biết thêm thông tin, xem mục Hiển thị ngày dưới dạng ngày trong tuần.

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể muốn sắp xếp theo nhiều cột hoặc hàng khi có tài năng liệu mà bạn muốn nhóm theo cùng một giá trị trong một cột hoặc hàng, rồi sắp xếp cột hoặc hàng khác bên trong nhóm gồm những giá trị bằng nhau đó. Chẳng hạn, nếu bạn có một cột Bộ phận và cột Nhân viên, thì trước tiên bạn có thể sắp.. xếp.. theo Bộ phận (để nhóm toàn bộ những nhân viên cấp dưới cấp dưới trong cùng một bộ phận lại với nhau), rồi sắp.. xếp.. theo tên (để xếp tên theo thứ tự bảng vần âm trong mọi bộ phận). Bạn có thể sắp xếp tối đa 64 cột.

Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, phạm vi ô mà bạn sắp.. xếp.. nên có đầu đề cột.

Chọn một ô bất kỳ trong dải tài liệu.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, phía dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo, chọn cột thứ nhất bạn muốn sắp xếp.

Bên dưới Sắp.. xếp.. Dựa trên, hãy chọn kiểu sắp.. xếp… Thực hiện một trong những thao tác sau này:

  Để sắp.. xếp.. theo văn bản, số hoặc ngày và thời gian, hãy chọn Giá trị.

  Để sắp xếp theo định dạng, hãy lựa chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

Bên dưới Thứ tự, hãy lựa lựa chọn cách bạn muốn sắp xếp. Thực hiện một trong những thao tác sau này:

  Đối với giá trị văn bản, hãy lựa chọn A đến Z hoặc Z đến A.

  Đối với giá trị số, hãy lựa chọn Nhỏ nhất đến Lớn nhất hoặc Lớn nhất đến Nhỏ nhất.

  Đối với giá trị ngày hoặc thời gian, hãy chọn Cũ nhất đến Mới nhất hoặc Mới nhất đến Cũ nhất.

  Để sắp.. xếp.. dựa trên một list tùy chỉnh, hãy lựa chọn Danh sách Tùy chỉnh.

Để thêm cột khác để sắp xếp Từ đó, hãy bấm Thêm Mức rồi lặp.. lại các bước từ ba đến năm.

Để sao chép một cột để sắp.. xếp.. Từ đó, hãy chọn mục rồi bấm Sao chép Mức.

Để xóa một cột để sắp.. xếp.. Từ đó, hãy chọn mục rồi bấm Xóa Mức.

Lưu ý: Bạn phải giữ ít nhất một mục trong danh sách.

Để thay đổi thứ tự sắp xếp cột, hãy lựa chọn một mục nhập, rồi nhấn vào mũi tên Lên hoặc Xuống cạnh nút Tùy chọn để thay đổi thứ tự.

Các mục cao hơn trong list được sắp xếp trước mục thấp hơn trong list.

Nếu bạn đã định dạng Theo phong thái thủ công hoặc có Đk cho một dải ô hoặc cột bảng theo màu ô hoặc màu phông chữ, bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể sắp xếp theo những màu này. Bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể sắp xếp theo một bộ hình tượng mà bạn đã tạo bằng định dạng có Đk.

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, phía dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo, chọn cột mà bạn muốn sắp xếp.

Dưới Sắp.. xếp.. Dựa trên, hãy lựa chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

Bên dưới Thứ tự, hãy nhấn vào mũi tên cạnh bên nút rồi tùy thuộc vào kiểu định dạng, hãy lựa chọn màu ô, màu phông hoặc hình tượng ô.

Tiếp theo, lựa lựa chọn cách bạn muốn sắp xếp. Thực hiện một trong những thao tác sau này:

  Để di tán màu ô, màu phông hoặc hình tượng lên trên cùng hay sang bên trái, hãy chọn Ở Trên cùng cho thao tác sắp.. xếp.. cột và Ở Bên trái cho thao tác sắp.. xếp.. hàng.

  Để di tán màu ô, màu phông hoặc hình tượng xuống dưới cùng hay sang bên phải, hãy chọn Ở Dưới cùng cho thao tác sắp.. xếp.. cột và Ở Bên phải cho thao tác sắp.. xếp.. hàng.

  Lưu ý: Không có thứ tự sắp xếp màu ô, màu phông hoặc biểu tượng mặc định. Bạn phải xác lập thứ tự mà bạn muốn cho mỗi thao tác sắp.. xếp…

Để xác lập màu ô, màu phông hoặc hình tượng tiếp.. theo để sắp xếp Từ đó, hãy bấm Thêm Mức rồi lặp.. lại các bước từ ba đến năm.

Đảm bảo bạn chọn cùng một cột trong hộp Sau đó theo và chọn cùng một lựa chọn phía dưới Thứ tự.

Tiếp tục lặp.. lại cho mỗi màu ô, màu phông hoặc hình tượng bổ sung mà bạn muốn đưa vào thao tác sắp.. xếp…

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng một list tùy chỉnh để sắp xếp theo thứ tự do người dùng xác định. Chẳng hạn, một cột hoàn toàn hoàn toàn có thể chứa những giá trị mà bạn muốn sắp xếp Từ đó, ví như Cao, Trung bình và Thấp. Làm thế nào để bạn có thể sắp.. xếp.. sao cho những hàng chứa Cao xuất hiện thứ nhất, tiếp theo là Trung bình rồi đến Thấp..? Nếu bạn sắp xếp theo thứ tự bảng vần âm, thì thao tác sắp xếp “A đến Z” sẽ đưa Cao lên trên cùng, nhưng Thấp.. sẽ đứng trước Trung bình. Và nếu bạn sắp xếp “Z đến A”, thì Trung bình sẽ xuất hiện đầu tiên và Thấp.. ở giữa. Bất kể thứ tự nào, bạn luôn muốn “Trung bình” ở giữa. Bằng cách tạo list tùy chỉnh của riêng mình, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể xử lý và xử lý yếu tố này.

Hoặc, tạo một list tùy chỉnh:

Trong một dải ô, nhập những giá trị bạn muốn sắp xếp Từ đó, theo thứ tự bạn muốn, từ trên xuống dưới như trong ví dụ này.

Chọn phạm vi mà bạn vừa nhập. Sử dụng ví dụ trước, hãy lựa chọn những ô A1:A3.

Đi đến Tệp > Tùy chọn > Nâng cao > Chung > Chỉnh sửa Danh sách tùy chỉnh, rồi trong hộp thoại Danh sách tùy chỉnh, nhấn vào Nhập, rồi bấm hai lần vào OK.

Lưu ý: 

  Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo list tùy chỉnh chỉ dựa trên một giá trị (văn bản, số và ngày hoặc thời gian). Bạn không thể tạo list tùy chỉnh nhờ vào một trong những trong những định dạng (màu ô, màu phông hoặc hình tượng).

  Độ dài tối đa của list tùy chỉnh là 255 ký tự và ký tự thứ nhất không được bắt đầu bằng số.

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, phía dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo hoặc Sau đó theo, chọn cột bạn muốn sắp xếp theo list tùy chỉnh.

Dưới Thứ tự, hãy lựa chọn Danh sách Tùy chỉnh.

Trong hộp thoại Danh sách Tùy chỉnh, hãy lựa chọn danh sách mà bạn muốn. Sử dụng danh sách tùy chỉnh mà bạn đã tạo trong ví dụ trước, hãy bấm Cao, Trung bình, Thấp.

Bấm vào OK.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, nhấn vào Tùy chọn.

Trong hộp thoại Tùy chọn Sắp xếp, hãy lựa chọn Phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Bấm OK hai lần.

Thường thì mọi người sẽ sắp xếp từ trên xuống dưới nhưng bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể sắp xếp từ trái sang phải.

Lưu ý: Bảng không tương hỗ sắp xếp từ trái sang phải. Để làm vậy, trước tiên hãy quy đổi bảng thành một dải ô bằng phương pháp chọn một ô bất kỳ trong bảng, rồi nhấn vào Công cụ Bảng > Chuyển đổi thành dải ô.

Chọn một ô bất kỳ trong dải ô mà bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, nhấn vào Tùy chọn.

Trong hộp thoại Tùy chọn Sắp.. xếp.., phía dưới Hướng, hãy bấm Sắp.. xếp.. từ trái sang phải, rồi bấm OK.

Bên dưới Hàng, trong hộp Sắp xếp theo, chọn hàng mà bạn muốn sắp xếp. Hàng này thường là hàng 1 nếu bạn muốn sắp xếp theo hàng tiêu đề.

Mẹo: Nếu hàng tiêu đề của bạn là văn bản nhưng bạn muốn sắp xếp cột theo số, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thêm một hàng mới ở trên dải tài liệu của tớ, rồi thêm số theo thứ tự bạn muốn.

Để sắp xếp theo giá trị, hãy lựa chọn một trong những tùy chọn từ list thả xuống Thứ tự:

Đối với giá trị văn bản, hãy lựa chọn A đến Z hoặc Z đến A.

Đối với giá trị số, hãy lựa chọn Nhỏ nhất đến Lớn nhất hoặc Lớn nhất đến Nhỏ nhất.

Đối với giá trị ngày hoặc thời gian, hãy chọn Cũ nhất đến Mới nhất hoặc Mới nhất đến Cũ nhất.

Để sắp xếp theo màu ô, màu phông hoặc hình tượng ô, hãy làm như sau:

Dưới Sắp.. xếp.. Dựa trên, hãy lựa chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

Bên dưới Thứ tự, chọn màu ô, màu phông chữ hoặc hình tượng ô, rồi chọn Ở bên Trái hoặc Ở bên Phải.

Lưu ý: Khi bạn sắp.. xếp.. những hàng vốn là một phần của đại cương trang tính, Excel sẽ sắp xếp những nhóm ở tại mức cao nhất (mức 1) sao cho những hàng hoặc cột rõ ràng luôn ở gần nhau, trong cả những lúc hàng hoặc cột rõ ràng bị ẩn.

Để sắp xếp theo một phần của giá trị trong cột, ví như mã số linh phụ kiện (789-WDG-34), họ (Carol Philips) hoặc tên (Philips, Carol), trước tiên bạn cần tách cột thành hai hay nhiều cột để giá trị mà bạn muốn sắp xếp theo nằm trong cột riêng. Để làm điều này, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng hàm văn bản để phân tách những phần của ô hoặc bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng Trình hướng dẫn Chuyển văn bản thành cột. Để xem ví dụ và biết thêm thông tin, hãy xem mục Tách văn bản thành những ô rất rất khác nhau và Tách văn bản Một trong những cột bằng phương pháp dùng hàm.

Cảnh báo: Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sắp xếp một dải ô trong một dải ô khác nhưng điều này sẽ không còn hề được chúng tôi khuyến nghị, do kết quả sẽ không còn hề link với dải ô được sắp xếp từ tài liệu gốc của tớ. Nếu bạn đã sắp xếp tài liệu sau như được hiển thị, những nhân viên cấp dưới cấp dưới đã chọn sẽ tiến hành link với những phòng ban rất rất khác nhau không in như trước kia.

Thật may, Excel sẽ để ý quan tâm bạn nếu Excel thấy bạn đang sẵn sàng sẵn sàng thực thi điều này:

Nếu bạn không định sắp xếp như vậy thì hãy nhấn vào tùy chọn Bung rộng lựa chọn, nếu không hãy lựa chọn Tiếp tục với lựa chọn hiện tại.

Nếu kết quả không như mong ước, hãy bấm Hoàn tác

.

Lưu ý: Bạn không thể sắp xếp trong một bảng Theo phong thái này.

Nếu bạn nhận được kết quả ngoài dự kiến khi sắp.. xếp.. dữ liệu của mình, hãy làm như sau:

Kiểm tra xem có phải giá trị do công thức trả về đã thay đổi hay là không    Nếu tài liệu mà bạn đã sắp xếp chứa một hoặc nhiều công thức, thì những giá trị trả về của những công thức này hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi khi trang tính được xem toán lại. Trong trường hợp này, hãy đảm bảo vận dụng lại thao tác sắp.. xếp.. để đã đã có được kết quả cập.. nhật.

Bỏ ẩn hàng và cột trước khi bạn sắp.. xếp..    Các cột ẩn không được di tán khi bạn sắp.. xếp.. cột và hàng ẩn không được di tán khi bạn sắp.. xếp.. hàng. Trước khi sắp xếp tài liệu, bạn nên bỏ ẩn các cột và hàng ẩn.

Kiểm tra thiết đặt bản địa    Thứ tự sắp xếp hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi tùy từng thiết đặt bản địa. Đảm bảo bạn có thiết đặt bản địa thích hợp.. trong Thiết đặt Khu vực hoặc Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực trong Panel Điều khiển trên máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thay đổi thiết đặt bản địa, hãy xem hệ thống trợ giúp.. của Windows.

Nhập đầu đề cột chỉ trong một hàng    Nếu bạn cần nhãn nhiều dòng, hãy ngắt dòng văn bản bên trong ô.

Bật hoặc tắt số 1 đề    Thường thì tốt nhất là nên có một số trong những trong những 1 đề khi bạn sắp.. xếp.. cột để dễ hiểu ý nghĩa của dữ liệu hơn. Theo mặc định, giá trị trong đầu đề không được gồm có trong thao tác sắp.. xếp… Đôi khi, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể nên phải bật hoặc tắt đầu đề để giá trị trong đầu đề được hoặc không được gồm có trong thao tác sắp.. xếp… Thực hiện một trong những thao tác sau này:

  Để loại trừ hàng dữ liệu đầu tiên khỏi thao tác sắp.. xếp.. vì đó là đầu đề cột, trên tab Nhà, trong nhóm Sửa, hãy bấm Sắp xếp & Lọc, bấm Sắp xếp Tùy chỉnh rồi chọn Dữ liệu của tôi có tiêu đề.

  Để gồm có hàng dữ liệu đầu tiên trong thao tác sắp.. xếp.. vì đó không phải là đầu đề cột, trên tab Nhà, trong nhóm Sửa, hãy bấm Sắp xếp & Lọc, bấm Sắp xếp Tùy chỉnh rồi bỏ chọn Dữ liệu của tôi có tiêu đề.

Nếu tài liệu của bạn được định dạng dưới dạng bảng Excel, thì bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể nhanh gọn sắp xếp và lọc tài liệu đó với những nút bộ lọc trong hàng tiêu đề.

Nếu tài liệu của bạn chưa nằm trong bảng, hãy định dạng nó dưới dạng bảng. Thao tác này sẽ tự động hóa hóa thêm một nút bộ lọc ở trên cùng của mỗi cột trong bảng.

Bấm vào nút bộ lọc ở đầu cột bạn muốn sắp xếp, rồi chọn thứ tự sắp xếp mà bạn mong ước.

Để hoàn tác thao tác sắp.. xếp.., hãy sử dụng nút Hoàn tác trên tab Trang đầu.

Chọn một ô để sắp xếp trên:

  Nếu dữ liệu của bạn có một hàng tiêu đề, hãy lựa chọn tiêu đề mà bạn muốn sắp xếp, chẳng hạn như “Dân số”.

  Nếu dữ liệu của bạn không có hàng tiêu đề, hãy chọn giá trị cao nhất mà bạn muốn sắp.. xếp.., chẳng hạn như 634535.

Trên tab Dữ liệu, chọn một trong những phương pháp sắp.. xếp..:

  Sắp.. xếp.. Tăng dần để sắp.. xếp.. A đến Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất đến ngày mới mới gần đây nhấ.

  Sắp.. xếp.. Giảm dần để sắp.. xếp.. từ Z đến A, từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc ngày mới mới gần đây nhất về ngày sớm nhất.

Giả sử bạn có một bảng với một cột Bộ phận và một cột Nhân viên. Trước tiên, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sắp xếp theo Bộ phận để nhóm toàn bộ những nhân viên cấp dưới cấp dưới trong cùng một bộ phận lại với nhau, tiếp Từ đó sắp xếp theo tên để sắp xếp tên trong từng bộ phận theo thứ tự bảng vần âm. 

Chọn ô bất kỳ trong phạm vi tài liệu của bạn.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp Tùy chỉnh.

Trong hộp thoại Sắp xếp Tùy chỉnh, phía dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo, chọn cột thứ nhất mà bạn muốn sắp xếp.

Lưu ý: Menu Sắp xếp Dựa trên được vô hiệu hóa do không được tương hỗ. Bây giờ, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi trong ứng dụng Excel trên máy tính.

Bên dưới Thứ tự, hãy lựa lựa chọn cách bạn muốn sắp xếp:

  Sắp.. xếp.. Tăng dần để sắp.. xếp.. A đến Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất đến ngày mới mới gần đây nhấ.

  Sắp.. xếp.. Giảm dần để sắp.. xếp.. từ Z đến A, từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc ngày mới mới gần đây nhất về ngày sớm nhất.

Để thêm cột khác nhằm mục đích mục tiêu sắp xếp Từ đó, hãy bấm Thêm, tiếp Từ đó lặp.. lại các bước năm và sáu.

Để thay đổi thứ tự sắp xếp cột, hãy lựa chọn một mục nhập, rồi nhấn vào mũi tên Lên hoặc Xuống cạnh nút Tùy chọn.

Nếu bạn đã định dạng Theo phong thái thủ công hoặc có Đk cho một dải ô hoặc cột bảng theo màu ô hoặc màu phông chữ, bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể sắp xếp theo những màu này. Bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể sắp xếp theo một bộ hình tượng mà bạn đã tạo bằng định dạng có Đk.

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, chọn Sắp xếp Tùy chỉnh.

Trong hộp thoại Sắp xếp tùy chỉnh phía dưới Cột, chọn cột bạn muốn sắp xếp.

Bên dưới Sắp xếp Dựatrên , hãy lựa chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Định dạng có Điều kiện.

Bên dưới Thứtự , chọn thứ tự bạn muốn (nội dung bạn thấy tùy từng phong thái định dạng bạn có). Sau đó, chọn màu ô, màu phông hoặc hình tượng ô.

Tiếp theo, bạn sẽ lựa lựa chọn cách mình yêu thích sắp xếp bằng phương pháp di tán màu ô, màu phông hoặc hình tượng:

Lưu ý: Không có thứ tự sắp xếp màu ô, màu phông hoặc biểu tượng mặc định. Bạn phải xác lập thứ tự mà bạn muốn cho mỗi thao tác sắp.. xếp…

  Để di tán sang trên cùng hoặc sang trái: Chọn Ở Trên cùng cho sắp xếp cột và Ở Bên trái cho sắp xếp hàng.

  Để di tán xuống dưới cùng hoặc sang phải: Chọn Ở Dưới cùng cho sắp xếp cột và Ở Bên phải cho sắp xếp hàng.

Để chỉ định màu ô, màu phông hoặc hình tượng tiếp theo để sắp xếp Từ đó, hãy lựa chọn Thêm Mức ,rồi lặp lại tiến trình 1- 5.

  Hãy đảm nói rằng cột của bạn trong hộp Sau đó theo và lựa chọn phía dưới Thứ tự đều giống nhau.

  Lặp lại cho từng màu ô, màu phông hoặc hình tượng tương hỗ update mà bạn muốn đưa vào trong phần sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp Tùy chỉnh.

Trong hộp thoại Sắp xếp Tùy chọn, nhấn vào Tùy chọn.

Trong menu Tùy chọn , chọn Phân biệt chữ hoa/thường.

Bấm vào OK.

Thường thì mọi người sẽ sắp xếp từ trên xuống dưới nhưng bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể sắp xếp từ trái sang phải.

Lưu ý: Bảng không tương hỗ sắp xếp từ trái sang phải. Để làm vậy, trước tiên hãy quy đổi bảng thành một dải ô bằng phương pháp chọn một ô bất kỳ trong bảng, rồi nhấn vào Công cụ Bảng > Chuyển đổi thành dải ô. 

Chọn một ô bất kỳ trong dải ô mà bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, chọn Sắp xếp Tùy chỉnh.

Trong hộp thoại Sắp xếp Tùy chọn, nhấn vào Tùy chọn.

Bên dưới Hướng,nhấn vào Sắp xếp từ trái sang phải

Bên dưới Hàng,trong list thả xuống ‘Sắp xếp theo’, hãy lựa chọn hàng bạn muốn sắp xếp. Hàng này thường là hàng 1 nếu bạn muốn sắp xếp theo hàng tiêu đề.  

Để sắp xếp theo giá trị, hãy lựa chọn một trong những tùy chọn từ list thả xuống Thứ tự:

  Sắp.. xếp.. Tăng dần để sắp.. xếp.. A đến Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất đến ngày mới mới gần đây nhấ.

  Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp từ Z đến A, từ lớn số 1 đến nhỏ nhất hoặc ngày mới mới gần đây nhất về ngày sớm nhất

Bạn luôn hoàn toàn hoàn toàn có thể hỏi một Chuyên Viên trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự tương hỗ trongCộng đồng vấn đáp.

Sử dụng những hàm SORTvà SORTBY đểtự động sắp xếp tài liệu của bạn.

Reply
2
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Nút lệnh nào sau này dùng để sắp xếp tài liệu theo thứ tự tăng dần miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nút lệnh nào sau này dùng để sắp xếp tài liệu theo thứ tự tăng dần tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Nút lệnh nào sau này dùng để sắp xếp tài liệu theo thứ tự tăng dần Free.

Thảo Luận vướng mắc về Nút lệnh nào sau này dùng để sắp xếp tài liệu theo thứ tự tăng dần

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nút lệnh nào sau này dùng để sắp xếp tài liệu theo thứ tự tăng dần vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Nút #lệnh #nào #sau #đây #dùng #để #sắp #xếp #dữ #liệu #theo #thứ #tự #tăng #dần

Related posts:

4193

Clip Nút lệnh nào sau này dùng để sắp xếp tài liệu theo thứ tự tăng dần Mới nhất ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nút lệnh nào sau này dùng để sắp xếp tài liệu theo thứ tự tăng dần Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Nút lệnh nào sau này dùng để sắp xếp tài liệu theo thứ tự tăng dần Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Nút lệnh nào sau này dùng để sắp xếp tài liệu theo thứ tự tăng dần Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Nút lệnh nào sau này dùng để sắp xếp tài liệu theo thứ tự tăng dần Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nút lệnh nào sau này dùng để sắp xếp tài liệu theo thứ tự tăng dần Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nút #lệnh #nào #sau #đây #dùng #để #sắp #xếp #dữ #liệu #theo #thứ #tự #tăng #dần #Mới #nhất