Mẹo về Nhận xét về cơ quan tiêu hóa điều không đúng là Chi tiết 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Nhận xét về cơ quan tiêu hóa điều không đúng là Chi tiết được Update vào lúc : 2022-05-16 09:18:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Nhận xét về cơ quan tiêu hóa điều không đúng là Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nhận xét về cơ quan tiêu hóa điều không đúng là được Update vào lúc : 2022-05-16 09:18:13 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Bộ 15 vướng mắc trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 15: Tiêu hóa ở thú hoang dã có đáp án, tinh lọc với những vướng mắc trắc nghiệm khá khá đầy đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức và kỹ năng và kỹ năng để đạt điểm trên cao trong bài thi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 11.

Câu 1. Ở thú hoang dã chưa tồn tại cơ quan tiêu hóa thì

A. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.

Quảng cáo

B. thức ăn được tiêu hóa nội bào.

C. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.

D. một số trong những trong những thức ăn tiêu hóa nội bào, còn sót lại tiêu hóa ngoại bào.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Điều không đúng với việc tiêu hóa thức ăn trong những bộ phận của ống tiêu hóaở người là

A. ở ruột già có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

B. ở dạ dày có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

C. ở miệng có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

D. ở ruột non có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Diều ở những thú hoang dã được hình thành từ bộ phận nào của ống tiêu hóa?

A. Tuyến nước bọt.

B. Khoang miệng.

C. Dạ dày.

D. Thực quản.

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Câu 4. Điều không đúng với ưu thế của ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa là

A. dịch tiêu hóa không trở thành hòa loãng.

B. dịch tiêu hóa được hòa loãng.

C. ông tiêu hóa được phân hóa thành những bộ phận rất rất khác nhau tạo cho việc chuyên hóa về hiệu suất cao.

D. có sự phối hợp giữa tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Ở thú hoang dã có ống tiêu hóa

A. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.

B. thức ăn được tiêu hóa nội bào.

C. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.

D. một số trong những trong những thức ăn tiêu hóa nội bào, còn sót lại tiêu hóa ngoại bào.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Ở thú hoang dã có 2 hình thức tiêu hóa nội bào và ngoại bào nhưng ở thú hoang dã có ống tiêu hóa (Động vật có xương sống và nhiều loài thú hoang dã không xương sống) thì thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.

Câu 6. Ở thú hoang dã có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa

A. nội bào nhờ enzim thủy phân những chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn thuần và giản dị mà khung hình hấp thụ được.

B. ngoại bào, nhờ việc co bóp của lòng túi mà những chất dinh dưỡng phức tạp được chuyển hóa thành những chất đơn thuần và giản dị.

C. ngoại bào (nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong tâm túi) và tiêu hóa nội bào.

D. ngoại bào nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong tâm túi.

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Câu 7. Ở thú hoang dã có ống tiêu hóa, thức ăn trải qua ống tiêu hóa được

A. biến hóa cơ học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn thuần và giản dị và được hấp thụ vào máu.

B. biến hóa cơ học và hóa học trở thành những chất dinh dưỡng đơn thuần và giản dị và được hấp thụ vào máu.

C. biến hóa hóa học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn thuần và giản dị và được hấp thụ vào máu.

D. biến hóa cơ học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn thuần và giản dị và được hấp thụ vào mọi tế bào.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Tiêu hóa là quy trình biến hóa những chất dinh dưỡng

A. từ thức ăn cho khung hình.

B. và nguồn tích điện cho khung hình.

C. cho khung hình.

D. có trong thức ăn thành những chất đơn thuần và giản dị mà khung hình hoàn toàn hoàn toàn có thể hấp thụ được.

Hiển thị đáp án

Câu 9. Sự tiến hóa của những hình thức tiêu hóa trình làng ra làm thế nào?

A. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết phù thích phù thích hợp với ngoại bào → Tiêu hóa ngoại bào.

B. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết phù thích phù thích hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào.

C. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào → Tiêu hóa nội bào kết phù thích phù thích hợp với ngoại bào.

D. Tiêu hóa nội bào kết phù thích phù thích hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Ở tiêu hóa nội bào, thức ăn được tiêu hóa trong

A. không bào tiêu hóa.

B. túi tiêu hóa.

C. ống tiêu hóa.

D. không bao tiêu hóa tiếp Từ đó đến túi tiêu hóa.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Trong ống tiêu hóa của người, những cty tiêu hóa được sắp theo thứ tự

A. miệng → ruột non→ dạ dày→ hầu → ruột già→ hậu môn

B. miệng →thực quản → dạ dày → ruột non → ruột già→ hậu môn

C. miệng → ruột non→ thực quản → dạ dày → ruột già → hậu môn

D. miệng → dạ dày → ruột non → thực quản → ruột già → hậu môn

Hiển thị đáp án

Câu 12. Trong ông tiêu hóa của giun đất, những cty tiêu hóa được sắp theo thứ tự

A. miệng → hầu → thực quản → diều → mề → ruột → hậu môn

B. miệng → hầu→ mề→ thực quản → diều → ruột → hậu môn

C. miệng→ hầu → diều → thực quản → mề → ruột→hậu môn

D. miệng → hầu → thực quản → mề → diều→ ruột→ hậu môn

Hiển thị đáp án

Câu 13. Phương án chú thích đúng cho những bộ phận ống tiêu hóa của chim là:

A. 1 – miệng ; 2 – diều ; 3 – thực quản ; 4 – dạ dày tuyến ; 5 – dạ dày cơ ; 6 – ruột ; 7 – hậu môn

B. 1 – miệng ; 2 – thực quản ; 3 – diều ; 4 – dạ dày cơ ; 5 – dạ dày tuyến ; 6 – ruột ; 7 – hậu môn

C. 1 – miệng ; 2 – diều ; 3 – thực quản ; 4 – dạ dày cơ ; 5 – dạ dày tuyến ; 6 – ruột ; 7 – hậu môn

D. 1 – miệng ; 2 – thực quản ; 3 – diều ; 4 – dạ dày tuyến ; 5 – dạ dày cơ ; 6 – ruột ; 7 – hậu môn

Hiển thị đáp án

Câu 14. Hình bên là ông tiêu hóa của giun đất và châu chấu. Em hãy xác lập những bộ phận tương ứng giống nhau của hai loài này bằng phương pháp ghép vần âm trên ống tiêu hóa của châu chấu với số tương ứng trên ống tiêu hóa của giun đất

Phương án vấn đáp đúng là:

A. 1 – a ; 3 – b ; 4 – c ; 5 – d ; 6 – e ; 7 – f

B. 1 – a ; 2 – b ; 4 – c ; 5 – d ; 6 – e ; 7 – f

C. 1 – a ; 3 – c ; 4 – d ; 5 – d ; 6 – e ; 7 – f

D. 1 – a ; 2 – b ; 3 – c ; 4 – d ; 6 – e ; 7 – f

Hiển thị đáp án

Câu 15. Hình bên là quy trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa của thủy tức. Em hãy chú thích cho những số trên hình bằng phương pháp ghép với vần âm tương ứng

a) Miệng

b) Thức ăn

c) Tế bào trên thành túi tiết ra enzim tiêu hóa

d) Thức ăn đang tiêu hóa dở dang sẽ tiếp tục được tiêu hóa nội bào

e) Túi tiêu hóa

Phương án vấn đáp đúng là:

A. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-c ; 5-d

B. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-d ; 5-c

C. 1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-e ; 5-d

D. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-c ; 5-d

Hiển thị đáp án

Xem thêm vướng mắc trắc nghiệm Sinh học 11 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
2
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Nhận xét về cơ quan tiêu hóa điều không đúng là miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nhận xét về cơ quan tiêu hóa điều không đúng là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Nhận xét về cơ quan tiêu hóa điều không đúng là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nhận xét về cơ quan tiêu hóa điều không đúng là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nhận xét về cơ quan tiêu hóa điều không đúng là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Nhận #xét #về #cơ #quan #tiêu #hóa #điều #không #đúng #là

Related posts:

4112

Video Nhận xét về cơ quan tiêu hóa điều không đúng là Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nhận xét về cơ quan tiêu hóa điều không đúng là Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Nhận xét về cơ quan tiêu hóa điều không đúng là Chi tiết miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Nhận xét về cơ quan tiêu hóa điều không đúng là Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Nhận xét về cơ quan tiêu hóa điều không đúng là Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nhận xét về cơ quan tiêu hóa điều không đúng là Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nhận #xét #về #cơ #quan #tiêu #hóa #điều #không #đúng #là #Chi #tiết