Mẹo về Nhân tố quyết định hành động nhất đưa nhật bản vươn lên thành “thần kì”là . Hướng dẫn FULL Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nhân tố quyết định hành động nhất đưa nhật bản vươn lên thành “thần kì”là . Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-05-16 03:18:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Nhân tố quyết định hành động hành vi nhất đưa nhật bản vươn lên thành “thần kì”là . Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nhân tố quyết định hành động hành vi nhất đưa nhật bản vươn lên thành “thần kì”là . được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-16 03:18:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nhân tố quyết định hành động hành vi đưa Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế tài chính tài đó đó là

A. Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu suất cao của Nhà nước

B. Chi phí cho quốc phòng rất thấp

C. Nguồn nhân lực có chất lượng, tính kỉ luật cao

D. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật

Các vướng mắc tương tự

Qua bảng sau, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm nguyên nhân và thành tựu đạt được của nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính Nhật Bản từ thời gian năm 1952 đến năm 1973

a) Trong trong năm 1960 – 1969, vận tốc tăng trưởng trung bình hằng năm của Nhật Bản đạt 10,8%.

c) Nhà nước lãnh đạo và quản lí có hiệu suất cao.

e) Người dân Nhật Bản có truyền thống cuội nguồn cuội nguồn lao động tốt, nhiều kĩ năng sáng tạo, tay nghề cao và tiết kiệm chi phí ngân sách.

h) Từ đầu trong năm 70 trở đi, Nhật Bản trở thành một trong ba TT kinh tế tài chính tài chính – tài chính lớn của toàn toàn thế giới (cùng với Mĩ và Tây Âu).

Qua bảng sau, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm nguyên nhân và thành tựu đạt được của nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính Nhật Bản từ thời gian năm 1952 đến năm 1973.

a) Trong trong năm 1960 – 1969, vận tốc tăng trưởng trung bình hằng năm của Nhật Bản đạt 10,8%.

c) Nhà nước lãnh đạo và quản lí có hiệu suất cao.

e) Người dân Nhật Bản có truyền thống cuội nguồn cuội nguồn lao động tốt, nhiều kĩ năng sáng tạo, tay nghề cao và tiết kiệm chi phí ngân sách.

h) Từ đầu trong năm 70 trở đi, Nhật Bản trở thành một trong ba TT kinh tế tài chính tài chính – tài chính lớn của toàn toàn thế giới (cùng với Mĩ và Tây Âu).

A. 1 – a, b, c, d; 2 – e, g, h, i, k.

Nhân tố quyết định hành động hành vi đưa Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế tài chính tài đó đó là

A. Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu suất cao của Nhà nước

B. Chi phí cho quốc phòng rất thấp

C. Nguồn nhân lực có chất lượng, tính kỉ luật cao

D. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật

Để tương xứng với vị thế siêu cường kinh tế tài chính tài chính, từ trên đầu trong năm 90, Nhật Bản nỗ lực vươn lên thành một vương quốc cho

A. Khoa học

B. Tài chính

C. Công nghệ

D. Chính trị

Để tương xứng với vị thế siêu cường kinh tế tài chính tài chính, từ trên đầu trong năm 90, Nhật Bản nỗ lực vươn lên thành một vương quốc cho.

A. Khoa học

B. Tài chính

C. Công nghệ

D. Chính trị

1. Nguyên nhân quyết định hành động hành vi cho việc tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính Mĩ sau trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới thứ hai là Mĩ áp dung khoa học – kĩ thuật vào sản xuất.

3. Nhân tố hầu hết chi phối quan hệ quốc tế nửa sau thế kỷ XX là tình trạng trận trận chiến tranh lạnh.

D. 1

1. Nguyên nhân quyết định hành động hành vi cho việc tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính Mĩ sau trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới thứ hai là Mĩ áp dung khoa học – kĩ thuật vào sản xuất.

3. Nhân tố hầu hết chi phối quan hệ quốc tế nửa sau thế kỷ XX là tình trạng trận trận chiến tranh lạnh.

4. Hình thức đấu tranh hầu hết của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh sau trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới thứ hai là đấu tranh vũ trang

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Trong những sự kiện chính trị sau này, sự kiện nào có tính chất quyết định hành động hành vi nhất có tác dụng đưa cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược tiến lên; chứng tỏ quy trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta?

A. Đại hội đại biểu lần II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951)

B. Đại hội thống nhất mặt trận Việt Minh và hội Liên Việt (3/1951)

C. Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (5/1952)

D. Hội nghị xây dựng Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào

Trong những sự kiện chính trị sau này, sự kiện nào có tính chất quyết định hành động hành vi nhất có tác dụng đưa cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược tiến lên; chứng tỏ quy trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta?

A. Đại hội đại biểu lần II của Đảng cộng sản Đông Dương (2/1951) 

Phương pháp: Phân tích, nhìn nhận.

Cách giải:

Nhân tố quyết định hành động hành vi nhất đưa Nhật Bản vươn lên thành siêu cường về kinh tế tài chính tài đó đó là nguồn nhân lực có chất lượng, đạo đức lao động tốt, tiết kiệm chi phí ngân sách, kỉ luật. Con người Nhật đã đưa giang sơn này từ một vương quốc thua trận, mất hết thuộc địa lại chịu sự giải giáp của quân liên minh trở thành một nước tăng trưởng “thần kì” về kinh tế tài chính tài chính, tiếp Từ đó trở thành siêu cường tài chính số 1 toàn toàn thế giới vào năm 1983.

Chọn: C

Chú ý:

Xuất phát từ tác nhân quan trọng nhất đưa tới sự tăng trưởng của Nhật Bản cũng để lại cho những nước khác, trong số đó có Việt Nam cần chú trọng tăng trưởng tác nhân con người, đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nguồn lao động có trình độ cao, có chất lượng tốt và có đức tính kỉ luật, kiên trì trong việc làm. Đó đó đó là tác nhân tối quan trọng để thúc đẩy kinh tế tài chính tài chính tăng trưởng bền vững.

Phương pháp: Phân tích, nhìn nhận.

Cách giải:

Nhân tố quyết định hành động hành vi nhất đưa Nhật Bản vươn lên thành siêu cường về kinh tế tài chính tài đó đó là nguồn nhân lực có chất lượng, đạo đức lao động tốt, tiết kiệm chi phí ngân sách, kỉ luật. Con người Nhật đã đưa giang sơn này từ một vương quốc thua trận, mất hết thuộc địa lại chịu sự giải giáp của quân liên minh trở thành một nước tăng trưởng “thần kì” về kinh tế tài chính tài chính, tiếp Từ đó trở thành siêu cường tài chính số 1 toàn toàn thế giới vào năm 1983.

Chọn: C

Chú ý:

Xuất phát từ tác nhân quan trọng nhất đưa tới sự tăng trưởng của Nhật Bản cũng để lại cho những nước khác, trong số đó có Việt Nam cần chú trọng tăng trưởng tác nhân con người, đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nguồn lao động có trình độ cao, có chất lượng tốt và có đức tính kỉ luật, kiên trì trong việc làm. Đó đó đó là tác nhân tối quan trọng để thúc đẩy kinh tế tài chính tài chính tăng trưởng bền vững

Reply
2
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Nhân tố quyết định hành động hành vi nhất đưa nhật bản vươn lên thành “thần kì”là . miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nhân tố quyết định hành động hành vi nhất đưa nhật bản vươn lên thành “thần kì”là . tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Nhân tố quyết định hành động hành vi nhất đưa nhật bản vươn lên thành “thần kì”là . Free.

Giải đáp vướng mắc về Nhân tố quyết định hành động hành vi nhất đưa nhật bản vươn lên thành “thần kì”là .

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nhân tố quyết định hành động hành vi nhất đưa nhật bản vươn lên thành “thần kì”là . vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Nhân #tố #quyết #định #nhất #đưa #nhật #bản #vươn #lên #thành #thần #kìlà

Related posts:

4596

Clip Nhân tố quyết định hành động nhất đưa nhật bản vươn lên thành “thần kì”là . Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nhân tố quyết định hành động nhất đưa nhật bản vươn lên thành “thần kì”là . Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Nhân tố quyết định hành động nhất đưa nhật bản vươn lên thành “thần kì”là . Hướng dẫn FULL miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Nhân tố quyết định hành động nhất đưa nhật bản vươn lên thành “thần kì”là . Hướng dẫn FULL miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Nhân tố quyết định hành động nhất đưa nhật bản vươn lên thành “thần kì”là . Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nhân tố quyết định hành động nhất đưa nhật bản vươn lên thành “thần kì”là . Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nhân #tố #quyết #định #nhất #đưa #nhật #bản #vươn #lên #thành #thần #kìlà #Hướng #dẫn #FULL