Kinh Nghiệm về Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là Đầy đủ Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-30 10:29:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là Mới Nhất
Pro đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là được Update vào lúc : 2022-04-30 10:28:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cân băng pthh sau (theo oxi hóa khử) (Hóa học – Lớp 8)

1 vấn đáp

Nội dung chính

    Nguyên tử photpho có 15 proton, 16 nơtron và 15 el… Chọn AKhối lượng P là 15u + 16u + 15. 0,00055u = 31u. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Viết phương trình phản ứng xẩy ra (Hóa học – Lớp 8)

3 vấn đáp

Nhận biết (Hóa học – Lớp 10)

2 vấn đáp

Tính % của d2 thu được (Hóa học – Lớp 11)

1 vấn đáp

Viết các PTHH theo sơ đồ sau này (Hóa học – Lớp 11)

2 vấn đáp

Nguyên tử photpho có 15 proton, 16 nơtron và 15 electron, khối lượng của một nguyên tử photpho là

A. 31u.

B. 30g.

C. 46u.

D. 31g.

Nguyên tử photpho có 15 proton, 16 nơtron và 15 el…

Câu hỏi: Nguyên tử photpho có 15 proton, 16 nơtron và 15 electron, khối lượng của một nguyên tử photpho là

A. 31u.

B. 30g.

C. 46u.

D. 31g.

Đáp án

A

– Hướng dẫn giải

ChọnA

Khối lượng P là 15u + 16u + 15. 0,00055u = 31u.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi giữa kì 1 Hóa học 10 có đáp án (Bài số 1) !!

Lớp 10 Hoá học Lớp 10 – Hoá học

15/03/2022 34,342

Chọn AKhối lượng P là 15u + 16u + 15. 0,00055u = 31u.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong nguyên tử hạt mang điện tích âm là

Xem đáp án » 15/03/2022 46,558

Cho kí hiệu nguyên tử K1939. Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 15/03/2022 13,822

Trong nguyên tử A1327l có số hạt mang điện nhiều hơn nữa thế nữa số hạt không mang điện là

Xem đáp án » 15/03/2022 10,705

Có những đồng vị sau H11; H12; C1735l;C1737l. Có thể tạo ra số phân tử hiđroclorua HCl là

Xem đáp án » 15/03/2022 8,132

Tổng số hạt (e, p.., n) trong phân tử MX là 108 hạt, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa thế nữa số hạt không mang điện là 36. Số khối của M nhiều hơn nữa thế nữa số khối của X là 8 cty. Số hạt trong M2+ to nhiều hơn nữa số hạt trong X2− là 8 hạt. % khối lượng của M có trong hợp chất là

Xem đáp án » 15/03/2022 7,866

Cho nguyên tử C2040a. Trong nguyên tử Ca có:

Xem đáp án » 15/03/2022 7,723

Một nguyên tử M có 96 proton, 151 nơtron. Kí hiệu nguyên tử M là

Xem đáp án » 15/03/2022 6,361

Nguyên tử khối trung bình của Vanadi (V) là 50,94. V có hai đồng vị, trong số đó V50 chiếm 6%. Số khối đồng vị thứ hai là

Xem đáp án » 15/03/2022 6,336

Các electron của nguyên tử nguyên tố R được phân loại trên 4 lớp, lớp ngoài cùng có 2 electron, số phân lớp có chứa electron của R là 6. Số cty điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố R hoàn toàn hoàn toàn có thể là giá trị nào

Xem đáp án » 15/03/2022 4,931

Tổng số hạt của nguyên tử X là 155. Số hạt mang điện nhiều hơn nữa thế nữa số hạt không mang điện là 33. Số khối của nguyên tử X là

Xem đáp án » 15/03/2022 4,782

Tổng số khối của 2 đồng vị X, Y là 72 trong số đó có 38 hạt không mang điện. X, Y là những đồng vị của nguyên tố

Xem đáp án » 15/03/2022 3,955

Cation X+ có thông số kỹ thuật electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Kết luận sai là

Xem đáp án » 15/03/2022 3,411

Y là nguyên tố d có 4 lớp electron và có 3 electron ở tại mức nguồn tích điện cao nhất. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Y là

Xem đáp án » 15/03/2022 3,336

Nguyên tử M có 7 electron ở phân lớp 3d. Số hạt mang điện của nguyên tử M là

Xem đáp án » 15/03/2022 3,280

Một ion có 18 electron và 19 protron mang điện tích là

Xem đáp án » 15/03/2022 2,865

Reply
5
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tử #photpho #có #nơtron #proton #số #hiệu #nguyên #tử #của #là

4322

Clip Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tử photpho có 16 nơtron 15 proton số hiệu nguyên tử của P là Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tử #photpho #có #nơtron #proton #số #hiệu #nguyên #tử #của #là #Đầy #đủ