Thủ Thuật về Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 Mới nhất Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-06 11:00:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 được Update vào lúc : 2022-07-06 11:00:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nguyên tố X có ba đồng vị X1 chiếm 92,3%, X2 chiếm 4,7% và X3 chiếm 3%. Tổng số khối của ba đồng vị là 87. Số nơtron trong nguyên tử X2 nhiều hơn nữa thế nữa trong nguyên tử X1 là một hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,107. Số khối của ba đồng vị X1, X2, X3 lần lượt là:

A. 27, 28, 32.

B. 26, 27, 34.

C. 28, 29, 30.

Đáp án đúng chuẩn

D. 29, 30, 28.

Xem lời giải

Trong hạt nhân nguyên tử có chứa (Hóa học – Lớp 8)

4 vấn đáp

Tính m (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Phân tử một hợp chất gồm: (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Viết phương trình phản ứng: NaNO2 + HCl (Hóa học – Lớp 9)

5 vấn đáp

Trong hạt nhân nguyên tử có chứa (Hóa học – Lớp 8)

4 vấn đáp

Tính m (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Phân tử một hợp chất gồm: (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Viết phương trình phản ứng: NaNO2 + HCl (Hóa học – Lớp 9)

5 vấn đáp

A = 92,23%X1 + 4,67%X2 + 3,1%X3 = 28,0855

Tổng số khối = X1 + X2 + X3 = 87

X1 + 1 = X2

—> X1 = 28; X2 = 29; X3 = 30

Gọi số khối của X1 là a, X2 là a+1, X3 là b.

Ta có: a+a+1+b=87

⇒ 2a+b= 87 (1)

Nguyên tử khối trung bình của X:

⌈92,23a + 4,67(a+1) + 3,1b⌉ / 100 = 28,0855

⇒ 96,9a + 3,1b = 2803,88 (2)

Từ (1) và (2) suy ra

a= 28, b= 30.(giá trị gần đúng)

Vậy: X1, X2, X3 lần lượt là những đồng vị của Si, rõ ràng:

28Si, 29Si, 30Si

Nguyên tố X có ba đồng vị X1 chiếm 92,3%, X2 chiếm 4,7% và X3 chiếm 3%. Tổng số khối của ba đồng vị là 87. Số nơtron trong nguyên tử X2 nhiều hơn nữa thế nữa trong nguyên tử X1 là một hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,107. Số khối của ba đồng vị X1, X2, X3 lần lượt là:

A. 27, 28, 32.

B. 26, 27, 34.

C. 28, 29, 30.

D. 29, 30, 28.

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng:

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nguyên tố hóa học ?

Một cty khối lượng nguyên tử (u) được định nghĩa là?

Khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon 12 là:

Nguyên tử cacbon 12 gồm có

Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm điều xác lập nào sau này sẽ không còn đúng ?

Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

Nguyên tử X không hề nơtron trong hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử X là

Phát biểu nào sau này là không đúng?

Số electron và số nơtron của nguyên tử (_15^31P) lần lượt là

Nguyên tử nào sau này là đồng vị của (_17^35X)

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

Nhận định nào sau này không đúng?

Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng

Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học được phân biệt bởi:

Kí hiệu (_Z^AX) cho ta biết những thông tin gì về nguyên tố hóa học X?

Đồng vị nào của X có tỉ lệ giữa số hạt proton và số hạt nơtron là 7/8:

Reply
7
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 Free.

Giải đáp vướng mắc về Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Nguyên #tố #có #đồng #vị #là #chiếm

Related posts:

4442

Video Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tố #có #đồng #vị #là #chiếm #Mới #nhất