Kinh Nghiệm về Nguyên nhân Đông Nam a bị xâm lược sử 11 Chi tiết Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Nguyên nhân Đông Nam a bị xâm lược sử 11 Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-06 08:38:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Nguyên nhân Đông Nam a bị xâm lược sử 11 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nguyên nhân Đông Nam a bị xâm lược sử 11 được Update vào lúc : 2022-05-06 08:38:12 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

I. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào những nước Khu vực Khu vực Đông Nam Á

* Nguyên nhân Khu vực Khu vực Đông Nam Á bị xâm lược.

– Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa –> Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

– Đông Nam á là một khu vực to lớn, đông dân, giàu tài nguyên, có vị trí kế hoạch quan trọng. Từ giữa thế kỉ XIX chủ trương phong kiến lâm vào cảnh cảnh khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ triền miên –> thực dân phương Tây mở rộng, hoàn thành xong xong việc xâm lược Đông Nam á.

* Quá trình thực dân xâm lược Khu vực Khu vực Đông Nam Á

Tên những nước Khu vực Khu vực Đông Nam Á

Thực dân

xâm lược

Thời gian hoàn thành xong xong xâm lược

In-đô-nê-xi-a

Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan

– Giữa XIX Hà Lan hoàn thành xong xong xâm chiếm và lập ách thống trị.

Phi-lip-pin

Tây Ban Nha, Mĩ

Giữa thế kỉ XVI Tây Ban Nha thống trị.

– Năm 1898 Mĩ trận trận chiến tranh với Tây Ban Nha, hất cẳng Tây Ban Nha khỏi Phi-lip-pin.

– Năm 1899 – 1902 Mĩ trận trận chiến tranh với Philíppin, biến quần quần hòn đảo này thành thuộc địa của Mĩ.

Miến Điện

Anh

– Năm 1885 Anh thôn tính Miến Điện

Ma-lai-xi-a

Anh

– Cuối thế kỉ XIX Mã-lai trở thành thuộc địa của Anh.

Việt Nam – Lào – Campuchia

Pháp

– Cuối thế kỉ XIX, Pháp hoàn toàn xâm lược 3 nước Đông Dương

Xiêm (Thái Lan)

Anh, Pháp tranh chấp

Xiêm vẫn giữ được độc lập.

II. Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân Inđônêxia (giảm tải)

 – Chính sách thống trị thực dân Hà Lan đã làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa bản địa.

Thời gian

Phong trào đấu tranh

1825 –  1830

1873 – 1909

1878 – 1907

1884 – 1886

1890

– Phong trào đấu tranh của ND quần hòn đảo A-chê

– Khởi nghĩa nổ ra ở Tây Xumatơra

– Đấu tranh ở Ba Tắc

– Đấu tranh ở Ca-li-man-tan

– Khởi nghĩa nông dân do Sa-min lãnh đạo

– Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, xã hội In-đô-nê-xi-a phân hóa thâm thúy, giai cấp công nhân và tư sản Ra đời –> Phong trào yêu nước mang sắc tố mới, với việc tham gia của công nhân và tư sản.

III. Phong trào chống thực dân ở Philíppin (giảm tải)

 * Nguyên nhân của trào lưu

– Thực dân Tây Ban Nha đặt ách thống trị trên 300 năm ở Philíppin, khai thác bóc lột triệt để tài nguyên và sức lao động –> xích míc giữa nhân dân Philíppin và thực dân Tây Ban Nha ngày càng nóng giãy –> trào lưu đấu tranh bùng nổ.

* Phong trào đấu tranh:

– Năm 1872 có khởi nghĩa ở Ca-vi-tô, nghĩa quân làm chủ Ca-vi-tô được 3 ngày thì thất bại.

– Vào trong năm 90 của thế kỉ XIX, ở Philíppin xuất hiện 2 Xu thế chính trong trào lưu  giải phóng dân tộc bản địa bản địa.

Nội dung

Xu hướng cải cách

Xu hướng bạo động

– Lãnh đạo

– Hô-xê Ri-dan

– Bô-ni-pha-xi-ô

– Lực lượng tham gia

– “Liên minh Philíppin”, gồm có trí thức yêu nước, địa chủ, tư sản tiến bộ, một số trong những trong những hộ nghèo.

– “Liên hiệp những người dân dân con yêu quý của nhân dân” tập hợp hầu hết là nông dân, dân nghèo thành thị.

– Hình thức đấu tranh

– Đấu tranh ôn hòa

– Khởi nghĩa, vũ trang tiêu biểu vượt trội vượt trội là cuộc khởi nghĩa tháng 8/1896.

– Chủ trương đấu tranh

– Tuyên truyền, khơi dậy ý thức dân tộc bản địa bản địa, đòi quyền bình đẳng với những người dân Tây Ban Nha.

– Đấu tranh lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha, xây dựng vương quốc độc lập.

– Kết quả – ý nghĩa

– Tuy thất bại nhưng Liên minh đã thức tỉnh, tinh thần dân tộc bản địa bản địa, sẵn sàng sẵn sàng tư tưởng cho cao trào cách mạng sau này.

– Khởi nghĩa tháng 8/1896 đã giải phóng nhiều vùng, xây dựng được cơ quan ban ngành thường trực nhân dân, tiến tới xây dựng nền cộng hoà.

– Phong trào đấu tranh chống Mĩ.

+ Năm 1898 Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha hất cẳng Tây Ban Nha và chiếm Philíppin.

+ Nhân dân Philíppin can đảm và mạnh mẽ và tự tin và thỏa sức tự tin chống Mĩ đến năm 1902 thất bại. Philíppin trở thành thuộc địa của Mĩ.

VI. trào lưu đấu tranh chống Pháp của nhân dân Campuchia

* Bối cảnh Campuchia giữa thế kỉ XIX.

– Trước khi bị Pháp xâm lược triều đình phong kiến Nô-rô-đôm suy yếu phải thần phục Thái Lan.

– Năm 1863 Campuchia đồng ý sự bảo lãnh của Pháp –> năm 1884 Pháp gạt Xiêm, biến Campuchia thành thuộc địa của Pháp.

– Ách thống trị của Pháp làm cho nhân dân Cam-pu-chia bất bình vùng dậy đấu tranh.

* Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Cam-pu-chia.

Tên trào lưu

Thời gian

Địa bàn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

Kết quả

– Khởi nghĩa Si-vô-tha

1861 – 1892

– Tấn công U-đong và Phnôm Pênh

– Thất bại

– Khởi nghĩa A-chaXoa

1863 – 1866

– Các tỉnh giáp biên giới Việt Nam nhân dân

Châu Đốc (Hà Tiên) ủng hộ A-cha-xoa chống Pháp

– Thất bại

– Khởi nghĩa Pu côm-bô

1866 – 1867

– Lập vị trí vị trí căn cứ ở Tây Ninh (Việt Nam) tiếp Từ đó tiến công về Cam-pu-chia trấn áp Pa-man tiến công U-đong.

– Thất bại

V. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX 

Tên khởi nghĩa

Thời gian

Địa bàn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

Kết quả

Khởi nghĩa Pha-ca-đuốc

1901 – 1903

– Xa-va-na-khet, Đường Biên giới Việt – Lào

– Thất bại

Khởi nghĩa Ong Kẹo và Com-ma-đam

1901 – 1937

– Cao nguyên Bô-lô-ven

– Thất bại

Khởi nghĩa Châu Pa-chay

1918 – 1922

– Bắc Lào, Tây Bắc Việt Nam

– Thất bại

* Nhận xét:

– Phong trào đấu tranh của nhân dân Lào và Cam-pu-chia cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX trình làng liên tục, sôi sục nhưng còn mang tính chất chất chất chất tự phát.

– Hình thức đấu tranh hầu hết là khởi nghĩa vũ trang.

– Lãnh đạo là những sĩ phu yêu nước và nông dân.

– Kết quả: Các cuộc đấu tranh đều thất bại do tự phát thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức triển khai triển khai vững vàng.

– Thể hiện tinh thần yêu nước và tinh thần đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương.

VI. Xiêm (Thái Lan) giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

* Bối cảnh lịch sử

– Năm 1752 triều đại Ra-ma được thiết lập, theo đuổi chủ trương ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí

– Giữa thế kỉ XIX đứng trước yếu tố de dọa xâm lược của phương Tây, Ra-ma IV (Mông-kút ở ngôi từ 1851 – 1868) đã thực thi Open marketing thương mại với quốc tế.

 -Ra-ma V (Chu-la-long-con ở ngôi từ 1868 – 1910) đã thực thi nhiều chủ trương.

 *Nội dung cải cách

– Kinh tế:

+ Nông nghiệp: để tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu nhà nước giảm nhẹ thế ruộng, xóa khỏi chủ trương lao dịch.

+ Công thương nghiệp:

Khuyến khích tư nhân bỏ vốn marketing thương mại, xây dựng nhà máy sản xuất sản xuất, mở hiệu buôn, ngân hàng nhà nước nhà nước.

– Chính trị:

+ Cải cách theo khuôn mẫu phương Tây.

+ Đứng đầu nhà nước vẫn là vua.

+ Giúp việc có hội đồng nhà nước (nghị viện).

+ Chính phủ có 12 bộ trưởng liên nghành liên nghành.

– Quân đội, tòa án, trường học được cải cách theo khuôn mẫu phương Tây.

– Về xã hội: xóa khỏi chủ trương nô lệ vì nợ => giải phóng người lao động

– Đối ngoại:

+ Thực hiện chủ trương ngoại giao mềm dẻo: “ngoại giao ngọn tre”.

+ Lợi dụng vị trí nước đệm.

+ Lợi dụng xích míc giữa 2 thế lực Anh – Pháp => lựa chiều có lợi để giữ độc lập lãnh thổ giang sơn.

* Tính chất: Cải cách mang tính chất chất chất chất chất cách mạng tư sản không triệt để.

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (Cuối thế kỷ XIX đến thời gian thời điểm đầu thế kỷ XX)

1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào những nước Khu vực Khu vực Đông Nam Á

Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa nên tăng cường xâm lược thuộc địa.

– Khu vực Khu vực Đông Nam Á có vị trí kế hoạch quan trọng.

– Giàu tài nguyên vạn vật vạn vật thiên nhiên, có nền văn hóa truyền thống cổ truyền truyền thống cuội nguồn truyền thống cuội nguồn lâu lăm.

– Chế độ phong kiến khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ. Kinh tế kém tăng trưởng.

– Khủng hoảng triền miên về chính trị, kinh tế tài chính tài chính, xã hội

Tên những nước Khu vực Khu vực Đông Nam Á

Thực dân xâm lược

Thời gian hoàn thành xong xong xâm lược
In-đô-nê-xi-a

Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan

Giữa XIX Hà Lan hoàn thành xong xong xâm chiếm và lập ách thống trị
Phi-lip-pin

Tây Ban Nha, Mĩ

Giữa thế kỉ XVI Tây Ban Nha thống trị

– Năm 1898 Mĩ trận trận chiến tranh với Tây Ban Nha, hất cẳng Tây Ban Nha khỏi Phi-lip-pin.

– Năm 1899-1902 Mĩ trận trận chiến tranh xâm lược Philíppin, biến quần quần hòn đảo, này thành thuộc điạ của Mĩ.

Miến Điện

Anh

Năm 1885 Anh thôn tính Miến Điện
Ma-lai-xi-a

Anh

Đầu thế kỉ XIX Mã – lai trở thành thuộc địa của Anh
Việt Nam – Lào- Cam-pu-chia

Pháp

Cuối thế kỉ XIX, Pháp hoàn thành xong xong xâm lược 3 nước Đông Dương
Xiêm (Thái Lan)

Anh – Pháp tranh chấp

Xiêm vẫn giữ được độc lập

2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a.

  Chính sách thống trị thực dân Hà Lan đã làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa bản địa.
  1825-1830: Cuộc khởi nghĩa A – chê do hoàng tử Di-pô-nê-gô-rô vương quốc Yogyacata lãnh đạo,được phần đông nhân dân trên quần hòn đảo Giava và những hòn quần hòn hòn đảo khác đi theo, là cuộc nổi dậy lớn số 1 của người Inđônêxia hồi đầu thế kỉ XIX.
  Cuộc khởi nghĩa nông dân do Sa-min lãnh đạo năm 1890
  Các tổ chức triển khai triển khai chính trị của công nhân Ra đời như: Thương Hội công nhân đường tàu (1905), Thương Hội công nhân xe lửa (1908). Tháng 12/1914, Liên minh xã hội dân chủ Inđônêxia Ra đời nhằm mục đích mục tiêu tuyên truyền chủ nghĩa Mác trong công nhân đặt cơ sở cho Đảng Cộng sản Ra đời (5/1920). Giai cấp tư sản dân tộc bản địa bản địa, tầng lớp trí thức tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản châu Âu, đóng vai trò nhất định trong trào lưu yêu nước ở Inđônêxia đầu thế kỉ XX. Vì vậy trào lưu yêu nước mang sắc tố mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản với việc tham gia của công nhân và tư sản.

Pangeran Diponegoro lãnh đạo trào lưu cách mạng ở Indonesia 1825-1830

Khởi nghĩa A – chê

3. Phong trào chống thực dân ở Phi-lip-pin

– Thực dân Tây Ban Nha đặt ách thống trị trên 300 năm ở Philíppin, khai thác bóc lột triệt để tài nguyên và sức lao động.

– Mâu thuẫn giữa nhân dân Philíppin và thực dân Tây Ban Nha ngày càng nóng giãy dẫn đến trào lưu đấu tranh bùng nổ.

– Năm 1872 có khởi nghĩa ở Ca-vi-tô, nghĩa quân làm chủ Ca-vi-tô được 3 ngày thì thất bại.

– Vào trong năm 90 của thế kỉ XIX, ở Philíppin xuất hiện 2 Xu thế chính trong trào lưu giải phóng dân tộc bản địa bản địa.

Nội dung

Xu hướng cải cách

Xu hướng bạo động
Lãnh đạo

Hô-xê-Ri-dan

Bô-ni-pha-xi-ô
Lực lượng tham gia

“Liên minh Philíppin”, gồm có trí thức yêu nước, địa chủ, tư sản tiến bộ, một số trong những trong những hộ nghèo

“Liên hiệp những người dân dân con yêu quý của nhân dân” tập hợp hầu hết là nông dân, dân nghèo thành thị
Hình thức đấu tranh

Đấu tranh ôn hòa

Khởi nghĩa, vũ trang tiêu biểu vượt trội vượt trội là cuộc khởi nghĩa tháng 8/1896
Chủ trương đấu tranh

Tuyên truyền, khơi dậy ý thức dân tộc bản địa bản địa, đòi quyền bình đẳng với những người dân Tây Ban Nha.

Đấu tranh lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha, xây dựng vương quốc độc lập.
Kết quả – ý nghĩa

Tuy thất bại nhưng Liên minh đã thức tỉnh, tinh thần dân tộc bản địa bản địa, sẵn sàng sẵn sàng tư tưởng cho cao trào cách mạng sau này

Khởi nghĩa tháng 8/1896 đã giải phóng nhiều vùng, xây dựng được cơ quan ban ngành thường trực nhân dân, tiến tới xây dựng nền cộng hòa.

  Phong trào đấu tranh chống Mĩ

+ Năm 1898 Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha hất cẳng Tây Ban Nha và chiếm Philippin.

+ Nhân dân Philippin can đảm và mạnh mẽ và tự tin và thỏa sức tự tin chống Mĩ đến năm 1902 thất bại. Philippin trở thành thuộc địa của Mĩ.

Bonifacio (philippin)

rightJose Rizal – Hô-xê Ri-dan (Phi líp pin)

4. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia

  Bối cảnh Cam-pu-chia giữa thế kỉ XIX

– Trước khi bị Pháp xâm lược triều đình phong kiến Nô-rô-đôm suy yếu phải thần phục Thái Lan.

– Năm 1863 Cam-pu-chia đồng ý sự bảo lãnh của Pháp. Năm 1884 Pháp gạt Xiêm, biến Cam-pu-phân thành thuộc địa của Pháp.

– Ách thống trị của Pháp làm cho nhân dân Cam-pu-chia bất bình vùng dậy đấu tranh.

  Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Cam-pu-chia

Tên trào lưu khởi nghĩa

Thời gian

Địa bàn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

Kết quả
Khởi nghĩa Si-vô-tha

1861-1892

Tấn công U-đong và Phnôm Pênh

Thất bại
Khởi nghĩa A-cha Xoa

1863-1866

Các tỉnh giáp biên giới Việt Nam, nhân dân Châu đốc (Hà Tiên) ủng hộ A-cha-xoa chống Pháp

Thất bại
Khởi nghĩa Pu-côm-bô

1866-1867

Lập vị trí vị trí căn cứ ở Tây Ninh (Việt Nam) tiếp Từ đó tiến công về Cam-pu-chia trấn áp Pa-man tiến công U-đong

Thất bại

– Nổ ra liên tục, có cuộc khởi nghĩa kéo dãn tới 30 năm.

– Các cuộc đấu tranh thu hút được phần đông những tầng lớp nhân dân tham gia,

– Có sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam, nhất là trong cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô sẽ là hình tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam – Cam-pu-chia trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp.

5. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào thời gian thời điểm đầu thế kỷ XX

– Giữa thế kỉ XIX chủ trương phong kiến suy yếu Lào phải thuần phục Thái Lan.

– Năm 1893 bị thực dân Pháp xâm lược.

Tên khởi nghĩa

Thời gian

Địa bàn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

Kết quả
Khởi nghĩa Pha-ca-đuốc

1901-1903

Xa-va-na-khet, Đường 9, Biên giới Việt – Lào

Thất bại
Khởi nghĩa Ong Kẹo và Com-ma-đam

1901-1937

Cao nguyên Bô-lô-ven

Thất bại
Khởi nghĩa Châu Pa-chay

1918-1922

Bắc Lào, Tây Bắc Việt Nam

Thất bại

– Phong trào đấu tranh của nhân dân Lào, và Cam-pu-chia cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX trình làng liên tục, sôi sục nhưng còn mang tính chất chất chất chất tự phát.

– Hình thức đấu tranh hầu hết là khởi nghĩa vũ trang.

– Lãnh đạo là những sĩ phu yêu nước và nông dân

– Các cuộc đấu tranh đều thất bại do tự phát thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức triển khai triển khai vững vàng.

– Thể hiện tinh thần yêu nước và tinh thần đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương

6. Xiêm (Thái Lan) thời hạn thời gian giữa thế kỷ XIX – đầu thế kỉ XX

– Năm 1752 triều đại Ra-ma theo đuổi chủ trương ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí.

– Giữa thế kỉ XIX đứng trước yếu tố rình rập rình rập đe dọa xâm lược của phương Tây, Ra-ma IV (Mông-kút ở ngôi từ 1851-1868) đã thực thi Open marketing thương mại với quốc tế.

– Ra-ma V (Chu-la-long-con ở ngôi từ 1868 – 1910) đã thực thi nhiều chủ trương cải cách.

Chu-la-long-con – Ra-ma V

– Kinh tế

+ Nông nghiệp: để tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu nhà nước giảm nhẹ thuế ruộng, xóa khỏi chủ trương lao dịch.

+ Công thương nghiệp: khuyến khích tư nhân bỏ vốn marketing thương mại, xây dựng nhà máy sản xuất sản xuất, mở hiệu buôn, ngân hàng nhà nước nhà nước

– Chính trị

+ Cải cách theo khuôn mẫu Phương Tây .

+ Đứng đầu nhà nước vẫn là vua.

+ Giúp việc có hội đồng nhà nước (nghị viện) .

+ Chính phủ có 12 bộ trưởng liên nghành liên nghành.

– Quân đội, tòa án, trường học được cải cách theo khuôn mẫu phương Tây.

– Về xã hội: xóa khỏi chủ trương nô lệ , giải phóng người lao động.

– Đối ngoại:

+ Thực hiện chủ trương ngoại giao mềm dẻo.

+ Lợi dụng vị trí nước đệm .

+ Lợi dụng xích míc giữa 2 thế lực Anh – Pháp đã lựa chiều có lợi để giữ độc lập lãnh thổ giang sơn.

+ Thái Lan tăng trưởng theo phía tư bản chủ nghĩa và giữ được độc lập lãnh thổ độc lập.

+ Tính chất một cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

Trong toàn cảnh chung của châu Á, Thái Lan đã thực thi đường lối cải cách, chính nhờ này mà Thái Lan thoát khỏi thân phận thuộc địa giữ được độc lập.

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Nguyên nhân Đông Nam a bị xâm lược sử 11 miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nguyên nhân Đông Nam a bị xâm lược sử 11 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Nguyên nhân Đông Nam a bị xâm lược sử 11 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Nguyên nhân Đông Nam a bị xâm lược sử 11

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nguyên nhân Đông Nam a bị xâm lược sử 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Nguyên #nhân #Đông #Nam #bị #xâm #lược #sử

Related posts:

4293

Clip Nguyên nhân Đông Nam a bị xâm lược sử 11 Chi tiết ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nguyên nhân Đông Nam a bị xâm lược sử 11 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Nguyên nhân Đông Nam a bị xâm lược sử 11 Chi tiết miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Nguyên nhân Đông Nam a bị xâm lược sử 11 Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Nguyên nhân Đông Nam a bị xâm lược sử 11 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên nhân Đông Nam a bị xâm lược sử 11 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #nhân #Đông #Nam #bị #xâm #lược #sử #Chi #tiết