Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hướng dẫn FULL 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-17 13:21:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-17 13:20:29 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

  Đang truy cập4
  Thành viên online1
  Khách viếng thăm3
  Hôm nay1,733
  Tháng hiện tại71,656
  Tổng lượt truy cập3,628,568

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 13/NQ-HĐND

Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, ngày 10 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI NHIỆM ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2022-2022 ĐỐI VỚI ÔNG HOÀNG MẠNH PHÚ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

(Từ ngày thứ 8/7/2022 đến ngày 10/7/2022)

Căn cứ Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương năm 2015;

Xét đề xuất kiến nghị kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô tại Tợ trình số 08/TTr-HĐND ngày 03/7/2022 về việc xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2022 riêng với ông Hoàng Mạnh Phú;

Căn cứ kết quả biểu quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2022 riêng với ông Hoàng Mạnh Phú,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2022 riêng với ông Hoàng Mạnh Phú do khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ và nhân dân, làm giảm uy tín của cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực địa phương và thành viên nên không đủ tiêu chuẩn là đại biểu HĐND Thành phố.

Điều 2. Thường trực HĐND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và ông Hoàng Mạnh Phú phụ trách thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ chín, ngày 10/7/2022./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2; – Ủy Ban Thường vụ Quốc hội; – Chính Phủ, Bộ Tư Pháp, Bộ Nội vụ; – Văn phòng Quốc hội, Ban CTĐB QH; – TT Thành ủy, UBND TP; – Đoàn ĐBQH Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô; – Đại biểu HĐND TP; – VP HĐND TP, VP UBND, UBMTTQ những Q.., H, TX thuộc TPHN;

– Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Ngọc

  1 Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2022 về thực thi Chỉ thị 23/CT-TTg thực thi nghiêm quy định số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, không riêng gì có định thành viên Ủy ban nhân dân những cấp tỉnh Thái Bình
  2 Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2022 triển khai Chỉ thị 23/CT-TTg thực thi nghiêm quy định số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, không riêng gì có định thành viên Ủy ban nhân dân những cấp trên địa phận tỉnh Bình Dương
  3 Luật tổ chức triển khai triển khai cơ quan ban ngành thường trực địa phương 2015
  4 Quyết định 26/2009/QĐ-UBND về Quy định bầu, miễn, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và khen thưởng, kỷ luật Trưởng thôn, Phó thôn, Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phát hành
  1 Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2022 về thực thi Chỉ thị 23/CT-TTg thực thi nghiêm quy định số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, không riêng gì có định thành viên Ủy ban nhân dân những cấp tỉnh Thái Bình
  2 Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2022 triển khai Chỉ thị 23/CT-TTg thực thi nghiêm quy định số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, không riêng gì có định thành viên Ủy ban nhân dân những cấp trên địa phận tỉnh Bình Dương
  3 Quyết định 26/2009/QĐ-UBND về Quy định bầu, miễn, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và khen thưởng, kỷ luật Trưởng thôn, Phó thôn, Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phát hành

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức triển khai triển khai những kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022

Chịu trách nhiệm nội dung: Huỳnh Thúy Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Nghị #quyết #miễn #nhiệm #đại #biểu #Hội #đồng #nhân #dân #tỉnh

Related posts:

4121

Video Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hướng dẫn FULL miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hướng dẫn FULL miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nghị #quyết #miễn #nhiệm #đại #biểu #Hội #đồng #nhân #dân #tỉnh #Hướng #dẫn #FULL