Thủ Thuật Hướng dẫn Nested lists hackerrank solution 2022 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Nested lists hackerrank solution 2022 được Update vào lúc : 2022-12-16 15:55:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Nested lists hackerrank solution Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nested lists hackerrank solution được Update vào lúc : 2022-12-16 15:55:13 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Problem Statement :

Given the names and grades for each student in a class of N students, store them in a nested list and print the name(s) of any student(s) having the second lowest grade.

Note: If there are multiple students with the second lowest grade, order their names alphabetically and print each name on a new line.

Example:

records=[[“chi”,20.0], [“beta”, 50.0], [“alpha”,50.0]]

The ordered list of scores is [20.0,50.0] , so the second lowest score is 50.0. There are two students with that score: [“alpha”, “beta”]. Ordered alphabetically, the names are printed as:

alpha

beta

Input Format:

The first line contains an integer, N , the number of students.

The subsequent 2N lines describe each student over 2 lines.

– The first line contains a student’s name.

– The second line contains their grade.

Constraints:

2<=N<=5

There will always be one or more students having the second lowest grade.

Output Format:

Print the name(s) of any student(s) having the second lowest grade in. If there are multiple students, order their names alphabetically and print each one on a new line.

Reply

2

0

Chia sẻ

Share Link Down Nested lists hackerrank solution miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nested lists hackerrank solution tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Nested lists hackerrank solution miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nested lists hackerrank solution

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Nested lists hackerrank solution vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Nested #lists #hackerrank #solution

Related posts:

4208

Clip Nested lists hackerrank solution 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nested lists hackerrank solution 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Nested lists hackerrank solution 2022 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Nested lists hackerrank solution 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Nested lists hackerrank solution 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nested lists hackerrank solution 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nested #lists #hackerrank #solution