Mẹo về Mỹ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương tháng 12 Nam 1950 đã chứng tỏ điều gì 2022 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Mỹ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương tháng 12 Nam 1950 đã chứng tỏ điều gì 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-04 22:30:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa Mỹ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương tháng 12 Nam 1950 đã chứng tỏ điều gì được Update vào lúc : 2022-04-04 22:30:05 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề
Tham khảo giải bài tập hay nhất
Loạt bài Lớp 12 hay nhất
A. giúp Pháp xác lập vị thế ở Đông Dương
B. giúp sức cơ quan ban ngành thường trực tay sai, biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới
C. từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương
D. cùng hợp tác với Pháp để chia sẻ quyền lợi ở Đông Dương
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 139.

Cách giải:

Mĩ kí với Pháp “hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” ngày 23-12-1950, đấy là hiệp định viện trợ quân sự chiến lược kế hoạch, kinh tế tài chính tài chính – tài chính của Mĩ cho Pháp và tay sai, thông thông qua đó Mĩ từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

Chọn đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phương Lan

Mĩ kí với Pháp “hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” ngày 23-12-1950 nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng

A. Viện trợ kinh tế tài chính tài chính- tài chính cho Pháp

B. Giúp đỡ cơ quan ban ngành thường trực tay sai, biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới

C. Từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương

D. Hất cẳng Pháp để độc chiếm Đông dương

Tổng hợp câu vấn đáp (1)

Đáp án C

Mĩ kí với Pháp “hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” ngày 23-12-1950 nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

  Sự kiện nào sau này là nguyên nhân làm cho Đảng ta thay đổi chủ trương từ hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp sang hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng? A. Tạm ước Việt – Pháp (14-9-1946).

  B. Hiệp ước Hoa-Pháp (28-2-1946).

  C. Hiệp định sơ bộ Việt – Pháp (6-3-1946).

  D. Quốc hội khóa I (2-3-1946) nhường cho Tưởng một số trong những trong những ghế trong quốc hội

  Nội dung nào sau này phản ánh khá khá đầy đủ những trở ngại vất vả cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ?

  A. Thù trong, giặc ngoài: nạn đói, nạn dốt, trở ngại vất vả về tài chính và rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn ngoại xâm,…

  B. Nạn đói, nạn dốt, hạn hán và lũ lụt.

  C. Sự chống phá của bọn phản cách mạng Việt Quốc, Việt Cách.

  D. Quân Pháp tiến công Nam Bộ.

  Ngày 22-3-1955, ở Lào trình làng sự kiện gì ghi lại bước tăng trưởng của cuộc kháng chiến chống Mĩ?

  A. Lào giải phóng được 4/5 lãnh thổ.

  B. Lào giải phóng được 2/3 lãnh thổ.

  C. Hiệp định Viêng Chăn lập lại hòa bình, thực thi hòa hợp dân tộc bản địa bản địa ở Lào được kí kết.

  D. Đảng Nhân dân Lào được xây dựng.

  Nội dung học thuyết Truman nhằm mục đích mục tiêu thực thi trách nhiệm nào ở hai nước Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì?

  A. Củng cố những cty ban ngành thường trực phản động và tăng trưởng công nghiệp quốc phòng ở hai nước này.

  B. Củng cố cơ quan ban ngành thường trực phản động và tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính ở hai nước này.

  C. Đẩy lùi những trào lưu yêu nước và tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính của hai nước này.

  D. Củng cố những cty ban ngành thường trực phản động và đẩy lùi trào lưu đấu tranh yêu nước ở hai nước này.

  Nguyên nhân dẫn đến hậu quả làm cho hơn 3 triệu đồng bào ta ở miền Bắc chết đói trong mấy tháng thời gian đầu xuân mới 1945 là gì?

  A. Thực dân Pháp bắt nhân dân ta bán thóc theo diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh cày cấy

  B. Phát xít Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa, phá hoa màu để trống đay, thầu dầu.

  C. Ngăn chặn không cho vận chuyển lương thực từ miền nam ra miền Bắc

  D. Do ảnh hưởng bởi hậu quả của trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới thứ hai.

  Thắng lợi đã chứng tỏ sự đúng đắn của đường lối kháng chiến của Đảng, là mốc khởi đầu sự thay đổi trong so sánh lực lượng có lợi cho cuộc kháng chiến của ta. Đó là ý nghĩa của chiến dịch nào?

  A. Chiến dịch Việt Bắc 1947. B. Chiến dịch Biên Giới 1950.

  C. Chiến dịch Tây Bắc 1952. D. Chiến dịch Điện Biên Phủ

  Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận gì cho những cán bộ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

  A. lí luận Mác – Lê nin B. tư tưởng dân chủ tư sản

  C. lí luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa D. chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến

  Sự kiện nào có liên quan đến việc quyết định hành động hành vi thống nhất những lực lượng vũ trang cách mạng thành “Việt Nam giải phóng quân”?

  A. Hội nghị Trung ương đảng lần thứ 8 (5-1941).

  B. Hội nghị quân sự chiến lược kế hoạch cách mạng Bắc Kì (15-4-1945).

  C. Chỉ thị của Tổng bộ Việt Minh (7-5-1941).

  D. Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh (12-1944).

  Sự Ra đời của hai tổ chức triển khai triển khai nào đã dánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe và Chiến tranh lạnh bao trùm toàn toàn toàn thế giới?

  A. Mĩ đưa ra học thuyết Truman và sự xây dựng khối SEV.

  B. Sự Ra đời của NATO và Tổ chức hiệp ước Vacsava

  C. Sự Ra đời của NATO và Hội đồng tương trợ kinh tế tài chính tài chính (SEV).

  D. Mĩ thực thi kế hoạch Macsan và Tổ chức hiệp ước Vacsava

  Ý nghĩa quan trọng nhất của việc thực thi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) của nhân dân miền Bắc là gì?

  A. Làm cho bộ mặt miền Bắc thay đổi khác trước kia kia thật nhiều

  B. Miền Bắc đủ sức để tự bảo vệ sự nghiệp xây dựng CNXH

  C. Nền kinh tế tài chính tài chính của miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam

  D. Miền Bắc được củng cố vững mạnh, hoàn toàn hoàn toàn có thể tự bảo vệ và thực thi khá khá đầy đủ trách nhiệm và trách nhiệm hậu phương.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

click more

Mĩ kí với Pháp “hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” ngày 23-12-1950 nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng

A. Viện trợ kinh tế tài chính tài chính- tài chính cho Pháp

B. Giúp đỡ cơ quan ban ngành thường trực tay sai, biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới

C. Từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương

D. Hất cẳng Pháp để độc chiếm Đông dương

04/09/2022 386

A. giúp Pháp xác lập vị thế ở Đông Dương
B. giúp sức cơ quan ban ngành thường trực tay sai, biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới
C. từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương

Đáp án đúng chuẩn

D. cùng hợp tác với Pháp để chia sẻ quyền lợi ở Đông Dương
Phương pháp: sgk lịch sử 12, trang 139.

Cách giải:

Mĩ kí với Pháp “hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” ngày 23-12-1950, đấy là hiệp định viện trợ quân sự chiến lược kế hoạch, kinh tế tài chính tài chính – tài chính của Mĩ cho Pháp và tay sai, thông thông qua đó Mĩ từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.

Chọn đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) của nhân dân Việt Nam thắng lợi là một sự kiện có vai trò quốc tế to lớn và có tính thời đại thâm thúy vì đã

Xem đáp án » 04/09/2022 2,920

Phong trào cách mạng Việt Nam (1919 – 1930) có điểm gì mới so với trào lưu yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án » 04/09/2022 1,812

Nhận xét nào sau này đúng thời cơ nói về trào lưu cách mạng 1930 – 1931 của nhân dân Việt Nam?

Xem đáp án » 04/09/2022 822

Nhiệm vụ số 1 của cách mạng Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến năm 1975 là

Xem đáp án » 04/09/2022 715

Tại sao trong đường lối thay đổi Đảng ta nhận định rằng trọng tâm là thay đổi kinh tế tài chính tài chính?

Xem đáp án » 04/09/2022 566

Thời cơ “ngàn năm có một” của Cách mạng tháng Tám năm 1945 tồn tại trong mức chừng thời hạn nào?

Xem đáp án » 04/09/2022 535

Nhận xét nào dưới đây về hai Xu thế bạo động và cải cách trong trào lưu yêu nước từ trên đầu thế kỉ XX đến năm 1914 là không đúng?

Xem đáp án » 04/09/2022 367

Từ tháng 6/1949, Pháp tăng cường khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống phòng ngự trên Đường số 4 để thực thi kế hoạch quân sự chiến lược kế hoạch nào?

Xem đáp án » 04/09/2022 315

Sự kiện Liên Xô sản xuất thành công xuất sắc xuất sắc bom nguyên từ thời gian năm 1949 đã

Xem đáp án » 04/09/2022 304

Sách giáo khoa Lịch sử lớp 12, trang 88, viết: “Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở việt nam là đánh đổ bọn đế quốc, bọn phong kiến và giai cấp tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam độc lập…”. Đó là một trong những nội dung của văn kiện nào?

Xem đáp án » 04/09/2022 281

Trận “Điện Biên Phủ trên không” là trận thắng quyết định hành động hành vi của ta, buộc Mĩ phải

Xem đáp án » 04/09/2022 250

Văn kiện nào sau này được Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (thời gian đầu xuân mới 1930) thông qua?

Xem đáp án » 04/09/2022 172

“ Đảng Ra đời chứng tỏ giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng” (Nguyễn Ái Quốc). Câu nói trên thể hiện điều gì?

Xem đáp án » 04/09/2022 159

“Dập dìu trống đánh cờ xiêu/ Phen này quyết đánh cả triều lẫn Tây” là những câu thơ phản ánh trách nhiệm nào nêu lên cho nhân dân Việt Nam sau Hiệp ước Nhâm Tuất (1862)?

Xem đáp án » 04/09/2022 157

Xu thế toàn toàn thế giới hoá trên toàn toàn thế giới là hệ quả của 

Xem đáp án » 04/09/2022 156

Share Link Down Mỹ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương tháng 12 Nam 1950 đã chứng tỏ điều gì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Mỹ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương tháng 12 Nam 1950 đã chứng tỏ điều gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Mỹ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương tháng 12 Nam 1950 đã chứng tỏ điều gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Mỹ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương tháng 12 Nam 1950 đã chứng tỏ điều gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Mỹ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương tháng 12 Nam 1950 đã chứng tỏ điều gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Mỹ #ký #với #Pháp #Hiệp #định #phòng #thủ #chung #Đông #Dương #tháng #Nam #đã #chứng #tỏ #điều #gì

4539

Video Mỹ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương tháng 12 Nam 1950 đã chứng tỏ điều gì 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Mỹ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương tháng 12 Nam 1950 đã chứng tỏ điều gì 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Mỹ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương tháng 12 Nam 1950 đã chứng tỏ điều gì 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Mỹ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương tháng 12 Nam 1950 đã chứng tỏ điều gì 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Mỹ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương tháng 12 Nam 1950 đã chứng tỏ điều gì 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mỹ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương tháng 12 Nam 1950 đã chứng tỏ điều gì 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mỹ #ký #với #Pháp #Hiệp #định #phòng #thủ #chung #Đông #Dương #tháng #Nam #đã #chứng #tỏ #điều #gì