Thủ Thuật về Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u 20 cos Mới nhất Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u 20 cos Mới nhất được Update vào lúc : 2022-03-28 13:50:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u 20 cos được Update vào lúc : 2022-03-28 13:50:08 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

    lý thuyết
    trắc nghiệm
    hỏi đáp
    bài tập sgk

Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28cos(20x – 2000t) (cm), trong số đó x là toạ độ được xem bằng mét, t là thời hạn được xem bằng giây. Vận tốc truyền sóng là

A.334m/s

B.314m/s

C.331m/s

D.100m/s

Các vướng mắc tương tự

Một sóng cơ học truyền dọc theo trục ox có phương trình: u = 20cos(2000t – 20x)(cm). Trong số đó x đo bằng mét, t đo bằng giây. Vận tốc truyền sóng là

A.

B.

C.

D.

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

18/06/2022 2,091

B. 10 Hz

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trên một phương truyền sóng có hai điểm M và N cách nhau 80 cm. Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng là một trong,6 m. Coi biên độ của sóng không đổi trong quy trình truyền sóng, Biết phương trình sóng tại N là uN = 0,08 cos0,5π(t – 4) (m) thì phương trình sóng tại M là:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,563

Một sóng cơ học Viral dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi, phương trình sóng tại nguồn O là u = Acos2πt/T. Một điểm M cách nguồn O bằng 7/6 bước sóng ở thời hạn t = 1,5T có li độ –3 (cm). Biên độ sóng A là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,180

Một sóng hình sin Viral trên trục Ox. Trên phương truyền sóng, khoảng chừng chừng cách ngắn nhất giữa hai điểm mà những thành phần môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên tại hai điểm đó xấp xỉ ngược pha nhau là 0,4 m. Bước sóng của sóng này là:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,152

Một sóng cơ học Viral trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Quan sát tại 2 điểm M và N trên dây đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết, khi điểm M ở vị trí cao nhất hoặc thấp nhất thì điểm N qua vị trí cân đối và ngược lại khi N ở vị trí cao nhất hoặc thấp nhất thì điểm M qua vị trí cân đối. Độ lệch pha giữa hai điểm đó là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,899

Hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng có phương trình xấp xỉ lần lượt là uM = 4cosωt (cm) và uN = 4sinωt (cm). Khoảng cách MN bằng một số trong những trong những

Xem đáp án » 18/06/2022 1,600

Một sóng hình sin đang Viral trong một môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Các thành phần môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên ở hai điểm nằm trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một phần sáu bước sóng thì xấp xỉ lệch pha nhau

Xem đáp án » 18/06/2022 1,527

Một sóng hình sin truyền theo trục x có phương trình là u = 6cos(4πt – 0,02πx) (cm, s), trong số đó u và x tính bằng cm, t tính giây. Sóng này còn tồn tại bước sóng là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,369

Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về sóng cơ học?

Xem đáp án » 18/06/2022 695

Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng mệt mỏi mệt mỏi nằm ngang khởi đầu xấp xỉ tăng trưởng với chu kì 2 s, tạo thành sóng ngang Viral trên dây. Hai điểm xấp xỉ gần nhau nhất trên dây xấp xỉ cùng pha cách nhau 6 cm. Tại điểm M trên dây cách O 1,5 cm thì thời hạn thứ nhất để M lên mức điểm trên cao nhất là

Xem đáp án » 18/06/2022 649

Một sóng truyền trên mặt biển có bước sóng 2 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng xấp xỉ cùng pha nhau là

Xem đáp án » 18/06/2022 621

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời hạn t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, thành phần sóng có li độ là

Xem đáp án » 18/06/2022 529

Một sóng cơ Viral từ M đến N với bước sóng 8 cm, biên độ 4 cm, tần số 2 Hz, khoảng chừng chừng cách MN = 2 cm. Tại thời hạn t thành phần vật chất tại M có li độ 2 cm và đang giảm thì thành phần vật chất tại N có

Xem đáp án » 18/06/2022 466

Một sóng cơ truyền theo tia Ox trên một sợi dây đàn hồi rất dài với chu kì 6 s. Hình vẽ bên là hình ảnh sợi dây ở những thời hạn t0 và t1. Nếu d1/d2 = 5/7 thì vận tốc của điểm M ở thời hạn t2 = t1 + 4,25 s là

Xem đáp án » 18/06/2022 459

Sóng cơ Viral trên mặt nước dọc theo chiều dương của trục Ox với bước sóng λ, vận tốc truyền sóng là v và biên độ a gắn với trục tọa độ như hình vẽ. Tại thời hạn t1 sóng có dạng nét liền và tại thời hạn t2 sóng có dạng nét đứt. Biết AB = BD và vận tốc xấp xỉ của điểm C là vC = -0,5πv. Tính góc OCA

Xem đáp án » 18/06/2022 319

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau này sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 310

Chia Sẻ Link Cập nhật Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u 20 cos miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u 20 cos tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u 20 cos miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u 20 cos

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u 20 cos vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Một #sóng #cơ #truyền #dọc #theo #trục #có #phương #trình #cos

4209

Video Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u 20 cos Mới nhất ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u 20 cos Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u 20 cos Mới nhất miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u 20 cos Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u 20 cos Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u 20 cos Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #sóng #cơ #truyền #dọc #theo #trục #có #phương #trình #cos #Mới #nhất