Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên 2022 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-18 06:20:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên được Update vào lúc : 2022-05-18 06:20:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương pháp: Áp dụng công thức tính bước sóng trong sóng điện từ λ = 2πcLC

Khi tụ có điện dung C1 bước sóng mà mạch thu được xác lập bởi biểu thức λ1 = 2πcLC1

Khi tụ có điện dung C2 bước sóng mà mạch thu được xác lập bởi biểu thức λ2 = 2πcLC2

Vậy ta có  tỷ số  

Đáp án C

Bước sóng của sóng điện từ là:

λ1=2πcLC1λ2=2πcLC2⇒λ1λ2=C1C2⇒4060=20.10-9C2⇒C2=45.10-9F=45nF

Chọn C.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 1201

Bước sóng sóng điện từ được xác lập bởi biểu thức nào?

Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên. Khi điện dung của tụ là 20 nF thì mạch thu được bước sóng 40 m. Nếu muốn thu được bước sóng 60 m thì phải trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh điện dung của tụ

A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Bước sóng của sóng điện từ là:

λ1=2πcLC1λ2=2πcLC2⇒λ1λ2=C1C2⇒4060=20.10-9C2⇒C2=45.10-9F=45nF

Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Reply
6
0
Chia sẻ

Share Link Download Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên Free.

Giải đáp vướng mắc về Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Một #mạch #chọn #sóng #gồm #cuộn #dây #có #hệ #số #tự #cảm #không #đổi #và #một #tụ #điện #có #điện #dung #biến #thiên

Related posts:

4342

Video Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên 2022 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên 2022 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có thông số tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #mạch #chọn #sóng #gồm #cuộn #dây #có #hệ #số #tự #cảm #không #đổi #và #một #tụ #điện #có #điện #dung #biến #thiên