Kinh Nghiệm về Một khung hình thực vật có bộ NST 2n = 14 Hướng dẫn FULL Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một khung hình thực vật có bộ NST 2n = 14 Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-23 23:40:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Một khung hình thực vật có bộ NST 2n = 14 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Một khung hình thực vật có bộ NST 2n = 14 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-23 23:40:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một khung hình thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14, khung hình này dị hợp tử về toàn bộ những gen. Giả sử khi giảm phân tạo giao tử, trong mọi tế bào ở kì đầu giảm phân I chỉ xẩy ra trao đổi chéo ở nhiều nhất là một cặp nhiễm sắc thể và nếu có trao đổi chéo thì xẩy ra tại một điểm cố định và thắt chặt và thắt chặt trên mỗi cặp nhiễm sắc thể và nếu có trao đổi chéo thì chỉ xảy tại một điểm cố định và thắt chặt và thắt chặt trên mỗi cặp nhiễm sắc thể. Số loại giao tử tối đa hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra từ khung hình trên là

A. 1024

B. 1792

C. 256

D. 896

Các vướng mắc tương tự

Nếu không hề trao đổi chéo Một trong những cặp nhiễm sắc thể thì số giao tử tối đa là 256.

Chỉ có 2 cặp nhiếm sắc thể đã xẩy ra trao đổi chéo tại 1 điểm thì số giao tử tối đa là 1024.

Ở một loài lưỡng bội, một một khung hình đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, khi giảm phân hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra tối đa 768 loại giao tử. Biết rằng trong quy trình giảm phân có 3 cặp nhiễm sắc thể tương tự xẩy ra trao đổi chéo một điểm, cặp nhiễm sắc thể giới tính bị rối loạn giảm phân 2 ở toàn bộ những tế bào, những cặp còn sót lại không trao đổi chéo và đột biến. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là:

A. 2n = 8.

B. 2n =12.

C. 2n = 16.

D. 2n = 10.

Một số tế bào sinh tinh ở một loài thú khi giảm phân hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra tối đa 768 loại giao tử. Biết rằng trong quy trình giảm phân có 3 cặp nhiễm sắc thể tương tự xẩy ra trao đổi chéo một điểm, cặp nhiễm sắc thể giới tính bị rối loạn giảm phân 2 ở toàn bộ những tế bào, những cặp còn sót lại không trao đổi chéo và đột biến. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là:

A. 2n = 16

B. 2n  =12

C. 2n = 8

D. 2n = 10

Ở một loài thú hoang dã có bộ NST 2n = 8 (mỗi cặp nhiễm sắc thể gồm 1 chiếc có nguồn gốc từ bố và 1 chiếc có nguồn gốc từ mẹ). Nếu trong quy trình giảm phân tạo tinh trùng có 32% số tế bào chỉ xẩy ra trao đổi chéo tại một điểm ở cặp số 1, có 40% số tế bào chỉ xẩy ra trao đổi chéo tại một điểm ở cặp số 3, những tế bào còn sót lại không xẩy ra trao đổi chéo. Theo lí thuyết, loại tinh trùng mang toàn bộ những nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố có tỉ lệ là

A. 2,5%.

B. 4% 

C. 7,5%

D. 5%

I. Loài này còn tồn tại 4 nhóm gen link.

III. Nếu chỉ xẩy ra trao đổi chéo đơn (tại 1 điểm) ở cặp nhiễm sắc thể Dd thì loài này hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra tối đa 48 loại giao tử.

Xét một khung hình đực ở một loài thú hoang dã (có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY) giảm phân hình thành tối đa 768 loại giao tử. Biết rằng ở toàn bộ những tế bào đã xẩy ra hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ trao đổi chéo tại cặp nhiễm sác thể số 1, 2, 3; cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân II. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài này là.

A. 2n=10

B. 2n =12

C. 2n=8

D. 2n=16

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Hoán vị gen xẩy ra trong giảm phân là vì:

Nhận định nào dưới đây về tần số hoán vị gen không đúng? 

Để xác lập tần số hoán vị gen, người ta thường làm ra làm thế nào?

Hiện tượng di truyền link gen hoàn toàn không hề ý nghĩa:

Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa trắng : 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không hề đột biến xẩy ra. Hai tính trạng này di truyền theo quy luật nào?

Ở ruồi giấm, khi lai (P) hai dòng thuần chủng rất rất khác nhau bởi cặp những tính trạng tương phản được F1 hàng loạt thân xám, cánh dài. Cho F1 giao phối tự do thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 67,5% thân xám, cánh dài : 17,5% thân đen, cánh ngắn : 7,5% thân xám, cánh ngắn : 7,5% thân đen, cánh dài. Cho biết mỗi tính trạng do một gen qui định. Nếu cho con cháu F1 lai với con đực có kiểu hình thân xám, cánh ngắn ở F2 thì loại kiểu hình thân xám, cánh dài ở đời con chiếm tỉ lệ:

Ở một loài thực vật, tính trạng độ cao là vì một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây thân cao, quả dài thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thuần chủng (P) thu được F1 100% thân cao quả tròn. Cho những cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong số đó cây thân cao quả tròn chiếm tỷ suất 50,64%. Biết rằng trong quy trình phát sinh giao tử đực và cái đều xẩy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong những kết luận sau, kết luận nào đúng với phép lai trên ?

(1) F2 có 10 loại kiểu gen

(2) F2 có 4 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn

(3) Ở F2, số thành viên có kiểu gen khác với kiểu gen F1 chiếm tỷ suất 64,72%

(4) F1 xẩy ra hoán vị gen với tần số 8%

(5) Ở F2 , số thành viên có kiểu hình thân thấp, quả tròn chiếm tỷ suất 24,84%

Ở một loài thú hoang dã, mỗi cặp tính trạng màu thân và màu mắt đều do một cặp gen quy định. Cho con đực (XY) thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con cháu (XX) thân xám, mắt đỏ thuần chủng được F1 hàng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, đời F1 có 50% con cháu thân xám, mắt đỏ: 20% con đực thân xám, mắt đỏ: 20% con đực thân đen, mắt trắng: 5% con đực thân xám, mắt trắng: 5% Con đực thân đen, mắt đỏ. Tần số hoán vị gen ở thành viên cái F1 là

Số NST trong tế bào ở kỳ giữa của quy trình nguyên phân là

Ở người (2n = 46), số NST trong một tế bào tại kì giữa của nguyên phân là:

Từ 1 tế bào ban đầu, qua k lần phân loại nguyên phân liên tục tạo ra được

Một khung hình thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14, khung hình này dị hợp tử về toàn bộ những gen. Giả sử khi giảm phân tạo giao tử, trong mọi tế bào ở kì đầu giảm phân I chỉ xẩy ra trao đổi chéo ở nhiều nhất là một cặp nhiễm sắc thể và nếu có trao đổi chéo thì xẩy ra tại một điểm cố định và thắt chặt và thắt chặt trên mỗi cặp nhiễm sắc thể và nếu có trao đổi chéo thì chỉ xảy tại một điểm cố định và thắt chặt và thắt chặt trên mỗi cặp nhiễm sắc thể. Số loại giao tử tối đa hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra từ khung hình trên là

A. 1024

B. 1792

Đáp án đúng chuẩn

C. 256

D. 896

Xem lời giải

Reply
8
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Một khung hình thực vật có bộ NST 2n = 14 miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một khung hình thực vật có bộ NST 2n = 14 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Một khung hình thực vật có bộ NST 2n = 14 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một khung hình thực vật có bộ NST 2n = 14

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Một khung hình thực vật có bộ NST 2n = 14 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Một #cơ #thể #thực #vật #có #bộ #NST

Related posts:

4378

Review Một khung hình thực vật có bộ NST 2n = 14 Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một khung hình thực vật có bộ NST 2n = 14 Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Một khung hình thực vật có bộ NST 2n = 14 Hướng dẫn FULL miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Một khung hình thực vật có bộ NST 2n = 14 Hướng dẫn FULL Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một khung hình thực vật có bộ NST 2n = 14 Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một khung hình thực vật có bộ NST 2n = 14 Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #cơ #thể #thực #vật #có #bộ #NST #Hướng #dẫn #FULL