Trang chủ/Trắc nghiệm ôn tập/Một nhà nhà bếp từ có hiệu điện thế và hiệu suất định mức là 220 V và 1100 W.