Thủ Thuật Hướng dẫn Vùng nào có tổng mức bán lẻ thành phầm & hàng hóa và lệch giá dịch vụ tiêu dùng cao nhất việt nam? Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Vùng nào có tổng mức bán lẻ thành phầm & hàng hóa và lệch giá dịch vụ tiêu dùng cao nhất việt nam? được Update vào lúc : 2022-05-28 07:41:41 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 55: Hiện nay vùng nào có tổng mức bán lẻ hàng hoá và lệch giá dịch vụ tiêu dùng năm lớn số 1 toàn nước?

A. Tây Nguyên.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng

Các vướng mắc tương tự

Cho biểu đồ:

BIỂU ĐỒ TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG PHÂN THEO VÙNG, NĂM 2002

Vùng nào có tổng mức bán lẻ hàng hoá và lệch giá dịch vụ tiêu dùng năm 2002 lớn số 1 toàn nước?

A. Tây Nguyên.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.

Cho biểu đồ:

BIỂU ĐỒ TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG PHÂN THEO VÙNG, NĂM 2002

Vùng nào có tổng mức bán lẻ hàng hoá và lệch giá dịch vụ tiêu dùng năm 2002 thấp nhất toàn nước?

A. Tây Nguyên.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 1: Vùng trọng điểm lúa lớn số 1 ở việt nam là:

A. Đồng bằng sông Hồng, duyên hải miền Trung.

B. Đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải miền Trung.

D. Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

Câu 2: Độ che phủ rừng toàn quốc việt nam là 35% (2000), tỉ lệ này chứng tỏ độ che phủ rừng ở việt nam:

A. Thấp. B. Trung bình. C. Khá cao. D. Cao.

Câu 3: Các khu vực du lịch được xếp hàng là di sản vạn vật thiên nhiên toàn thế giới là:

A. Vịnh Hạ Long, động Phong Nha. B. Cố đô Huế, động Phong Nha.

C. Cố đô Huế, di tích lịch sử Mỹ Sơn. D. Vịnh Hạ Long, di tích lịch sử Mỹ Sơn.

Câu 4: Vùng trồng cây cao su, hồ tiêu, điều triệu tập ở:

A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đông Nam Bộ. D. Bắc Trung Bộ.

Câu 5: Nội dung nào sau này không phải là ngư trường thời vụ của việt nam:

A. Cà Mau- Kiên Giang. B. Hải Phòng Đất Cảng- Quảng Ninh.

C. Quần hòn đảo Hoàng Sa- Trường Sa. D. Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng- Tỉnh Quảng Ngãi.

Câu 6: Hiện nay việt nam đang mở rộng giao lưu marketing thương mại nhiều nhất với:

A. Thị trường Nam Mĩ. B. Thị trường Tây Âu.

C. Thị trường Châu Á- Thái Bình Dương. D. Thị trường Bắc Mĩ.

Câu 7: Chăn nuôi trâu, bò tăng trưởng hầu hết ở vùng:

A. Duyên hải Nam Trung Bộ. B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C. Đông Nam Bộ. D. Tây Nguyên.

Câu 8: Thành phố Hồ Chí Minh và Tp Hà Nội Thủ Đô là hai TT thương mại, dịch vụ lớn số 1 của việt nam lúc bấy giờ, vì:

A. Có những chợ lớn, những siêu thị.

B. Có những chợ lớn, những siêu thị, những TT thương mại lớn.

C. Có những siêu thị, những TT thương mại lớn.

D. Có những chợ lớn, những TT thương mại lớn.

Câu 9: Rừng phòng hộ có vai trò, vì:

A. Bảo vệ sinh thái xanh, động vật hoang dã quý và hiếm. B. Chống thiên tai, bảo vệ môi trườn

Câu 1: Vùng trọng điểm lúa lớn số 1 ở việt nam là:

A. Đồng bằng sông Hồng, duyên hải miền Trung.

B. Đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải miền Trung.

D. Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

Câu 2: Độ che phủ rừng toàn quốc việt nam là 35% (2000), tỉ lệ này chứng tỏ độ che phủ rừng ở việt nam:

A. Thấp. B. Trung bình. C. Khá cao. D. Cao.

Câu 3: Các khu vực du lịch được xếp hàng là di sản vạn vật thiên nhiên toàn thế giới là:

A. Vịnh Hạ Long, động Phong Nha. B. Cố đô Huế, động Phong Nha.

C. Cố đô Huế, di tích lịch sử Mỹ Sơn. D. Vịnh Hạ Long, di tích lịch sử Mỹ Sơn.

Câu 4: Vùng trồng cây cao su, hồ tiêu, điều triệu tập ở:

A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đông Nam Bộ. D. Bắc Trung Bộ.

Câu 5: Nội dung nào sau này không phải là ngư trường thời vụ của việt nam:

A. Cà Mau- Kiên Giang. B. Hải Phòng Đất Cảng- Quảng Ninh.

C. Quần hòn đảo Hoàng Sa- Trường Sa. D. Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng- Tỉnh Quảng Ngãi.

Câu 6: Hiện nay việt nam đang mở rộng giao lưu marketing thương mại nhiều nhất với:

A. Thị trường Nam Mĩ. B. Thị trường Tây Âu.

C. Thị trường Châu Á- Thái Bình Dương. D. Thị trường Bắc Mĩ.

Câu 7: Chăn nuôi trâu, bò tăng trưởng hầu hết ở vùng:

A. Duyên hải Nam Trung Bộ. B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C. Đông Nam Bộ. D. Tây Nguyên.

Câu 8: Thành phố Hồ Chí Minh và Tp Hà Nội Thủ Đô là hai TT thương mại, dịch vụ lớn số 1 của việt nam lúc bấy giờ, vì:

A. Có những chợ lớn, những siêu thị.

B. Có những chợ lớn, những siêu thị, những TT thương mại lớn.

C. Có những siêu thị, những TT thương mại lớn.

D. Có những chợ lớn, những TT thương mại lớn.

Câu 9: Rừng phòng hộ có vai trò, vì:

A. Bảo vệ sinh thái xanh, động vật hoang dã quý và hiếm. B. Chống thiên tai, bảo vệ môi trườn

Câu 1: Vùng trọng điểm lúa lớn số 1 ở việt nam là:

A. Đồng bằng sông Hồng, duyên hải miền Trung.

B. Đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải miền Trung.

D. Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

Câu 2: Độ che phủ rừng toàn quốc việt nam là 35% (2000), tỉ lệ này chứng tỏ độ che phủ rừng ở việt nam:

A. Thấp. B. Trung bình. C. Khá cao. D. Cao.

Câu 3: Các khu vực du lịch được xếp hàng là di sản vạn vật thiên nhiên toàn thế giới là:

A. Vịnh Hạ Long, động Phong Nha. B. Cố đô Huế, động Phong Nha.

C. Cố đô Huế, di tích lịch sử Mỹ Sơn. D. Vịnh Hạ Long, di tích lịch sử Mỹ Sơn.

Câu 4: Vùng trồng cây cao su, hồ tiêu, điều triệu tập ở:

A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đông Nam Bộ. D. Bắc Trung Bộ.

Câu 5: Nội dung nào sau này không phải là ngư trường thời vụ của việt nam:

A. Cà Mau- Kiên Giang. B. Hải Phòng Đất Cảng- Quảng Ninh.

C. Quần hòn đảo Hoàng Sa- Trường Sa. D. Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng- Tỉnh Quảng Ngãi.

Câu 6: Hiện nay việt nam đang mở rộng giao lưu marketing thương mại nhiều nhất với:

A. Thị trường Nam Mĩ. B. Thị trường Tây Âu.

C. Thị trường Châu Á- Thái Bình Dương. D. Thị trường Bắc Mĩ.

Câu 7: Chăn nuôi trâu, bò tăng trưởng hầu hết ở vùng:

A. Duyên hải Nam Trung Bộ. B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C. Đông Nam Bộ. D. Tây Nguyên.

Câu 8: Thành phố Hồ Chí Minh và Tp Hà Nội Thủ Đô là hai TT thương mại, dịch vụ lớn số 1 của việt nam lúc bấy giờ, vì:

A. Có những chợ lớn, những siêu thị.

B. Có những chợ lớn, những siêu thị, những TT thương mại lớn.

C. Có những siêu thị, những TT thương mại lớn.

D. Có những chợ lớn, những TT thương mại lớn.

Câu 9: Rừng phòng hộ có vai trò, vì:

A. Bảo vệ sinh thái xanh, động vật hoang dã quý và hiếm. B. Chống thiên tai, bảo vệ môi trườn

Câu 1: Đặc điểm nào sau này đúng với vị trí, số lượng giới hạn lãnh thổ vùng Đông Nam Bộ?

A. Bao gồm 13 tỉnh/thành.

B. Phía Nam giáp Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Là vùng tận cùng phía Nam của giang sơn.

D. Tiếp giáp với Biển Đông ở phía tây-nam.

Câu 2: Đâu không phải là ý nghĩa của vị trí, số lượng giới hạn của vùng Đông Nam Bộ riêng với việc tăng trưởng kinh tế tài chính-xã hội ?

A.   Là cầu nối giữa Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long.

B.    Là cầu nối giữa đất liền với biển Đông.

C.   Thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế tài chính với những vùng trong nước, với quốc tế.

D.   Thuận lợi tăng trưởng nhiều chủng loại cây công nghiệp nhiều năm.

Câu 3: Đặc điểm nổi trội của khí hậu vùng Đông Nam Bộ là tính chất:

A. Nhiệt đới ẩm gió mùa.                      B. Nhiệt đới nóng khô.

C. Cận xích đạo nóng quanh năm.        D. Cận xích đạo mưa quanh năm.

Câu 4: Khó khăn tự nhiên của Đông Nam Bộ riêng với tăng trưởng kinh tế tài chính là:

A.  Ít tài nguyên trên đất liền.               B. Tài nguyên sinh vật hạn chế.

C. Thời tiết diễn biến thất thường.        D.  Ít tỉnh/ thành giáp biển.

Câu 5 : Đặc điểm dân cư, xã hội nào không đúng với vùng Đông Nam Bộ?

A.   Dân cư đông đúc nhất toàn nước.                        B. Thị trường tiêu dùng to lớn.

C. Có sức hút mạnh mẽ và tự tin với lao động toàn nước.      D. Người dân năng động, sáng tạo.

Câu 6: Nguyên nhân hầu hết làm cho tỉ lệ dân thành thị của Đông Nam Bộ cao nhất toàn nước là:

A.  dân di cư vào thành thị nhiều.                          B. nông nghiệp kém tăng trưởng.

C. vận tốc công nghiệp hoá nhanh nhất có thể .                D. tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn cao.

Câu 7: Vùng Đông Nam Bộ có diện tích s quy hoạnh 23.550 km2. Năm 2002, dân số 10,9 triệu người. Vậy tỷ suất dân số của vùng năm 2002 là bao nhiêu?

A. 364 người/km2                              B. 560 người/km2 

C. 463 người/km2                              D. 634 người/km2

Câu 8: Căn cứ vào Atlat  Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết thêm thêm nhận xét nào sau này không đúng về cơ cấu tổ chức triển khai GDP của vùng Đông Nam Bộ trong năm 2007:

A. công nghiệp và xây dựng chiếm tỉ trọng lớn số 1.              

B. nông, lâm, thuỷ sản chiếm tỉ trọng nhỏ nhất.

C. dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn thứ  hai.

D. nông, lâm, thuỷ sản chiếm tỉ trọng to nhiều hơn dịch vụ.                  

Câu 9: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam cho biết thêm thêm nhà máy sản xuất nhiệt điện nào sau này có hiệu suất lớn số 1 vùng Đông Nam Bộ?

A. Bà Rịa.              B. Thủ Đức.            C. Trà Nóc .           D. Phú Mỹ.

Câu 10: Sản xuất điện là ngành trọng  điểm ở Đông Nam Bộ là vì:

A.   trữ lượng dầu khí lớn ở thềm  lục địa         B. sông  ngòi có trữ năng thuỷ điện lớn.

C. hạ tầng tương  đối hoàn thiện.            D.khí hậu xận xích đạo nóng quanh năm.

4605

Video Vùng nào có tổng mức bán lẻ thành phầm & hàng hóa và lệch giá dịch vụ tiêu dùng cao nhất việt nam? ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Vùng nào có tổng mức bán lẻ thành phầm & hàng hóa và lệch giá dịch vụ tiêu dùng cao nhất việt nam? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Vùng nào có tổng mức bán lẻ thành phầm & hàng hóa và lệch giá dịch vụ tiêu dùng cao nhất việt nam? miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Vùng nào có tổng mức bán lẻ thành phầm & hàng hóa và lệch giá dịch vụ tiêu dùng cao nhất việt nam? miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Vùng nào có tổng mức bán lẻ thành phầm & hàng hóa và lệch giá dịch vụ tiêu dùng cao nhất việt nam?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vùng nào có tổng mức bán lẻ thành phầm & hàng hóa và lệch giá dịch vụ tiêu dùng cao nhất việt nam? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vùng #nào #có #tổng #mức #bán #lẻ #hàng #hóa #và #doanh #thu #dịch #vụ #tiêu #dùng #cao #nhất #nước