Kinh Nghiệm về Viết chương trình so sánh 2 số nguyên Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Viết chương trình so sánh 2 số nguyên được Update vào lúc : 2022-11-28 07:06:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Answers ( )

var a,b:integer;
begin
clrscr;
write(Nhap a,b: ); readln(a,b);
if a>b then write(a, lon hon ,b)
else if a<b then write(a, nho hon ,b)
else if a=b then write(a, bang ,b);
readln;
end.

uses crt;

var a,b: integer;

begin

clrscr;

write (nhap so thu nhat: ); readln (a);

write (nhap so thu hai: ); readln (b);

if a>b then writeln (a>b);

if a<b then writeln (a<b);

if a=b then writeln (a=b);

readln;

end.

://.youtube/watch?v=gFWO7Zk2eR8

4435

Video Viết chương trình so sánh 2 số nguyên ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Viết chương trình so sánh 2 số nguyên tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Viết chương trình so sánh 2 số nguyên miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Viết chương trình so sánh 2 số nguyên Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Viết chương trình so sánh 2 số nguyên

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết chương trình so sánh 2 số nguyên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #chương #trình #sánh #số #nguyên